09-11-06

Wangari Maathai wil drie miljard bomen

De volgende drie jaar moeten er wereldwijd één miljard bomen geplant worden. Dat is het plan van Wangari Maathai, de Keniaanse nobelprijswinnaar van 2004. Met die campagne wil zij de ontbossing tegengaan en de klimaatverandering helpen bestrijden. Haar project vereist dat er om de 32 seconden ergens in de wereld een boom wordt geplant.

Wangari Maathai maakte haar plannen bekend tijdens de jaarlijkse Climat Change Convention van de Verenigde Naties in Nairobi. "We kennen het probleem, maar we moeten er ook iets aan doen," aldus de Keniaanse. "Een boom planten kan iedereen." De Billion Tree Campaign wordt ondersteund door het Environment Programme van de Verenigde Naties.

Aan de wereldbevolking wordt gevraagd online melding te maken van elke boom die ze planten. "De campagne is grotendeels symbolisch," aldus de Britse krant The Guardian. "De voorbije tien jaar werden 130 miljoen hectaren bossen vernield. Om dat weer te herstellen zouden 140 miljard bomen moeten geplant worden." Het terugdringen van de ontbossing is één van de grootste problemen in de strijd tegen de klimaatverandering.

De koolstofdioxide die vrijkomt bij het afbranden van bossen en het opruimen van het land vertegenwoordigt bijna twintig procent van alle CO2-uitstoot. Dat is meer dan de transportsector veroorzaakt. Bovendien is er ook een verborgen kost, aangezien bomen koofstofdioxide opslorpen. Brazilië probeert rijke landen ertoe te bewegen een fonds op te richten om ontwikkelingslanden te vergoeden indien zij hun ontbossing terugdringen.