09-08-17

Eerdere ervaringen bepalen percepties over evenwicht werk en gezin

De invulling van het evenwicht tussen werk en gezin wordt vaak van de ouders geleerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queen Mary University London (QMUL) bij nagenoeg honderdvijftig werknemers. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers mogelijk een verklaring geven voor de kloof die rond de carrière en het ouderschap vaak moet worden opgetekend tussen de bewuste ambities en de onbewuste verwachtingen. Indien een individu zijn volledig potentieel wil bereiken, moet hij zich volgens de onderzoekers bewust zijn van de manier waarop zijn persoonlijkheid door vroegere ervaringen en beslissingen is geboetseerd.

“De prioriteiten die door werknemers tegenover arbeid of gezin worden gehanteerd, blijken vaak gevormd te zijn door de ervaringen tijdens de kindertijd in het ouderlijk gezin,” benadrukt onderzoeksleider Iona Lupu, professor arbeidsmarkt aan de Queen Mary University London. “Niemand is bij zijn intrede op de arbeidsmarkt een onbeschreven blad, maar heeft al heel wat ervaringen opgedaan. Die vroege belevenissen kunnen een grote impact hebben. Vooral de ouders kunnen daarbij een belangrijk voorbeeld zijn. Het ouderlijk model over de verdeling tussen werk en gezin heeft vaak een impact op de visie die ook later door de kinderen in hun latere professionele carrière zal worden gehanteerd.

Vastgesteld werd dat jongens uit een klassiek gezin - met een werkende vader en een thuisblijvende moeder - later geen enkel schuldgevoel blijken te hebben over de verdeling tussen werk en familie. Vrouwen blijken daarentegen te streven om te werken zoals hun vaders, maar zich tegenover het ouderschap op te stellen zoals hun moeders. Dochters van werkende vrouwen bleken daarentegen vooral geraakt te zijn door het idee van de afwezige moeder. Wanneer de thuisblijvende moeder echter duidelijk toont haar professionele aspiraties te hebben moeten onderdrukken, zouden dochters daarentegen tot de uitbouw van een actieve beroepscarrière worden aangezet.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werk |  Facebook |

01-02-17

Gewetensvolle werknemer dreigt tegen muur te lopen

Gewetensvolle werknemers lopen een groter risico met emotionele uitputting geconfronteerd te worden en dreigen te moeten afrekenen met conflicten tussen hun professionele ambities en de eisen van het gezin. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bath en het King’s College London bij een groep werknemers van een callcenter in Groot-Brittannië. Door hun uitzonderlijke inzet botsen de gewetensvolle werknemers volgens de onderzoekers uiteindelijk op een type van burnout, dat de gezondheid en het welzijn beschadigd en het gezinsleven verstoort. Er wordt op gewezen dat deze gewetensvolle werknemers voor het bedrijf dan ook alleen op korte termijn een meerwaarde bieden.

“Een gewetensvolle houding op de werkvloer is lang gelinkt aan professioneel succes, maar dit nieuwe onderzoek wijst op een aantal negatieve consequenties, waarbij het persoonlijke welzijn en de familiale verantwoordelijkheden in het gedrang dreigen te komen,” merkt onderzoeker Bruce Rayton, professor management aan de University of Bath, op. “De neveneffecten van de gewetensvolle houding werden nog sterker wanneer de werknemer op het werk al een goede positie had uitgebouwd. Werknemers met een goed imago krijgen immers vaak bijkomende taken en verantwoordelijkheden omdat ze door de hogere hiërarchie bekend zijn voor hun grote inzet en betrouwbaarheid.

“Werkgevers worden door concurrentiële druk gedwongen om de prestatie van hun organisatie te verbeteren,” zeggen de onderzoekers nog. “Daarbij worden werknemers vaak aangezet een extra inspanning te doen. Anderzijds zouden werknemers door die bijkomende inzet op een grotere waardering van hun meerderen kunnen rekenen, wat kan leiden tot loonsverhogingen en promoties. Er is echter weinig onderzocht welke effecten deze zogenaamde winwin-situatie heeft op het persoonlijke en familiale leven.” Opgemerkt wordt dat een gewetensvolle houding een grotere impact heeft dan de bereidheid om collega’s te helpen en inspanningen om conflicten op de werkvloer te vermijden.

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werk |  Facebook |

23-08-16

Jobtevredenheid heeft snel een impact op gezondheid werknemer

Werknemers die bij de start van hun carrière weinig jobtevredenheid hebben ervaren, lopen een belangrijke risico om als veertiger met gezondheidsproblemen te worden geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. Bij meer dan zesduizend Amerikaanse werknemers. De onderzoekers merken op dat weliswaar een sterke impact kan worden ervaren op de mentale gezondheid, maar benadrukken dat eveneens een impact op de fysieke conditie niet kan worden uitgesloten. Het onderzoek bewijst volgens de wetenschappers dat het karakter van een baan al snel een invloed kan hebben op de gezondheid van de werknemer.

“Werknemers die in het begin van hun carrière als twintiger en dertiger weinig jobtevredenheid hebben ervaren, blijken later sneller van depressieve gevoelens gewag te maken,” zegt onderzoeksleider Jonathan Dirlam, socioloog aan de Ohio State University. “Ook toonden deze werknemers een grotere bezorgdheid, terwijl ze tevens vaker over slaapproblemen spreken. Ook de evolutie van de jobtevredenheid bleek een impact op de gezondheidstoestand te hebben. Personen die in het verloop van de eerste jaren op de werkvloer alsnog een verbetering ervaren, bleken alsnog te kunnen ontsnappen aan de negatieve impact van de frustrerende arbeidsomstandigheden.”

