22-03-18

Eritrea heeft wereldwijd grootste problemen met waterbevoorrading

De wereld wordt geconfronteerd met een watercrisis, waarbij een op de negen mensen dicht bij huis al geen toegang heeft tot schoon water. Dat zegt een rapport van WaterAid. Deze crisis belicht ook een grote kloof in de toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen tussen de rijken en economisch achtergestelde. Eritrea, Papoea-Nieuw-Guinea en Oeganda zijn de drie landen met de laagste toegang tot zuiver water. In Eritrea heeft slechts 19 procent van de mensen dicht bij huis toegang tot schoon water. In Papoea-Nieuw-Guinea is dat niveau 37 procent. Ook sterven jaarlijks ongeveer 290.000 kinderen jonger dan vijf jaar als gevolg van een gebrek aan toegang tot schoon water.

"Een op de negen mensen over de hele wereld heeft geen toegang tot schoon water dicht bij huis," benadrukt het rapport. "Ook woont 60 procent van de mensen in gebieden met waterstress, waar de watervoorziening niet kan of zal blijven voldoen aan de vraag. Dat zijn 844 miljoen mensen die moeilijk toegang hebben tot schoon water, waar ook ter wereld, het zijn de armste en minst machtigen die het vaakst zonder schoon water zijn. Bijna 300.000 kinderen onder de vijf jaar sterven elk jaar aan diarreeziekten die rechtstreeks verband houden met vuil water, gebrek aan fatsoenlijke toiletten en slechte hygiëne," zegt Tim Wainwright, chief executive van WaterAid.

"We moeten allemaal de urgentie van de watercrisis beklemtonen, omdat de huidige vooruitgang lang niet snel genoeg is," waarschuwt de chief executive. De stad Kaapstad in Zuid-Afrika heeft als een sirene gediend voor organisaties die de watercrisis in de wereld volgen. De stad wordt geconfronteerd met een ongekende droogte die drie jaar geleden begon. "Stadsbestuurders zeggen dat mensen niet meer dan 50 liter kraanwater per dag moeten gebruiken." Kaapstad vertrouwt op reservoirs die alleen worden bijgevuld door regenwater. "Waarnemers zeggen dat klimaatverandering verantwoordelijk is voor het gebrek aan regen en andere steden moet worden voorbereid, in juli zal de stad worden gedwongen om kraanwater voor huizen af ​​te sluiten, alleen gemeenschappelijke kranen zullen stromend water hebben."

"Kaapstad is een waarschuwing en herinnert ons eraan dat toegang tot water, onze meest waardevolle hulpbron, steeds meer wordt bedreigd," zegt Jonathan Farr, beleidsanalist voor waterveiligheid bij WaterAid. De organisatie zei dat de wereldwijde gemeenschap moet erkennen dat de doelen van de Verenigde Naties, die schoon water en sanitaire voorzieningen vermelden, ieders verantwoordelijkheid zijn. Dit kan worden bereikt door middelen uit belastingen en tarieven toe te wijzen, terwijl de budgetten en de hulpactiesvoor water, sanitaire voorzieningen en het bevorderen van een armenbeleid dat toegang tot water voor iedereen garandeert, wordt verhoogd.

Lees Verder

20:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water |  Facebook |

25-03-14

Energiesector heeft steeds groter waterverbruik nodig

Elk jaar gebruikt de wereld 580 miljard kubieke meter water voor de productie van energie. Daarmee vertegenwoordigt de energiesector 15 procent van het totale waterverbruik in de wereld. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA). Tegen het midden van het volgende decennium zal het aandeel van de energiesector in het wereldwijde waterverbruik volgens het rapport nog met 20 procent toenemen. Het gebruik van de energiesector moet volgens de onderzoekers vergeleken worden met het debiet van de Ganges in India of de Mississippi in de Verenigde Staten, die tot de grootste waterreservoirs van de wereld behoren.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, water |  Facebook |

23-05-13

Asia-Pacific bezorgd om veilige watervoorraden

De grote concurrentie voor water dreigt mogelijk te leiden tot conflicten, tenzij de landen samenwerken om de toegang tot de cruciale grondstof te delen. Dat hebben politieke leiders uit de regio Asia-Pacific gezegd tijdens een forum over veilige watervoorraden in de Thaise stad Chiang Mai. Door de economische groei in de regio is ook de vraag naar water in het gebied sterk toegenomen. Ondanks die economische vooruitgang hebben bovendien nog altijd grote delen van de bevolking in de regio onvoldoende toegang tot veilige watervoorraden.

Lees Verder

18:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: asia-pacific, water |  Facebook |

06-04-13

Waterbevoorrading blijft belangrijk probleem voor Aziatische landen

Ondanks de sterke economische groei van de regio Asia-Pacific heeft bijna twee derde van de bevolking in het gebied geen toegang tot zuiver leidingwater. Dat is de conclusie van een rapport van de Asian Development Bank (ADB). De onderzoekers stellen dat waterveiligheid voor de meeste landen in de regio een belangrijk probleem vormt. De oorzaak van het probleem moet volgens het rapport echter niet gezocht worden bij een gebrek aan water, maar wel aan een gebrekkig management en een tekort aan investeringen in infrastructuur.

