27-06-17

Vrouwen verwachten meer steun van leidinggevende seksegenotes

Vrouwen verwachten op de werkvloer vaak meer steun van leidinggevende seksegenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Massey University in Nieuw-Zeeland. Vastgesteld werd dat vrouwelijke werknemers vaak gewag maken van negatieve ervaringen met leidinggevende seksegenoten. Het fenomeen kan volgens de onderzoekers echter meestal niet aan de houding van de leidinggevenden worden toegeschreven, maar moet wel verwezen worden naar de specifieke verlangens die in deze relaties vanuit de ondergeschikten vaak naar voor blijken te komen.

Daarbij wordt opgemerkt dat vrouwelijke werknemers tegenover een mannelijke leidinggevende meestal niet dezelfde verwachtingen naar voor brengen. “Vaak wordt bij onderlinge conflicten tussen vrouwen gesproken over een Queen Bee Syndroom, waarbij vrouwelijke managers ondergeschikte seksegenoten extreem streng zouden behandelen, maar dat fenomeen blijkt hier niet aan het werk te zijn,” betoogt onderzoeksleider Jane Hurst, professor management aan de Massey University. “Wel moet worden vastgesteld dat vrouwelijke werknemers in het algemeen van leidinggevende seksenoten een hoger niveau van emotioneel begrip verwachten,” zegt de onderzoekster.

“Daarbij wordt ervan uitgegaan dat een vrouwelijke leidinggevende onder meer beter zou moeten begrijpen welke problemen de combinatie van het moederschap met een carrière creëren. Verwacht wordt vaak dat hieruit ook een aantal toegevingen – onder meer op het gebied van flexibiliteit – volgen.” Uit het onderzoek bleek volgens professor Hurst echter ook dat het traditionele hiërarchische bedrijfsmodel vaak niet overeenstemt met de carrière-ontwikkeling die veel vrouwen voor ogen hebben. Vrouwen bekijken volgens haar hun loopbaan veel minder vanuit een streven naar de opwaartse professionele mobiliteit in een hiërarchische organisatie.

“Voor hen staat een succesvolle carrière vaak eerder synoniem voor een uitdagend en interessant werk,” aldus Janet Hurst.

Lees Verder

09:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw |  Facebook |

12-03-16

Vrouwen in voetbal nog altijd door seksisme geremd

In de voetbalindustrie worden vrouwen vaak nog altijd het slachtoffer van seksisme, dat meestal een barrière blijkt voor de uitbouw van een succesvolle carrière. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Liverpool in opdracht van de organisatie Women in Football. Uit het onderzoek bleek onder meer dat 60 procent van de ondervraagde vrouwen weliswaar van mening was dat vrouwen in de voetbalwereld meer opportuniteiten krijgen dan in het verleden, maar wel werpt 70 procent het gevoel te hebben beter te moeten presteren dan mannen om carrière te kunnen maken.

Het rapport toont volgens Sue Bridgewater, professor sportmanagement aan de University of Liverpool, dat 15 procent van de vrouwen in het voetbal hun beklag maken het slachtoffer te zijn geweest van seksisme. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover twee jaar geleden, toen 7 procent gewag maakt van seksueel wangedrag. Tegelijkertijd bleek 19 procent van de vrouwen op basis van hun gender de toegang onzegd te voelen tot bepaalde sectoren van het voetbalgebeuren, tegenover slechts 7 procent twee jaar geleden. Volgens professor Bridgewater durven vele slachtoffers ook geen aangifte te doen uit vrees hun baan te verliezen.

Professor Bridgewater noemt het verontrustend dat 46 procent van de respondenten getuigt persoonlijk het slachtoffer van seksisme te zijn geworden, al betekent dat wel een lichte verbetering tegenover twee jaar geleden, toen een score van 57 procent werd opgetekend. Anderzijds bleek ook 24 procent gewag te maken van seksueel gemotiveerde pesterijen. Bovendien bleek 15 procent van de vrouwen zich te beklagen over seksuele intimidatie. “De cijfers tonen aan dat er nog een lange weg dient te worden afgelegd, vooraleer in het voetbal geen seksisme meer zou kunnen worden vastgesteld,” aldus de onderzoekster.

