20-04-14

Vruchtbaarheidsproblemen hebben belangrijke impact op relatie

Moeders die met vruchtbaarheidsproblemen werden geconfronteerd, zijn na de geboorte meer geneigd om met hun partner samen te blijven dan vrouwen waar een behandeling niet tot een zwangerschap heeft geleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers bij de Danish Cancer Society Research Center bij meer dan zevenenveertigduizend vrouwen tussen het begin van de jaren negentig en het midden van het voorbije decennium. De onderzoekers stelden vast dat het uitblijven van een zwangerschap over een periode van twaalf jaar drie keer meer tot een scheiding met de partner bleek te leiden dan bij vrouwen die wel tot een moederschap waren gekomen.

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vruchtbaarheid, relatie |  Facebook |

04-05-13

Economie vormt beste verklaring voor vruchtbaarheidsniveaus

Een economisch model vormt de beste verklaring voor het vruchtbaarheidsniveau. Dat is de conclusie van een onderzoek van antropologen en zoölogen aan de University of Missouri College op basis van interviews met vrouwen in Bangladesh en een aantal andere studies. De onderzoekers stelden daarbij vast dat economie de cruciale factor was in de opmerkelijke daling in de vruchtbaarheid die in bepaalde gebieden van Bangladesh tussen het midden van de jaren zestig en het einde van het voorbije decennium kon worden opgemerkt.

"Er worden drie grote modellen naar voor geschoven om het vruchtbaarheidsniveau te verklaren," voeren de onderzoekers aan. "Een aantal studies verwijzen naar risico en mortaliteit. Daarbij wordt aangevoerd dat de bevolking aangroeit naarmate de mortaliteit bij kinderen daalt. Dat effect zou echter slechts een tijdelijk karakter kennen, aangezien de cijfers zouden terugvallen wanneer de ouders beseffen dat de overlevingskansen van de kinderen zijn toegenomen."

"Een tweede model is gebaseerd op economie en investering," zeggen de wetenschappers nog. "Daarbij wordt aangevoerd dat de economische omstandigheden van het gezin bepalend zijn voor de vruchtbaarheidsgraad, zoals de rijkdom van het huishouden of de mogelijke inzet van kinderen als arbeidskracht. Het derde model tenslotte is cultureel ingegeven, waarbij naar voor wordt geschoven dat culturele normen of praktijken, zoals het gebruik van geboortebeperking, bepalend zijn voor de vruchtbaarheidsgraad."

In de onderzochte Bengaalse regio werd in het midden van de jaren zestig een vruchtbaarheidsgraad van 6,7 kinderen opgetekend. Op het einde van het voorbije decennium was dat echter teruggevallen tot 2,6 kinderen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de daling vooral diende te worden gezocht bij vrouwen die naar de steden verhuisden, een hogere opleiding genoten en ook meer geld verdienden. Dat geeft volgens de onderzoekers aan dat economie cruciaal lijkt te zijn voor de vruchtbaarheidsgraad.

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vruchtbaarheid, economie |  Facebook |

05-09-12

Seks stimuleert vrouwelijk brein tot ovulatie

Het sperma van veel mannelijke dieren bevat een eiwit dat een rechtstreekse invloed heeft op het vrouwelijke brein om de ovulatie te stimuleren. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Saskatchewan in Canada. Er was al langer geweten dat mannelijke zoogdieren over klieren beschikken die een bepaalde vloeistof aan het sperma toevoegen, maar pas nu is vastgesteld dat die stof een impact zou hebben op de ovulatie. Onderzoeksleider Gregg Adams heeft het over een handige truck van de natuur. Er kan immers alleen voor nakomelingen worden gezocht wanneer eicel en sperma bij elkaar worden gebracht. Een eicel sterft echter al tussen acht en twaalf uur na de eisprong af, zodat een bevruchting snel na de ovulatie plaats moet vinden. Indien de man met zijn sperma invloed kan uitoefenen op het ogenblik van de ovulatie, wordt de kans op bevruchting volgens de onderzoekers echter veel groter.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seks, vruchtbaarheid |  Facebook |

09-01-12

Aantal Amerikaanse tweelingen op een recordhoogte

Het aantal geboortes van tweelingen heeft in de Verenigde Staten een recordhoogte bereikt. Twee jaar geleden bleek één op dertig geboren kinderen tot een tweeling te behoren. In het begin van de jaren tachtig was dat slechts één op de drieënvijftig geboortes. Dat betekent een stijging met 76 procent in het aantal geboortes van tweelingen. Dat blijkt uit statistieken van het Amerikaanse National Center for Health Statistics. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met vruchtbaarheidsbehandelingen, maar ook met de oudere leeftijd van de moeders.

De onderzoekers merken op dat meer dan de helft van de geboren tweelingen tijdens de voorbije dertig jaar een gewicht had van minder dan tweeënhalve kilogram. Er wordt echter aan toegevoegd dat slechts één op tien borelingen een gewicht had van anderhalve kilogram. Eén op honderd borelingen had een extreem laag gewicht. "De meeste tweelingen doen het uitstekend, maar door de premature geboorte en ondergewicht lopen ze toch meer risico lopen op complicaties, zoals ademhalingsproblemen," merkt onderzoeksleider Joyce Martin op.

Bij moeders die geen vruchtbaarheidsbehandeling hebben ondergaan, blijkt de kans op tweelingen het hoogst te liggen wanneer ze tussen vijfendertig en veertig jaar oud zijn. In het begin van de jaren tachtig werden 20 procent van alle geboortes opgetekend bij vrouwen die ouder waren dan dertig jaar. Sinds de eeuwwisseling is dat echter gestegen tot 35 procent. Omdat vruchtbaarheidsbehandelingen het vaakst gebeuren bij oudere vrouwen, zijn geboortes van tweelingen sinds de tweede helft van de jaren negentig het meest gestegen bij vrouwen boven de veertig jaar.

De onderzoekers merken op dat vrouwen boven de veertig jaar inmiddels 7 procent kans hebben op een tweeling. Bij vrouwen tussen vijfendertig en veertig jaar bedraagt dat 5 procent. Bij vrouwen onder de vijfentwintig blijft de kans op een tweeling beperkt tot 2 procent.

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, tweeling, vruchtbaarheid |  Facebook |