15-12-13

Wereldbank geeft geen geld voor kernenergie

De Wereldbank en de Verenigde Naties willen miljarden dollar budgetten vrijmaken om ook in de armste landen van de wereld de toegang tot elektriciteit te garanderen, maar projecten rond kernenergie zullen niet in aanmerking komen voor investeringen. Dat heeft Jim Yong Kim, president van de Wereldbank, gezegd. Kim merkte verder op dat er jaarlijks tussen 600 miljard dollar tot 800 miljard dollar nodig zullen zijn om te garanderen dat tegen het einde van het volgende decennium alle bewoners van de wereld toegang zouden kunnen krijgen tot elektriciteit. In een aantal landen heeft nog altijd slechts 10 procent van de bevolking de beschikking over elektrische energie.

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wereldbank, kernenergie |  Facebook |

16-04-13

Afrika blijft sneller groeien dan wereldwijde economie

De economische groei in de Sub-Sahara zal de volgende drie jaar gevoelig hoger liggen dan het wereldwijde gemiddelde. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldbank. Door de stijgende prijzen van grondstoffen, een toename van de investeringen en een algemene heropleving van de wereldeconomie zal de economische groei van het Afrikaanse continent volgens het rapport tot meer dan 5 procent oplopen. Er wordt echter aan toegevoegd dat de Afrikaanse regeringen meer inspanningen dienen te leveren om ervoor te zorgen dat die groei ook de armoede terugdringt. Risico's blijven de crisis in de Europese Unie en een mogelijk dalende vraag naar grondstoffen in China.

De wereldwijde economie zal volgens de Wereldbank dit jaar een gemiddelde groei kennen van 2,4 procent. Er wordt aan toegevoegd dat de directe buitenlandse investeringen zullen blijven stijgen en over twee jaar in Afrika een bedrag van 54 miljard dollar zullen bereiken. De Wereldbank merkt op dat de Afrikaanse economische groei het voorbije decennium geleid heeft tot een gevoelige daling van de armoede. Op het einde van het voorbije decennium verdiende nog 48,5 procent van de Afrikaanse bevolking minder dan 1,25 dollar per dag, tegenover 58 procent in het midden van de jaren negentig.

"Indien de middelen een een gepaste wijze worden aangewend, kan Afrika uitkijken naar een verdere groei, een verdere afbouw van de armoede en een grotere deelname aan de welvaart," merkt Punam Chuhan-Pole, econoom bij de Wereldbank op. "De regio wordt echter nog altijd geconfronteerd met een grote inkomensongelijkheid en een grote afhankelijkheid van de export van mineralen en mijnproducten. Landen met grote grondstoffenvoorraden, zoals Equatoriaal Guinea, Nigeria en Gabon maken minder vooruitgang in het bestrijden van armoede dan andere Afrikaanse landen."

Lees Verder

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, wereldbank |  Facebook |

01-08-12

Wereldbank belooft maatregelen tegen stijgende voedselprijzen

De Wereldbank zal maatregelen nemen om de stijgende voedselprijzen tegen te gaan. Dat heeft Jim Yong Kim, voorzitter van de financiële instelling, gezegd in een reactie op de graanprijzen, die tijdens de maand juni een dramatische stijging kenden door tegenvallende weersomstandigheden over de hele wereld. Volgens de Wereldbank liggen de wereldwijde graanprijzen op dit ogenblik 50 procent hoger dan half juni. Ook de prijzen van koren en sojabonen zijn respectievelijk met 45 procent en 30 procent gestegen. De oorzaak van dit stijgingen zijn de extreme droogte in de Verenigde Staten, gekoppeld met eveneens droge periodes in Rusland, Oekraïne en Kazachtstan en het Indiase moesson-seizoen. De Wereldbank beloofde de regeringen een aantal maatregelen te helpen doorvoeren om te beletten dat de arme bevolking niet te zwaar zou worden geraakt door de scherpe prijsstijgingen.

