17-09-17

Pols wordt belangrijkste groeilocatie voor wearables

Smartwatches domineren de markt van de wearables. Dat is de conclusie van een rapport van International Data Corporation (IDC), waaruit blijkt dat dit jaar wereldwijd 112 miljoen wearables zullen worden verkocht. Dat betekent een stijging met 17 procent tegenover vorig jaar. Daarbij moet worden vastgesteld dat smartwatches met een aandeel van 55 procent dit jaar het belangrijkste product van de wearables-markt vertegenwoordigt, gevolgd door polsbanden (39 procent), kleding (2 procent) en oortoestellen (2 procent). Er wordt echter aan toegevoegd dat de smartwatches, gedreven door Apple en Android, ook minstens de volgende vier jaar alle andere wearables-categorieën zullen domineren.

De onderzoekers merken op dat de volgende vier jaar het marktaandeel van kleding en oortoestellen de volgende jaren aan belang zullen winnen en marktaandeel van de polsbanden zullen wegnemen. Smartwatches zullen volgens de onderzoekers echter een groei blijven kennen. Oorapparaten, met uitzondering van de Bluetooth-hoofdtelefoons, zullen volgens de onderzoekers de volgende vier jaar het snelstgroeiende segment van de wearables-markt te worden. Op dat ogenblik zullen smartwatches een verkoop van 154 miljoen exemplaren halen, waarbij een marktaandeel van 67 procent zal worden gerealiseerd. Daarna volgen polsbanden (51 miljoen), kleding (12 miljoen) en oortoestellen (11 miljoen).

“Smartwatches zullen in de toekomst nog meer toepassingen krijgen, vooral wanneer ze niet meer aan een smartphone zullen moeten worden gelinkt, maar een onafhankelijk geconnecteerd apparaat zullen zijn geworden,” benadrukken de onderzoekers. “De pols wordt de locatie waar de meeste innovatie en ontwikkeling in de wearables-markt zal worden opgetekend. De pols is immers een ideale locatie voor gebruikers om data en toepassingen te verzamelen en te bekijken. Bovendien worden op die plek ook een aantal taken, zoals de reactie of notificaties of de communicatie met andere personen en apparaten. Daarnaast zal de markt ook worden gedreven door variaties in stijl en design.”

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wearables |  Facebook |

22-08-17

Succes wearables vooral gedragen door gezondheid

Over vijf jaar zullen wereldwijd 430 miljoen wearables worden verscheept. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Tractica. Opgemerkt wordt dat vooral gezondheidsapplicaties voor smartwatches, fitness-trackers en body-sensoren de volgende groeifase van de wearables-markt zullen dragen. Het voorbije jaar werden 118 miljoen wearables verkocht. Er mag de volgende periode volgens Tractica dan ook met een gemiddelde groei van 24,1 procent per jaar worden gerekend. Er wordt aan toegevoegd dat smartwatches op dat ogenblik het belangrijkste segment van de markt zullen vertegenwoordigen, van dichtbij gevolgd door fitness-trackers en body-sensoren.

“De markt van de wearables blijft grote aandacht - zowel positief als negatief - trekken,” merken de onderzoekers op. “Fitness-trackers en smartwatches blijven de boegbeelden van de markt en zullen ook in de toekomst een groei blijven kennen, hoewel daarbij met een trager tempo dan in het verleden rekening dient te worden gehouden. Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat andere marktdivisies, zoals body-sensoren, op een sterke groei mogen rekenen, vooral door toepassingen in gezondheids-applicaties, die in het algemeen als de sterkste groeipijler van de totale wearables-markt kan worden bestempeld.”

De onderzoekers merken op dat ook een aantal kleinere marktsegmenten - zoals intelligente kleding, brillen en kopteleoons en draagbare camera’s - de volgende periode een relatief sterke groei zullen kennen. In het algemeen kan volgens Tractica echter worden gesteld dat de groei van de wearables-markt vooral zal worden gedragen door toepassingen rond gezondheid en activiteit, die onder meer moeten bijdragen om chronische aandoeningen, zoals diabetes en hartaandoeningen onder controle te helpen houden. Deze gezondheidstoepassingen - zowel in de professionele als particuliere sector - zullen volgens Tractica de sector helpen een doorbraak bij het mainstream publiek te realiseren.

