15-01-08

Hamburg tegen Erfgoedstatus Waddenzee

De regering van de Duitse deelstaat Hamburg heeft zich uitgesproken tegen de voordracht van de Waddenzee voor de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Volgens burgemeester Ole von Beust maakt Hamburg zich vooral zorgen over negatieve consequenties van een beschermde status van de Waddenzee voor de geplande uitdieping van de vaargeul van de Elbe.

De Centrale Vereniging van Duitse Zeehavenbedrijven (ZDS) had zich eerder al uitgesproken tegen de voordracht. De ZDS vreest voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de zeehavens als er strengere normen zouden gelden voor de bescherming van de Waddenzee. Ook zou het bestaande gebruik van de Waddenzee door het scheepsverkeer volgens de vereniging kunnen worden bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt.

De Nederlandse regering besloot in december tot de voordracht van de Waddenzee voor de Werelderfgoedlijst. De ministers van milieu van de deelstaten Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein, die eveneens aan de Waddenzee liggen, reageerden teleurgesteld op het besluit van Hamburg. In een gemeenschappelijke verklaring zeggen beide deelstaten de voordracht zonder Hamburg te willen blijven steunen.

De Duitse federale overheid steunt de voordracht wel. Denemarken, dat oorspronkelijk ook wilde meedoen, heeft zich inmiddels teruggetrokken uit de procedure. De Nederlandse Waddenvereniging heeft eveneens teleurgesteld gereageerd op de afwijzende houding van de regering van Hamburg.

Meer over natuur en milieu

28-02-07

Het gaat weer iets beter met de Wadddenzee

De Waddenzee is de voorbije dertig jaar duidelijk minder vervuild geraakt. Dat blijkt uit een rapport van het Koninklijk Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Vooral de verminderde afvoer van mest en fosfaat langs de Nederlandse rivieren zou volgens het rapport veel bijgedragen hebben tot de gevoelig verbeterde situatie.

Het NIOZ stelt dat het beleid van de Nederlandse overheid, met onder meer een verbod op het gebruik van fosfaat in wasmiddelen, gewerkt heeft. Voglens het rapport was de Waddenzee tussen 1985 en 1990 het zwaarst vervuild, vooral te wijten aan de aanvoer van extra stikstof en fosfaat op het einde van de jaren zeventig.

Deze producten zijn de voornaamste voedingstoffen voor fytoplankton, een soort kleine algen waarvan de concentratie in de Waddenzee tot het einde van de jaren tachtig verdubbelde. Die algen waren op hun beurt voeding voor een aantal bodemdieren, wiens bestand eveneens verdubbelde. Door de grotere beschikbaarheid van voedsel, namen ook de populaties van diverse vogelsoorten toe.

Dit alles zette een zware druk op het milieu van de Waddenzee, maar tijdens het jongste decennium nam de toevoer van stikstof en fosfaat af, waardoor de toestand zich volgens de onderzoekers stelselmatig weer verbeterde. Maar wellicht niet alle evoluties moeten exclusief toegewezen worden aan het fosfaatverbod, want de Waddenzee kreeg ook te maken met klimaatverandering en een intensieve mossel- en kokkelvisserij.

10:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: waddenzee, milieu |  Facebook |