05-05-13

Hedendaagse jongeren willen materiële welstand zonder inspanning

De hedendaagse jongeren streven vooral naar materiële welvaart, maar zijn niet bereid om daarvoor ook echt te werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de San Diego State University naar de levensdoelstellingen van drie generaties Amerikaanse jongeren. De onderzoekers stelden vast dat 62 procent van de hedendaagse jongeren vooral naar materiële rijkdom streven, maar er wordt aan toegevoegd dat 39 procent niet bereid blijkt om daarvoor te werken. De wetenschappers hebben het over een fantasie-kloof tussen een wens naar geld en de wens om te werken.

"De huidige generatie jongeren voelt materiële welvaart meer een vanzelfsprekendheid dan hun voorgangers," merkt onderzoeksleider Jean Twenge op. "Materiële welvaart en geld zijn voor jongeren een grotere prioriteit geworden dan veertig jaar geleden. Anderzijds bleek 85 procent van de jongeren vier decennia geleden een zinvolle levensfilosofie te willen ontwikkelen. Dat cijfer was vijf jaar geleden tot 48 procent teruggevallen. Het onderzoek laat duidelijk uitschijnen dat de huidige generatie jongeren gekenmerkt wordt door narcisme en materiële rijkdom een grotere vanzelfsprekendheid vindt dan bij vorige generaties."

De onderzoekers stelden onder meer vast dat 69 procent van de huidige generatie jongeren een eigen huis wil bezitten. In het midden van de jaren zeventig was dat slechts 55 procent. Bovendien gaf 62 procent van de ondervraagden toe dat het bezit van veel geld belangrijk is, tegenover slechts 48 procent in het midden van de jaren zeventig. Anderzijds blijkt 39 procent van de jongeren aan te geven niet bereid te zijn om hard te werken. In het midden van de jaren zeventig wenste slechts 25 procent van de jongeren niet hard te werken. Volgens Jean Twenge heeft de huidige reclamecultuur een belangrijke bijdrage rol gespeeld in die evolutie.

"Het materialisme van adolescenten bereikt een hoogtepunt wanneer maximale budgetten worden geïnvesteerd in reclame," zegt de onderzoeker. "Dat wijst aan dat reclame een cruciale rol inneemt in de ontwikkeling van het materialisme bij jongeren. Dat zou ook de kloof tussen het materialisme en werkethiek kunnen verklaren. Reclame toont immers nagenoeg dat er moet gewerkt worden om het geld te verdienen dat voor de geadverteerde producten betaald dient te worden. Wanneer de maatschappij grote hoeveelheden reclame financiert, zijn jongeren meer geneigd om te geloven dat materieel bezit belangrijk is om een goed leven te kunnen leiden."

Lees Verder

17:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welstand, human resources |  Facebook |