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wearables |  Facebook |

08-03-17

Fitbit geconfronteerd met toenemende Chinese concurrentie

Op de wereldwijde wearables-markt werden tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar 33,9 miljoen exemplaren verkocht. Dat betekende een stijging met 16,9 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Dat blijkt uit een studie van het bureau International Data Corporation (IDC). Over het hele jaar kon een groei met 25 procent worden gemeld tot 102,4 miljoen apparaten. Die toename is volgens de onderzoekers vooral toe te schrijven aan de vernieuwde portefeuilles die door gevestigde producenten werden aangeboden, maar ook door de introductie van een aantal nieuwe partijen op de wearables-markt.

Er kon tevens worden vastgesteld dat de markt evolueert en steeds meer apparaten met een unieke toepassing worden vervangen door hybride exemplaren, waar diverse functies voor fitness en gezondheid met smartphone-technologie worden samengebracht. “Net zoals elke technologie-markt, is de wearables-industrie het toneel van veranderingen,” benadrukt onderzoeksverantwoordelijke Ramon Llamas. Uit het rapport bleek verder dat Fitbit ook het voorbije jaar met 22,5 miljoen exemplaren de internationale markt is blijven beheersen. Het marktaandeel van het bedrijf zakte echter tijdens het vierde kwartaal terug tot 19,2 procent, tegenover 29 procent dezelfde periode het jaar voordien.”

De inkrimping van het marktaandeel moet vooral worden toegeschreven aan de opgang van het Chinese concern Xiaomi, dat voor het vierde kwartaal een groei met 96,2 procent tot 5,2 miljoen exemplaren liet optekenen en daarmee een marktaandeel van 15,2 procent verwierf. “Fitbit werd met één van de grootste inkrimpingen van het marktaandeel geconfronteerd,” stippen de onderzoekers. “Dat moet grotendeels worden toegeschreven aan een zware focus op de Amerikaanse markt, die snel een saturatie voor fitness-toepassingen kent.” Apple boekte een groei met 13 procent tot 4,6 miljoen eenheden en garandeerde zich daarmee van een marktaandeel van 13 procent.
De top vijf bestaat verder uit Garmin (6,2 procent) en Samsung (5,6 procent).

Lees Verder

10:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wearables |  Facebook |

01-02-17

Overlapping markten biedt wearables nieuwe opportuniteiten

De sector van de wearables kent een duidelijke verschuiving. Er wordt immers niet meer hoofdzakelijk op fitness gefocust, want steeds meer toepassingen functioneren rond de gezondheid van het individu. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Juniper Research. Door die verschuiving zal de sector volgens de onderzoekers op een breder publiek kunnen rekenen. Door die evolutie kan de sector volgens het rapport tegen het begin van het volgende decennium een waarde van meer dan 21 miljard dollar hebben uitgebouwd. Volgens cijfers van PricewaterhouseCoopers genereerde de verkoop van wearables drie jaar geleden ongeveer 6,7 miljoen dollar.

“Wearables zullen steeds meer gecombineerd worden met medische databases,” merken de onderzoekers op. “Bovendien kan worden vastgesteld dat het publiek steeds vaker wordt aangemoedigd een gezonde levensstijl na te streven, terwijl tot nu toe vooral op een goede lichaamsconditie werd gewezen. Daardoor zullen ook in de sector van de wearables belangrijke verschuivingen kunnen worden vastgesteld. Tot nu toe lag de nadruk op hardware voor de consument, maar die aandacht zal steeds meer worden verschoven naar institutionele partnership en de integratie van software. Partijen die hun apparaten en systemen in de gezondheidszorg kunnen integreren, kunnen de grootste beloningen verwachten.”

