27-06-17

Vrouwen verwachten meer steun van leidinggevende seksegenotes

Vrouwen verwachten op de werkvloer vaak meer steun van leidinggevende seksegenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Massey University in Nieuw-Zeeland. Vastgesteld werd dat vrouwelijke werknemers vaak gewag maken van negatieve ervaringen met leidinggevende seksegenoten. Het fenomeen kan volgens de onderzoekers echter meestal niet aan de houding van de leidinggevenden worden toegeschreven, maar moet wel verwezen worden naar de specifieke verlangens die in deze relaties vanuit de ondergeschikten vaak naar voor blijken te komen.

Daarbij wordt opgemerkt dat vrouwelijke werknemers tegenover een mannelijke leidinggevende meestal niet dezelfde verwachtingen naar voor brengen. “Vaak wordt bij onderlinge conflicten tussen vrouwen gesproken over een Queen Bee Syndroom, waarbij vrouwelijke managers ondergeschikte seksegenoten extreem streng zouden behandelen, maar dat fenomeen blijkt hier niet aan het werk te zijn,” betoogt onderzoeksleider Jane Hurst, professor management aan de Massey University. “Wel moet worden vastgesteld dat vrouwelijke werknemers in het algemeen van leidinggevende seksenoten een hoger niveau van emotioneel begrip verwachten,” zegt de onderzoekster.

“Daarbij wordt ervan uitgegaan dat een vrouwelijke leidinggevende onder meer beter zou moeten begrijpen welke problemen de combinatie van het moederschap met een carrière creëren. Verwacht wordt vaak dat hieruit ook een aantal toegevingen – onder meer op het gebied van flexibiliteit – volgen.” Uit het onderzoek bleek volgens professor Hurst echter ook dat het traditionele hiërarchische bedrijfsmodel vaak niet overeenstemt met de carrière-ontwikkeling die veel vrouwen voor ogen hebben. Vrouwen bekijken volgens haar hun loopbaan veel minder vanuit een streven naar de opwaartse professionele mobiliteit in een hiërarchische organisatie.

“Voor hen staat een succesvolle carrière vaak eerder synoniem voor een uitdagend en interessant werk,” aldus Janet Hurst.

Lees Verder

09:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw |  Facebook |

12-03-16

Vrouwen in voetbal nog altijd door seksisme geremd

In de voetbalindustrie worden vrouwen vaak nog altijd het slachtoffer van seksisme, dat meestal een barrière blijkt voor de uitbouw van een succesvolle carrière. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Liverpool in opdracht van de organisatie Women in Football. Uit het onderzoek bleek onder meer dat 60 procent van de ondervraagde vrouwen weliswaar van mening was dat vrouwen in de voetbalwereld meer opportuniteiten krijgen dan in het verleden, maar wel werpt 70 procent het gevoel te hebben beter te moeten presteren dan mannen om carrière te kunnen maken.

Het rapport toont volgens Sue Bridgewater, professor sportmanagement aan de University of Liverpool, dat 15 procent van de vrouwen in het voetbal hun beklag maken het slachtoffer te zijn geweest van seksisme. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover twee jaar geleden, toen 7 procent gewag maakt van seksueel wangedrag. Tegelijkertijd bleek 19 procent van de vrouwen op basis van hun gender de toegang onzegd te voelen tot bepaalde sectoren van het voetbalgebeuren, tegenover slechts 7 procent twee jaar geleden. Volgens professor Bridgewater durven vele slachtoffers ook geen aangifte te doen uit vrees hun baan te verliezen.

Professor Bridgewater noemt het verontrustend dat 46 procent van de respondenten getuigt persoonlijk het slachtoffer van seksisme te zijn geworden, al betekent dat wel een lichte verbetering tegenover twee jaar geleden, toen een score van 57 procent werd opgetekend. Anderzijds bleek ook 24 procent gewag te maken van seksueel gemotiveerde pesterijen. Bovendien bleek 15 procent van de vrouwen zich te beklagen over seksuele intimidatie. “De cijfers tonen aan dat er nog een lange weg dient te worden afgelegd, vooraleer in het voetbal geen seksisme meer zou kunnen worden vastgesteld,” aldus de onderzoekster.

Wel kan volgens Sue Bridgewater worden vastgesteld dat 47 procent van een ondervraagden van mening is dat de werkvloer vrouwelijk talent waardeert, terwijl een even grote groep getuigt dat de werkomgeving een inclusief karakter heeft.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, vrouw, seksisme |  Facebook |

20-02-16

Arabische vrouwen gaan in tegen stereotypes

Stereotypes over Arabische vrouwen hebben meestal weinig met de realiteit te maken. In werkelijkheid tonen deze vrouwen zich immers technisch goed onderlegd en sociaal geëngageerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen bij tweeduizend vrouwen in de Golfregio. Uit de studie bleek onder meer dan ongeveer 90 procent van de vrouwen in Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een smartphone bezitten en het apparaat gebruiken om toegang te vinden tot het internet. Bovendien bleek 80 procent zichzelf en hun kinderen technisch onderlegd te vinden, hoewel de motivaties voor het gebruik van de technologie grote variaties kon vertonen.

Vastgesteld werd dat 56 procent van de ondervraagden vooral op de smartphone beroep doet om contact met bekenden te onderhouden, terwijl ongeveer 40 procent toegeeft het toestel hoofdzakelijk te gebruiken om de verveling te verdrijven en games te spelen. Verder werd vastgesteld dat 46 procent een merkapplicatie heeft gedownload, maar slechts 20 procent maakte gewag van online shopping. Christina Ionnadis, voorzitster van de Marketing to Women Conferences in the Middle East, wijst op het veranderde gedrag en de gewijzigde aspiraties van de vrouwen in de regio, die vaak een baan hebben en voor zichzelf een inkomen hebben gecreëerd.

