27-04-11

Westen Verenigde Staten vreest grote waterschaarste

Door de klimaatverandering zal de waterschaarste in het westen van de Verenigde Staten verder doen toenemen, waardoor miljoenen inwoners van de regio in problemen zouden kunnen komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken. Opgemerkt wordt dat de klimaatverandering het debiet in een aantal van de grootste riviergebieden van het westen van de Verenigde Staten deze eeuw met 20 procent zou kunnen doen afnemen.

Deze rivieren garanderen de waterbevoorrading in acht Amerikaanse staten. Het gaat onder meer om de Colorado, de Rio Grande en de San Joaquin. Volgens het rapport zou het debiet van die stromen met 8 procent tot 20 procent kunnen dalen. Het westen en zuidwesten behoren tot de snelst groeiende regio's van de Verenigde Staten. Ken Salazar, Amerikaans minister van binnenlandse zaken, noemt het water de levensbron van de regio en merkte op dat het tekort een grote impact zou kunnen hebben op het gebied.

Nevada, Arizona en Texas, drie van de meest droge staten op het Amerikaanse continent, behoren ook tot de snelstgroeiende gebieden van de Verenigde Staten. "De klimaatverandering zal een directe impact hebben op de watervoorraden, die op dit ogenblik al onder zware druk staan door de grote vraag vanuit de drinkwater-voorziening, irrigatie van landbouwgronden, het genereren van elektriciteit, visserij en toerisme," stipte Salazar aan.