30-09-16

Rust en welzijn zijn duidelijk aan elkaar gelinkt

Een meerderheid van de wereldbevolking zou meer rust willen kunnen genieten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Durham University in Groot-Brittannië bij meer dan achttienduizend mensen in ruim honderddertig landen. Vastgesteld werd dat 68 procent van de ondervraagden meer rust zou wensen. Tevens kon echter worden opgemerkt dat 32 procent van de respondenten van mening is meer rust nodig te hebben dan de gemiddelde bevolking. Daarentegen wierp slechts 10 procent met minder dan de gemiddelde rust verder te kunnen. Er kon volgens de onderzoekers ook een duidelijk verband tussen rust en welzijn worden vastgesteld.

“Personen die een grotere behoefte aan rust uitdrukten, bleken ook op het gebied van welzijn lagere scores te laten optekenen,” benadrukt onderzoeksleider Felicity Callard, professor sociale wetenschappen aan de Durham University. “Collega’s die daarentegen van mening waren meer rust te genieten dan de gemiddelde populatie of minder rust nodig te hebben dan het merendeel van de bevolking, scoorden op het gebied van welzijn anderzijds scores die twee keer hoger lagen dan bij personen die meer rust wensten. Deze resultaten geven aan dat bij rust zowel de realiteit als de perceptie van belang zijn.”

Lectuur bleek voor de ondervraagden de activiteit met de meest rustgevende impact (58 procent). Op de tweede plaats staat een verblijf in de natuur (53,1 procent), gevolgd door een situatie waarin men alleen kan zijn (52,1 procent). Het beluisteren van muziek staat met een score van 40,6 procent op een vierde plaats. Een toestand waarin men niets in het bijzonder doet sluit met een score van 40 procent de top vijf af. “Het is opmerkelijk dat een groot gedeelte van deze activiteiten vooral zonder het gezelschap van anderen wordt uitgevoerd,” benadrukt professor Callard. “Misschien moet niet naar het totale aantal uur werk of rust worden gekeken, naar het ritme van de activiteiten en de interactie met anderen.”

Verder werd nog vastgesteld dat jongeren en personen met een hoger inkomen gemiddeld minder rust genoten dan de gemiddelde bevolking. Dat geldt ook voor personen die de zorg voor anderen dragen of shiftwerk met nachtploegen uitvoeren. Gemiddeld bleek in Groot-Brittannië drie uur en acht minuten rust per dag te worden genomen.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rust, welzijn |  Facebook |

05-05-16

Alcohol leidt alleen tijdelijk tot groter geluksgevoel

Alcohol kan tijdelijk wel voor een groter geluksniveau zorgen, maar heeft geen enkele impact op de levenstevredenheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kent en de University of Sussex in Groot-Brittannië. De onderzoekers zeggen te hopen dat de resultaten van de studie het beleid zal aanzetten om ook het concept van geluk in rekening te brengen bij hun analyses over de baten en nadelen van een alcohol-regulering. Op die manier kan het beleid volgens de Britse onderzoekers mogelijk in staat zijn betere en transparantere beslissingen te nemen over een beleid dat de bevolking ten goede kan komen.

“Er wordt in het publieke debat opvallend weinig aandacht besteed aan het verband tussen welzijn en alcohol,” zegt onderzoeksleider Ben Baumberg Geiger, professor sociaal beleid aan de University of Kent. “Bovendien is er ook opvallend weinig empirisch onderzoek om eventuele beleidskeuzes te ondersteunen. In het algemeen kan worden gesteld dat het beleid in de alcohol-problematiek vooral aandacht heeft besteed aan negatieve invloeden op het welzijn, terwijl positieve verbanden in het algemeen worden genegeerd. Anderen overdrijven de positieve invloeden. Maar vaak wordt met welzijn in de alcohol-problematiek helemaal geen rekening gehouden.”

Uit het onderzoek is volgens Geiger gebleken dat mensen zich tijdens de consumptie van alcohol tijdelijk gelukkiger kunnen voelen, maar anderzijds werd vastgesteld dat over langere periodes geen enkele positieve impact op de levenstevredenheid kan worden opgetekend. “Wanneer de mogelijke invloed van andere factoren, zoals gezondheidsproblemen, wordt gecorrigeerd, blijkt er geen verband tussen het drankgedrag en het geluksgevoel over een langere periode. Op die regel kan echter wel één uitzondering worden aangegeven. Wanneer de consumptie van alcohol problematisch wordt, moet een daling van het welzijnsgevoel worden vastgesteld.”

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, welzijn |  Facebook |

11-06-14

Bestedingen hebben positieve impact op het persoonlijke welzijn

Bestedingen hebben op het persoonlijk welzijn van de werknemer een grotere impact dan inkomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Office of National Statistics (ONS). Opgemerkt wordt dat een toename van de gezinsbestedingen een positieve impact hebben op de levenstevredenheid, de perceptie over de waarde van de persoonlijke bijdrage en het geluksniveau. In tegenstelling tot het inkomen, kon er volgens de onderzoekers bij de gezinsbesteding geen verband worden gelegd met angstigheid. De onderzoekers zeggen dat inkomen vooral gelinkt is aan financiële zekerheid, terwijl bestedingen naast noodzakelijkheden ook te maken kunnen hebben met investeringen in levensplezier.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bestedingen, welzijn |  Facebook |

23-05-14

Financieel welzijn eerst gelinkt aan dagelijks levensonderhoud

In staat zijn om de dagelijkse kosten van het leven te dragen, is voor de meeste werknemers de hoogste prioriteit. Dat blijkt uit een onderzoek van consultant Capita Employee Benefits bij meer dan drieduizend Britse medewerkers. De financiering van het dagelijkse levensonderhoud is voor 33 procent van de respondenten de hoogste prioriteit, gevolgd door sparen voor een volgende vakantie (31 procent), het afbetalen van schulden, het opbouwen van een reserve voor noodgevallen (17 procent) en het opbouwen van een pensioenreserve (16 procent). Ook bleek dat Google met een score van 37 procent de meest populaire financieel adviseur van de Britse werknemer is.