Wel kan volgens Sue Bridgewater worden vastgesteld dat 47 procent van een ondervraagden van mening is dat de werkvloer vrouwelijk talent waardeert, terwijl een even grote groep getuigt dat de werkomgeving een inclusief karakter heeft.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, vrouw, seksisme |  Facebook |

20-02-16

Arabische vrouwen gaan in tegen stereotypes

Stereotypes over Arabische vrouwen hebben meestal weinig met de realiteit te maken. In werkelijkheid tonen deze vrouwen zich immers technisch goed onderlegd en sociaal geëngageerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen bij tweeduizend vrouwen in de Golfregio. Uit de studie bleek onder meer dan ongeveer 90 procent van de vrouwen in Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een smartphone bezitten en het apparaat gebruiken om toegang te vinden tot het internet. Bovendien bleek 80 procent zichzelf en hun kinderen technisch onderlegd te vinden, hoewel de motivaties voor het gebruik van de technologie grote variaties kon vertonen.

Vastgesteld werd dat 56 procent van de ondervraagden vooral op de smartphone beroep doet om contact met bekenden te onderhouden, terwijl ongeveer 40 procent toegeeft het toestel hoofdzakelijk te gebruiken om de verveling te verdrijven en games te spelen. Verder werd vastgesteld dat 46 procent een merkapplicatie heeft gedownload, maar slechts 20 procent maakte gewag van online shopping. Christina Ionnadis, voorzitster van de Marketing to Women Conferences in the Middle East, wijst op het veranderde gedrag en de gewijzigde aspiraties van de vrouwen in de regio, die vaak een baan hebben en voor zichzelf een inkomen hebben gecreëerd.

WhatsApp wordt door 92 procent van de Arabische vrouwen gebruikt, gevolgd door Instagram (66 procent), Facebook (64 procent), Snapchat (50 procent) en Twitter (34 procent). “Arabische vrouwen vormen een belangrijke pijler voor de consumptie van producten voor henzelf en hun gezinnen, maar toch voelen ze zich vaak het mikpunt van stereotypes,” zegt Ionnadis. “Vooral reclame-campagnes gaan vaak nog altijd uit van oude beginselen en wordt de vrouw nog altijd geportretteerd als moeder en verantwoordelijke voor het huishouden. Er is dan ook nood aan een moedig merk dat de opportuniteiten van een verschuiving in de markt onderkent en tegelijk de emotionele band met zijn vrouwelijke klanten versterkt.”

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, golfregio, vrouw |  Facebook |

10-11-14

Vrouwen hebben geleerd met gevolgen oorlogsvoerings om te gaan

Vrouwen hebben doorheen de geschiedenis geleerd een aantal strategieën te ontwikkelen die hen de mogelijkheid moesten bieden om te gaan met de gevolgen van de oorlogsvoering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oregon naar de oorlogsvoering in de prehistorie. De resultaten van de studie laten volgens de Amerikaanse onderzoekers tevens uitschijnen dat het zogenaamde Stockholm Syndroom een evolutionaire verklaring heeft. Door een geleidelijke identificatie en integratie met de vijand zouden gevangen vrouwen hun overlevingskansen in handen van de vijand immers gevoelig hebben kunnen verhogen.

“Vrouwen hebben doorheen de geschiedenis zwaar te lijden gehad onder de oorlogsvoering,” merkt onderzoeker Michelle Scalise Sugiyama, professor evolutie-psychologie aan de University of Oregon, op. “Een analyse van archeologische en ethnografische research naar gewelddadige conflicten in culturen van jager-verzamelaars en boeren heeft uitgewezen dat vrouwen echter overlevings-strategieën hebben ontwikkeld om met de negatieve consequenties van de oorlog te kunnen omgaan en zichzelf en hun nakomelingen te beschermen. Die strategieën moesten ervoor zorgen dat de overlevingskansen en reproductie konden worden verzekerd.”

