17-03-12

Steeds meer Amerikaanse staten laten wapendracht zonder vergunning toe

Steeds meer Amerikanen kunnen een vuurwapen kopen zonder vergunning. Twaalf Amerikaanse staten werken aan plannen om de vergunningsplicht op te heffen. Vier andere staten hebben die verplichting al afgeschaft. De trend veroorzaakt in de Verenigde Staten inmiddels zware debatten. Voorstanders benadrukken dat de wapens criminelen afschrikken, waarbij erop gewezen wordt dat de vier staten zonder vergunningsplicht op dit ogenblik weinig criminaliteit kennen. Tegenstanders stellen echter dat het opheffen van de vergunningsplicht meer doden zal veroorzaken.

Andrew Arulanandam, beleidsdirecteur van het Institute for Legislative Action bij de Amerikaanse National Rifle Association, merkt op dat in de staten Alaska, Arizona, Vermont en Wyoming - waar op dit ogenblik al geen vergunning voor het dragen van een vuurwapen nodig is - bijzonder laag scoren op het gebied van criminaliteit. "Een goed persoon zal altijd een goed persoon zijn," aldus Arulanandam, wiens organisatie een verdere versoepeling van de wapenwet ondersteunt, tegenover de Amerikaanse krant USA Today. "Men heeft geen licentie nodig om een goed persoon te zijn."

Colorado, Iowa, Georgia, Kentucky, Maine, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, South Carolina, South Dakota en Virginia zouden plannen hebben om de verplichte vergunning te schrappen. Brian Malte, juridisch directeur bij de Brady Campaign to Prevent Gun Violence, waarschuwt echter dat een soepelere wetgeving een grotere bedreiging betekent voor politiemensen, die daardoor immers vaker geconfronteerd dreigen te worden met gewapende mensen. Ook waarschuwt Malte dat door de versoepeling mensen de mogelijkheid krijgen om in het openbaar een wapen te dragen zonder ooit geleerd te hebben daarmee om te gaan.

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vuurwapen, vergunning |  Facebook |

29-10-11

Bijna helft Amerikaanse gezinnen heeft wapen in huis

In de Verenigde Staten geeft 47 procent van de gezinnen toe een vuurwapen in huis te hebben. Dat is het hoogste niveau in bijna twee decennia. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Gallup. In het zuiden en het midwesten heeft zelfs meer dan de helft van de gezinnen een vuurwapen in huis. Er wordt aan toegevoegd dat nog slechts 26 procent van de Amerikanen voorstander is van een wet die het wapenbezit zou verbieden. Dat betekent volgens de onderzoekers een laagterecord.

In de zuidelijke staten ligt het wapenbezit op 54 procent. Ook in het Midwest bedraagt het wapenbezit 51 procent. Aan de westkust bedraagt dat niveau nog 43 procent, terwijl aan de oostkust nog slechts 36 procent van de gezinnen een wapen in huis heeft. De onderzoekers merken verder op dat ook 43 procent van de Amerikaanse vrouwen zegt een wapen te bezitten. Dat is een nieuw hoogterecord. Vorig jaar gaf slechts 36 procent van de Amerikaanse vrouwen aan een wapen te bezitten.

Bij republikeinse kiezers ligt het wapenbezit op 55 procent, tegenover 40 procent bij de democraten. "Er is duidelijk sprake van een kloof, maar toch is die minder groot dan de voorbije jaren," merken de onderzoekers op. "Bij de democraten is het wapenbezit opmerkelijk gestegen." Ook wordt opgemerkt dat het wapenbezit het hoogste ligt in de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar. Ook mensen met een lagere opleiding blijken vaker een wapen in bezit te hebben.

19:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, vuurwapen, wapendracht |  Facebook |

09-08-11

Schietpartijen maken veel onschuldige slachtoffers

Schietpartijen maken veel slachtoffers bij buitenstaanders. Dat is de conclusie van een onderzoek van Garen Wintemute, professor spoedgevallen-geneeskunde en directeur van het Violence Prevention Research Program aan de Davis School of Medicine van de University of California. De onderzoeker stelt dat jonge mannen het grootste risico lopen om bij geweld betrokken te raken, maar de meeste slachtoffers van verdwaalde kogels bevonden zich volgens hem buiten de leeftijdscategorie van vijftien tot vierendertig jaar. Bovendien vormden vrouwen meer dan 40 procent van de slachtoffers.

Wintemute voegt er aan toe dat 81 procent van de slachtoffers van verdwaalde kogels ook geen kennis hadden van de feiten die aanleiding gaven tot de schietpartij die hen hadden verwond. Ook blijkt dat 40,7 procent zich thuis bevond. Daarvan bevond 68,2 procent zich zelfs binnenshuis. De onderzoeker voegt er aan toe dat het grootste gedeelte van de fatale slachtoffers stierven op de dag dat ze werden neergeschoten. Veel slachtoffers stierven op de plek van de schietpartij.

"De verwondingen zijn meestal een bijproduct van bewust geweld," merkt Wintemute op. "De slachtoffers krijgen meestal ook nauwelijks of geen waarschuwing. Eens de schietpartij is begonnen, is het nauwelijks mogelijk om preventieve maatregelen te nemen. Tenzij we hele gemeenschappen en hun residenten kogelvrij maken, zullen we deze schietpartijen alleen kunnen voorkomen in de mate dat we in staat zijn om geweld met vuurwapens te voorkomen."

15:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, geweld, vuurwapen |  Facebook |

14-05-11

Vooral jongeren slachtoffer van Amerikaans vuurwapengeweld

Grote metropolen vertegenwoordigen ongeveer twee derden van alle dodelijke schietpartijen in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. Vooral de stadscentra zouden het zwaarst worden getroffen. Linda Dahlberg, wetenschappelijk directeur van de Division of Violence Prevention van de organisatie, merkt op dat het grootst aantal slachtoffers vallen bij mannelijke kinderen en tieners.

"Het onderzoek toont aan hoe belangrijk het is om met jongeren te werken indien men daadwerkelijk iets wil doen aan het vuurwapengeweld," merkt Dahlberg op tegenover het webmagazine Medicinet.com. Volgens de organisatie vielen er vier jaar geleden bij vuurgevechten in de Verenigde Staten 25.423 doden. Grote steden vertegenwoordigden 67 procent van alle feiten. Ook wordt opgemerkt dat jongeren tussen tien en negentien jaar 73 procent van alle slachtoffers omvatten. Deze groep bestaat voor meer dan 85 procent uit mannelijke tieners.

Dahlberg voegt er aan toe dat wapengeweld in de Verenigde Staten tijdens de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is geëscaleerd, vooral omwille van de crack-epidemies. "Hoewel de cijfers sinds het midden van de jaren negentig is gedaald, blijft het aantal slachtoffers onder jongeren nog altijd bijzonder hoog," merkt Dahlberg nog op. "Om het probleem aan te kunnen pakken, zal aan jongeren dan ook geleerd moeten worden om conflicten zonder geweld op te lossen."

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geweld, moord, verenigde staten, vuurwapen |  Facebook |