WhatsApp wordt door 92 procent van de Arabische vrouwen gebruikt, gevolgd door Instagram (66 procent), Facebook (64 procent), Snapchat (50 procent) en Twitter (34 procent). “Arabische vrouwen vormen een belangrijke pijler voor de consumptie van producten voor henzelf en hun gezinnen, maar toch voelen ze zich vaak het mikpunt van stereotypes,” zegt Ionnadis. “Vooral reclame-campagnes gaan vaak nog altijd uit van oude beginselen en wordt de vrouw nog altijd geportretteerd als moeder en verantwoordelijke voor het huishouden. Er is dan ook nood aan een moedig merk dat de opportuniteiten van een verschuiving in de markt onderkent en tegelijk de emotionele band met zijn vrouwelijke klanten versterkt.”

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, golfregio, vrouw |  Facebook |

10-11-14

Vrouwen hebben geleerd met gevolgen oorlogsvoerings om te gaan

Vrouwen hebben doorheen de geschiedenis geleerd een aantal strategieën te ontwikkelen die hen de mogelijkheid moesten bieden om te gaan met de gevolgen van de oorlogsvoering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oregon naar de oorlogsvoering in de prehistorie. De resultaten van de studie laten volgens de Amerikaanse onderzoekers tevens uitschijnen dat het zogenaamde Stockholm Syndroom een evolutionaire verklaring heeft. Door een geleidelijke identificatie en integratie met de vijand zouden gevangen vrouwen hun overlevingskansen in handen van de vijand immers gevoelig hebben kunnen verhogen.

“Vrouwen hebben doorheen de geschiedenis zwaar te lijden gehad onder de oorlogsvoering,” merkt onderzoeker Michelle Scalise Sugiyama, professor evolutie-psychologie aan de University of Oregon, op. “Een analyse van archeologische en ethnografische research naar gewelddadige conflicten in culturen van jager-verzamelaars en boeren heeft uitgewezen dat vrouwen echter overlevings-strategieën hebben ontwikkeld om met de negatieve consequenties van de oorlog te kunnen omgaan en zichzelf en hun nakomelingen te beschermen. Die strategieën moesten ervoor zorgen dat de overlevingskansen en reproductie konden worden verzekerd.”

“In een oorlogssituatie worden vrouwen met diverse bedreigingen geconfronteerd,” benadrukt professor Sugiyama, die onder meer de gevolgen van de oorlogsvoering bij verscheidene Noord-Amarikaanse indianenpopulaties, de eskimo’s in het noordpoolgebied, de aboriginals in Australië en diverse stammen in Zuid-Afrika en Zuid-Amerika onderzocht. “Onder meer moet er immers rekening mee worden gehouden dat de vrouw zelf om het leven komt of gevangen wordt genomen, maar ook haar partner kan worden gedood of in handen van de vijand terecht komen, terwijl tevens het leven van haar nakomelingen kan worden bedreigd.”

“Om die bedreigingen te kunnen afweren, werd van diverse strategieën gebruik gemaakt,” aldus nog Michelle Sugiyama. “Onder meer kon worden vastgesteld dat vrouwen proberen om het mannelijk gedrag te manipuleren. Daarnaast bleek dat de vrouwen ook trachten te achterhalen of de vijand de intentie had om hen te doden of gevangen te nemen. Verder konden defensieve en evasieve taktieken worden geïdentificeerd om moord of gevangenschap te vermijden, maar ook werd vastgesteld dat de vrouwen de risico’s van verzet en gevangenschap tegenover elkaar afwegen, onder meer op basis van het verzamelen van informatie over de oorlogspraktijken en de behandeling van gevangenen door de vijand.”

Professor Sugiyama merkt op dat in het onderzoek tevens mogelijke verklaringen voor het Stockholm Syndroom kunnen worden gevonden. “Onder meer bij gijzelingen blijkt dat de slachtoffers na verloop van tijd een vorm van sympathie voor de gijzelnemer beginnen te ontwikkelen,” verduidelijkt de onderzoekster. “Deze reactie zou kunnen zijn gegroeid als een strategie die het gevangenen gemakkelijk maakt om zich geleidelijk met vijandige groepen te identificeren en integreren. Het proces zorgt ervoor dat de situatie gemakkelijker wordt aanvaard en dat de neiging tot verzet afneemt, waardoor de overlevingskansen van de vrouw uiteindelijk zullen toenemen.”

Lees Verder

16:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, oorlog |  Facebook |

15-07-14

Rode kledij maakt vrouw bedreigend voor seksegenotes

Vrouwen met rode kledij worden door hun seksegenotes als een bedreiging ervaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Rochester, de Trnava University en de Slovak Academy of Sciences. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen met rode kledij sneller als een seksueel en promiscue wezen werden bestempeld en volgens de respondenten ook sneller geneigd zouden zijn hun partner te bedriegen.

Lees Verder

18:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kledij, vrouw, seksualiteit |  Facebook |

04-07-14

Meerderheid voorstander van belangrijker maatschappelijk functies voor de vrouw

In de meeste landen is de meerderheid van de bevolking van mening dat aan vrouwen vaker een machtspositie zou moeten worden toevertrouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos Mori in twintig landen. Het onderzoek toonde aan dat 34 procent van de respondenten van mening was dat een vrouw in eerste instantie een goede moeder en echtgenote dient te zijn.

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw |  Facebook |

28-06-14

Sportverslaggeving heeft nauwelijks ruimte voor vrouwen

Sportvrouwen komen in de kranten slechts minimaal aan bod. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carlos III Universiteit van Madrid op basis van analyses van de vier belangrijkste Spaanse sportkranten. Vastgesteld werd dat slechts in 5,11 procent van alle artikels aandacht wordt besteed aan vrouwensport of de prestaties van vrouwelijke atletes.

