01-03-13

Japan zal de walvisjacht nooit opgeven

Japan zal de walvisjacht nooit opgeven, ondanks de grote kritiek van andere landen en de gewelddadige confrontaties met milieugroepen. Dat heeft Yoshimasa Hayashi, Japans minister van visserij, gezegd. Kritiek op de walvisvangst is volgens Hayashi een culturele aanval en vooroordeel tegen de Japanse cultuur. De minister wees erop dat Japan een lange traditie heeft met walvisvangst. Bovendien is de walvisvangst volgens de minister ook een belangrijke factor in de garantie van de voedselveiligheid voor de Japanse bevolking. Officieel gebeurt de Japanse walvisjacht voor wetenschappelijke doeleinden.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, walvisvangst |  Facebook |

08-02-13

Staatssteun moet verlieslatende Japanse walvisvangst overeind houden

De Japanse regering ondersteunt de nationale walvisvangst met miljoenen dollar overheidsgeld per jaar, hoewel de lokale vraag naar walvisvlees beperkt blijft en de jacht ook weinig wetenschappelijk waardevolle gegevens opleveren. Dat blijkt uit een studie van het International Fund for Animal Welfare (IFAW). Er wordt opgemerkt dat de walvisvangst al meer dan twee decennia verlieslatend is en de Japanse overheid de voorbije kwarteeuw meer dan 378 miljoen dollar ondersteuning heeft toegekend aan de sector. De consumptie van walvisvlees zou tot 1 procent van zijn piek in het begin van de jaren zestig zijn teruggevallen.

Lees Verder

08:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, walvisvangst |  Facebook |

30-11-12

Walvisvangst geniet meer steun dan oppositie bij Japanse bevolking

Er is bij de Japanse bevolking meer steun dan verzet tegenover de controversiële walvisjacht die het land blijft organiseren. Dat blijkt uit een enquête van het International Fund for Animal Welfare (IFAW). Uit een enquête van de organisatie bleek immers dat 26,8 procent van de respondenten van mening was dat Japan de walvisvangst diende verder te zetten. Daarentegen wil slechts 18,5 procent uitdrukkelijk dat het land de praktijken stopzet. De rest van de ondervraagden had geen specifieke mening. Wel blijkt dat 88,8 procent van de ondervraagden aangeeft het voorbije jaar geen walvisvlees gekocht te hebben. Japan zegt de walvisvangst uit wetenschappelijke gronden te organiseren, hoewel het vlees nadien openlijk in winkels en restaurants wordt verkocht.

Lees Verder

17:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, walvisvangst |  Facebook |

05-01-11

Zuid-Korea verscherpt wetgeving op walvisvangst

De Zuid-Koreaanse wetgeving op de walvisvangst wordt verscherpt. Dat heeft het Zuid-Koreaanse ministerie van landbouw en visserij bekend gemaakt. De commerciële walvisvangst is in Zuid-Korea al langer verboden, maar de handel in dode dieren was er nog altijd legaal. De nieuwe regels eisen echter dat vissers onmiddellijk de politiediensten verwittigen wanneer ze dode walvissen in hun netten of aangespoeld op het strand aantreffen. Met de nieuwe regelgeving wordt gereageerd op de kritiek dat sommige vissers van leemtes in de Zuid-Koreaanse wetgeving gebruik maken om handel in walvisvlees te drijven.

"Volgens de nieuwe regelgeving zullen stalen van alle dode walvissen moeten worden ter beschikking gesteld van de overheid, zodat de nodige tests kunnen worden uitgevoerd," aldus het persbureau AFP. "Bovendien kan walvisvlees pas worden verkocht nadat een onderzoek naar de doodsoorzaak van de dieren volledig is afgerond. Vissers die dode walvissen vangen, zullen alleen nog worden toegelaten om het vlees te verwerken en verkopen via een aantal geselecteerde kanalen." Met de maatregelen wil het Zuid-Koreaanse ministerie naar eigen zeggen vooral de groeiende plaag van illegale walvisjacht tegengaan.