Uit het onderzoek blijkt dat zevendertig van de negenenveertig landen uit de regio met een gebrekkige waterbevoorrading worstelen. Er wordt aan toegevoegd dat op het einde van het voorbije decennium 58 procent van de Aziatische gezinnen toegang had tot toiletten. Dat betekent weliswaar een stijging met 22 procentpunten op twee decennia tijd, maar daardoor blijven volgens het rapport nog altijd 1,74 miljard mensen verstoken van degelijke sanitaire voorzieningen. Vooral Zuid-Azië zou met het probleem worden geconfronteerd.

Daarentegen hebben in Zuidoost-Azië en Oost-Azië inmiddels 64 procent van de bevolking toegang tot toiletten. Verder wordt opgemerkt dat de twee voorbije decennia negenhonderd miljoen mensen in Asia-Pacific toegang hebben gekregen tot zuiver leidingwater, maar ook die cijfers geven aan dat nog steeds 65 procent van de bevolking geen leidingwater ter beschikking heeft. Opgemerkt wordt dat meer inspanningen moeten worden gedaan om de regio toe te laten zijn waterbeleid te laten evolueren met het tempo van de economische groei.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, azië |  Facebook |

12-03-13

Water wordt opnieuw populairste drank op de Amerikaanse markt

Water is de meest populaire drank van de Amerikaanse bevolking geworden. Dat is de conclusie van een rapport van analist Beverage Digest. Opgemerkt wordt dat de Amerikaanse consument het voorbije jaar gemiddeld 58 gallons water heeft gedronken. Dat betekende een stijging met 38 procent over een periode van vijftien jaar. Daarmee wordt een einde gemaakt aan een periode die door de frisdranken werd gedomineerd. Het voorbije jaar werd per Amerikaanse consument nog gemiddeld 44 gallons frisdranken geteld. Dat betekent een daling met 17 procent tegenover een piek vijftien jaar geleden.

De groei van het watergebruik wordt volgens de onderzoekers gedragen door flessenwater, waarvan de consumptie op vijftien jaar nagenoeg zou zijn verdubbeld tot 21 gallons. De onderzoekers merken op dat frisdranken gedurende meer dan twee decennia de meest favoriete drank van de Amerikaanse consument is geweest. De frisdranken zijn de voorbije jaren echter steeds meer onder druk geraakt omdat de consumptie in verband wordt gebracht met de hoge obesitas-niveaus bij de Amerikaanse bevolking.

Ook in het verdere verleden was water de populairste drank op de Amerikaanse markt, tot Coca-Cola en concurrent PepsiCo in de jaren tachtig zware marketing begonnen te voeren voor hun cola-producten en aanverwante dranken, onder meer met ondersteuning door sterren zoals Michael Jackson en Bill Cosby. Op het einde van de jaren negentig bleek de populariteit van de frisdranken echter zijn hoogtepunt bereikt te hebben, nadat overheden en medici waarschuwden voor het gevaar op overgewicht dat met de consumptie van de frisdranken gemoeid zou zijn.

Lees Verder

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, drank |  Facebook |

06-10-12

Vleesetend China heeft grote impact op waterconsumptie

De veranderde eetgewoontes in China hebben een belangrijke impact op de wereldwijde waterconsumptie. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Princeton University in de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat China de grootste importeur van water is geworden. Die import startte in het begin van de jaren negentig, maar kende volgens de Amerikaanse wetenschappers vooral na de eeuwwisseling een grote sprong. Onderzoeksleider Carole Dalin, specialist milieutechnologie aan de School of Engineering en Applied Science, legt de oorzaak van die verschuiving bij de toenemende vleesconsumptie van de Chinese consument, wat tot een vraag naar andere landbouwproducten heeft geleid.

Lees Verder

06:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, water, vlees, voeding |  Facebook |

18-07-12

Lokale factoren hebben belangrijke impact op watervoorraden

De beschikbare voorraden oppervlaktewater in een regio worden voor 62 procent bepaald door de gemiddelde zonneschijn en regenval. Maar ook het type vegetatie en andere regionale klimatologische factoren bepalen 13 procent van de beschikbare voorraden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Geophysical Union in 167 sites over de hele wereld. De onderzoekers stelden ook vast dat de verdamping in graslanden 9 procent hoger ligt dan in bosgebieden in dezelfde regio's. De wetenschappers stellen dat bij het opmaken van klimaatmodellen ook rekening moet gehouden worden met lokale factoren, het regionale klimaat en zelfs de topografie, zodat een meer accurate voorspelling zou kunnen worden gemaakt over de toekomstige beschikbare watervoorraden en juiste calculaties zouden kunnen worden gemaakt over de verhouding tussen aanbod en vraag.

Lees Verder

18:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, klimaat |  Facebook |