07-07-14

Mits goed aanbod is elke werknemer bereid te verhuizen

Bijna alle werknemers zijn bereid om naar een andere locatie te verhuizen. Voorwaarde is wel dat een geschikte compensatie wordt geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsbedrijf The Candidate, gespecialiseerd in digitale marketing. De onderzoekers merken op dat geschikt talent niet altijd lokaal beschikbaar is, maar kan die leemte met verhuis-compensaties worden opgevangen.

Lees Verder

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, verhuis |  Facebook |

02-07-14

Trouwe werknemer is financieel veel slechter af dan de jobhopper

Werknemers die elke twee jaar naar een nieuwe werkgever overstappen zullen over hun hele jaren een salaris opbouwen dat het dubbele bedraagt van het loon van medewerkers die gedurende langere tijd bij dezelfde onderneming blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het magazine Forbes. Er wordt op gewezen dat het salaris slechts met 1 procent per jaar stijgt, terwijl een nieuwe baan een loonsverhoging tussen 10 procent en 20 procent kan opleveren.

Lees Verder

14:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, jobhopper |  Facebook |

25-06-14

Werkgevers moeten hun medewerkers beter leren kennen

Werkgevers weten veel te weinig over het persoonlijke leven van hun personeelsleden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse consulent Azure Consulting, specialist in leiderschaps-ontwikkeling. De onderzoekers waarschuwen er daarbij voor dat de grote afstand tussen het management en hun medewerkers een negatieve impact kan hebben op de productiviteit en het personeelsverloop.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer |  Facebook |

08-06-14

Sociale media belangrijk platform voor promotie door werknemers

Werknemers blijken een bijzonder waardevol kanaal voor de ondersteuning van sociale mediacampagnes, maar worden vaak over het hoofd gezien. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent EveryoneSocial. De onderzoekers stelden vast dat werknemers geneigd bleken om informatie te delen wanneer het door het bedrijf goedgekeurde informatie ter beschikking wordt gesteld. EveryoneSocial merkt op dat geëngageerde werknemers geïnteresseerd zijn om voor hun bedrijf op sociale platformen promotie te voeren, maar uiteindelijk huiverig blijven omdat ze vrezen een fout te begaan die henzelf of de onderneming in de problemen zou kunnen brengen.

Lees Verder

13:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, werknemer |  Facebook |

07-06-14

Spaarbuffer is belangrijkste factor voor financieel welzijn werknemer

Een spaarreserve is cruciaal voor het financiële welzijn van de werknemer. Dat is de conclusie van een onderzoek van de financiële groep Barclays bij meer dan tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers stellen dat deze reserves voor het financiële welzijn van de werknemer belangrijker is dan het ontvangen salaris. Bij werknemers die slechts over een geldelijke reserve voor maximaal twee weken beschikten, bleek 55 procent zich ongemakkelijk te voelen over zijn financiële situatie. Bij collega’s die op een reserve voor minstens drie maanden konden terugvallen, daalde dat cijfer volgens de onderzoekers tot amper 8 procent.

Lees Verder

07:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, spaargeld |  Facebook |

27-05-14

Werknemers brengen eigen applicaties naar het werk

Werknemers maken steeds meer gebruik van mobiele applicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten LogMein en Edge Strategies bij veertienhonderd professionals in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Daarbij wordt opgemerkt dat een groot gedeelte van de applicaties extern worden ingevoerd en dus niet door het bedrijf zelf worden aangeboden. Opgemerkt wordt dat 64 procent van de medewerkers zelfs ook van de eigen applicaties gebruik maakt wanneer het bedrijf zelf een gelijkaardig programma aanbiedt. LogMein waarschuwt dat deze externe applicaties mogelijk een gevaar voor het bedrijf kunnen opleveren.

Uit het onderzoek blijkt dat 70 procent van de bedrijven beroep doet op applicaties die door medewerkers worden aangebracht. Bij kleine en middelgrote ondernemingen loopt dat aantal echter op tot 81 procent. Aangevoerd wordt dat het gebruik van applicaties bovendien vaak wordt onderschat. “Informatici geven gemiddeld aan dat 2,8 applicaties actief zijn in hun onderneming,” merkt LogMein op. “Uit ramingen kan echter afgeleid worden dat op de werkvloer gemiddeld meer dan twintig applicaties operationeel zijn. Bovendien zegt 56 procent van de informatici bij het applicatie-beleid betrokken te zijn, terwijl slechts 45 procent van de andere respondenten zegt toelating of advies voor het gebruik te hebben gevraagd.”