Lees Verder

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn, financiën |  Facebook |

10-05-14

Welzijn een belangrijke factor in potentieel personeelsverloop

Problemen op het gebied van welzijn vormen een belangrijke reden om een andere werkgever op te zoeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Unum, aanbieder van personeelsdiensten, bij meer dan zevenhonderd Britse werknemers. De onderzoekers stelden daarbij vast dat problemen rond welzijn in de werkomgeving voor 30 procent van de respondenten een reden zouden zijn om een andere baan te zoeken. Daarnaast gaf 26 procent toe dat de problemen wellicht op langere termijn een impact zouden hebben op hun visie over hun carrière. Ook voerde 21 procent aan dat een gebrekkige zorg voor welzijn een negatieve impact dreigt te hebben op de motivatie en productiviteit.

De onderzoekers stelden tevens vast dat met het vorderen van de leeftijd ook een grotere waarde wordt gehecht aan het welzijn op de werkvloer. In de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar beschouwt 74 procent flexibiliteit en ondersteuning bij gezondheidsproblemen een prioriteit bij de selectie van de werkgever, maar in de categorie van achttien tot vierendertig jaar valt dat cijfer terug tot 66 procent. Ook moet volgens Unum worden geconcludeerd dat kleinere ondernemingen op het gebied van welzijn betere prestaties laten optekenen dan grote bedrijven. Bij de kleinere ondernemingen klaagde slechts 26 procent van de werknemers over slechte werkomstandigheden, maar bij de grote bedrijven loopt dat op tot 41 procent.

Daarnaast wordt aangestipt dat vrouwen zich meer bezorgd tonen over het welzijn op de werkvloer dan mannen. Bij de vrouwelijke respondenten maakte 42 procent gewag over slechte werkomstandigheden, maar bij mannen vielen de klachten terug tot 30 procent. “Werkgevers moeten beseffen dat hun verschillende werknemersgroepen afwijkende behoeftes en verwachtingen hebben op het gebied van welzijn,” benadrukt Linda Smith, directeur human resources bij Unum. “Een aantal werkgevers blijkt daarbij moeilijkheden te hebben om zich aan te passen aan de evoluties in de samenstelling van het personeelsbestand. Initiatieven op het gebied van welzijn blijken daardoor nog vaak vooral op de mannelijke werknemers te zijn gericht.”

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: welzijn, personeelsverloop |  Facebook |

07-03-14

Technologieën vragen extra aandacht voor welzijn werknemer

De verdere introductie van nieuwe technologieën zal een bijzondere aandacht vragen voor de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Dat heeft Theresa McHenry, directeur human resources bij de Britse divisie van het technologiebedrijf Microsoft, gezegd. McHenry stelde daarbij dat werkgevers hun werknemers dienen te voorzien van technologische oplossingen om hun arbeidstaken flexibel te kunnen uitvoeren, maar ook begeleiding dienen aan te bieden over gezonde arbeidsgewoonten. Onder meer zegt ze dat werknemers technologieën zouden moeten implementeren die een isolatie zouden kunnen vermijden en de medewerkers zouden kunnen helpen om het juiste evenwicht tussen werk en rust te vinden.

Lees Verder

15:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, welzijn |  Facebook |

04-12-13

Skivakantie heeft positieve impact op geluksgevoel van werknemer

Een skivakantie, ook al blijft die in tijd heel beperkt, heeft een opmerkelijke positieve impact op het welzijn van de werknemer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yonsei University in Zuid-Korea. Bij een bevraging van bijna driehonderd bezoekers aan drie grote skicentra in Zuid-Korea konden de onderzoekers naar eigen zeggen vaststellen dat de deelname aan de sportactiviteit een positieve impact heeft op de tevredenheid en het welzijn van het individu. De resultaten van het onderzoek bevestigen eerdere stellingen dat een parcipatie aan sportactiviteiten zowel individueel als sociaal een positieve impact hebben.

“De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de participatie aan sport een positieve impact heeft op het tevredenheidsgevoel van het individu,” merkt onderzoeksleider Hyun-Woo Lee op. “De activiteit creëert een rijke ervaring die het geluksgevoel kan versterken, waarvan de weerslag ook buiten de sport een positieve bijdrage kan leveren aan de gezondheid en het welzijn.” De onderzoekers stelden vast dat vooral de gedrevenheid, waarbij het individu zich volledig in de activiteit verliest, een grote invloed heeft op het geluksgevoel. De ervaring is volgens de onderzoekers zo aantrekkelijk dat het individu desnoods verregaande inspanningen willen doen om de sport te kunnen beoefenen.

Naast de gedrevenheid is er volgens de onderzoekers echter ook sprake van zingeving, waarbij de activiteit aan het individu de mogelijkheid wordt geboden om het leven vanuit een positievere invalshoek te bekijken. “Deze twee elementen hebben een gezamenlijke impact op het subjectieve welzijn van het individu,” zegt Hyun-Woo Lee. “De speelse activiteit van het skiën biedt aan de sportbeoefenaar een persoonlijk genoegen, terwijl de hele omkadering van het gebeuren ook sociaal positieve impulsen aanreikt. Zelfs een eenmalige of korte skivakantie bleek een positieve invloed uit te oefenen op het individu.” Er werd nog opgemerkt dat bij skiën een grotere impact kon worden vastgesteld dan bij snowboarden.

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skivakantie, welzijn |  Facebook |