14-10-13

Vrouwen lagen aan de basis van de kunst

Vrouwen lagen aan de basis van de schilderkunst. Dat zegt Dean Snow, archeoloog aan de Pennsylvania State University. Uit onderzoek naar de paleolitische periode is volgens Snow gebleken dat het grootste gedeelte van de grotschilderingen door vrouwen werd geproduceerd. Tot nu toe werd algemeen aangenomen dat die grotschilderingen vooral het werk waren van mannen, aangezien de kunstwerken vooral vrouwen en de jacht op dieren toonden en daarmee een weerspiegeling leken te zijn van het dagelijkse leven van de mannelijke jagers. De nieuwe vaststellingen laten volgens de archeoloog ook veronderstellen dat vrouwen in die vroege gemeenschappen een belangrijker rol vervulden dan tot nu toe werd aangenomen.

Aan de grond van de theorie van Dean Snow ligt de vorm van de handen die in de schilderingen kan worden opgemerkt. “Geoloog John Manning stelde eerder al vast dat bij mannen de ringvinger langer is dan de wijsvinger,” verduidelijkt Dean Snow. “Bij vrouwen kan het tegenovergestelde fenomeen worden vastgesteld. De mensenhanden die in de grotschilderingen kunnen worden opgemerkt, komen overeen met de beschrijving die Manning heeft gegeven over vrouwelijke handen.” Eerder had bioloog Dale Guthrie al aangegeven dat de grotschilderingen, waarbij met de handen gekleurde afdrukken op de wanden werden geplaatst, wellicht het werk waren geweest van adolescente jongens.

Volgens Dean Snow blijkt echter dat door middel van de handenanalyse kan worden aangevoerd dat ongeveer 75 procent van de bekende grotschilderingen door vrouwen werden gecreëerd. Adolescente jongens zouden verantwoordelijk zijn voor 15 procent van de artistieke werken. Het aandeel van volwassen mannen in de grotschilderingen zou daarentegen tot 10 procent beperkt zijn gebleven. “Het feit dat in het verleden de grottenkunst hoofdzakelijk aan het mannelijk geslacht werd toegeschreven, heeft mogelijk te maken dat mannen ook het grootste gedeelte van de populatie archeologen vertegenwoordigen,” merkt Dean Snow op.

Lees Verder

14:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouwen, kunst |  Facebook |

23-07-13

Nieuwe bestuursvaardigheden bieden kansen aan vrouwen

Nood aan nieuwe vaardigheden vormt meer diverse bestuursraden Een aantal nieuwe vaardigheden die bedrijven wensen uit te bouwen, vormen een gelegenheid om meer vrouwen in de bestuursraden op te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteerder Korn-Ferry Whitehead Man naar de bestuursraden van de driehonderdvijftig grootste beursgenoteerde Britse ondernemingen. Opgemerkt wordt dat vrouwen het voorbije jaar 47 procent van alle intreders in de bestuursraden van de onderzochte bedrijven vertegenwoordigden, tegenover slechts 11 procent zes jaar geleden.

Uit het onderzoek bleek ook dat 54 procent van de nieuwkomers in de bestuursraden in het buitenland hadden geleefd of gewerkt, tegenover 43 procent vijf jaar geleden. In totaal kregen nieuwe bestuurders 7 procent meer functies dan vijf jaar geleden. "De resultaten geven aan dat de samenstelling van de bestuursraden een definitieve verschuiving doormaakt," zeggen de onderzoekers. Er wordt wel opgemerkt dat deze trend ertoe heeft geleid dat nog slechts 29 procent van de nieuwkomers een executive-expertise kon voorleggen, tegenover bijna 50 procent vijf jaar geleden.

"Bedrijven zijn de voorbije vijf jaar geconfronteerd met een financiële crisis, een groter wantrouwen van activistische investeerders en media, een strengere regelgeving en snelle technologische veranderingen," merkt Richard Emerton, managing partner bij Korn-Ferry, op. "Om zich op die veranderende realiteit in te stellen, hebben de bestuursraden nieuwe vaardigheden vanuit een meer diverse talenten-reserve aan boord gehaald. Er moet echter wel gegarandeerd worden dat deze nieuwkomers kunnen rekenen op een voldoende begeleiding van ervaren bestuurders."

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bestuursraad, vrouwen |  Facebook |

07-07-13

Vrouwen onderschatten de eigen bijdrage aan het teamsucces

Vrouwen hebben de neiging om hun bijdrage tot het succes van een team te onderschatten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Massachusetts en de New York University. Het fenomeen is volgens de Amerikaanse onderzoekers een bijkomende reden waarom vrouwen op de hoogste niveaus van organisaties nog altijd ondervertegenwoordigd zijn. Opmerkelijk is dat de eigen bijdrage alleen wordt gedevalueerd wanneer er met mannen moet worden gewerkt. In een samenwerking met andere vrouwen valt de onderschatting van de eigen prestatie weg.

