11-03-14

Toegankelijkheid websites financiële instellingen onvoldoende

Een grote meerderheid van de Europese banken biedt aan de consument geen optimale toegang tot hun websites. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitad de Oviedo in Spanje bij nagenoeg vijftig banken in de Europese Unie. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 74 procent van de onderzochte banken geen optimale toegang tot hun websites bieden. Er wordt aan toegevoegd dat de financiële instellingen een grotere aandacht moeten hebben voor dit technologisch en sociale probleem. Volgens de onderzoekers krijgen onder meer consumenten met een lichamelijke handicap door het probleem geen optimale toegang tot online financiële activiteiten.

Lees Verder

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: website, bank |  Facebook |

08-03-14

Consument wil vooral productenlijst op website lokale onderneming

Lokale bedrijven moeten op hun websites vooral een lijst met hun producten aanbieden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent BrightLocal bij meer dan achthonderd consumenten in de Verenigde Staten en Canada. De onderzoekers stelden vast dat twee op drie respondenten toegeeft dat de beschikbaarheid van een website een belangrijke impact heeft op hun opinie over een lokale onderneming en mee bepalend is in de beslissing om al dan niet met het bedrijf handel te drijven. Na de lijst met producten blijken de bedrijven vooral een prijslijst en een telefoonnummer op hun website dienen te vermelden, gevolgd door een fysiek adres en openingsuren.

Lees Verder

10:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: website, marketing |  Facebook |

21-01-14

Website zonder live chat is als winkel zonder personeel

Commerciële websites die aan de consument geen live chat-mogelijkheid aanbieden, kunnen worden vergeleken met een winkel zonder verkooppersoneel. Dat is de conclusie van een rapport van consulent LogMeIn. Toch blijkt volgens de onderzoekers dat slechts 12 procent van de honderdtwintig grootste online retailers in Groot-Brittannië aan zijn mobiele klanten een mobiele live chat-mogelijkheid aanbieden. Voor desktop-klanten loopt dat cijfer op tot 24 procent. Een gebrek aan directe interactie tussen de retailer en de consument dreigt volgens de onderzoekers echter belangrijke consequenties te hebben voor de verkoop.

“In Groot-Brittannië zullen de online bestedingen dit jaar bijna de kaap van 50 miljard pond halen,” zegt Ross Haskell, directeur productie bij LogMeln. “Daarvan zal ongeveer 10 miljoen pond worden aangebracht door mobiele platformen. Toch blijken weinig retailers aan hun mobiele of online consumenten een live chat-mogelijkheid aan te bieden. Nochtans is gebleken dat 25 procent van de mobiele shoppers sneller geneigd zouden zijn om een aankoop te doen indien ze de kans zouden krijgen om live met een online medewerker te praten. Meestal moet echter nog steeds naar de telefoon worden gegrepen of dient gewacht te worden op een antwoord op een email of een boodschap op sociale media.

“Door het integreren van een live chat in het aankoopproces, kunnen retailers aan hun klanten de mogelijkheid bieden op elk gewenst ogenblik hulp te vragen,” merkt Haskell op. Er wordt aan toegevoegd dat de meeste retailers wel een ondersteuning op sociale media voorzien, maar toch blijkt volgens LogMeln slechts 7 procent van alle consumenten voor hun communicatie met het bedrijf aan het platform een voorkeur toe te kennen. Email blijft het dominante kanaal (53 procent), gevolgd door de telefoon (23 procent) en live chat (17 procent). De onderzoekers stelden vast dat 97 procent van de retailers ondersteuning aanbieden op Twitter, terwijl 94 procent een gelijkaardige service heeft voorzien op Facebook.

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: website, chat, personeel |  Facebook |

10-01-14

Website retailers meest bekende digitale werkinstrument

Websites van retailers zijn bij de consument het meest bekende digitale werkinstrument. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ryan Partnership bij ruim tienduizend Amerikaanse shoppers. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 86 procent van de respondenten bij digitale werkinstrumenten verwijst naar de websites van retailers, gevolgd door zoekmachines (84 procent) en afdrukbare coupons (81 procent). Er wordt echter opgemerkt dat ook mobiele coupons (59 procent) en shopping-applicaties (54 procent) een snelle opgang kennen. Daarentegen verwees slechts 14 procent naar mobiele betalingen.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retailer, website |  Facebook |

01-08-13

Irrelevante content blijft grote frustratie van consument

Het aanbieden van irrelevante content is de beste garantie om consumenten weg te jagen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Janrain bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden immers vast dat 74 procent van de consumenten toegeeft gefrustreerd te raken wanneer ze op websites content, aanbiedingen, reclame of promoties opmerken die geen enkele band hebben met hun interesses. Anderzijds blijken de consumenten garanties te eisen dat hun persoonlijke informatie op een verantwoordelijke manier wordt gebruikt. Daarbij blijkt 57 procent akkoord te zijn met het vertrekken van persoonlijke informatie indien ze daaruit zelf voordeel putten en de informatie degelijk wordt beschermd.

