11-11-17

Nedersaksen krijgt wereldprimeur met treinen op waterstof

Over vier jaar wil de Duitse deelstaat Nedersaksen voor het spoorvervoer gebruik maken van een vloot treinen op waterstof. De deelstaat heeft daarvoor bij de Franse fabrikant Alstom veertien treinen van het type Coradia iLint besteld. Dat heeft Alstom bekendgemaakt. Gewag wordt gemaakt van een wereldprimeur. De treinen zouden in eerste instantie worden ingezet op verbindingen tussen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde en Buxtehude. De treinen zouden een afstand van duizend kilometer kunnen hebben. De Coradia iLint zou een maximumsnelheid van 140 kilometer per uur kunnen halen. De treinen zullen op verbindingen zonder elektriciteit diesellocomotieven moeten vervangen.

“Brandstofcellen hebben alleen waterdamp als restproduct en worden,” benadrukt Alstom. “Een aandrijving op basis van waterstof wordt dan ook als één van de meest milieuvriendelijke vormen van transport bestempeld.” Er zouden ook plannen zijn om bij de productie van de waterstof gebruik te maken van het grote windturbinepark van Nedersaksen. Het akkoord werd afgesloten tussen de Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, Alstom en het Duitse chemieconcern Linde Group, dat de laadstations voor de treinen zal moeten bevoorraden.

“Het contract vertegenwoordigt een echte doorbraak in het spoorverkeer,” benadrukte Gianluca Erbacci, Europees vice-president bij Alstom. “Met de Coradio iLint wordt een belangrijke stap gezet in de richting van een zuivere mobiliteit. De trein zal de uitstoot van schadelijke producten vermijden, terwijl dezelfde prestaties als een traditionele regionale trein kunnen worden gegarandeerd.” De eerste tests met de Coradia iLint hadden in maart van dit jaar plaats. Begin volgend jaar worden de eerste proefritten met passagiers gepland. Olaf Lies, minister van transport van Nedersaksen, wijst erop dat het gebruik van de brandstofcellen ook de mogelijkheid van energie-opslag biedt.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: waterstof |  Facebook |

21-06-13

Zuivelindustrie wordt producent van waterstof voor brandstofcellen

Wetenschappers aan het Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology in Stuttgart werken aan de ontwikkeling van een procédé dat het afvalwater van de zuivelproductie kan omzetten in waterstof voor brandstofcellen, waardoor de sites in belangrijke mate in de eigen energievoorziening zouden kunnen zorgen. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie. De onderzoekers merken op dat de technologie ook aan kleinere entiteiten kan toelaten om op een rendabele manier hun afvalwater te recycleren.

Lees Verder

13:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuivelindustrie, waterstof, brandstofcel |  Facebook |

02-09-12

Universiteit Birmingham stelt waterstoftrein voor

Studenten en medewerkers van de University of Birmingham hebben een prototype ontworpen en gebouwd van een treinlocomotief die voortgestuwd wordt door waterstof. De locomotief werd gedemonstreerd op de Stapleford Miniature Railway in Leicestershire als onderdeel van een competitie van het Britse Institute of Mechanical Engineering. De experimentele trein slaagde erin een gewicht van vier ton te trekken, wat volgens de ontwerpers gevoelig meer was dan oorspronkelijk werd gehoopt. Het initiatief betekende de eerste waterstoftrein in Groot-Brittannië. Er lopen echter ook al projecten in onder meer Canada, Japan, China en Denemarken. De Britse trein maakte ook gebruik van regeneratieve remmen, waarbij de remenergie wordt opgevangen, opgeslagen en hergebruikt. Volgens de ontwerpers zal waterstof wellicht in eerste instantie worden toegepast bij trams en kortere stadslijnen in plaats van op lange afstanden en hogesnelheidslijnen.