Bij verschillende fabrikanten kan volgens Juniper al de overlapping tussen fitness en gezondheid worden geïdentificeerd. “Een aantal apparaten biedt inmiddels metingen voor de hartslag, calorieverbranding of slaapcycli aan,” stippen de onderzoekers aan. “Het grote aantal gezondheids-wearables dat dit jaar op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas werd voorgesteld, toont de sterke potentie van de markt.” Onder meer wordt gewezen op toepassingen die de lichaamstemperatuur kunnen meten of de slaapkwaliteit opvolgen. Volgens consulent Gartner werden vorig jaar wereldwijd ongeveer 275 miljoen wearables verkocht.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wearables |  Facebook |

12-05-16

Wearables populairder in de Verenigde Staten dan in West-Europa

De adoptie van wearables ligt in de Verenigde Staten bijna dubbel zo hoog dan in West-Europa. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Kantar Worldpanel. Vastgesteld werd dat op dit ogenblik 12,2 procent van de Amerikaanse consumenten in het bezit is van een fitness-band of een smartwatch, tegenover slechts 6,6 procent van hun collega’s in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië. Tevens wordt opgemerkt dat op beide continenten ook afwijkende voorkeuren voor wearables worden opgetekend. In de Verenigde Staten kiest 75 procent voor fitness-bands, terwijl in Europa door 55,2 procent een voorkeur wordt gegeven aan smartwatches.

Binnen Europa wordt de grootste populariteit van wearables opgetekend in Italië (10,3 procent), gevolgd door Groot-Brittannië (7,9 procent), Duitsland (5,4 procent) en Frankrijk (4,6 procent). De Britse markt leunt echter het dichtste aan bij de houding van de Amerikaanse consument. Ook in Groot-Brittannië geniet de fitness-band met een aandeel van 54,3 procent een grotere voorkeur dan de smartwatch. Verder wordt opgemerkt dat in Europa 39 procent van alle smartwatches werden gekocht als vervanger van een klassiek polshorloge. “Die vaststelling geeft aan dat de strijd tussen de smartwatches en traditionele uurwerken nog scherper zal worden,” zeggen de onderzoekers.

In de Verenigde Staten heeft Fitbit zich met een aandeel van 61,7 procent tot absoluut marktleider opgewerkt. Op de tweede plaats staat Apple met een marktaandeel van 6,8 procent. Ook in Europa staat Fitbit met een aandeel van 18,5 procent op de eerste plaats, maar daar is de kloof met Apple (14 procent) en Samsung (11,6 procent) veel kleiner. De onderzoekers stelden verder vast dat design en kostprijs bij de aankoop van een smartwatch of fitness-band geen doorslaggevende impact hebben. “Er wordt in de eerste plaats gekeken naar het merk, het gebruiksgemak en de functionaliteit,” merkt Shannon conway, wearables-analist bij Kantar Worldpanel, op.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wearables |  Facebook |

16-09-14

Consument staat nog niet te dringen voor wearables

Ondanks de grote ruchtbaarheid die wordt gegeven aan wearables, blijft de daadwerkelijke interesse van de consument voor de sector voorlopig relatief beperkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internationale juristenkantoor Osborne Clarke en applicatie-ontwikkelaar Mubaloo bij tweeduizend Britse consumenten. Vastgesteld werd dat slechts 8 procent van de consumenten plannen blijkt te hebben om dit jaar enige vorm van wearables te kopen. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierentwintig jaar loopt dat cijfer op tot 10 procent en in de groep tussen vijfenentwintig en vierendertig jaar tot 14 procent.

“De resultaten van de studie tonen aan dat de marktpenetratie van wearables nog bijzonder bescheiden blijft,” merkt James Mullock, technologie-specialist bij Osborne Clarke, op. “De consument kan zich dan wel enthousiast tonen over de lancering van smartwatches, maar dat betekent niet dat hij ook bereid is om te investeren.” Volgens Mullock zullen de volgende twaalf maanden voor de sector cruciaal zijn om het publiek ervan te overtuigen dat deze producten een belangrijk onderdeel van hun dagelijks leven kunnen vormen. Volgens Mark Mason, chief executive van Mubaloo, zullen wearables pas een succes worden wanneer de ontwikkelaars interessante applicaties voor de technologie op de markt brengen.

