03-07-17

Websites retailers moeten sneller reageren

Websites van retailers en andere handelaars hebben teveel tijd nodig om volledig op te laden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Retail Systems Research (RSR) naar de websites van een tachtigtal retailers. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de websites op mobiele apparaten gemiddeld 9,5 seconden nodig hadden om op te laten. Op desktops bleek dat tijdsbestek zelfs verder op te lopen tot meer dan zestien seconden. Nochtans zijn experts het eens dat websites binnen maximaal drie seconden toegankelijk moeten zijn om te vermijden dat consumenten hun interesse verliezen en een ander online bestemming opzoeken.

“Uit eerder onderzoek blijkt dat elke seconde vertraging bij het opladen van de website de kans op een transactie met ongeveer 7 procent doet dalen,” benadrukken de onderzoekers. “Retailers worden geconfronteerd met een moeilijke keuze tussen hogere online snelheden en rijke webervaringen. Daardoor proberen sommige handelaars zoveel mogelijk functies samen te duwen, ongeacht de impact op de prestaties van de website, terwijl anderen ervoor kiezen de online activiteit zo slank mogelijk te houden om tijdwinst te kunnen garanderen. In de huidige omgeving kan men zich dergelijke keuzes echter niet meer veroorloven. Een rijke webervaring moet gepaard gaan met een hoge online snelheid.”

Uit het onderzoek bleek dat de retailers op hun websites gemiddeld zeventig ecommerce-applicaties van derde partijen gebruiken. Tussen 50 procent en 75 procent van het tijdverlies zou echter aan deze applicaties moeten worden toegeschreven. “Applicaties van externe partners kunnen de ervaring van de klant weliswaar versterken, maar kunnen ook een grote druk leggen op de performantie van de website,” benadrukt Nikki Baird, managing partner van Retail Systems Research. “Er moet worden vastgesteld dat er bij veel online retailers nog een grote ruimte voor verbetering kan worden vastgesteld. Daardoor kunnen ook nieuwe opportuniteiten worden gecreëerd om de digitale beleving te versterken.”

Lees Verder

11:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: website |  Facebook |

11-03-14

Toegankelijkheid websites financiële instellingen onvoldoende

Een grote meerderheid van de Europese banken biedt aan de consument geen optimale toegang tot hun websites. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitad de Oviedo in Spanje bij nagenoeg vijftig banken in de Europese Unie. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 74 procent van de onderzochte banken geen optimale toegang tot hun websites bieden. Er wordt aan toegevoegd dat de financiële instellingen een grotere aandacht moeten hebben voor dit technologisch en sociale probleem. Volgens de onderzoekers krijgen onder meer consumenten met een lichamelijke handicap door het probleem geen optimale toegang tot online financiële activiteiten.

Lees Verder

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: website, bank |  Facebook |

08-03-14

Consument wil vooral productenlijst op website lokale onderneming

Lokale bedrijven moeten op hun websites vooral een lijst met hun producten aanbieden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent BrightLocal bij meer dan achthonderd consumenten in de Verenigde Staten en Canada. De onderzoekers stelden vast dat twee op drie respondenten toegeeft dat de beschikbaarheid van een website een belangrijke impact heeft op hun opinie over een lokale onderneming en mee bepalend is in de beslissing om al dan niet met het bedrijf handel te drijven. Na de lijst met producten blijken de bedrijven vooral een prijslijst en een telefoonnummer op hun website dienen te vermelden, gevolgd door een fysiek adres en openingsuren.

Lees Verder

10:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: website, marketing |  Facebook |

21-01-14

Website zonder live chat is als winkel zonder personeel

Commerciële websites die aan de consument geen live chat-mogelijkheid aanbieden, kunnen worden vergeleken met een winkel zonder verkooppersoneel. Dat is de conclusie van een rapport van consulent LogMeIn. Toch blijkt volgens de onderzoekers dat slechts 12 procent van de honderdtwintig grootste online retailers in Groot-Brittannië aan zijn mobiele klanten een mobiele live chat-mogelijkheid aanbieden. Voor desktop-klanten loopt dat cijfer op tot 24 procent. Een gebrek aan directe interactie tussen de retailer en de consument dreigt volgens de onderzoekers echter belangrijke consequenties te hebben voor de verkoop.

“In Groot-Brittannië zullen de online bestedingen dit jaar bijna de kaap van 50 miljard pond halen,” zegt Ross Haskell, directeur productie bij LogMeln. “Daarvan zal ongeveer 10 miljoen pond worden aangebracht door mobiele platformen. Toch blijken weinig retailers aan hun mobiele of online consumenten een live chat-mogelijkheid aan te bieden. Nochtans is gebleken dat 25 procent van de mobiele shoppers sneller geneigd zouden zijn om een aankoop te doen indien ze de kans zouden krijgen om live met een online medewerker te praten. Meestal moet echter nog steeds naar de telefoon worden gegrepen of dient gewacht te worden op een antwoord op een email of een boodschap op sociale media.