Onderzoekers Michelle Haynes en Madeine Heilman stelden vast dat vrouwen bij een positieve feedback steeds een grotere bijdrage toewezen aan hun mannelijke teamgenoten, terwijl de eigen inbreng wordt geminimaliseerd. Daarvan wordt volgens de wetenschappers alleen afgeweken indien de individuele bijdrage van elk afzonderlijk teamlid duidelijk is. Wanneer het team uit vrouwen bestaat, bleek de eigen inbreng echter niet te worden geminimaliseerd. Daarmee wordt volgens de onderzoekers ingegaan tegen de algemene notie dat vrouwen zich in een groep bescheidener opstellen.

“Het onderzoek geeft duidelijk aan dat de verwachtingen van de vrouwen over zichzelf en hun collega’s, een impact hebben op de manier waarop feedback wordt verwerkt,” zegt Michelle Haynes nog. “Bovendien toont de studie aan dat het geslacht nog altijd een impact heeft op de verwachtingen rond geleverde prestaties. Resultaten en prestaties blijken niet altijd voldoende te zijn om de effecten van stereotypes, vooral wanneer de individuele bijdrage onduidelijk is, weg te werken. De onderschatting van de eigen prestaties kan bovendien een belangrijke rem op de carrière-ontwikkeling vormen.”

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: organisatie, vrouwen |  Facebook |

Vrouwelijke leiders moeten fierheid op prestaties tonen

Vriendelijke vrouwen tonen volgens hun omgeving minder hardnekkigheid om een leiderschapsrol op te nemen dan mannen die gelijkaardige karaktertrekken vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Technische Universität München (TUM) naar de selectienormen voor leidersfiguren. Wanneer vrouwen daarentegen fierheid tonen over hun persoonlijke prestaties, krijgen ze wel een grotere leiderschapskwaliteit toegewezen. Verder blijkt dat vrouwen zelf ervan uitgaan dat mannen in het algemeen grotere leiderschapskwaliteiten hebben.

“Om hun aandeel in leidende posities op te drijven, wordt van vrouwen een hele reeks bijkomende kwaliteiten verwacht, zoals verbeterde onderhandelingsvaardigheden, het vermogen op sterke netwerken uit te bouwen en de capaciteit om een strategisch carrièrepad uit te tekenen, maar zelfs dat blijkt niet voldoende te zijn,” merkt Isabell Welpe, organisatiedeskundige aan de Technische Universität München, op. “Het gaat echter om stereotypes die op het onbewuste niveau meespelen in de perceptie over leiderschapskwaliteiten. Leiders moeten assertief, dominant en een harde lijn volgen, terwijl vrouwen vooral als vriendelijke en sociale onderhandelaars worden bestempeld.”

Uit het onderzoek bleek onder meer dat teamleden van een project een betere prestatie verwachten indien de opdracht door een man wordt geleid. “Een aantal vrouwelijke stereotypes heeft zich ook in de hersenen van vrouwen genesteld,” zeggen de onderzoekers verder. “Veel vrouwen blijken immers geneigd te zijn te aanvaarden dat mannen over grotere leiderschapkwaliteiten beschikken. Bovendien blijken vrouwelijke werknemers een gebrek aan delegatie van een mannelijke executive gemakkelijker te aanvaarden dan van een vrouwelijke manager.”

De onderzoekers stelden verder vast dat fiere persoonlijkheden het meest geschikt werden geacht om een leiderschapspositie op te nemen. “Dat fenomeen geldt echter bijzonder voor vrouwelijke kandidaten,” zegt Isabell Welpe nog. “Vrouwen die zich vriendelijk opstelden, werden duidelijk minder leiderschapskwaliteiten toegemeten. Trots wordt daarentegen vereenzelvigd met een grotere leiderschapskwaliteit.”

Lees Verder

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leiderschap, vrouwen |  Facebook |

23-02-11

Vrouwen positiever tegenover maatschappelijke veranderingen

Het Amerikaans publiek is bijzonder verdeeld in zijn oordeel over de veranderingen die de structuur van het Amerikaanse gezin de voorbije vijftig jaar heeft ondergaan. Dat blijkt uit een rapport van het Pew Research Center. Daarbij wordt opgemerkt dat 31 procent van de respondenten de veranderingen heeft aanvaard, maar er is ook een groep van 37 procent die zich sceptisch opstelt. Tenslotte is er ook een groep van 32 procent die deze veranderingen verwerpt en van mening is dat deze wijzigingen een slechte invloed hebben op de Amerikaanse maatschappij.

Bij de voorstanders zegt ruim de helft dat deze trends geen enkel verschil maakt voor de maatschappij, maar de anderen voeren aan dat deze evoluties eerder een positieve dan een negatieve invloed hebben gehad op de maatschappij. Tegenstanders verwerpen echter nagenoeg elke trend, op uitzondering van gemengde huwelijken en kinderloze vrouwen. De sceptici delen meestal de tolerante mening van de voorstanders, maar tonen zich toch bezorgd over een aantal evoluties. Onder meer over alleenstaande moeders is er een groot verschil met voorstanders.