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sportverslaggeving, vrouw |  Facebook |

18-06-14

Werkende vrouwen hebben ook op het thuisfront meer gezag

Getrouwde vrouwen met een professionele carrière hebben ook een grotere beslissingsmacht over belangrijke gezinsuitgaven, zoals de aankoop van een wagen, dure elektronische apparatuur of meubilair. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado bij bijna tienduizend Mexicaanse gezinnen. Wanneer een getrouwde vrouw de voorbije twaalf maanden heeft gewerkt, neemt de waarschijnlijkheid van haar betrokkenheid bij de gezinsbeslissingen over grote huishoudelijke aankopen met ongeveer 5 procentpunt toe. Tegelijkertijd neemt de kans op een mannelijke partner met een unieke beslissingsmacht met 5 procentpunt af.

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, gezin, arbeid |  Facebook |

04-05-14

Sociale vaardigheden geven vrouwen status in criminele bendes

Meisjes en jonge vrouwen kunnen een grote invloed en hoge status verwerven in criminele straatbendes. Dat is vooral te danken aan hun sociale vaardigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Middelsex University, gebaseerd op interviews met leden van criminele bendes in Londen. De studie wees uit dat meisjes door hun superieure sociale vaardigheden vaak een voordeel opbouwen tegenover andere bendeleden. De wetenschappers merken op dat de studie een ander beeld creëert dan de algemene overtuiging, die meisjes vaak als randfiguren en meelopers in de criminele bendes bestempelen.

Lees Verder

11:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, vrouw |  Facebook |

27-04-14

Vrouwen moeten na langere onderbreking opnieuw in de arbeidsmarkt kunnen stappen

Er moeten speciale programma’s worden ontwikkeld om vrouwelijke werknemers na een langere onderbreking toe te laten hun carrière weer op te nemen. Dat zegt Julianne Miles, oprichter van Woman Returners, een Britse organisatie die ondersteuning biedt aan vrouwelijke werknemers die na een langere periode van afwezigheid, meestal voor de opvoeding van kinderen, opnieuw hun plaats op de arbeidsmarkt willen innemen. Miles verwijst daarbij naar een studie die heeft uitgewezen dat 70 procent van de vrouwelijke werknemers ervoor terugdeinzen om hun carrière te onderbreken. Bovendien vertonen ze na een lange afwezigheid volgens Miles vaak een gebrek aan vertrouwen in de eigen professionele mogelijkheden.

Lees Verder

12:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, vrouw |  Facebook |

22-04-14

Leiderschapsaanleg bij meisjes wordt al snel beknot

Meisjes worden al op een verbazend jonge leeftijd ontmoedigd om leidende functies te ambiëren. Dat zegt Anna Maria Chavez, chief executive van de Girl Scouts of America. Wanneer een kleine jongen zich assertief gedraagt, worden hem volgens Chavez al vlug uitstekende leiderskwaliteiten toegemeten. Wanneer echter een meisje datzelfde gedrag laat opmerken, wordt er volgens haar daarentegen vaak gewag gemaakt van bazigheid, net zoals sterke vrouwelijke leiders ook later beticht worden zich agressief en overambitieus te gedragen. Het is volgens Chavez dan ook niet verwonderlijk dat tegen de middelbare school meisjes veel minder interesse tonen in leiderschap dan jongens.

“Deze trend wordt ook doorgezet in de volwassenheid,” zegt Anna Maria Chavez. “In de middelbare school worden meisjes geconfronteerd met moeilijke beslissingen over hun toekomst, maar ze weten vaak niet welke impact die keuzes uiteindelijk zullen hebben. Omdat het streven naar leiderschap op dat ogenblik al vaak is onderdrukt, dreigt deze trend zich ook in de volwassenheid verder door te zetten en wordt de doorstroming van vrouwen naar leidinggevende functies zwaar afgeremd. Het is dan ook noodzakelijk dat meisjes al op jonge leeftijd worden aangemoedigd om de negatieve druk van de omgeving naast zich neer te leggen en een eigen traject uit te tekenen.”

Anna Maria Chavez merkt op dat meisjes, uit angst door hun omgeving als een bazig en onvriendelijk karakter te worden bestempeld, twee keer zo vaak als jongens geneigd zijn om leidinggevende functies te vermijden. Ook Sheryl Sandberg, chief operating officer van het sociale netwerk Facebook, benadrukt dat er onderkend dient te worden dat meisjes al op jonge leeftijd systematisch worden ontmoedigd een leiderschapsfunctie na te streven. Er moeten volgens Sandberg dan ook initiatieven worden genomen om de nodige ondersteuning te bieden aan meisjes die interesse tonen voor het opnemen van verantwoordelijkheden.

Chavez en Sandberg behoren tot de initiatiefnemers van de campagne Ban Bossy, die de interesse in leiderschap bij jonge meisjes wil promoten en de negatieve sfeer rond vrouwen met verantwoordelijke functies wil aanpakken. Ook beroemdheden zoals Beyoncé, Condoleezza Rice en Diane von Furstenberg hebben zich achter het initiatief geschaard.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap, vrouw |  Facebook |

20-04-14

Vrouwelijke nachtraven nemen evenveel risico’s als mannen

Vrouwen die in grotere mate gericht zijn op het nachtleven, hebben de neiging om evenveel risico’s te nemen als mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago bij meer dan tweehonderd Amerikaanse studenten. De resultaten van de studie laten volgens de Amerikaanse onderzoekers uitschijnen dat er een belangrijk verband kan worden geregistreerd tussen slaappatronen en cruciale karaktereigenschappen en gedrag. De onderzoekers zeggen bovendien opgemerkt te hebben dat er tussen ochtendmensen van nachtraven belangrijke verschillen kunnen worden opgetekend.

