24-10-08

Wereldsteden komen in actie tegen klimaatverandering

Leiders van veertig grote wereldsteden hebben een afspraak gemaakt om de klimaatverandering te bestrijden, gaande van de promotie van zonne-energie tot initiatieven met genetisch gemanipuleerd voedsel. Dat is het resultaat van het tweedaagse congres C40 Climate Initiative of Cities in Tokyo. C40-topman David Miller, burgemeester van Toronto, wees erop dat vooral drukbevolkte gebieden gevoelig voor de klimaatverandering en dat steden dan ook het voortouw moeten nemen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Op het congres werden dertien actiegebieden gedefinieerd om het zogenaamde hitte-eilandeffect (urban heat island effect), waarbij de temperaturen in dichtbewoonde metropolen dreigen te stijgen, te voorkomen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het creëren van meer groene ruimtes en het aanleggen van corridors, die wind en water gemakkelijker moeten toelaten om de steden binnen te dringen. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van hernieuwbare energieën, zoals zonnekracht en straatbedekking die water kan vasthouden.

"Het gebruik van beton is immers één van de belangrijkste redenen dat steden meer hitte absorberen dan landelijke gebieden," voert het steden-consortium aan. Ook zal worden gekeken naar genetisch gemanipuleerde voeding en de effecten ervan op de opwarming van de aarde. Voorstanders van genetisch gemanipuleerde gewassen voeren aan dat daardoor de hongersnood in arme landen kan worden opgelost, maar critici stellen dat men geen kennis heeft over de effecten van deze gewassen op de gezondheid en het leefmilieu.

Elke deelnemende stad zal kunnen bepalen aan welk studiegebied extra aandacht zal worden besteed. Zo kozen Addis Ababa, Hong Kong, Tokyo en Toronto voor onderzoek naar genetisch gemanipuleerd voedsel. Tokyo wil zelfs aan negen van de dertien geselecteerde studiegebieden werken.