Mason maakt daarbij de vergelijking met de smartphones. “Ook die sector werd pas een succes op het ogenblik dat ontwikkelaars begonnen met de creatie van toepassingen die de toestellen voor de consument interessant en nuttig maakten,” voert hij aan. “Ook de wearables moet de consument overtuigen vooraleer de verkoop op grotere volumes zal kunnen rekenen. Er kan nu al worden opgemerkt dat steeds meer applicaties voor wearables op de markt worden gebracht, maar de consument moet nog altijd overtuigd worden om deze producten te kopen.” Eerder dit jaar had ook Samsung al aangegeven dat het daadwerkelijk gebruik van wearables voorlopig beperkt blijft.

Lees Verder

13:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wearables |  Facebook |

11-05-14

Wearables kunnen productiviteit werkvloer gevoelig opdrijven

De inzet van wearables in de arbeidsomgeving heeft de mogelijkheid om de productiviteit van werknemers met 8,5 procent te verhogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of London en het bedrijf Rackspace, aanbieder van cloud-toepassingen. De onderzoekers stellen dat wearables-technologieën daarnaast ook de jobtevredenheid van de werknemer met 3,5 procent kunnen doen toenemen. Er wordt aan toegevoegd dat wearables op de werkvloer een brede waaier van toepassingen kunnen hebben. De grootste hindernis voor de introductie van de technologie blijkt echter een zinvolle verwerking van de verzamelde data.

"De resultaten van de studie tonen aan dat wearables potentieel een grote impact kunnen hebben op de werkplek,” zegt hoofdonderzoeker Chris Brauer, directeur van het Centre for Creative & Social Technologies aan de University of London. “De technologie biedt onder meer de mogelijkheid om een biometrisch curriculum vitae te ontwikkelen of op de werkvloer een platform voor een realtime toewijzing van middelen uit te bouwen. Wearables zijn mogelijk de grootste nieuwe trend sinds de introductie van de tablet en het is dan ook logisch dat bedrijven en werknemers willen bekijken op welke manier de technologie op de werkvloer kan worden toegepast.”

“De informatie die door wearables kan worden aangeboden, zouden onder meer gegevens kunnen verstrekken over de impact van het menselijk gedrag op de productiviteit, prestaties, welzijn en tevredenheid,” voert Chris Brauer nog aan. “De technologie kan werknemers bovendien toelaten om hun werkomgeving en arbeidsuren te laten optimaliseren, zodat hun productiviteit kan worden gemaximaliseerd en tegelijkertijd ook de gezondheid en het welzijn worden bevorderd.” De onderzoekers stelden vast dat een werknemer aan de hand van drie wearables-toepassingen wekelijks meer dan dertig gigabyte data kan produceren.

“Veel wearables-technologieën zijn gericht op het verbeteren van een bepaald aspect van het leven van het individu,” merkt Nigel Beighton, technisch directeur van Rackspace, op. “De toepassingen kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van gezondheid en fitness, focus en concentratie, productiviteit of jobtevredenheid. De grote uitdaging wordt echter de mogelijkheid om al deze ruwe data te analyseren en in een breder kader te plaatsen, waarbij tevens rekening gehouden moet worden met een veelheid van parameters, waaronder ook elementen zoals weersomstandigheden of de gemoedsgesteltenis van het individu."

Uit een onderzoek van consulent Vanson Bourne bij driehonderd informatica-verantwoordelijken bij Britse bedrijven blijkt dat 29 procent van de ondernemingen inmiddels al één of andere vorm van wearables-technologieën heeft geïmplementeerd. De belangrijkste motieven voor dergelijke projecten zijn volgens de respondenten het welzijn van de werknemers (16 procent), een directe toegang tot belangrijke informatie (15 procent) en een verbeterde klantenservice (14 procent). De grootste hindernis wordt gevormd door de uitdaging om een informatica-infrastructuur uit te bouwen die de verzamelde informatie op een nuttige manier zou kunnen verwerken en interpreteren.

Lees Verder

12:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wearables |  Facebook |