29-06-14

Recessie ondermijnt vertrouwen jongeren in werkgevers

Veel jongeren zijn van oordeel dat de economische crisis hun vertrouwen in mogelijke toekomstige werkgevers heeft ondermijnd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Trendence bij zevenentwintigduizend studenten aan Britse universiteiten. Vastgesteld werd dat 40 procent van de respondenten gewag maakt van een verlies aan vertrouwen. Slechts 19 procent spreekt het gedaald vertrouwen uitdrukkelijk tegen.

Lees Verder

10:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recessie, vertrouwen, werkgever |  Facebook |

08-02-14

Werkgevers noemen gezondheid personeel belangrijke factor

Werkgevers zijn ervan overtuigd dat gezond personeel duidelijk gelinkt is aan de prestatie van de organisatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Jeff Employee Benefits bij Britse werkgevers. De onderzoekers voegen er echter aan toe dat 62 procent van de ondervraagden van mening is dat het huidige systeem van gezondheidsvoorzieningen door de stijgende kosten op langere termijn niet houdbaar zullen blijken te zijn. Wel geeft 93 procent aan dat positieve acties voor een verbeterde gezondheid en preventie de prestaties van het individu en de organisatie kunnen verbeteren, terwijl 96 procent aanvaardt dat werkgevers een betere gezondheid bij het personeel dienen te promoten.

Lees Verder

09:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgever, gezondheid |  Facebook |

04-01-14

Duurzaamheid is instrument om imago als werkgever te verbeteren

Kleine en middelgrote bedrijven zien duurzaamheid onder meer als een instrument om hun imago als werkgever te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van Lloyds Bank Commercial Banking bij Britse ondernemingen. Bovendien werd vastgesteld dat één op drie ondervraagden zegt van plan te zijn de volgende vijf jaar zijn investeringen in duurzaamheid verder op te drijven. Meer dan de helft geeft aan ervan overtuigd te zijn dat duurzame investeringen kostenvoordelen zullen brengen, met een verhoogde winstgevendheid als gevolg. Eén op de vier respondenten noemt duurzame investeringen één van de belangrijkste prioriteiten voor het nieuwe jaar.

“Het onderzoek heeft wel aangetoond dat vele bedrijven zich op het gebied van duurzaamheid nog altijd richten op traditionele strategieën, zoals het besparen van energie en recyclage, maar nog niet zijn geëvolueerd in de richting van meer innovatieve benaderingen, zoals de creatie van een duurzame bevoorradingsketen,” zegt Stephen Pegge, directeur externe relaties bij Lloyds Banking Group. “Ook blijkt dat een aantal bedrijven nog altijd weinig voordelen ziet in het implementeren van duurzame initiatieven. Een meerderheid beseft echter dat een duurzaam beleid een brede waaier van voordelen voor zowel de maatschappij als de eigen activiteiten kan bieden.”

Uit het onderzoek bleek onder meer dat 54 procent van de respondenten van mening is dat duurzaamheid de kosten van de onderneming kan beperken. Daarnaast maakt 42 procent gewag van een positieve bijdrage aan het leefmilieu, terwijl 30 procent een verband legt met een hogere winstgevendheid en 27 procent ervan overtuigd is door duurzaamheid een beter imago als werkgever te kunnen opbouwen. Daarnaast spreekt 26 procent over een positieve impact op de gemeenschap. De onderzoekers stelden ook vast dat 87 procent van de bedrijven beseft dat het negeren van duurzaamheid belangrijke risico’s kan inhouden.

Volgens 49 procent van de ondervraagde bedrijven zou het negeren van een duurzaam beleid een negatieve impact kunnen hebben op de kostenstructuur. Daarnaast gaf 43 procent aan dat een gebrek aan duurzaamheid de winsten dreigt uit te hollen, terwijl 39 procent gewag maakt van een negatieve impact op de eigen merkwaarde. Ook zegt 33 procent dat een gebrek aan aandacht voor duurzaamheid tot wettelijke problemen zou kunnen leiden, terwijl 21 procent verwijst naar een negatieve invloed op de concurrentiekracht. Ook zegt 32 procent te vrezen dat zonder een duurzaam beleid een aantal aanbestedingen ontoegankelijk zouden kunnen worden.

De onderzoekers stelden echter vast dat op dit ogenblik nog altijd grotendeels met traditionele benaderingen rond duurzaamheid wordt gewerkt. Daarbij wordt door 89 procent gewag gemaakt van recyclage en energiebesparing. Daarentegen wordt slechts door 46 procent een verwijzing gemaakt naar een duurzame gedragscode, terwijl slechts 42 procent met een verantwoorde bevoorradingsketen werkt en 25 procent een duurzaam grondstoffen-beleid hanteert. Daarnaast wordt door 24 procent gesproken over een samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties, terwijl 17 procent projecten rond leertijd heeft ontwikkeld.

Verder blijkt dat de verschillende economische sectoren een afwijkende benadering van duurzaamheid hanteren. De onderzoekers stelden daarbij vast dat in de gezondheidssector 100 procent van de bedrijven pretendeert duurzaamheid in zijn beleid te hebben geïntegreerd. Bij de professionele diensten daalt dat cijfer tot 91 procent, gevolgd door de ontspanningsindustrie (90 procent) en financiële diensten (88 procent). Ook werd vastgesteld dat 63 procent van de ondernemingen geen concreet bedrag kan koppelen aan zijn duurzame activiteiten. Bij de resterende groep zegt 78 procent dat de investeringen onder de grens van 5 procent van de totale omzet blijven.

Lees Verder

11:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, werkgever |  Facebook |

20-09-13

Werkgevers willen mogelijkheid om vakanties op te schorten

Een belangrijk deel van de werkgevers is van mening dat vakanties van medewerkers moeten kunnen worden ingetrokken wanneer die maatregel door een grote werklast kan worden verdedigd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsbedrijf Adecco bij meer dan duizend Britse managers. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 31 procent van de ondervraagden aangaf dat werkgevers het recht zouden moeten hebben om de vakanties van werknemers in het belang van de onderneming in te trekken. De studie toont volgens Adecco aan dat werkgevers het probleem van vakanties nog altijd niet goed hebben kunnen benaderen.

Lees Verder

16:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkgever, vakantie |  Facebook |

04-07-13

Iedereen moet worden betrokken bij opbouwen merknaam als werkgever

Bij het opbouwen van een merknaam als werkgever moet iedereen worden betrokken. Dat heeft Gavin Russell, hoofd rekrutering bij Skype, tijdens het Forum for In-House Recruitment Managers (Firm) in London gezegd. Het is volgens Russell immers cruciaal dat de hele organisatie, met inbegrip van de chief executive, moet overtuigd worden dat het werkgeversmerk niet louter een speeltuig is van de divisie human resources dat verder met de rest van de organisatie eigenlijk niets heeft te maken.

Lees Verder

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merknaam, werkgever |  Facebook |