17-04-07

Web 2.0 prominent in verslaggeving Virginia Tech

Traditionele media hebben bij hun verslaggeving over het bloedbad in de Amerikaanse Virginia Tech University in Blacksburg (Virginia) gebruik gemaakt van bloggers. Dat is volgens het magazine ZD Net een nieuw signaal dat het Web2.0 een belangrijke rol opeist in de nieuwsberichtgeving. Maar het magazine wijst erop dat daarbij de nodige omzichtigheid in acht moet genomen worden, want dat dit eerder al tot verkeerde berichten heeft geleid.

Blogger icantread01 postte kort na de schietpartij aan de Virginia Tech University, waar meer dan dertig doden vielen, een bericht dat zijn vriendin bij het bloedbad gewond was geraakt. “Binnen de kortste keren kreeg hij berichten van onder meer CBC Newsworld, NPR en MTV News om contact op te nemen,” aldus ZD Net. “De journalisten hoopten dat de blogger hen meer informatie zou kunnen bezorgen.”

De Amerikaanse televisiezenders pakten kort na de schietpartij trouwens ook al uit met video-beelden die een student op de campus met zijn gms-toestel had geregistreerd en waarbij schoten de horen zijn en men politiemensen één van de betrokken gebouwen zien omsingelen. “Dat toont aan dat journalisten het Web 2.0 hebben ontdekt als een manier om hun verhaal rond te krijgen,” aldus ZD Net.

“Het internet schakelt de tussenpersoon uit en geeft betrokkenen de kans om hun verhaal rechtstreeks en onmiddellijk aan een groot publiek kenbaar te maken,” aldus Robert Niles, hoofdredacteur van de Online Journalism Review. “Uiteraard proberen journalisten deze getuigen op te sporen om hen te interviewen en hun verhaal te vervolledigen. Het hele nieuwsproces gaat veel vlugger.”

Maar Niles voert aan dat de media altijd heel voorzichtig moeten zijn met dit soort nieuwsbronnen. “Vorige maand nog werd op een weblog gemeld dat presidentskandidaat John Edwards zich uit de race teruggetrokken had omdat zijn vrouw aan kanker leed,” stipt Niles aan. “Het bericht werd vlug in de media overgenomen, maar bleek achteraf niet te kloppen met de waarheid.”

Niles geeft anderzijds ook toe dat deze fouten ook in het verleden werden gemaakt. “Zo meldden journalisten dat president Ronald Reagan na de aanslag op zijn leven in 1981 een open hartoperatie had ondergaan,” herinnert hij zich. “Ook die berichtgeving bleek achteraf fout te zijn. “Het voordeel van de huidige situatie is echter dat fouten veel sneller rechtgezet kunnen worden en men de volgende dag geen rechtzetting moet publiceren.”

Ondanks de potentiële nadelen blijft het internet volgens Niles dan ook een belangrijke nieuwsbron voor de media. “Het is een bijzonder goede ontwikkeling voor het nieuws dat er nu talloze bronnen beschikbaar zijn,” merkt hij op.

12:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virginia tech, media, weblogs |  Facebook |

12-04-07

Blogosfeer niet akkoord met gedragscode

Het voorstel van internet-goeroe Tim O’Reilly en Wikipedia-topman Jimmy Wales om een gedragscode op te stellen voor de blogosfeer, wordt niet overal op unaniem applaus onthaald. Vele bloggers vinden dat een dergelijke stap alleen maar een poging is om de blogosfeer te organiseren en dicteren. Het voorstel van O’Reilly en Wales kwam nadat op een aantal blogs doodsbedreigingen waren verschenen aan het adres van blogger Kathy Sierra.

O’Reilly en Wales sturen aan op een beleefdere gedragscode in de blogosfeer. Ze stellen daarbij dat bedreigingen of beledigingen hier niet thuis horen en dat de daders desnoods gerechtelijk gevolgd zouden moeten kunnen worden. Maar vele bloggers stellen dat O’Reilly en Wales zich gedragen als de dictators van de blogosfeer en ingaan tegen het recht op vrije meningsuiting.

O’Reilly – de uitvinder van de term Web2.0 – is van oordeel dat een gedragscode er moet voor zorgen dat de blogosfeer vreedzaam kan samenleven en een cultuur kan creëren waar iedere betrokkene fier op is. Bedreigende, bedrieglijke en beledigende blogcontent zou volgens O’Reilly moeten verwijderd worden. “Daarbij neemt iedereen de verantwoordelijkheid op voor zijn eigen woorden en de commentaren op zijn blog,” aldus O’Reilly.