“Nachtraven, zowel mannen als vrouwen, hebben een grotere kans om vrijgezel te zijn of vooral kortstondige relaties te hebben,” zegt onderzoeksleider Dario Maestripieri, professor menselijke ontwikkeling aan de University of Chicago. “Ochtendmensen daarentegen kunnen meer met langdurige romantische relaties in verband worden gebracht. Bovendien blijken mannelijke nachtraven dubbel zoveel seksuele partners te hebben dan ochtendmensen.” Eerder onderzoek van de University of Chicago toonde al aan dat mannen sneller geneigd zijn om financiële risico’s nemen. Vrouwen met een hoger testosteron-gehalte bleken daarbij echter een risico-profiel te vertonen dat het gedrag van mannen benaderde.

Uit het onderzoek van Maestripieri blijkt dat mannen hogere niveaus van het stresshormoon cortisol en testosteron vertonen dan vrouwen. “Tegelijkertijd bleken vrouwelijke nachtraven echter een cortisol-niveau te hebben dat vergelijkbaar is met de resultaten die bij mannen kunnen worden opgetekend,” voert de wetenschapper aan. “De studie laat dan ook uitschijnen dat een hoog cortisol-gehalte één van de mechanismen zou kunnen zijn die het grotere risico-gedrag bij nachtraven kan verklaren. Sommige mensen vertonen een chronisch hoog cortisol-gehalte, ongeacht het geregistreerde stressniveau. Deze personen laten een snelle stofwisseling optekenen, hebben veel energie en kunnen snel worden geprikkeld.”

“Een hoger cortisol-niveau kan ook worden geassocieerd met een grotere cognitieve activiteit,” merkt professor Maestripieri op. “Eerdere studies hebben al aangetoond dat succesvolle personen vaak een hoog cortisol-niveau laten optekenen.” De onderzoekers stelden nog vast dat mannen sneller geneigd zijn om zichzelf als een nachtraaf te bestempelen dan vrouwen. Ook wordt aangegeven dat mannen in het algemeen minder slapen dan vrouwen. Maestripieri zegt dat de voorkeur voor een leven als nachtraaf of ochtendmens gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan biologische factoren en genetische overerving, maar ook beïnvloed kan worden door omgevingsfactoren, zoals nachtwerk of kinderzorg.

“Gender-verschillen in slaappatronen ontstaan na de puberteit en verzwakken of verdwijnen wanneer de vrouwen de menopauze bereiken,” zegt professor Maestripieri. “De link tussen de nachtraaf en het risicogedrag zou mogelijk een evolutionaire grond kunnen hebben. Er zou gesuggereerd kunnen worden dat het gedrag van de nachtraaf vooral gericht is om op korte termijn een partner te vinden voor een kortstondig seksueel contact buiten de monogame relatie. Activiteiten in de avonduren zouden historisch grotere opportuniteiten kunnen bieden tot sociale contacten en seksuele activiteiten, omdat volwassenen tijdens die periodes minder beperkt werden door werk of kinderen.”

Lees Verder

11:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, gezondheid |  Facebook |

13-04-14

Vrouwelijke werknemers meest geschikt voor internationale opdrachten

Bedrijven zien vrouwen met een kennis van minstens twee talen en goede netwerkvaardigheden als de ideale executives voor internationale functies. Dat is de conclusie van een internationale studie van zorgverzekeraar Expacare bij een duizendtal internationale bedrijfsleiders. Uit het onderzoek blijkt dat 26,5 procent van de respondenten denkt dat vrouwen het meest geschikt voor internationale opdrachten. Daarentegen geeft 18,5 procent aan dat mannen in het algemeen meer capaciteiten hebben voor deze functies. De belangrijkste kwaliteiten voor deze functies zijn volgens de respondenten netwerkvaardigheden (60 procent), gevolgd door de beheersing van een tweede taal (55 procent) en verkooptalent (41 procent).

Het onderzoek toont volgens Beverly Cook, managing director van Expacare, aan dat ook op de internationale arbeidsmarkt traditionele vaardigheden zoals talenkennis en netwerkvaardigheden, uitermate belangrijk blijven. Ze voegt er aan toe dat dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat werknemers het gevoel hebben om bij het opstarten van een expat-loopbaan van de onderneming de nodige ondersteuning te krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat 63 procent van de bedrijfsleiders late twintigers of jonge dertigers het meest geschikt achten voor internationale opdrachten. De ideale expat is volgens het rapport een vrouwelijke en meertalige vrijgezel met belangrijke netwerkcapaciteiten.

De studie geeft ook aan dat 47 procent van de bedrijven van mening is dat het organiseren van buitenlandse opdrachten veel uitdagingen herbergt. Daarentegen zegt 42 procent dat het proces minder moeilijk en omslachtig was dan vooraf werd verondersteld. De onderzoekers stelden ook vast dat 52 procent van de werknemers eerst met zijn partner zou overleggen over de beslissing om naar het buitenland te verhuizen. Eén op drie zou in eerste instantie te rade gaan bij zijn ouders, maar 39 procent zegt bij een aanbod van een buitenlandse opdracht niemand te zullen raadplegen. Fiscale regelgeving blijkt volgens de 25 procent van de expats de grootste bekommernis, gevolgd door valuta-problemen (21 procent).

Volgens 37 procent van de bedrijfsleiders geven de betrokken medewerkers zelden aan sneller te willen terugkeren dan oorspronkelijk was afgesproken.