Lees Verder

17:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, levensduurte, wereldbank |  Facebook |

22-03-12

Illegale bosbouw genereert minstens 10 miljard dollar

Illegale bosontginning genereert jaarlijks een omzet van 10 miljard dollar tot 15 miljard dollar. Dat is de conclusie van een rapport van de Wereldbank. In het rapport wordt opgemerkt dat de meeste illegale bosontginning in handen is van de georganiseerde misdaad. Een groot gedeelte van de winsten uit die activiteiten gaan volgens de Wereldbank naar corrupte ambtenaren. Onder meer Indonesië, Madagascar en verscheidene landen in West-Afrika zouden door het probleem zwaar worden getroffen.

"De Wereldbank merkt op dat de vervolging van illegale bosontginning door de gerechtelijke diensten in een aantal landen duidelijk een positieve impact heeft gehad en zegt ook andere regeringen te willen stimuleren om hetzelfde te doen," merkt BBC News op. "Ook wordt aan donoren gevraagd om programma's te ondersteunen die de capaciteiten van de wettelijke instanties versterken om de illegale houthandel tegen te gaan. Opgemerkt wordt daarbij dat de illegale houthandel op dezelfde manier zou moeten worden aangepakt als drugstrafikanten of de maffia."

Volgens de Wereldbank wordt wereldwijd elke seconde een bosgebied met een omvang van een voetbalveld illegaal gerooid. Toch slagen de daders er volgens de Wereldbank in om ongemerkt of genegeerd te blijven. "In veel gevallen wordt het onderzoek, wanneer er al wordt gereageerd, op een amateuristische manier gevoerd," wordt er opgemerkt. "De resultaten zijn dan ook meestal heel bedroevend. Vaak worden vooral daders vervolgd die de inbreuken plegen uit armoede of exploitatie."

Er wordt wel opgemerkt dat een aantal landen, zoals Indonesië en Papoea Nieuw Guinea, strenger optreden tegen illegale bosontginning. In het rapport wordt echter opgemerkt dat ook westerse landen, consumenten en bedrijven een belangrijke rol kunnen spelen in de strijd tegen de illegale praktijken. Daarbij wordt gewezen op een Amerikaanse wetgeving, die bedrijven verplicht om aan te tonen dat hun hout een legale herkomst heeft. Dat heeft onder meer geleid tot een onderzoek naar de beroemde gitaarproducent Gibson.

02-05-11

Rusland volgend jaar naar armoedegraad van 10 procent

Rusland is er dankzij sociale investeringen het voorbije jaar de armoedegraad terug te dringen, hoewel in de aanloop naar de presidentiële verkiezingen van volgend jaar een bijkomende inflatie-druk mag worden verwacht. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldbank. De Russische president Vladimir Poetin kondigde eind vorig jaar aan dat er geen plannen zijn om de sociale bestedingen af te bouwen. De pensioenen zullen daarentegen met 10,3 procent worden opgedreven. Daarvoor is een budget van 20 miljard roebel gereserveerd.

De Russische regering heeft het voorbije jaar onder meer de pensioenen verhoogd en heeft ook in de openbare sector hogere salarissen doorgevoerd, terwijl de uitkeringen voor werkloosheid eveneens werden opgedreven. Dat heeft ervoor gezorgd dat nog 12,7 procent van de Russische bevolking onder de armoedegrens blijft, tegenover 13,2 procent het jaar voordien. De Russische armoedegrens ligt op een maandinkomen van 5.902 roebel per maand. Dat komt overeen met een bedrag van 208 dollar.

De Wereldbank verwacht dat de Russische armoedegraad dit jaar nog verder zal afnemen tot 11,2 procent, terwijl volgend jaar een cijfer van 10 procent zou kunnen worden gerealiseerd. Er wordt wel aan toegevoegd dat de inflatie op korte termijn het belangrijkste probleem van de Russische economie blijft. Rusland kende vorig jaar een inflatie van 8,8 procent, maar dat zou dit jaar terugvallen tot een niveau tussen 6 procent en 7 procent. Opgemerkt wordt dat de inflatie vooral een grote druk uitoefent op de reële inkomens van de lagere inkomens.

Sinds de zomer van vorig jaar zijn de voedselprijzen in Rusland, grotendeels door de grote droogte tijdens de maanden juli en augustus, met 17,5 procent gestegen. Daardoor is de voedselconsumptie van de Russische gezinnen met 5 procent gedaald.

