01-01-13

Sancties tegen wereldhandel geen instrument tegen klimaatverandering

Het afremmen van de wereldhandel is geen geschikt instrument om de klimaatverandering te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan het Potsdam Institute for Climate Impact Research. Zonder wereldhandel zou de uitstoot van broeikasgassen in landen zoals China volgens de onderzoekers mogelijk zelfs nog kunnen stijgen. Deze landen importeren volgens de wetenschappers immers vooral goederen die in het westen met een relatief energievriendelijk proces zijn geproduceerd.

“Groeimarkten zoals China maken meestal gebruik van een vervuilende energieproductie,” merkt onderzoeksleider Robert Marschinski op. “Indien deze landen ook de import vanuit het westen zouden moeten vervangen door een eigen productie, zouden de emissies van broeikasgassen dan ook nog gevoelig toenemen. Uiteindelijk zouden interventies in de wereldhandel daardoor meer schade dan nut kunnen opleveren. Het is cruciaal dat de vervuiling door de nationale energieproductie in elk land wordt bekeken.”

“Het zou verkeerd zijn om bij een strategie tegen de klimaatverandering alleen rekening te houden met de transfers van koolstofdioxide door de overheveling van de productie van het westen naar groeimarkten,” zegt Marschinski nog. “Bij het opstellen van maatregelen moeten meer factoren in rekening worden gebracht, want de transfers van koolstofdioxide bieden geen compleet beeld. Er is vooral nood aan een grotere internationale samenwerking met bindende klimaatdoelstellingen die emissie-vriendelijke investeringen zouden belonen.”

Lees Verder

14:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, wereldhandel |  Facebook |

12-12-11

China belooft zijn import actief uit te breiden

China zal zijn economie de volgende jaren verder openstellen de import op een actieve manier uitbreiden. Dat heeft de Chinese president Hu Jintao gezegd in een toespraak ter gelegenheid van de viering van de tiende verjaardag van het Chinese lidmaatschap van de World Trade Organization (WTO). Hu Jintao stelde daarbij dat China zijn landbouw, dienstensector en culturele industrie toegankelijker zou maken. Er zal volgens hem ook meer nadruk worden gelegd op een gelijke markttoegang voor alle aanbieders.

"De uiteindelijke bedoeling is het creëren van een evenwichtige handel," merkte Hu Jintao nog op. Hij voegde er aan toe te verwachten dat de Chinese import de volgende vijf jaar zou toenamen tot een waarde van 8 triljoen dollar. China ziet volgens hem de uitbreiding van de import als een belangrijke manier om de buitenlandse handel bij te sturen. China zal daarbij volgens de president niet bewust aansturen op een handelsoverschot.

De Chinese import is de voorbije jaren al gevoelig gestegen. Vorig jaar vertegenwoordigde de Chinese invoer een waarde van 1,39 triljoen dollar. Tijdens de eerste tien maanden van dit jaar is dat bedrag al gestegen tot 1,426 triljoen dollar. Pascal Lamy, directeur-generaal van de World Trade Organization, merkte op dat China belangrijke engagementen heeft gekoppeld aan zijn toetreding tot de organisatie. Die inspanningen gingen volgens hem veel verder dan de engagementen die andere groeilanden in het verleden hebben aangegaan.

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, wereldhandel, import, handelsoverschot |  Facebook |