Lees Verder

11:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, expat |  Facebook |

22-03-14

Vrouwelijke broodwinner geen bedreiging voor gezinsharmonie

Koppels met jongere kinderen hebben een grotere kans samen te blijven indien de moeder de belangrijkste broodwinner van het gezin is. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers aan de University of Leicester bij nagenoeg vierduizend Britse koppels met kinderen tussen acht maanden en zeven jaar. De resultaten van de studie ondermijnen volgens de wetenschappers de stelling dat het instituut van het huwelijk zou worden uitgehold door een grotere economische onafhankelijkheid van de vrouw. Een gelijke verloning of een vrouw als belangrijkste broodwinner leiden volgens de onderzoekers niet tot hoger risico op echtscheideningen.

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, carrière, vrouw |  Facebook |

20-03-14

Mannelijk parttime werk moet vrouwelijke carrières stimuleren

Teveel talentrijke vrouwen zullen in hun carrière met een gebrek aan promotiekansen en loonsverhoging worden geconfronteerd, terwijl meer mannen bereid zijn om parttime werk te aanvaarden en een horizontale carrière-ontwikkeling te overwegen. Dat heeft Tom Schuller, professor aan het Institute of Education van de University of London, gezegd. De onderzoeker merkt op dat vrouwen aan de universiteiten inmiddels de meerderheid van de studentenpopulatie vertegenwoordigen, maar nog altijd minder opportuniteiten krijgen om hun professionele carrière te ontwikkelen. Vrouwen werken volgens professor Schuller nog altijd onder hun vaardigheidsniveau.

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: parttime, vrouw, carrière |  Facebook |

05-03-14

Hiërarchie slechte basis voor vrouwelijke samenwerkingsverbanden

Wanneer een hiërarchie aanwezig is, zijn vrouwen minder bereid tot een onderlinge samenwerking dan mannen. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University naar het werk van researchers aan vijftig universitaire instellingen in de Verenigde Staten en Canada. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat teams van vrouwen even sterke samenwerkingsverbanden laten optekenen dan groepen van mannelijke collega’s. Dat blijkt echter alleen op te gaan wanneer er tussen de vrouwen geen verschil in hiërarchie aanwezig is. Wanneer er wel een onderscheid in status wordt gemaakt, blijkt ook het niveau van samenwerking af te kalven. Dat is volgens de studie bij mannen niet het geval.

“Er wordt altijd verondersteld dat mannen zich competitief opstellen en een coöperatieve instelling meer een uitzondering vormt dan een regel, terwijl vrouwen meer de neiging hebben om relaties met anderen op te bouwen en dan ook meer zouden streven naar onderlinge samenwerking,” merken de onderzoekers Joyce Benenson, Richard Wrangham en Henry Markovits, op. “In werkelijkheid moeten die cliché’s echter vaak worden gerelativeerd. Algemeen wordt aangenomen dat vrouwen beter samenwerken, maar wanneer men kijkt naar het functioneren van militaire eenheden of sportteams, kunnen aanwijzingen worden gevonden dat mannen in het algemeen op coöperatief gebied beter zijn.”

“Ook in de kindertijd kan worden vastgesteld dat jongens vaker in groepen samentroepen, terwijl meisjes vaker individuele en hechte relaties nastreven,” zegt Joyce Benenson. “Er zijn aanwijzingen dat die verschillen al op zes maand kunnen worden geregistreerd. Maar ook chimpansees organiseren hun relaties op nagenoeg dezelfde manier. Mannelijke chimpansees kunnen misschien persoonlijke banden hebben met een seksegenoot, maar hebben daarnaast ook lossere samenwerkingsverbanden met andere soortgenoten, waarmee front wordt gevormd tegen andere groepen. Vrouwen hebben mogelijk niet die biologische neiging en ook niet de ervaring om in grotere groepen op te trekken.”

“Dat wil echter niet zeggen dat vrouwen niet in staat zijn tot samenwerking,” voert Benenson nog aan. “Vrouwen tonen zich vaak meer egalitair ingesteld dan mannen. Er wordt bij die analyses echter niet gekeken naar eventuele hiërarchische verschillen. Uit een onderzoek bij universitaire researchers bleek dat mannen en vrouwen een even grote bereidheid tonen om met collega’s van het gelijke geslacht samen te werken. Wanneer echter in de groep een hiërarchie kan worden opgemerkt, valt die bereidheid bij vrouwen echter gevoelig terug. Er blijven echter nog heel wat vragen open over de oorzaken van deze verschillen. Er moet evenwel rekening mee worden gehouden dat dit fenomeen ook een impact kan hebben op de carrière-ontwikkeling van vrouwelijke werknemers.”

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenwerking, vrouw |  Facebook |

28-02-14

Vrouwen schroeven op cruciaal ogenblik activiteit in netwerken terug

Netwerken worden zowel door mannen als vrouwen belangrijk geacht voor hun carrière, maar vrouwelijke vijfendertigplussers zijn opmerkelijk minder met netwerking actief dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van juridisch consulent Trowers & Hamlins en rekruteerder FDU Group bij bijna tweehonderdvijftig Britse professionals. De onderzoekers stelden vast dat in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar 29 procent van de mannen minstens één keer per week aan netwerking doet. Bij vrouwen loopt dat cijfer op tot 30 procent. Boven de leeftijd van vijfendertig doet zelfs 56 procent van de mannen aan netwerking, maar bij vrouwen valt dat terug tot 24 procent.

