07-10-13

Waarden en cultuur cruciaal element bij aanwervingen

Het is voor bedrijven bijzonder moeilijk om bij de rekrutering kandidaten te selecteren die de gewenste waarden en cultuur tentoon spreiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Independent bij Britse personeelsverantwoordelijken. De onderzoekers stelden vast dat voor 31 procent van de respondenten gepaste waarden en cultuur de grootste uitdaging vormde bij het aanwerven van nieuwe medewerkers, gevolgd door het inschatten van de toekomstige behoefte aan vaardigheden (20 procent) en de planning voor opvolging (12 procent). Volgens 67 procent zijn culturele compatibiliteit en waarden even belangrijk als de aangeboden vaardigheden.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering, waarden, cultuur |  Facebook |

30-05-12

Kennis heeft geen invloed op standpunt over klimaatverandering

Een gebrek aan interesse bij het grote probleem voor het probleem van klimaatverandering vertoont geen enkel verband met opleiding of kennis over de materie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale Law School en de Amerikaanse National Science Foundation. Naarmate de burger grotere wetenschappelijke kennis heeft, blijkt de leden van tegenovergestelde culturele groepen volgens de onderzoekers zelfs nog meer verdeeld te zijn over de risico's die door de klimaatverandering worden gecreëerd.

Onderzoeksleider Dan Kahan, professor rechten en psychologie aan de Yale Law School, merkt op dat burgers wetenschappelijke informatie over controversiële onderwerpen verwerpen of aanvaarden op basis hun banden met de groep die hun waarden delen. "Burgers met een hogere wetenschappelijke basis slagen er zelfs beter in om de verkregen informatie te laten aansluiten bij de waarden van hun groep," merkt hij op. "Een grotere wetenschappelijke basis leidt niet noodzakelijk tot betere beslissingen in complexe en technische situaties."

De resultaten van het onderzoek bevestigen volgens Kahan de stelling dat individuen met meer egalitaire waarden over controversiële onderwerpen, zoals kernenergie of wapenbezit, scherp van mening verschillen met collega's die vooral het individuele recht naar voor schuiven. "Informatie over wetenschappelijke aanwijzingen kan het conflict rond de klimaatverandering helpen oplossen, maar daarbij moet verder gegaan worden dan het communiceren van bewijzen," voert Kahan aan. "De aangebrachte informatie mag niet beschouwd worden als een verraad tegen de waarden van de eigen groep."

Lees Verder

11:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, waarden |  Facebook |

06-01-12

Schrijven over belangrijke waarden heeft positieve impact

Vrouwen die over hun basiswaarden schrijven - zoals relaties, muziek of religie - blijken relatief gemakkelijker af te slanken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Waterloo en de Stanford University. Vrouwen met gewichtsproblemen die gedurende vijftien minuten per dag schreven over één van hun belangrijke basiswaarden, bleken na een periode van één tot drie maanden gemiddeld 3,41 pound afgeslankt te zijn, terwijl in de controlegroep gemiddeld 2,76 pond aan gewicht was bijgewonnen.

"Het eigenbeeld is bijzonder belangrijk," merken de onderzoekers Christine Logel en Geoffrey Cohen op. "De reflectie over belangrijke waarden kan blijkbaar een herstelproces op gang brengen. Mogelijk hebben de respondenten door hun mijmeringen over belangrijke waarden een goed gevoel gecreëerd, waardoor ze nadien niet hoefden te snoepen om zich goed te voelen. Daarmee is misschien een eindeloze cirkel doorbroken, waardoor ook de volgende dag niet meer de behoefte wordt gevoeld om te snoepen. Dat kan op enkele maanden tijd een groot verschil maken."

Eerdere studies hebben al aangetoond dat louter het denken over waarden een grote invloed kan hebben op situaties waarin mensen zich in hun integriteit bedreigd voelen. "Het is nog te vroeg om te bepalen of het experiment bij iedereen dezelfde positieve effecten tot gevolg zou hebben," geven de onderzoekers toe. "Maar het kan in ieder geval geen kwaad om af en toe de tijd te nemen om over belangrijke waarden na te denken en zich toe te leggen op activiteiten men in het dagelijkse leven belangrijk acht."

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, waarden |  Facebook |