Lees Verder

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, waterstof |  Facebook |

28-05-12

Biowaterstof zuiverste brandstof voor de toekomst

Waterstof is zonder twijfel de brandstof voor de toekomst. Dat zeggen wetenschappers aan de University of Birmingham. De onderzoekers wijzen erop dat er heel wat vragen zijn of het gebruik van bioethanol op termijn duurzaam zal blijken te zijn. Bioethanol produceert immers nog altijd koolstofdioxide en landbouwafval. Waterstof kan volgens de Britse wetenschappers daarentegen dat landbouwafval wegwerken, maar ook een energievorm opleveren die emissievrij blijft en duurzaam kan worden gegenereerd.

De onderzoekers aan de University of Birmingham werken aan duurzame waterstof op basis van voedselafval. "Op dit ogenblik is Brazilië de meest intensieve gebruiker van bioethanol als een alternatief voor benzine," merkt Lynne Macaskie, professor microbiologie aan de University of Birmingham, op. "Er kunnen echter vragen worden gesteld bij de duurzaamheid van de massaproductie van suikerriet voor bioethanol. Duurzame waterstof kan een antwoord bieden op die problemen."

De Britse onderzoekers werken met bacteriën die op basis van suikerafval, bijvoorbeeld van chocoladeproductie, waterstof kunnen produceren. "Op dit ogenblik betalen fabrikanten om hun afval te laten verwerken, maar met onze technologie zouden zij daarentegen op basis van die producten duurzame elektriciteit kunnen produceren," merkt Lynne Macaskie op. "Biowaterstof zou zelfs geproduceerd kunnen worden op basis van de afval van het bioethanol-proces. Dat zou meteen een dubbel voordeel opleveren, waarbij twee energiebronnen voor de prijs van één product kunnen worden gecreëerd."

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: waterstof, energie |  Facebook |

24-09-11

Bacterie produceert oneindige voorraad waterstof

Amerikaanse onderzoekers hebben een procedé ontwikkeld dat naar eigen zeggen een oneindige voorraad waterstof kan leveren voor brandstofcellen. Daarbij zou gebruik gemaakt worden van bacteriën. Tot nu toe was er een externe bron van elektriciteit nodig om de productie van waterstof op te zetten. Dat zou door het nieuwe procedé echter niet langer nodig zijn. Er wordt wel opgemerkt dat de huidige productiekosten van de nieuwe technologie te hoog liggen om de toepassing commercieel rendabel te maken.

"Er bestaan bacteriën die op een natuurlijke manier in de omgeving aanwezig zijn en die de mogelijkheid hebben op elektronen buiten de cel vrij te geven, zodat ze in staat zijn om elektriciteit te produceren tijdens het afbreken van organische materie," aldus onderzoeker Bruce Logan. "De microben kunnen, vooral binnen een zogenaamde microbiologische brandstofcel, elektrische stroom produceren." Vooral het feit dat er geen elektrische bron meer nodig is om energie toe te voegen aan de productie van waterstof, wordt door Logan de grote doorbraak genoemd.

Waterstof wordt al lang bestempeld als één van de belangrijkste brandstoffen van de toekomst, maar voorlopig is men er nog altijd niet in geslaagd een ideale toepassing te vinden. Het nieuwe systeem heeft volgens Logan alleen zout en zoet water en een aantal membranen nodig om de productie te kunnen garanderen. Logan merkt echter op dat de technologie nog in de kinderschoenen staat. Daardoor kan er op dit ogenblik volgens hem op dit ogenblik ook nog geen sprake zijn van een commerciële toepassing.

16:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bacterie, brandstofcel, waterstof |  Facebook |

11-08-11

Dak gebouwen moet waterstof-fabriek worden

Het dak van gebouwen wordt vooral gezien als een mogelijkheid om energievoorziening door zonnepanelen te creëren, maar volgens wetenschappers aan de Duke University in de Verenigde Staten zou er met waterstof nog nuttiger gebruik gemaakt kunnen worden van de mogelijkheden. Volgens Nico Hotz, ingenieur aan de Amerikaanse universiteit, is het mogelijk om een hybride systeem op te zetten met een combinatie van water en methanol, waarbij uiteindelijk waterstof zou kunnen worden gevormd op een efficiëntere manier dan met de huidige technologie mogelijk is.