Lees Verder

21:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, sociale netwerken |  Facebook |

21-02-14

Vrouw heeft slechts beperkte interesse in extreem mannelijk gelaat

Een extreem mannelijk gelaat oefent op de vrouw weinig aantrekkingskracht uit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland. De Australische onderzoekers merken op dat bij vrouwen een variërende interesse in het mannelijk gelaat kan worden opgetekend. Vastgesteld werd dat de interesse in mannelijke trekken de hoogste score laat optekenen wanneer de vrouw de vruchtbare piek van haar cyclus heeft bereikt. Ook wordt geconstateerd dat vrouwen bij een eenmalige seksuele ontmoeting eveneens een grotere interesse tonen in extremer mannelijke gelaatstrekken.

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, man |  Facebook |

19-02-14

Mannelijk kaderlid wordt zelden opgevolgd door vrouw

Bedrijven zijn minder snel bereid om vrouwelijke directeurs te benoemen indien de functie tot dan toe door een mannelijke verantwoordelijke werd ingenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Edinburgh naar de bevorderingspolitiek bij de driehonderdvijftig grootste beursgenoteerde bedrijven van Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat bij een vertrekkend vrouwelijk kaderlid een kans van 20 procent kan worden opgemerkt dat ook bij de opvolging voor een vrouw wordt gekozen. Indien het vertrekkend kaderlid echter een man is, daalt de kans op een vrouwelijke opvolging volgens de onderzoekers tot 10 procent.

“De resultaten van het onderzoek wijzen duidelijk op het bestaan van vooroordelen aan de top van het brede bedrijfsleven,” voert onderzoeksleider Brian Main, professor economie aan de University of Edinburgh, aan. “De samenstelling van de bestuursraden gebeurt niet op basis van gendergelijkheid. Vrouwen lijken alleen in aanmerking te komen voor een directiefunctie indien ook hun voorganger een seksegenote was. Dat geeft aan dat er in het bedrijfsleven nog altijd sprake lijkt te zijn van tokenisme en de ondernemingen blijken nog altijd niet gevoelig te zijn voor de morele vraag om een grotere aanwezigheid van vrouwen in de bestuurskamers te promoten.”

Uit de studie blijkt dat het aantal vrouwelijke directeurs in de betrokken ondernemingen van 2 procent in het midden van de jaren negentig toenam tot meer dan 8 procent op het einde van het voorbije decennium. “Het feit dat vrouwen echter in de meeste gevallen alleen seksegenotes kunnen opvolgen, geeft aan dat mannen nog altijd de bestuursraden blijven domineren. Bedrijven maken daarbij vaak gewag van een gebrek aan gekwalificeerde kandidaten, maar ook dan zouden de kansen van een potentieel directielid nog altijd niet mogen worden bepaald door het geslacht van de persoon die voordien de functie bekleedde. Vooral op het niveau van de executives kunnen vrouwen zelden worden teruggevonden. Minder dan 5 procent van de executives is een vrouw.”

De onderzoekers stelden vast dat vrouwen ook gemiddeld 8 procent minder worden betaald dan hun mannelijke collega’s.

Lees Verder

12:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, kader |  Facebook |

Meerderheid vrouwen voor Britse financiële vacatures

Een toename van beschikbaar vrouwelijk talent en inspanningen van de overheid en het bedrijfsleven om een grotere diversiteit te promoten, heeft ervoor gezorgd dat er bij vacatures voor financiële diensten en professionals inmiddels meer vrouwelijke kandidaten worden geteld dan mannelijke sollicitanten. Dat blijkt uit cijfers van rekruteerder Randstad Financial & Professional over de Britse arbeidsmarkt. De rekruteerder stelt dat vrouwen 51 procent vertegenwoordigden van de totale groep kandidaten die voor de vacatures konden worden opgemerkt. De twee jaar voordien bleken vrouwen slechts 47 procent van alle kandidaten te vertegenwoordigen.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, vacature, vrouw |  Facebook |

18-02-14

Kinderzorg belangrijke hinderpaal voor vrouwelijke carrière

Kinderzorg is voor moeders de belangrijkste hinderpaal in de professionele carrière. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Resolution Foundation en het sociale netwerk Mumsnet bij bijna tweeduizend Britse moeders. De onderzoekers merken op dat het probleem in belangrijke mate moet worden toegeschreven aan het feit dat werkgevers parttime werk nog altijd minder waardevol achten dan een fulttime tewerkstelling. Er wordt aan toegevoegd dat de vrouwelijke vaardigheden op de arbeidsmarkt daardoor nog altijd niet tenvolle worden benut. Ook wordt opgemerkt dat initiatieven dienen te worden genomen om de financiële last van de kinderzorg beter op te vangen.

“Het onderzoek toonde aan dat 66 procent van de ondervraagde moeders van mening was dat de kosten voor kinderopvang hen verhinderen om meer te werken,” stipt onderzoeksleider Vidhya Alakeson assistent chief executive van de Resolution Foundation, aan. “Bij werkende moeders loopt dat op tot 67 procent, tegenover 64 procent bij collega’s zonder een baan. Er wordt dan ook te weinig gedaan om moeders te helpen meer arbeid op te nemen, vooral door het verlagen van de kosten voor kinderopvang en het verhogen van de flexibiliteit op de werkvloer. Er moet daarbij ook vooral aandacht worden besteed aan alleenstaande moeders en moeders met kinderen tussen drie en vijf jaar.”

“Moeders moeten de mogelijkheid krijgen om hun eigen werkschema op te stellen en zouden in de gelegenheid moeten worden gesteld werkuren te accumuleren, zodat ze ook de opportuniteit krijgen om vrije dagen te nemen voor de noodzakelijke kinderopvang,” voeren de onderzoekers nog aan. Emma Stewart, mede-oprichter van de arbeidsorganisatie Timewise, wijst erop dat deze groep moeders voor de bedrijven een belangrijke groep medewerkers vertegenwoordigen, aangezien zij op de werkvloer vaak voor een grotere diversiteit in vaardigheden en ervaringen kunnen zorgen. Justine Roberts, chief executive van Mumsnet, voegt er aan toe dat kinderzorg als een economische infrastructuur moet worden bestempeld, net zoals transport of technologie.