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: armoede, rusland, wereldbank |  Facebook |

24-03-11

Wereldbank start online platform rond verstedelijking

Begin juli lanceert de Wereldbank het online Urbanization Knowledge Platform. Dat nieuwe platform moet een aantal belanghebbenden - zoals beleidsmakers, academici, de Wereldbank en andere groepen - samen brengen om ideeën uit te wisselen rond de groeiende omvang en belangrijkheid van steden in de wereld. De Wereldbank werkt voor het nieuwe initiatief samen met het Penn Institute for Urban Research van de University of Pennsylvania.

Het Urbanization Knowledge Platform wil met online communicaties een snelle uitwisseling van informatie over urbanistische thema's mogelijk te maken en elementen aan te brengen om een aantal beleidsvragen te helpen oplossen. Daarbij zullen een aantal centrale thema's worden gehanteerd, waarbij vooral aandacht zal worden besteed aan economische ontwikkeling, sociale inclusie en mobiliteit, duurzaamheid en bestuur. De initiatiefnemers merken immers op dat de verstedelijking in de toekomst een steeds belangrijker thema zal worden.

Tegen het midden van de eeuw zal 70 procent van de wereldbevolking in stedelijke agglomeraties wonen. Edward Glaeser, professor urbanistisch economie aan de Harvard University, wijst er daarbij op dat steden de beste plaatsen zijn om te wonen. "Steden zijn gezond, gelukkig, intelligent, duurzaam en rijk," merkt hij op. "Steden zijn agglomeraties die creativiteit en ondernemingszin stimuleren en het geheel daadwerkelijk beter maakt dan de onderdelen. Steden creëren ook geen arme mensen, maar trekken arme mensen aan op zoek naar betere mogelijkheden."

12:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstedelijking, wereldbank |  Facebook |

28-10-10

Kost natuurverlies moet in beleid worden verrekend

De Wereldbank heeft een wereldwijd partnership gelanceerd om landen te helpen de kosten van het natuurverlies in hun budgetten op te vangen. Robert Zoellich, voorzitter van de Wereldbank, merkt daarbij op dat natuurverlies gedeeltelijk te wijten is omdat de regeringen de waarde van het leefmilieu niet in rekening brengen. Hij voegt er aan toe dat het menselijk welzijn nochtans afhangt van ecosystemen en biodiversiteit, maar er moet vastgesteld worden dat die in een alarmerend snel tempo degraderen. Armoede kan volgens Zoellich alleen efficiënt worden bestreden wanneer ook de waarde van de ecosystemen in rekening worden gebracht. Het project start met een pilootfase in India en Colombia. In een volgende fase wordt ook Mexico ingeschakeld.

"Eén van de oorzaken van het natuurverlies, is het onvermogen om de waarde van de ecosystemen en hun dienstbaarheid aan de mensheid correct in te schatten," merkt Zoellich op. "Daarom is het absoluut noodzakelijk dat landen in hun beleid de waarde van die ecosystemen volledig in rekening brengen." Erik Solheim, minister van leefmilieu van Noorwegen, voegt er aan toe dat een dergelijke herwaardering van de natuur het bedrijfsleven zou verplichten om zijn praktijken te veranderen. Solheim merkt daarbij op dat er moet afgestapt worden van een systeem waarbij de baten van de natuur naar de privésector gaan, terwijl de kosten gedragen worden door de maatschappij.

"Partijen die voordelen halen uit het vernietigen van de natuur, moeten ook de volledige kosten van de negatieve impact op de ecosystemen dragen," benadrukt Solheim. Het nieuwe project gaat uit van de vaststellingen van het project The Economics of Ecosystems and Biodiversity (Teeb) en moet regeringen helpen om die principes in een beleid om te zetten. Daarbij wordt opgemerkt dat de degradatie van de natuur de wereldwijde economie jaarlijks 2 triljoen dollar tot 5 triljoen dollar kost. Er werd echter aan toegevoegd dat het belang van die ecosystemen door de beleidsmakers grotendeels wordt genegeerd omdat de waarde ervan onzichtbaar is.

20:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecosysteem, natuur, teeb, wereldbank |  Facebook |