08-04-16

Junkfood zet ooievaar aan wintermigratie op te geven

Ooievaars zijn bereid hun traditionele wintermigratie op te geven om een toegang tot junkfood te kunnen behouden. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of East Anglia. De onderzoekers wijzen erop dat ooievaars een traditioneel voorbeeld vormen van de trekvogel, maar sinds het midden van de jaren tachtig veel minder frequent vanuit Europa migreren om de winter in Afrika door te brengen. Integendeel kan worden vastgesteld dat vele dieren het hele jaar door in Spanje en Portugal verblijven, waar ze op vuilnisbelten een overvloedige en betrouwbare bron van voeding vinden.

“De ooievaar is één van de vele diersoorten die hun migratiegedrag onder invloed van de menselijke activiteit en veranderingen in het leefmilieu hebben aangepast,” zegt onderzoeksleider Aldina Franco, professor ecologie aan de University of East Anglia. "De witte ooievaar blijkt zich ontwikkeld te hebben tot een residentiële soort, die zich het hele jaar in de buurt van vuilnisbelten ophoudt. De voorbije tien jaar is de populatie ooievaars in Portugal vertienvoudigd. Inmiddels telt Portugal tijdens de winter een bevolking van ongeveer 14.000 ooievaars. Ook diverse andere diersoorten hebben hun migratie-gedrag afgelegd en zijn tot een residentiële populatie geëvolueerd.”

“Witte ooievaars lijken verslaafd te zijn geraakt aan junkfood en zijn bereid om een omweg van bijna honderd kilometer te maken om die voeding te kunnen vinden,” benadrukt professor Franco. “De constante beschikbaarheid van junkfood op stortplaaten heeft een invloed gehad op de nestenbouw, de afgelegde trajecten en de fourage-gebieden van de ooievaar. Vooral buiten het broedseizoen, wanneer andere voedingsbronnen schaars worden, doen de ooievaars massaal voor hun voeding massaal beroep op stortplaatsen. Omdat de dieren in de buurt van de vuilnisbelten ook een vaste verblijfplaats bouwen, kunnen ze de beste nestplaatsen selecteren en vroeger met het broeden van start gaan.”

“Omdat de dieren over een nest kunnen beschikken dat zich in de onmiddellijke omgeving van een gegarandeerde voedselbron bevindt, zijn de dieren ook minder geneigd om elders te willen overwinteren,” zegt Aldina Franco nog. “In tegendeel wordt meer geïnvesteerd in de verdediging van goede nestplaatsen. Andere dieren blijken dagelijkse tochten tot 48,2 kilometer te willen maken om voeding op vuilnisbelten te kunnen oppikken. Tijdens het broedseizoen valt die afstand terug tot 28,1 kilometer.” In Portugal zijn echter plannen om voedingsafval in overdekte installaties te verwerken. Dat kan volgens professor Franco een bedreiging vormen voor de fouragering van de ooievaars.

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ooievaar, migratie, vuilnisbelt |  Facebook |

09-06-11

Biologisch afbreekbare producten creëren methaan

Biologisch afbreekbare producten hebben in praktijk op vuilnisbelten een grotere negatieve dan positieve impact. Bij het afbreken van deze producten komen immers belangrijke hoeveelheden methaan, een bijzonder krachtig broeikasgas, vrij. Dat is de conclusie van een rapport van het departement milieutechnologie van de Amerikaanse staat North-Carolina. De onderzoekers wijzen erop dat de betrokken materialen afgebroken worden door micro-organismen, die daarbij methaan produceren.

Uit cijfers van het Amerikaanse Environmental Protection Agency blijkt dat slechts 35 procent van het huishoudelijk afval wordt gedeponeerd op vuilnisbelten die methaan opvangen voor energiegebruik. Nog eens 34 procent zou het methaan ter plaatse verbranden, terwijl 31 procent het gas in de atmosfeer zou laten ontsnappen. "Het opvangen van methaan een belangrijke energiebron creëren," merkt onderzoeksleider Morton Barlaz op. "Maar wanneer het in de atmosfeer wordt vrijgelaten, wordt het een bedreigend broeikasgas."

"Biologisch afbreekbare producten zijn dan ook niet automatisch milieuvriendelijker wanneer ze op vuilnisbelten terecht komen," stipt Barlaz nog aan. "Een aantal Amerikaanse vuilnisbelten werkt wel aan opvanginstallaties, maar vele producten breken relatief snel af, zodat het gas wellicht al ontsnapt voor de installaties klaar zijn. Dat betekent dat er minder potentiële brandstof voor energieverbruik overblijft en er meer broeikasgassen worden geproduceerd. Een langere afbreekperiode is op dit ogenblik dan ook milieuvriendelijker."

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: methaan, milieu, vuilnisbelt |  Facebook |