Lees Verder

09:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderzorg, vrouw, carrière |  Facebook |

14-02-14

Mannen hebben van nature slechter geheugen dan vrouwen

Vrouwen hebben van nature een beter geheugen dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim. De Noorse onderzoekers stelden onder meer vast dat negen op tien mannen dienen toe te geven problemen te hebben met het onthouden van namen en datums. De wetenschappers stelden ook vast dat de vergeetachtigheid van mannen ook niet leeftijdsgebonden is en op dertigjarige leeftijd evenveel blijken te vergeten dan op hun zestigste verjaardag. Wel wordt opgemerkt dat de geheugenproblemen vanaf zestig jaar beginnen toe te nemen.

Lees Verder

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geheugen, man, vrouw |  Facebook |

11-02-14

Groot verschil tussen jobtevredenheid en promoties bij vrouwen

Er kan bij vrouwelijke werknemers een duidelijk verschil worden opgetekend tussen jobtevredenheid en promoties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Kenexa bij drieduizend managers en professionals. Het verschil kan volgens de onderzoekers een gedeeltelijke verklaring vormen voor de moeilijkheden die kunnen worden vastgesteld in het streven naar een grote vertegenwoordiging van vrouwen in de bedrijfsleiding. De tevredenheid over de carriière-evolutie is volgens de onderzoekers immers geen garantie op een volgende promotie. Het rapport vraagt dan ook een grotere nadruk op initiatieven die gericht zijn op de daadwerkelijke promotie van vrouwelijke medewerkers.

“Initiatieven rond gender-diversiteit focussen zich te vaak op tevredenheid dan op daadwerkelijke promotie,” merkt onderzoeksleider Ines Wichert, psychologe aan het High Performance Institute, op. “Cruciaal in de carrière-ontwikkeling van de vrouw zijn beschikbare banen, netwerking-talent en het nemen van risico’s bij het zoeken naar opportuniteiten. In alle factoren scoorden vrouwen lager dan mannen, op uitzondering van risico’s bij het zoeken naar opportuniteiten, waar de resultaten tussen beide groepen identiek waren. Wanneer vrouwen echter gevraagd wordt factoren te identificeren die leiden tot een tevredenheid over hun carrière-progressie, volgden echter heel afwijkende antwoorden.”

Onder meer bleken vrouwen vooral te vragen naar rechtvaardige en objectieve selectie-processen, naast een ondersteunende superieur die in hun mogelijkheden gelooft. Ook bleken vrouwen vragende partij te zijn voor een duidelijk plan rond carrière-progressie en loopbaan-doelstellingen. “Een gevoel van tevredenheid over de mogelijkheden op carrière-ontwikkeling biedt geen garantie dat men in aanmerking komt voor een volgende promotie,” zegt Ines Wichert nog. “Dit zou mogelijk een verklaring kunnen zijn dat vele organisaties weinig positieve resultaten opmerken van hun initiatieven rond gender-diversiteit. Wellicht wordt vaak teveel gemikt op een grotere tevredenheid en wordt onvoldoende gewerkt rond promotiekansen.”

“Werkgevers moeten met dit gegeven rekening houden wanneer initiatieven voor genderdiversiteit worden gepland,” merkt Wichert op. “Er moet niet alleen gezorgd worden dat de vrouwelijke medewerkers binnen de organisatie blijven, maar ook de mogelijkheid krijgen om in de hiërarchie op te klimmen.”

Lees Verder

13:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, vrouw |  Facebook |

05-02-14

Vrouwen moeten profiteren van schaarste op arbeidsmarkt

Het tekort aan geschikte arbeidskrachten betekent voor vrouwen een unieke kans om een carrière in industriële sectoren te ontwikkelen. Dat zegt de Britse consulent Beatrice Bartlay, oprichter van het selectiebureau 2B Interface. Bartlay verwijst daarbij naar cijfers van de Britse Commission for Employment and Skills dat vooral het tekort aan industriële medewerkers, loodgieters en elektriciëns een snelle stijging kent. Toch blijkt volgens haar dat slechts een beperkt aantal vrouwen uitkijkt naar een carrière in dergelijke richtingen, hoewel zich in die sectoren op dit ogenblik belangrijke opportuniteiten ontwikkelen die de genderbalans in de arbeidspopulatie zouden kunnen verschuiven.

Lees Verder

11:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, vrouw |  Facebook |

03-02-14

Vrouwelijke starters hebben bescheiden looneisen

Hogeropgeleide vrouwen stellen bij het begin van hun professionele carrière minder hoge looneisen dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform Graduate-Jobs.com bij bijna een half miljoen Britse afgestudeerden de voorbije tien jaar. Daarbij wordt opgemerkt dat een mannelijke kandidaat bij het begin van zijn carrière vorig jaar een gemiddeld jaarsalaris van 20.219 pond vroeg. Bij vrouwen werd gemiddeld een verloning van 18.781 pond gevraagd. De onderzoekers voegen er aan toe dat deze loonkloof 44 procent groter is geworden dan tien jaar voordien, toen mannelijke kandidaten 18.506 pond vroegen en vrouwelijke collega’s een startersloon van 17.507 pond wensten.