Bij de tegenstanders is er onder meer een grote weerstand tegen het ongehuwd samenwonen (99 procent). De onderzoekers merken verder op dat de Latino-Amerikanen (42 procent) en niet-kerkgangers (48 procent) het meest geneigd zijn om de evoluties te aanvaarden. Twintigers (46 procent) en Afro-Afrikanen (45 procent) blijken zich vooral sceptisch op te stellen. Kerkgangers (53 procent) en vijfenvijftigplussers (47 procent) behoren het vaakst tot de tegenstanders.

Er wordt aan toegevoegd dat vrouwen ook grotere voorstanders van de veranderingen (36 procent) zijn dan mannen (26 procent).

10:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maatschappij, vrouwen |  Facebook |

12-09-08

Invloed Gamma-vrouwen wordt steeds groter

Het aantal Gamma-vrouwen - een groep die een breed netwerk van consumenten beïnvloeden en nieuwe ideeën en trends verspreiden - blijft stijgen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Meredith Corportation. Op dit ogenblik tellen de onderzoekers in de Verenigde Staten 55 miljoen Gamma-vrouwen. Naarmate de sociale en technologische omgeving zich beter leent voor hun communicatie-stijl, zal hun invloed op de markt volgens de onderzoekers aanleiding geven tot een nieuw marketingmodel.

"Deze Gamma-vrouwen staan in direct contrast met de Alpha-vrouwen, die de nadruk leggen op status en hun hoge positie op de sociale ladder uitdrukken door hun kledij, woning, auto, carrière en familie," aldus Meredith Corporation. "Gamma-vrouwen zijn weliswaar financieel even goed gesteld, maar hun keuzes benadrukken hun creativiteit en persoonlijke stijl, waarmee ze onder meer hun woning comfortabel en gastvrij maken. Bovendien leveren de meesten ook een aandeel in de bescherming van het leefmilieu.

De onderzoekers stellen dat Gamma-vrouwen gericht zijn op samenwerking, geïnteresseerd zijn in informatie en zelf hun eigen succes willen bepalen. "Ze zijn er bovendien dat een carrière moet passen in hun persoonlijke en familiale noden en niet omgekeerd," wordt er aan toegevoegd. "Ze hechten veel belang aan hun gezondheid en voelen zich goed in hun eigen vel. Bovendien zoeken ze naar creatieve mogelijkheden en kansen voor zelfexpressie. Maar deze vrouwen zijn ook bereid om hun tijd en talenten met anderen te delen."

Gamma-vrouwen zijn volgens Meredith Publishing echte merkenadvocaten die heel gepassioneerd kunnen praten over hun voorkeuren. Een groot gedeelte van deze vrouwen zoekt uitdagingen en avonturen in alle aspecten van het leven. "Daarom moeten marketeers zich in het bijzonder richten op een echte dialoog met deze Gamma-vrouwen," voeren de onderzoekers aan. "Het kan hen een voorsprong opleveren om de invloed van deze steeds machtiger groep aan te wenden."

10:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouwen, marketing, gamma |  Facebook |

29-03-08

Vrouwen twijfelen aan managementkwaliteiten

Westerse vrouwen hebben weinig vertrouwen in hun managementkwaliteiten. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van het bureau Accenture. Daarbij kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat vrouwen in groeimarkten zoals India, China en Brazilie zich beter opgeleid voelen om succesvol te zijn in de globale economie dan westerse vrouwen. Positieve discriminatie en diversiteitsbeleid hebben volgens Accenture dus niet geholpen.

"Accenture stelt dat zowel mannen als vrouwen tegen 2011goed voorbereid moeten zijn op de kansen en bedreigingen van een globale wereld, waarin opkomende economieën de concurrentie aangaan met de Verenigde Staten, Europa en Japan," aldus het magazine Managers Online. "Bedrijven moeten hun werknemers uitrusten met een brede waaier aan vaardigheden, waarvan er vele tot nu toe niet vereist waren voor managers."

Verder bleek uit het onderzoek dat er tussen mannen en vrouwen ook een kloof blijft bestaan op het gebied van het opbouwen van een carrière. “Vrouwen schrijven hun succes vooral toe aan ambitie, passie voor hun werk en steun van hun familie,” stipt Accenture aan. “Mannen maken daarbij vaker gewag van hun technische vaardigheden en het goed onderhouden van zakelijke relaties.”

Meer dan de helft van beide seksen vonden dat mannen en vrouwen even goed zijn in het netwerken. Een kwart meende dat mannen daar beter in zijn en dertien procent dat vrouwen daarin uitblinken. De grootste obstakels voor vrouwen om carrière te maken zijn hun behoefte energie te steken in hun gezin en hun onbereidheid te verhuizen. Ook voor mannen speelt de werk-privébalans een rol, maar tevens het onvermogen een hoger diploma te halen en een gebrek aan goede begeleiding.

13:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, vrouwen |  Facebook |