04-09-17

Oudere arbeidskrachten groter gevaar op werkvloer?

Oudere werknemers worden vaker het slachtoffer van fatale werkongevallen dan hun jongere collega’s, ook al neemt het totale aantal incidenten op de werkvloer met dodelijke afloop terug. Dat is de conclusie van een onderzoek van het persbureau Associated Press (AP) op basis van gegevens van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics twee jaar geleden. Dat jaar kwamen in de Verenigde Staten bijna vijfduizend werknemers bij arbeidsongevallen om het leven. Ongeveer 35 procent van die werknemers was ouder dan vijfenvijftig jaar. De cijfers zijn volgens de onderzoekers verontrustend, aangezien het pensioen steeds verder wordt uitgesteld en de arbeidsbevolking steeds ouder wordt.

“Geraamd wordt dat over zeven jaar oudere werknemers in totaal 25 procent van de Amerikaanse arbeidsbevolking zullen vertegenwoordigen,” benadrukken de onderzoekers. Opgemerkt wordt dat oudere werknemers vaker met problemen met het zicht of het gehoor moeten afrekenen en bovendien ook tragere reactietijden kunnen hebben of aan evenwichtsstoornissen kunnen leiden. Ook wordt gewag gemaakt van problemen met spieren en beenderen. Uit de cijfers blijkt dat het aantal dodelijke werkongevallen op één decennium met 22 procent is gestegen, maar bij oudere werknemers lag het aantal overlijdens tussen 50 procent en 65 procent hoger dan bij de gemiddelde arbeidsbevolking.

Twee jaar geleden werden in de Verenigde Staten bij arbeidsongevallen 4.836 doden geteld. Tien jaar voordien was er nog sprake van 5.480 slachtoffers. Wanneer alleen naar de vijfenvijftigplussers wordt gekeken, werden twee jaar geleden 1.681 overlijdens gemeld, tegenover 1.562 slachtoffers tien jaar voordien. Tijdens diezelfde periode nam het aantal oudere werknemers met 37 procent toe, terwijl de totale arbeidspopulatie slechts een toename met 6 procent kende. Er zou bij de oudere werknemers vooral een toename van het aantal valpartijen (20 procent) zijn opgetekend, gevolgd door contact met objecten en uitrusting (17 procent), transport (15 procent) en branden en explosies (8 procent).

Ruth Finkelstein, directeur van het Aging Center van de Columbia University, waarschuwt echter voor stereotypes. “Oudere mensen kunnen grote verschillen in fysieke en mentale mogelijkheden laten blijken en het is dan ook alle personen uit dezelfde leeftijdsgroep op dezelfde manier te bekijken,” betoogt Finkelstein. “Het is niet zeker dat oudere werknemers veel beter moeten worden beschermd dan jongere collega’s. Wel is duidelijk dat alle werknemers een betere bescherming moeten genieten. Er wordt in de Verenigde Staten onvoldoende veiligheid besteed aan de bescherming van de arbeid en de werknemer.”

Lees Verder

10:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkongeval |  Facebook |

06-05-11

Alaska niet langer gevaarlijkste werkplek Verenigde Staten

De Amerikaanse staat Alaska heeft de voorbije twee jaar een opvallende daling gekend in het aantal dodelijke werkongevallen. Dat blijkt uit een rapport van de Alaska Division of Public Health. De daling is volgens het rapport vooral te danken aan de grotere veiligheidsmaatregelen die worden genomen. Vooral de commerciële visvangst en vliegtuigongevallen vormen in Alaska de belangrijkste oorzaken van dodelijke werkongevallen.

"Het grote aandeel van arbeidsactiviteiten in open lucht en frequente vliegtuigverplaatsingen maken werknemers in Alaska extra gevoelig voor de elementen," aldus het rapport. "Tijdens het eerste decennium van deze eeuw werden er in Alaska gemiddeld 379 fatale werkongevallen geteld. Dat betekent een daling met 43 procent tegenover het laatste decennium van de vorige eeuw. Twee jaar geleden werden in Alaska amper 20 fatale werkongevallen geteld, terwijl twintig jaar voordien nog 82 doden waren gevallen."

De onderzoekers stellen dat de positieve evolutie te danken is aan een verbetering in de veiligheidsopvoeding, technologie en regelgeving in de luchtvaart, visserij en scheepvaart. "De arbeidsrisico's in Alaska hebben een totaal andere aard dan in de rest van de Verenigde Staten," wordt er opgemerkt. "Aan de weersomstandigheden kan er niets worden veranderd, maar wel kunnen de werknemers beter uitgerust worden om veilig om te gaan met die risico's."

Alaska was lange tijd de Amerikaanse staat met het hoogste percentage aan fatale werkongevallen. Tijdens de jaren tachtig en negentig werden er 22 doden per 100.000 werknemers geteld. Dat is inmiddels echter gedaald tot 3,3 doden, waardoor Alaska niet langer tot de vijf meest gevaarlijke staten behoort. Ongeveer 7,5 procent van de overlijdens was te wijten aan geweld op het werk. Eén werknemer werd op een olieveld tijdens seismische tests door een beer aangevallen en gedood.

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, human resources, werkongeval |  Facebook |