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: looneis, vrouw, starter |  Facebook |

30-01-14

Vrouwelijke journalisten geconfronteerd met intimidatie en geweld

De meeste vrouwelijke journalisten zijn in hun carrière geconfronteerd geweest met intimidatie of geweld. Dat is de conclusie van een rapport van de International Women's Media Foundation en het International News Safety Institute op basis van een enquête bij meer dan achthonderd vrouwelijke journalisten. De onderzoekers stelden vast dat 65 procent van de respondenten aangeeft in hun werksituatie geconfronteerd te zijn geweest met intimidatie, bedreigingen of misbruik. Er wordt aan toegevoegd dat de meerderheid van de respondenten de feiten niet heeft gemeld, ondanks de psychologische gevolgen op langere termijn die duidelijk konden worden ervaren.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek, vrouw |  Facebook |

27-01-14

Vrouwelijke veertigers halen meeste voldoening uit hun carrière

Vrouwelijke veertigers getuigen van de grootste voldoening over hun professionele carrière. Dat is het besluit van een studie door consulent Randstad bij tweeduizend Britse werknemers. Deze vrouwen kunnen volgens het rapport terugvallen op een jaarsalaris van 31.600 pond, hebben een bevredigende balans bereikt tussen de carrière en het persoonlijke leven, zijn vaak actief in een stabiele economische sector en vertonen ook een groot engagement tegenover hun baan. De onderzoekers stelden anderzijds ook vast dat slechts 16 procent van alle werknemers een grote voldoening ervaart in zijn carrière. De grootste voldoening werd opgetekend in de bouwindustrie, de vastgoedsector en engineering.

De minst voldane werknemer is volgens Randstad echter eveneens een vrouw met een leeftijd van drieënveertig jaar en een hogere opleiding. "Maar deze werknemers worden wel geconfronteerd met een gebrek aan vertrouwen en viseren zich vooral op de negatieve elementen in hun leven," stippen de onderzoekers aan. "Bovendien krijgt de werkgever de schuld omdat niet alle opportuniteiten kunnen worden gerealiseerd door een gebrek aan training, de beperkte kwaliteit van het leiderschap en het ontbreken van mogelijkheden. Deze vrouwen verdienen ook 6.000 pond per jaar minder dan hun leeftijdsgenotes die de grootste voldoening uit hun carrière halen."

De gemiddelde Britse werknemer is volgens Randstad tweeënveertig jaar oud is, kan op een jaarsalaris van 29.000 pond terugvallen, vertoont een bescheiden gevoel van zelfvertrouwen en vertrouwt vooral op zijn werkgever om zijn algemene tevredenheid op te drijven. De gemiddelde werknemers voelt zich volgens de onderzoekers ook slechts gematigd voldaan in zijn professioneel leven. “Het is op het gebied van gelijke kansen echter wel verheugend vast te stellen dat vrouwelijke werknemers de meeste voldoening blijken te halen uit hun professionele leven,” geeft Mark Bull, verantwoordelijke voor de divisie Groot-Brittannië en Midden-Oosten bij Randstad, aan.

“Uiteraard kan niet elke werknemer op een hoge opleiding terugvallen en een vrouwelijke veertiger zijn,” merkt Mark Bull nog op. “Maar men hoeft niet helemaal in dat profiel te passen om toch zijn volledig potentieel te realiseren en een voldoening te ervaren in de professionele loopbaan. Het onderzoek geeft aan dat de meest tevreden werknemers het besef hebben dat het realiseren van hun potentieel vooral in eigen handen ligt. Het is aan de individuele werknemer om te bepalen op welke manier hij zich in zijn dagelijke professionele opdracht engageert. Ook werkgevers hebben uiteraard een inbrengt, maar medewerkers dienen zelf actief te werken aan een bevredigende professionele carrière.”

Lees Verder

10:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, vrouw |  Facebook |

24-01-14

Misdrijven tegenover vrouwen in belangrijke mate onderschat

Misdrijven tegenover vrouwen worden in belangrijke mate onderschat. Dat is de conclusie van een analyse van meer dan vierennegentigduizend vrouwelijke slachtoffers van seksuele en fysieke geweldcriminaliteit in vierentwintig landen door wetenschappers aan de Stony Brook University School of Medicine in New York. De onderzoekers stelden vast dat slechts 7 procent van de overlevenden de incidenten aan het beleid, medische autoriteiten of sociale diensten hebben vermeld. Bovendien zou slechts 37 procent de overlevenden over hun ervaringen hebben getuigd tegenover familie, vrienden of buren.

Lees Verder

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, vrouw |  Facebook |

Gezondheid moet meer oog hebben voor vrouwelijke arbeidsmarkt

Er zijn vorderingen geboekt in de gelijkbehandeling van man en vrouw, maar op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkvloer blijven duidelijke verschillen merkbaar. Dat hebben onderzoekers van het European Trade Union Institute (ETUI) gezegd. Daarbij wordt opgemerkt dat bij de bescherming van de werknemer vaak nog altijd wordt gefocust op beroepen die traditioneel als een mannelijke activiteit worden bestempeld, terwijl vrouwelijk getinte arbeid veel minder aandacht zou krijgen. Daarbij wordt onder meer gewezen op de impact van toxische producten op de gezondheid van kapsters.

Lees Verder

12:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, vrouw |  Facebook |

29-12-13

Hersenen vrouwen en mannen zijn anders verbonden

Er kunnen duidelijke verschillen worden opgetekend in de verbindingen tussen de verschillende delen van de hersenen bij mannen en vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania. Die verschillende verbindingen laten volgens de onderzoekers uitschijnen dat de hersenen van mannen vooral gericht zijn op perceptie en gecoördineerde actie, terwijl bij vrouwen vooral een band tussen analytisch vermogen en intuïtie zou kunnen worden opgemerkt. De vaststellingen kunnen volgens de Amerikaanse wetenschappers helpen verklaren waarom mannen en vrouwen vaak in verschillende taken lijken te kunnen uitblinken.

Lees Verder

10:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hersenen, man, vrouw |  Facebook |