14-05-14

Vrouwenemancipatie leidt tot groter sportief succes

Landen die grotere inspanningen doen om gendergelijkheid te stimuleren, sturen ook meer atleten naar evenementen zoals de Olympische Spelen en behalen ook meer medailles. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Grand Valley State University, die de prestaties van meer dan honderddertig landen op de Olympische spelen sinds de tweede helft van de jaren negentig analyseerden. Een grotere emancipatie leidt volgens Amerikaanse onderzoekers zowel bij de vrouwelijke als mannelijke atleten tot betere resultaten. De onderzoekers voegen er aan toe verrast te zijn dat een grotere gendergelijkheid ook een positieve impact heeft op de medaillekansen van mannelijke atleten, al kan daarvoor geen concrete verklaring worden gegevan.

"Het onderzoek toont aan dat de omvang en de rijkdom van de bevolking een positieve invloed hebben op het sportieve succes van een land, maar ook de graad van gendergelijkheid blijkt een impact te hebben,” benadrukt onderzoeksleider Aaron Lowen, professor economie aan de Grand Valley State University. “Voor elke stijging met 10 procent op de gendergelijkheids-index, kon bij mannelijke atleten een extra medaille worden geteld. Bij vrouwelijke atleten is er sprake van een toename met anderhalve medaille. Eerdere studies hebben al uitgewezen dat een grotere gendergelijkheid kan gekoppeld worden aan een betere economische ontwikkeling en een betere vorming van de jongeren, maar datzelfde geldt ook voor sportief succes.”

“Het is verbazend dat een grotere gelijkheid ook bij mannelijke atleten tot extra medailles leidt,” geeft professor Lowen nog aan. “Een concrete reden voor dat fenomeen kan niet worden gegeven. Mogelijk moet echter een verklaring worden gevonden in het feit dat een maatschappij met een grotere vrouwelijke participatie aan de arbeidsmarkt aanleiding geeft tot een extra rijkdom die niet met traditionele maatstaven, zoals het bruto binnenlands product, kan worden weergegeven. Deze maatschappijen zouden immers onder meer aan zowel mannen als vrouwen grotere opportuniteiten kunnen bieden om recreatieve en persoonlijke doelstellingen, waaronder sportieve prestaties, na te streven.”

De onderzoekers merken wel op dat nog meer onderzoek moeten worden verricht naar het oorzakelijk verband tussen gelijkheid en sportief succes. “De studie toont aan dat er een verband aanwezig is, maar het concrete karakter van die relatie is nog niet duidelijk,” zegt Aaron Lowen.

Lees Verder

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouwenemancipatie |  Facebook |

12-05-08

Adverteerders vergaten vrouwenemancipatie

WomanMarketeers benaderen vrouwen nog altijd vooral op hun uiterlijk en hun onzekerheid over dat uiterlijk. Het lijkt wel of de vrouwenemancipatie aan adverteerders voorbij is gegaan. Dat stelt Andrea Gardner in haar boek ‘The 30-second seduction’. Gardner voert echter aan dat het vrouwbeeld de afgelopen vijftig jaar zo versnipperd is geraakt dat adverteerders niet langer op één stereotype mogen mikken.

“Vrouwen hebben meerdere identiteiten voor zichzelf gecreëerd en die worden niet noodzakelijkerwijs bepaald door hun leeftijd, werk of gezinsstructuur,” aldus Andrea Gardner. “De belangrijkste uitdaging voor marketeers zou dan ook moeten zijn de aandacht van de hedendaagse vrouw te vangen in plaats van te werken vanuit het gezichtspunt van de adverteerder.”

“Om aan te geven hoe divers de doelgroep vrouwen is, onderscheidt Gardner negen verschillende eigenschappen die de band tussen vrouwen en merken bepalen,” aldus het magazine Marketing Week. “Heel langzaam begint het idee van de stereotype vrouw bij bedrijven aan belang in te boeten. Voorlopig blijkt de aanbeveling dat een product de koopster jonger en dunner maakt echter de toon zetten.”

12:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, vrouwenemancipatie |  Facebook |