Volgens O’Reilly zouden websites die de gedragscode willen respecteren met een sheriff-badge voorzien worden, terwijl anderen een kenteken zouden dragen met een aangestoken vuurpijl, als teken dat op die blogs alles is toegelaten. Vele bloggers zijn in principe akkoord met de oproep van O’Reilly, maar zeggen zich met geen enkele vorm van censuur te kunnenverzoenen.

Bovendien wordt er opgemerkt dat het opgeven van anonimiteit het bloggers uit repressieve landen onmogelijk zou maken zich nog langer vrijelijk te uiten. In landen zoals China of Iran proberen veel bloggers van die anonimiteit te bedienen om hun kritiek op het heersende regime naar voor te brengen. “Bloggen is voor een verdrukte bevolking een unieke en enige manier om te protesteren tegen dergelijke regimes.”

“Bloggers hebben altijd de kans om ongepaste commentaren te verwijderen,” voert ook David Sifry, oprichter van blogonderzoeker Technorati, aan. “Eén van de belangrijkste principes van het internet is de vrije meningsuiting. Wanneer men niet akkoord is met commentaren of meningen van anderen, hoeft men die ook niet te lezen. Ook Mike Tippett, oprichter van NowPublic, heeft zijn twijfels over het nut van een gedragscode.

“Dat zal niets veranderen,” voert hij aan. “Ook om te telefoneren of brieven te schrijven, moet er geen gedragscode ondertekend te worden. Het gezond verstand en de geldende moraal zullen in de meeste gevallen problemen oplossen. We zijn allemaal gebonden aan de sociale normen van onze gemeenschappen. Indien we die overtreden, mogen we verwachten dat daar gevolgen aan verbonden zullen zijn.”

13:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, weblogs |  Facebook |

01-03-07

Blogs moeten deel van de conversatie zijn

Voor velen zijn weblogs nog altijd in eerste instantie online dagboeken, maar er bestaan verschillende andere types die elk een eigen functie en een eigen structuur hebben. Dat stelt Robin Hamman, journalist nieuwe media bij de BBC, op zijn website cybersoc.com. In totaal komt hij aan drie verschillende types van weblogs.

In de eerste plaats zijn er volgens Hamman de gesloten blogs. "Zij bevinden zich in het centrum van een publiek dat heel erg lijkt op een gesloten netwerk," voert hij aan. "Het gaat daarbij onder meer om babyblogs of huwelijksblogs." Dit type weblogs heeft een klein, maar heel gepassioneerd en geengageerd publiek, dat niet de neiging heeft om zich uit te breiden, maar wel een sterke persoonlijke band vertoont.

Daarnaast zijn er volgens Hamman de kanaliserende blogs, die een leidraad willen zijn tussen informatie en ideeen en de individuele leden van het publiek. "De blog is het centrale punt in de relatie tussen de gebruikers en aanbieders van informatie," voert hij aan. "De blog zelf is in veel gevallen niet de bron van de content, maar brengt die wel op een bruikbare manier samen."

Dit type van weblogs heeft volgens Hamman meestal potentieel een groter publiek dan het gesloten type. "Maar ook hier is het publiek erg geengageerd naar de persoonlijkheid van de blogger of het behandelde onderwerpen," benadrukt hij. "Het publiek heeft niet de neiging snel te groeien, want de weblog richt zich steeds naar hetzelfde publiek, zonder verder naar buiten te treden."

Tenslotte zijn er de conversatieblogs, die een verbinding vormen voor ideeen en mensen, maar ook voor de conversaties die daartussen worden gevoerd. "Het publiek van deze weblogs kan zo groot worden als de conversatie die er wordt gevoerd," aldus Hamman. "Nieuwe mensen raken in een bepaalde conversatie betrokken en komen op die manier uiteindelijk bij de weblog terecht."

Hamman stelt dat de auteurs van deze blogs de neiging hebben om zich in te laten met de commentaren op hun weblogs en bijzonder actief zijn met links. "Ze gebruiken ook instrumenten zoals RSS-readers en technorati om de evoluties en de stemmingen in de blogosfeer te volgen," stelt hij nog. Hamman stelt dat bloggers naar dit doorgedreven ideaal van blogging zouden moeten streven.

13:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: weblogs, cybersoc |  Facebook |

24-09-06

Europa bedreigt innovatie nieuwe media

De Europese Unie vormt een bedreiging voor de innovatie in de mediasector. Dat zegt de Britse telecom-beheerder Ofcom. Er wordt op gewezen dat Europa de televisie-normen ook wil toepassen op het internet, maar daardoor innoverende bedrijven zou aanzetten om zich buiten Europa te gaan vestigen.

"Volgens de huidige normen vallen onder de gecontroleerde activiteiten elke distributie van bewegende beelden, met of zonder geluid," aldus het magazine The Register. "De regelgeving zou dan ook kunnen toegepast worden op allerlei nieuwe ontwikkelingen, zoals video-blogs en online computer games."

De televisiesector wordt zwaar gereglementeerd en de kosten die daaraan verbonden zijn, liggen volgens The Register heel hoog en moeten door de distributeur gedragen worden. "Indien diezelfde regels ook worden opgelegd aan nieuwe mediaprojecten, dreigen die geremd te worden in hun ontwikkeling of zullen ze zich verplicht voelen zich buiten de Europese Unie te vestigen," aldus Ofcom.

Ofcom stelt daarbij voor om online een verschil te maken tussen lineaire en niet-linearie video. In het eerste geval betreft het streaming content van onder meer televisiestations, terwijl het tweede zou slaan om een programmering waar de consument specifiek om vraagt, zoals video-on-demand of weblogs. De regelgeving van deze laatste zou volgens Ofcom tot een minimum beperkt moeten worden.

13:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ofcom, weblogs, media, televisie |  Facebook |

18-09-06

Technologiesector houdt rekening met blogs

Niet in elke economische sector wordt veel aandacht besteed aan weblogs en RSS-meldingen, maar in de technologische industrie is dat duidelijk wel het geval. Dat blijkt althans uit een onderzoek van KnowledgeStorm en Universal McCann rond Emerging Media. Meer dan de helft van de respondenten uit de technologiesector zegt zich bij zijn aankoopbeslissingen te laten beïnvloeden door de berichten op weblogs.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 53 procent van de ondervraagden zich bij aankoopbeslissingen voor het werk laat leiden door berichten op weblogs. Ongeveer 80 procent van de ondervraagden liet weten weblogs te lezen. Daarbij zegt 51 procent minstens één keer per week een weblog te raadplegen.

Daarnaast benadrukte meer dan de helft van de respondenten dat zowel op zakelijk als technologisch vlak beroep te doen op weblogs. Daarbij zegt 53 procent dat ze wekelijks een weblog lezen voor zakelijke informatie, terwijl 57 procent technologische weblogs leest. Bovendien voert 70 procent aan inhoud van weblogs minstens één keer per maand aan anderen door te spelen.

Daarnaast vertelde 59 procent van alle ondervraagden dat ze vertrouwd zijn met RSS-technologie, met 31 procent van de respondenten die geabonneerd is op RSS-feeds.

11:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, weblogs |  Facebook |

16-07-06

Bloggen is oude wijn in nieuwe zakken

Bloggen is oude wijn in nieuwe zakken. Dat is althans de mening van het National Internet Advisory Committee van Singapore (NIAC), dat daarmee zijn plannen opbergt om Singaporese bloggers te verplichten zich te laten registreren bij de Media Development Authority (MDA) van het land. Politieke partijen, religieuze verenigingen, internet service providers en online kranten moeten dat wel doen.

De populariteit van de weblogs deed het NIAC overwegen om bloggers te verplichten zich officieel te laten registreren. Het comité, dat gevormd wordt door overheidsafgevaardigden en industriële leiders, concludeerde echter dat blogs in wezen niet verschillen van websites en webforums waar internauten kunnen publiceren wat ze doen of denken. "Bloggen is oude wijn in nieuwe zakken," voerde het comité aan als reden om af te zien van een verplichte registratie.

Het NIAC stelt dat bloggers die materiaal publiceren dat in strijd is met het openbare en maatschappelijk belang, perfect aangepakt konden worden met de bestaande wetgeving. De overheid overwoog tevens om het e-mailverkeer onder de mediawetgeving te laten vallen. Maar daarvan werd uiteindelijk eveneens van afgezien omdat e-mail een onmisbaar communicatie-instrument is voor het bedrijfsleven en de maatschappij, hoewel de technologie volgens het NIAC technisch beschouwd kan worden als een mediakanaal.

20:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: weblogs, bloggen, singapore |  Facebook |