Door de nieuwe maatregelen zal de Zuid-Koreaanse overheid naar eigen zeggen beter in staat zijn om te antwoorden op de kritiek. Een aantal andere landen en de International Whaling Commission (IWC) voerden immers aan dat Zuid-Korea heel laks optrad tegen de illegale walvisvangst. Zuid-Korea liet in het verleden wel commerciële walvisvangst toe. Bij de invoering van het wereldwijde moratorium door de International Whaling Commission in het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw, werd de walvisvangst in Zuid-Korea echter verboden. De jongste jaren werd er echter een opmerkelijke toename vastgesteld in het aantal accidentele vangsten, wat verdenkingen deed rijzen over opzet.

20:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: walvisvangst, zuid-korea |  Facebook |

31-05-10

Australië legt juridische klacht neer tegen Japanse walvisvangst

De Australische regering heeft bekend gemaakt juridische stappen te zullen ondernemen tegen de Japanse walvisvangst in de Antarctische wateren. Daarbij wordt opgemerkt dat de jaarlijkse vangst een inbreuk vormt op het internationale verbod op de commerciële walvisjacht. Japan, dat jaarlijks honderden walvissen doodt, zegt dat de jacht een onderdeel vormt van wetenschappelijk onderzoek. Critici voeren echter aan dat dit een drogreden is om de commerciële walvisjacht te verdoezelen en dat het walvisvlees ook als voedsel wordt verkocht. De Australische regering legt een formele klacht neer bij het Internationale Hof van Justitie in Den Haag. Met de klacht anticipeert Australië op een nieuwe vergadering van de International Whaling Commission (IWC) in Marokko, waar een akkoord wordt betracht voor een nieuwe benadering voor de walvisvangst.

De International Whaling Commission overweegt een commerciële walvisvangst toe te laten, maar wil daar met strikte quota wel een beperking op stellen. De Australische openbaar aanklager Robert McClelland en de Australische milieuminister Peter Garrett stellen dat de klacht een bewijs moet vormen van hun vastbeslotenheid om een einde te maken aan het Japanse programma van de zogenaamde wetenschappelijke walvisvangst. Er is al vijfentwintig jaar een verbod op commerciële walvisvangst, maar Japan maakt van zijn wetenschappelijk programma gebruik om elk jaar opnieuw een walvisvloot uit te sturen. Australië probeerde geruime tijd om een einde te maken aan de praktijken en had Japan tot november tijd gegeven om zijn walvisjacht stop te zetten. Uiteindelijk werd echter besloten om juridische stappen te ondernemen.

Milieubewegingen juichen de juridische actie van de Australische regering toe. Maar de Australische milieupartij zegt dat de beslissing een politieke zet is van de Australische eerste minister Kevin Rudd, die hoopt zijn tanende populariteit op te krikken door een verkiezingsbelofte van drie jaar geleden opnieuw op te pikken. Japan is de tweede grootste handelspartner van Australië. De Australische regering zegt te hopen dat de juridische actie geen schade zal aanrichten aan de vriendelijke relaties tussen beide landen. Het Japanse ministerie van visserij heeft echter al gezegd bijzonder teleurgesteld te zijn in de Australische actie. Daar wordt opgemerkt dat Japan er zal blijven aan herinneren dat de walvisvangst volledig wettelijk is en in overeenstemming is met de internationale conventie over de walvisjacht, maar er wordt aan toegevoegd dat het probleem geen hypotheek mag leggen op de goede relaties tussen beide landen.

12:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: walvisvangst, australie, japan |  Facebook |

13-04-10

Japanse walvisvangst gehalveerd door acties

De Japanse visserijvloot heeft dit jaar 507 walvissen gevangen. Dat is slechts iets meer de helft dan oorspronkelijk was voorzien. Oorzaak van de tegenvallende vangst zijn volgens de vissers de activisten van de Sea Shepherd Conservation Society, die de visserij hebben verstoord. De vangst van ruim vijfhonderd exemplaren is het slechtste resultaat dat de Japanse walvisvloot in vele jaren heeft laten optekenen. De commerciële walvisvangst is al een kwarteeuw wereldwijd verboden, maar Japan verdedigt zijn jaarlijkse walvisvangst door te verwijzen naar wetenschappelijk onderzoek. Vlees dat niet voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt, komt terecht in restaurants en viswinkels. Het is voor het zesde jaar op rij dat de Sea Shepherd de Japanse walvisvangst probeert te blokkeren. Eén van de activisten van Sea Shepherd wacht in Japan op zijn proces.