“Door het integreren van een live chat in het aankoopproces, kunnen retailers aan hun klanten de mogelijkheid bieden op elk gewenst ogenblik hulp te vragen,” merkt Haskell op. Er wordt aan toegevoegd dat de meeste retailers wel een ondersteuning op sociale media voorzien, maar toch blijkt volgens LogMeln slechts 7 procent van alle consumenten voor hun communicatie met het bedrijf aan het platform een voorkeur toe te kennen. Email blijft het dominante kanaal (53 procent), gevolgd door de telefoon (23 procent) en live chat (17 procent). De onderzoekers stelden vast dat 97 procent van de retailers ondersteuning aanbieden op Twitter, terwijl 94 procent een gelijkaardige service heeft voorzien op Facebook.

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: website, chat, personeel |  Facebook |

10-01-14

Website retailers meest bekende digitale werkinstrument

Websites van retailers zijn bij de consument het meest bekende digitale werkinstrument. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ryan Partnership bij ruim tienduizend Amerikaanse shoppers. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 86 procent van de respondenten bij digitale werkinstrumenten verwijst naar de websites van retailers, gevolgd door zoekmachines (84 procent) en afdrukbare coupons (81 procent). Er wordt echter opgemerkt dat ook mobiele coupons (59 procent) en shopping-applicaties (54 procent) een snelle opgang kennen. Daarentegen verwees slechts 14 procent naar mobiele betalingen.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retailer, website |  Facebook |

01-08-13

Irrelevante content blijft grote frustratie van consument

Het aanbieden van irrelevante content is de beste garantie om consumenten weg te jagen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Janrain bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden immers vast dat 74 procent van de consumenten toegeeft gefrustreerd te raken wanneer ze op websites content, aanbiedingen, reclame of promoties opmerken die geen enkele band hebben met hun interesses. Anderzijds blijken de consumenten garanties te eisen dat hun persoonlijke informatie op een verantwoordelijke manier wordt gebruikt. Daarbij blijkt 57 procent akkoord te zijn met het vertrekken van persoonlijke informatie indien ze daaruit zelf voordeel putten en de informatie degelijk wordt beschermd.

“De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de consument echt een cruciaal punt heeft bereikt en niet meer aanvaardt dat hem irrelevante content wordt gepresenteerd,” merkt Larry Drebes, chief executive van Janrain, op. “Het onderzoek maakt dan ook duidelijk dat merken een antwoord moeten vinden op deze problema tiek indien ze willen vermijden klanten te verliezen.” De onderzoekers stelden onder meer vast dat 67 procent van de respondenten aangaf een website te zullen verlaten wanneer gevraagd wordt politieke donaties te doen aan partijen waarmee ze geen band hebben. Ook gaf 57 procent van de gehuwde respondenten aan websites te verlaten waarin reclame voor dating wordt gemaakt.

De onderzoekers stelden ook vast dat 50 procent van de ondervraagden websites zou verlaten waarop producten voor het andere geslacht worden aangeboden. Verder wordt aangevoerd dat 77 procent van de ondervraagden benadrukt dat merken het vertrouwen van consument zouden kunnen opdrijven door het verstrekken van duidelijke informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens. Janrain stelde verder vast dat meer dan een kwart van de consumenten bereid is om een week lang sociale netwerken op te geven in ruil voor relevante content op al hun favoriete websites. Voor datzelfde doel zou een kwart chocolade gedurende een maand opgeven.

Lees Verder

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content, website |  Facebook |

26-12-12

Homepage van website moet het eenvoudig houden

Een homepage van een website die volledig gevuld is met informatie en beelden zet bezoekers sneller aan om weer te vertrekken dan een versie met een rustig en duidelijk overzicht. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Onderzoeker Rik Crutzen, psycholoog aan de Universiteit Maastricht, merkt dan ook op dat websites een eenvoudige openingspagina moeten presenteren om bezoekers vast te houden. Extra versieringen op de homepagina geven volgens Crutzen een slechte eerste indruk, waardoor de bezoeker weer snel vertrekt en wellicht nooit meer terugkeert. De onderzoeker benadrukt dat websites de bezoeker niet onmiddellijk mogen overladen met informatie en beelden. Hij voegt er echter aan toe dat nog vele websites tegen dit principe blijken te zondigen. In een volgende studie wil Crutzen verder onderzoeken welke bijkomende factoren kunnen bijdragen tot een beter gebruik van websites.

Lees Verder

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: website, homepage, interview |  Facebook |