"De geproduceerde waterstof kan worden opgeslagen in brandstofcellen tot er nood is aan energie," merkt Nico Hotz, professor mechanica aan de Pratt School of Engineering, op. Het hybride ontwerp levert volgens hem tijdens de zomer een efficiëntie van 28,5 procent op, terwijl tijdens de winter een niveau van 18,5 procent zou kunnen worden bereikt. De conventionele systemen komen tijdens de zomer niet verder dan een efficiëntie van 5 procent tot 15 procent en tijdens de winter tussen 2,5 procent en 5 procent.

Op dit ogenblik wordt aan de Duke University in een proefopstelling getest of het theoretisch model ook in praktijk dezelfde efficiëntie-voordelen oplevert. Het model laat volgens Hotz toe om tot 95 procent van het zonnelicht opvangen, waarbij slechts een beperkte hoeveelheid warmte aan de omgeving wordt verloren. "Dat is cruciaal, want het laat toe om temperaturen tot meer dan 200 graden te bereiken," voert hij aan. "Een standaardinstallatie kan water slechts opwarmen tot een temperatuur tussen 60 graden en 70 graden."

11:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: waterstof, zonnepanelen |  Facebook |

09-12-10

General Motors stapt in Hawaiiaans waterstof-project

De Amerikaanse autobouwer General Motors heeft aangekondigd te zullen toetreden tot de uitbouw van een oplaadinfrastructuur voor waterstof-wagens op Hawaii. Die infrastructuur zou tegen het midden van het decennium moeten worden uitgerold. Het Hawaii Hydrogen Initiative wil waterstof toegankelijk maken voor de hele bevolking van het eiland Oahu. In totaal zouden twintig tot vijfentwintig oplaadstations worden geïnstalleerd. Het project wordt geleid door het Hawaiiaanse nutsbedrijf The Gas Company. In totaal nemen een tiental bedrijven aan het project deel. Volgens waarnemers ziet General Motors in het project een gelegenheid om de Chevrolet Equinox, die door een brandstofcel zou worden aangedreven, definitief te lanceren.

"Hawaii wordt gezien als een ideale testbasis voor elektrische voertuigen en andere duurzame energieprojecten," merkt het magazine VentureBeat op. "Hawaii is immers één van de meest vooruitstrevende Amerikaanse staten op het gebied van duurzame energie. Steenkoolcentrales zijn er verboden en de overheid heeft het plan bekend gemaakt om over twintig jaar 70 procent van alle energiebehoefte te dekken met duurzame bronnen. Dat heeft van Hawaii een aantrekkelijke markt gemaakt voor de duurzame energiesector. In Hawaii is onder meer Coda, producent van elektrische wagens actief. Maar ook SunRun, een investeringsbedrijf in zonnekracht-projecten, is op Hawaii gevestigd, net zoals Better Place, dat een infrastructuur voor elektrische wagens uitbouwt."

Hawaii is volgens VentureBeat ook een uitgelezen gebied voor General Motors, dat meer de nadruk wil leggen op duurzame activiteiten. Het Amerikaanse autoconcern brengt de elektrische Chevrolet Volt op de markt en heeft aangekondigd 40 miljoen dollar te investeren in duurzame energieprojecten. VentureBeat voegt er aan toe dat Hawaii ook een voorbeeld is van infrastructuur die uitgebouwd wordt vooraleer er daadwerkelijk nood aan is. Daarbij wordt erop gewezen dat de voorraad waterstof op dit ogenblik veel groter is dan de bevoorrading van wagens met brandstofcellen nodig heeft. Gas Company zegt op dit ogenblik voldoende waterstof te produceren voor 10.000 wagens.

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: general motors, hawaii, transport, waterstof |  Facebook |