Tijdens de visserij-campagne rond Antartica kwam het tot hevige botsingen tussen de Japanse vissers en de activisten van de Sea Shepherd Conservation Society. Daardoor werd de visserij-campagne gedurende éénendertig dagen geblokkeerd. Peter Bethune, één van de activisten van Sea Shepherd, verblijft op dit ogenblik in Japan, waar hij wacht op de behandeling van zijn rechtszaak. Bethune was aan boord geklommen van een harpoenschip en had geprobeerd een burgerarrestatie te verrichten op de kapitein. Hij wordt door de Japanse openbare aanklager van vijf verschillende misdrijven beticht, onder meer wapendracht, indringing, vandalisme en slagen en verwondingen. Bethune had midden februari gepoogd om aan boord te geraken van het Japanse schip Shonan Maru en de kapitein te arresteren. Die had het schip van Bethune in januari gekelderd. Bij een veroordeling riskeer Bethune een maximale gevangenisstraf van vijftien jaar.

Paul Watson, oprichter van de Sea Shepherd Conservation Society, verwerpt de aantijgingen tegen Bethune, die volgens hem een krijgsgevangene is. Watson wijst erop dat de kapitein van het Japanse schip zelfs niet is ondervraagd voor het kelderen van de Ady Gil, de catamaran van Bethune. Door die agressieve daad heeft de Japanse kapitein volgens Watson nochtans zes mensenlevens in gevaar gebracht. "Zelfs wanneer de aanvaring een ongeval was geweest, zou de kapitein van het Japanse schip zijn ondervraagd," merkt Watson nog op. "Alleen militairen worden vrijgesteld van een ondervraging door burgerlijke autoriteiten. Dat is hier duidelijk het geval geweest. Bethune is dan ook een krijgsgevangene. Het is schandalig dat de Japanse overheid Bethune vervolgt, maar de illegale praktijken van zijn eigen walvisvloot negeert. Het is ook beschamend dat de internationale gemeenschap niet ingrijpt.

13:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: walvisvangst, japan, sea shepherd |  Facebook |

13-09-08

Groenland eist hogere walvisquota

Groenland probeert zich los te werken van de International Whaling Commission (IWC). De Groenlandse walvisjagers zijn boos op de organisatie omdat die al twee keer een verhoging van de jaarlijkse vangstquota heeft geweigerd. Groenland zou door deze stap het enige land buiten de IWC-structuur zijn dat op grote walvissen jaagt. De Groenlandse Inuit-bevolking heeft de toelating om op walvissen te jagen op grond van voedingsnood en culturele waarden. Groenland heeft op dit ogenblik een jaarlijks quotum van tien bultruggen.

"Een verhoging van de quota werd geweigerd omdat men van oordeel was dat Groenland niet echt kon aantonen dat er een werkelijk nood was aan het walvisvoedsel en dat de bestaande jacht te commercieel was geïnspireerd," aldus BBC News. "Indien Groenland zich uit de International Whaling Commission terugtrekt, is er echter helemaal geen controle meer over zijn walvisvangst. Het land zegt echter dat er westerse culturele waarden aan gemeenschappen die het grootste gedeelte van hun voedsel uit de zee halen."

Samen met de Noorwegen, Ijsland en de Faroër-eilanden heeft Groenland in 1992 de North Atlantic Marine Mammal Commission (Nammco) opgericht. "Dat is een indicatie dat sommige landen uit het noorden een andere manier zoeken om hun maritieme bronnen te beheren," voert BBC News aan. "Begin deze maand bepaalde Nammco dat Groenland het jaarlijks quotum van maximaal tien bultruggen zou moeten respecteren. Noorwegen heeft zich echter achter Groenland geschaard en voert aan dat de IWC paternaliserend optreedt tegen de noden van inheemse bevolkingsgroepen."

16:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: walvisvangst, groenland |  Facebook |