“In een oorlogssituatie worden vrouwen met diverse bedreigingen geconfronteerd,” benadrukt professor Sugiyama, die onder meer de gevolgen van de oorlogsvoering bij verscheidene Noord-Amarikaanse indianenpopulaties, de eskimo’s in het noordpoolgebied, de aboriginals in Australië en diverse stammen in Zuid-Afrika en Zuid-Amerika onderzocht. “Onder meer moet er immers rekening mee worden gehouden dat de vrouw zelf om het leven komt of gevangen wordt genomen, maar ook haar partner kan worden gedood of in handen van de vijand terecht komen, terwijl tevens het leven van haar nakomelingen kan worden bedreigd.”

“Om die bedreigingen te kunnen afweren, werd van diverse strategieën gebruik gemaakt,” aldus nog Michelle Sugiyama. “Onder meer kon worden vastgesteld dat vrouwen proberen om het mannelijk gedrag te manipuleren. Daarnaast bleek dat de vrouwen ook trachten te achterhalen of de vijand de intentie had om hen te doden of gevangen te nemen. Verder konden defensieve en evasieve taktieken worden geïdentificeerd om moord of gevangenschap te vermijden, maar ook werd vastgesteld dat de vrouwen de risico’s van verzet en gevangenschap tegenover elkaar afwegen, onder meer op basis van het verzamelen van informatie over de oorlogspraktijken en de behandeling van gevangenen door de vijand.”

Professor Sugiyama merkt op dat in het onderzoek tevens mogelijke verklaringen voor het Stockholm Syndroom kunnen worden gevonden. “Onder meer bij gijzelingen blijkt dat de slachtoffers na verloop van tijd een vorm van sympathie voor de gijzelnemer beginnen te ontwikkelen,” verduidelijkt de onderzoekster. “Deze reactie zou kunnen zijn gegroeid als een strategie die het gevangenen gemakkelijk maakt om zich geleidelijk met vijandige groepen te identificeren en integreren. Het proces zorgt ervoor dat de situatie gemakkelijker wordt aanvaard en dat de neiging tot verzet afneemt, waardoor de overlevingskansen van de vrouw uiteindelijk zullen toenemen.”

Lees Verder

16:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, oorlog |  Facebook |

15-07-14

Rode kledij maakt vrouw bedreigend voor seksegenotes

Vrouwen met rode kledij worden door hun seksegenotes als een bedreiging ervaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Rochester, de Trnava University en de Slovak Academy of Sciences. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen met rode kledij sneller als een seksueel en promiscue wezen werden bestempeld en volgens de respondenten ook sneller geneigd zouden zijn hun partner te bedriegen.

Lees Verder

18:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kledij, vrouw, seksualiteit |  Facebook |

04-07-14

Meerderheid voorstander van belangrijker maatschappelijk functies voor de vrouw

In de meeste landen is de meerderheid van de bevolking van mening dat aan vrouwen vaker een machtspositie zou moeten worden toevertrouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos Mori in twintig landen. Het onderzoek toonde aan dat 34 procent van de respondenten van mening was dat een vrouw in eerste instantie een goede moeder en echtgenote dient te zijn.

Lees Verder

14:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw |  Facebook |

28-06-14

Sportverslaggeving heeft nauwelijks ruimte voor vrouwen

Sportvrouwen komen in de kranten slechts minimaal aan bod. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carlos III Universiteit van Madrid op basis van analyses van de vier belangrijkste Spaanse sportkranten. Vastgesteld werd dat slechts in 5,11 procent van alle artikels aandacht wordt besteed aan vrouwensport of de prestaties van vrouwelijke atletes.

Lees Verder

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sportverslaggeving, vrouw |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende