01-05-17

Werkomgeving mee bepalend voor succes rekrutering

Het karakter van de fysieke werkomgeving kan een belangrijke impact hebben op het succes van het wervingsbeleid van de onderneming. Dat blijkt uit een onderzoek van het bedrijf Furniture123 bij meer dan duizend werknemers in Groot-Brittannië. Daarbij gaf 53 procent van de ondervraagden toe dat ze werkaanbieding zouden afwijzen indien ze de werkomgeving problematisch zouden vinden. Een ongunstige locatie van de werkplaats is daarbij de belangrijkste factor om een aanbod te negeren (50 procent), gevolgd door een verouderde kantooromgeving (41 procent), een gebrek aan natuurlijk licht (38 procent), verouderd en beschadigd meubilair (32 procent) en een vuile of onhygiënische werkplaats (32 procent).

Onder meer een gemakkelijke toegang tot transportverbindingen, eetgelegenheden en andere voorzieningen hebben vaak een bepalende invloed op de beslissing van de werknemer over een vacature. “De cijfers tonen dat bedrijven bij hun pogingen om toptalent aan te trekken aan meer aspecten aandacht dienen te besteden dan aan salarissen en voordelen,” becommentarieert Mark Kelly, marketing manager van Furniture123, de resultaten van het onderzoek. “De gemiddelde Britse werknemer is jaarlijks 8.060 uur op kantoor aanwezig, waardoor het begrijpelijk wordt dat de kwaliteit van de werkomgeving bij een vacature vaak van doorslaggevend belang kan zijn.”

“Het is uiteraard niet vanzelfsprekend om de locatie van het bedrijf te veranderen, maar toch kunnen directies andere maatregelen nemen om hun werkvloer aantrekkelijker te maken,” zegt Mark Kelly nog. “Onder meer kan worden gezorgd voor een goed catering-aanbod of kan een busservice of carpooling worden georganiseerd om een gemakkelijke connectie met belangrijke transportverbindingen te garanderen. Bovendien moeten inspanningen worden gedaan om een propere en hygiënische werkomgeving te garanderen, terwijl er tevens voor gezorgd moet worden dat het meubilair in goede conditie blijft en het kantoordecor aantrekkelijk worden aangekleed.”

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkomgeving |  Facebook |

12-07-14

Digitale werkomgeving is voor onderneming een cruciaal gegeven

Bedrijven moeten op de werkplaats bijzonder snel een omgeving met een uitzonderlijke digitale beleving uitbouwen. Anders dreigt de onderneming toekomst talent aan beter uitgeruste concurrenten te verliezen. Dat zegt Jonathan Ferrar, vice-president human resources bij het Amerikaanse concern International Business Machines (IBM). Bedrijven die de millennial-generatie niet kunnen volgen, zullen volgens Ferrar onherroepelijk worden achter gelaten.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkomgeving |  Facebook |

12-12-13

Moderne arbeidsomgeving heeft van werknemer een desk-potatoe gemaakt

De moderne arbeidsomgeving heeft van grote groepen werknemers echte desk-potatoes gemaakt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het healthcare-bedrijf Bupa en consulent YouGov bij tweeduizend Britse werknemers. Daarbij bleek dat één of vijf ondervraagden toegaf tijdens het verloop van de werkdag nauwelijks zijn bureau te hebben verlaten. Bovendien bleken de respondenten gemiddeld slechts tien minuten per dag te wandelen. Vrouwen blijken gemiddeld twaalf minuten per dag te wandelen, maar bij mannen daalt dat cijfer tot acht minuten. Deze levensstijl is volgens de auteurs zo gewoon geworden dat het sedentaire gedrag zelfs niet meer in vraag wordt gesteld.

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkomgeving |  Facebook |

26-11-13

Vrolijke werkomgeving is belangrijk wapen tegen personeelsverloop

Een vrolijke werkomgeving kan een belangrijk wapen vormen tegen het personeelsverloop, maar dreigt anderzijds de productiviteit te reduceren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University, University of Maryland en de Ohio State University bij werknemers uit de Amerikaanse restaurantsector. De onderzoekers stelden vast dat de stimulerende invloed van managers voor het creëren van een vrolijke werkomgeving vooral bij jonge werknemers tot een lagere productiviteit kan leiden, waardoor de uiteindelijke prestaties van de onderneming negatief zouden kunnen worden beïnvloed. Bedrijven moeten volgens de onderzoekers dan ook afwegen welke factoren het zwaarst doorwegen.

“Uit het onderzoek blijkt de jonge werknemers door een vrolijke werkomgeving minder snel geneigd zijn om op zoek te gaan naar een andere baan,” voert onderzoeksleider Michael Tews, professor hospitality management aan de Pennsylvania State University, aan. “De hospitality-sector is berucht voor een groot personeelsverloop en inspanningen om een vrolijke werkvloer te creëren, zouden dan ook een hulpmiddel kunnen zijn om het probleem te helpen aanpakken. Anderzijds moet er echter rekening mee gehouden worden dat jonge werknemers door een vrolijke werkomgeving minder productief dreigen te worden, waardoor de uiteindelijke prestaties van de onderneming negatief kunnen worden beïnvloed.”

“Managers die met een groot personeelsverloop worden geconfronteerd, moeten investeren in een zoektocht naar vervangers en de opleiding van nieuwe medewerkers,” zegt Michael Tews. “Daardoor ontbreekt de tijd om aan een efficiënt beheer van het personeelsbestand te werken, waardoor het moeilijk wordt om met het beschikbare potentieel maximale resultaten te bereiken. Wanneer een vrolijke werkomgeving kan bijdragen tot een lager personeelsverloop, komen er mogelijkheden vrij om een efficiënte groep werknemers uit te bouwen. Een vrolijke werkomgeving stimuleert ook vriendschappen, wat vooral belangrijk is voor jonge werknemers. Ouderen hebben vaak andere interesses, zoals hun gezin of andere activiteiten.”

“Een vrolijke werkomgeving kan een positieve impact hebben op de prestaties van de onderneming, maar biedt geen garantie op succes,” merkt Michael Tews nog op. “Er moet dan ook goed worden overwogen welke doelstellingen het bedrijf voor ogen heeft en rekening worden gehouden met het type medewerkers dat op de werkvloer actief is.” De onderzoeker voegt er aan toe dat een vrolijke werkomgeving geen noodzakelijk synoniem is van georganiseerde initiatieven zoals bedrijfsfeesten, vieringen of teambuilding-activiteiten. Die georganiseerde initiatieven blijken volgens Tews vooral een positieve impact te hebben op oudere werknemers.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkomgeving |  Facebook |