De onderzoekers voegen er aan toe dat de werknemers bij de applicaties ook meestal beroep doen op gratis programma’s. Van gespecialiseerde zakelijke varianten wordt veel minder gebruik gemaakt. Vastgesteld werd ook dat werknemers vooral streven naar mobiel-vriendelijke applicaties (56 procent) en toepassingen die het gemakkelijker maken om bestanden te delen (54 procent). LogMein merkt verder op dat 42 procent van de respondenten van mening is dat de volgende vijf jaar steeds meer gebruik zal worden gemaakt van applicaties die door medewerkers naar de werkvloer worden meegebracht.

LogMein waarschuwt echter dat externe applicaties een bedreiging voor het bedrijf kunnen opleveren. Toch blijkt 39 procent van alle bedrijven geen enkele maatregel genomen te hebben om het gebruik onder controle te houden, terwijl 30 procent externe applicaties blokkeert en 29 procent de programma’s opvolgt om te garanderen dat de activiteiten geen gevaar voor de onderneming opleveren. Wel wordt aangegeven dat 81 procent binnen een periode van twee jaar een beleid voor het gebruik van externe applicaties wil ontwikkelen.

Lees Verder

18:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, applicatie |  Facebook |

10-05-14

Werknemers houden van kansen op innovatie

Bedrijven moeten ondernemende medewerkers ondersteunen. Die ondersteuning creëert immers een groter engagement en zal het bedrijf toelaten om talentrijk personeel aan zich te binden. Dat zegt Isabelle Minneci, directeur human resources bij het Franse cosmeticamerk L’Oreal. Medewerkers houden volgens Minneci van opportuniteiten om zich innovatief te kunnen uitleven. Er bestaat volgens Minneci weliswaar een gevaar dat innovatieve werknemers uiteindelijk de onderneming zullen verlaten om hun ideeën op zelfstandige basis verder te ontwikkelen, maar ook dan blijft de investering in de ondernemende medewerker volgens haar nog steeds de moeite waard.

“Het aanbieden van ondersteuning aan ondernemende medewerkers verhoogt de betrokkenheid en biedt het bedrijf een grotere kans om toptalent te behouden,” merkt Isabelle Minneci op. “L’Oreal heeft een initiatief opgezet waarbij voor medewerkers een budget van 100.000 pond kan worden voorzien om ideeën voor de onderneming te ontwikkelen.” Dat concept heeft volgens haar het bedrijf al toegelaten belangrijke projecten op het gebied van innovatie en duurzaamheid te realiseren. Minneci wijst erop dat een Brits onderzoek heeft uitgewezen dat één op drie werknemers graag zou werken voor een onderneming die innovatie en ondernemerschap stimuleert.

Isabelle Minneci geeft toe dat er altijd een gevaar bestaat dat een werknemer met de ontvangen financiering mogelijk zijn ideeën voor eigen rekening verder zal proberen te ontwikkelen. “Dat risico mag het ondersteunen van ondernemende medewerkers echter niet ontmoedigen,” voert Minneci aan. “Het vertrek weegt immers niet op tegen de voordelen die worden gerealiseerd door het stimuleren van het engagement bij een grotere groep medewerkers. Indien de vertrekkende werknemer met zijn project een positieve bijdrage levert aan te maatschappij, kan het bedrijf er bovendien toch prat op gaan een belangrijke factor in die ontwikkeling te zijn geweest.”

Vele voorstellen van medewerkers blijken verband te houden met duurzaamheid en leefmilieu, waardoor ook het positieve imago van het bedrijf wordt ondersteund. Wel waarschuwt Minneci dat de ondersteuning van medewerkers-projecten goed moet worden georganiseerd en opgevolgd. Anders dreigt men volgens haar immers geconfronteerd te worden met naijver van collega’s wiens voorstellen niet werden geselecteerd of weerhouden. “Er moet een duidelijke motivatie worden verstrekt bij de geselecteerde projecten,” geeft Minneci aan. “Bovendien moet constructieve feedback worden gegeven om de verdere ontwikkeling van andere voorstellen en projecten aan te moedigen.”

“Alle grote leiders die ik ken, hebben ooit in hun carrière een mislukking gekend,” stipt Minneci nog aan. “Indien we erin slagen om een omgeving te creëren waarin mensen niet bang zijn om te proberen en te falen, zal innovatie worden gestimuleerd en zal de mogelijkheid worden geboden om het volledige potentieel van werknemers te benutten.”

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, innovatie |  Facebook |