“De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de consument echt een cruciaal punt heeft bereikt en niet meer aanvaardt dat hem irrelevante content wordt gepresenteerd,” merkt Larry Drebes, chief executive van Janrain, op. “Het onderzoek maakt dan ook duidelijk dat merken een antwoord moeten vinden op deze problema tiek indien ze willen vermijden klanten te verliezen.” De onderzoekers stelden onder meer vast dat 67 procent van de respondenten aangaf een website te zullen verlaten wanneer gevraagd wordt politieke donaties te doen aan partijen waarmee ze geen band hebben. Ook gaf 57 procent van de gehuwde respondenten aan websites te verlaten waarin reclame voor dating wordt gemaakt.

De onderzoekers stelden ook vast dat 50 procent van de ondervraagden websites zou verlaten waarop producten voor het andere geslacht worden aangeboden. Verder wordt aangevoerd dat 77 procent van de ondervraagden benadrukt dat merken het vertrouwen van consument zouden kunnen opdrijven door het verstrekken van duidelijke informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens. Janrain stelde verder vast dat meer dan een kwart van de consumenten bereid is om een week lang sociale netwerken op te geven in ruil voor relevante content op al hun favoriete websites. Voor datzelfde doel zou een kwart chocolade gedurende een maand opgeven.

Lees Verder

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content, website |  Facebook |

26-12-12

Homepage van website moet het eenvoudig houden

Een homepage van een website die volledig gevuld is met informatie en beelden zet bezoekers sneller aan om weer te vertrekken dan een versie met een rustig en duidelijk overzicht. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Onderzoeker Rik Crutzen, psycholoog aan de Universiteit Maastricht, merkt dan ook op dat websites een eenvoudige openingspagina moeten presenteren om bezoekers vast te houden. Extra versieringen op de homepagina geven volgens Crutzen een slechte eerste indruk, waardoor de bezoeker weer snel vertrekt en wellicht nooit meer terugkeert. De onderzoeker benadrukt dat websites de bezoeker niet onmiddellijk mogen overladen met informatie en beelden. Hij voegt er echter aan toe dat nog vele websites tegen dit principe blijken te zondigen. In een volgende studie wil Crutzen verder onderzoeken welke bijkomende factoren kunnen bijdragen tot een beter gebruik van websites.

Lees Verder

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: website, homepage, interview |  Facebook |

30-10-12

Bezoek Britse krantensites valt terug na einde Olympische Spelen

De websites van de Britse kranten hebben tijdens de maand september een zware terugval gekend tegenover de maand voordien. Dat blijkt uit cijfers van het Britse Audit Bureau of Circulations. De terugval is te wijten aan het wegvallen van de Olympische Spelen van Londen, die in augustus een belangrijk aantrekkingspunt vormden voor de krantensites. Het zwaarst getroffen werd Independent.co.uk, dat in september nog 763.685 unieke bezoekers per dag ontving. Dat betekende een daling met 15,95 procent tegenover de maand augustus.

In augustus had Independent.co.uk met een stijging van 22 procent nog de grootste groei laten optekenen. Er wordt echter aan toegevoegd dat geen enkele Britse krantensite immuun is gebleken voor het einde van de Olympische Spelen. Marktleider Mail Online liet een daling met 2,91 procent tot 6,36 miljoen unieke bezoekers per dag optekenen. Het best bestand bleek Telegraph.co.uk, dat het verval met 2,6 procent tot 2,68 miljoen unieke bezoekers wist te beperken. Ook Mirror Group Digital registreerde daarentegen een daling met 12,1 procent tot 738.236 bezoekers.

De cijfers gaven verder aan dat Guardian.co.uk een daling met 4,8 procent kende tot 3,63 miljoen dagelijkse bezoekers. Sun Online ging met 5,88 procent achteruit tot 1,56 miljoen bezoekers, terwijl Metro.co.uk een daling met 16,8 procent tot 311.032 bezoekers meldde. De London Evening Standard liet een achteruitgang met 18,9 procent tot 138.000 unieke gebruikers optekenen. Door de Olympische Spelen hadden verscheidene krantensites in augustus nog een groei met 10 procent gekend. Mail Online kwam voor het eerst uit op meer dan 100 miljoen bezoekers per maand.

Lees Verder

19:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, website, olympische spelen |  Facebook |