“De studie toont aan dat men niet naar het einde van zijn carrière moet gaan vooraleer de impact van de baan op de gezondheid te ervaren,” zeggen de onderzoekers. “Jobtevredenheid heeft een cumulatief effect dat zich al laat voelen wanneer de werknemer de grens van de veertig jaar is gepasseerd.” De onderzoekers stelden vast dat ongeveer 45 procent van de werknemers met een constante lage jobtevredenheid wordt geconfronteerd. Bovendien zegt nog eens 23 procent dat de situatie tijdens zijn vroege carrière een negatieve trend heeft gekend. Daarentegen zegt 15 procent zich altijd gelukkig te hebben gevoeld in zijn baan, terwijl 17 procent gewag maakte van een positieve evolutie.

Bij de fysieke problemen werd vooral gewag gemaakt van rugpijnen en verkoudheden. Er werd echter geen verschil in de fysieke prestaties opgetekend. Ook bij de diagnose van gezondheidsproblemen zoals diabetes en kanker werd geen verschillen geregistreerd. Wel wordt benadrukt dat de mentale problemen mogelijk een aanwijzing kunnen zijn van latere fysieke moeilijkheden zoals cardiovasculaire aandoening of andere leeftijdsgebonden problemen.

Lees Verder

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, werk |  Facebook |

18-06-14

Videogames goede therapie voor herstel na zware werkdag

Videogames kunnen een nuttig instrument zijn om te herstellen van een zware dag op het werk. Dat is de conclusie van een studie door onderzoekers van de University College London. De onderzoekers merken op dat een herstel na een dagtaak een belangrijk onderdeel vormt van een gezonde professionele carrière. De research toonde volgens aan dat videogamers zich sneller bleken te herstellen dan hun collega’s. Bovendien zouden de videogamers ook minder last hebben van interferenties tussen werk en gezin. Ook bleek dat het niveau van online ondersteuning een belangrijke impact heeft op het herstel.

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videogame, werk |  Facebook |

17-06-14

Technologie heeft dubbelzinnige impact op balans werk en gezin

Technologie heeft zowel een positieve als negatieve impact op de grenzen tussen de professionele carrière en het persoonlijke leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cincinnati, gebaseerd op interviews met drieëndertig werknemers. Opgemerkt wordt dat technologie zowel kan leiden tot het versterken, het behouden als het vervagen van de grenzen tussen werk en gezin. Dat geldt volgens de onderzoekers vooral voor mobiele technologieën. Er wordt echter aan toegevoegd dat er ook verschillende strategieën kunnen worden gehanteerd om de impact van de technologie op de grenzen tussen het professionele leven en de persoonlijke sfeer te beheren.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, werk, gezin |  Facebook |

23-02-14

Werkende tieners denken weinig aan sparen

Werkende tieners zijn vooral gericht op besteden en geven weinig prioriteit aan sparen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij bijna vijftigduizend Amerikaanse studenten, die tegen het einde van het middelbaar onderwijs veelal een parttime baan hebben opgenomen. De onderzoekers stelden echter vast dat het inkomen uit die activiteiten vooral wordt besteed aan kleding, muziek, filmbezoek, restaurantbezoek en andere persoonlijke uitgaven. De aankoop en onderhoud van een auto komt, vooral bij mannelijke tieners, op een tweede plaats. Sparen voor de universiteit of andere doelstellingen op lange termijn komt pas helemaal onderaan de lijst.

Lees Verder

11:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tieners, werk, sparen |  Facebook |

27-08-13

Minstens vier dagen vakantie nodig om los te komen van het werk

Een werknemer heeft minstens vier dagen nodig om tijdens een vakantie de beslommeringen van het werk helemaal achter zich te laten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wervingsspecialist Monster. De onderzoekers stelden vast dat 40 procent van de respondenten aangeeft minstens vier dagen nodig heeft om zich volledig van het werk te kunnen losmaken. Bij 28 procent duurt die herstelperiode minstens vijf dagen. Anderzijds zegt 18 procent aan één dag voldoende te hebben om helemaal in vakantiestemming te komen. Monster stelde echter ook vast dat 12 procent toegeeft zich nooit helemaal los te kunnen maken van hun werk.

“Het feit dat het werk ook tijdens een vakantie nog lang prominent aanwezig blijft, geeft een goed beeld van de huidige arbeidscultuur,” voert Michael Gentle, hoofd consumtenmarketing bij Monster, aan. “In het verleden betekende een vakantie een volledige breuk met de werkende wereld. Vandaag zijn de meeste vakantiegangers uitgerust met smartphones en tablets, zodat digitaal het contact met de werkvloer behouden blijft. Die werkethiek mag misschien worden gewaardeerd, maar een vakantie dient in de eerste plaats om zich te ontspannen en de batterijen opnieuw op te laden voor de uitdagingen van de toekomst.”

“Door onvoldoende ontspanning te nemen, lopen werknemers een groter risico op een burn-out,” zegt Michael Gentle nog. “Daarmee worden op de langere termijn zowel de werknemer zelf als de werkgever, die met een verlies aan productiviteit dreigt geconfronteerd te worden, benadeeld. Het is dan ook noodzakelijk dat een vakantie een echte periode van ontspanning is en de professionele verantwoordelijkheden aan collega’s worden toevertrouwd.” De onderzoekers merken nog op dat de studie uitwijst dat een verlengd weekend meestal niet voldoende zal blijken te zijn om de opgebouwde werkstress te doen verdwijnen.

Lees Verder

15:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vakantie, werk |  Facebook |