01-06-08

Kunstbomen tegen uitstoot koolstofdioxide

Gigantische kunstbomen moeten koolstofdioxide uit de lucht halen. Dat zegt Wallace Broecker, de wetenschapper die in de jaren zeventig de term klimaatverandering uitvond. Wallace zegt dat de strijd tegen de opwarming van de aarde een race tegen de tijd is, terwijl we op dit ogenblik amper vooruitgang boeken. Wereldwijd zouden er zestig miljoen constructies nodig zijn om de uitstoot van koolstofdioxide te neutraliseren.

De torens zouden volgens Broecker ongeveer vijftien meter hoog moeten zijn en een diameter hebben van bijna drie meter. Ze zouden worden voorzien van een bijzonder type van plastic om de koolstofdioxide uit de lucht te halen. De koolstofdioxide zou vervolgens onder druk vloeibaar gemaakt worden en in de ondergrond worden gepompt of omgevormd worden tot een mineraal.

Wallace Broecker geeft toe dat zestig miljoen kunstbomen een enorme hoeveelheid lijkt. “Maar in de Verenigde Staten maken we 55 miljoen auto’s per jaar en het is dan ook perfect mogelijk om op dertig of veertig jaar tijd zestig miljoen kunstbomen te produceren,” benadrukte hij. Daarvoor zou een investering nodig zijn van 600 miljard dollar per jaar. Hij heeft echter twijfels of er voldoende politieke wil is om een dergelijk project te realiseren.