16-02-14

Sportwereld kent onaanvaardbaar niveau werkverlet

In de sportwereld wordt een niveau van ziekteverlet aanvaard dat in het bedrijfsleven nooit zou kunnen worden getolereerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. Opgemerkt wordt dat meer dan 63 procent van de 1.307 spelers die over een periode van drie jaar in de Amerikaanse National Hockey League (NHL) zijn aangetreden, door een beroepsongeval minstens één wedstrijd heeft dienen te missen. De onderzoekers merken op dat werkgevers moreel verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de werknemers en het management van de Amerikaanse ijshockeyclubs dan ook meer inspanningen dient te leveren om aan de spelers een veilige werkomgeving aan te bieden.

“In het Amerikaanse hockey moet elk jaar een bedrag van 218 miljoen dollar worden betaald aan spelers die door een kwetsuur op non-actief staan,” merkt onderzoeksleider Michael Cusimano, neurochirurg aan het St. Michael’s Hospital van de University of Toronto, op. “Geen enkele sector zou een dergelijk niveau aan productiviteitsverlies tolereren. Het management dient dan ook inspanningen te doen om de spelers beter te beschermen, niet alleen voor het welzijn van de atleten, maar ook voor de eigen financiële gezondheid. Over een periode van drie seizoenen diende aan gekwetste spelers een bedrag van 653 miljoen dollar te worden uitbetaald.”

“Vaak wordt aangevoerd dat de kwetsuren gelinkt kunnen worden aan het verband tussen de strijd op het terrein en de populariteit, wat op zijn beurt een impact zou hebben op de inkomsten,” zegt professor Cusmano. “Uit het onderzoek blijkt echter dat vermijdbare kwetsuren, zoals hersenschuddingen die in 88 procent van de gevallen het gevolg zijn van gewelddadige aanvallen, naast een belangrijke impact op de gezondheid van de spelers, ook een zware economische druk leggen op de clubs.” De kost van hersenschuddingen alleen leidt volgens de onderzoekers tot een verlies van 42,8 miljoen dollar per jaar. De onderzoekers stellen dat er de voorbije jaren wel een aantal wijzigingen aan de spelregels zijn doorgevoerd om de spelers beter te beschermen, maar zeggen dat die inspanningen nog verder dienen opgedreven te worden.

Lees Verder

09:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, werkverlet |  Facebook |

30-12-13

Werkverlet grootste probleem in Groot-Brittannië en Duitsland

Indien de gepaste maatregelen zouden worden genomen, zouden in de Europese Unie elke dag één miljoen werknemers uit ziekteverlof kunnen worden gehouden. Dat is de conclusie van een rapport van de denktank Fit for Work Europe Coalition. In het rapport wordt opgemerkt dat Groot-Brittannië en Duitsland binnen de Europese Unie de grootste problemen blijken te hebben in het beheer van het ziekteverlet. De onderzoekers waarschuwen dat het probleem nog meer acuut dreigt te worden, aangezien cijfers aangeven dat ongeveer 50 procent van de populatie van de lidstaten van de Europese Unie met muscoskeletale aandoeningen zal worden geconfronteerd.

Lees Verder

11:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkverlet |  Facebook |

18-10-13

Duitsland grootste Europese slachtoffer van werkverlet

Duitsland wordt binnen de Europese Unie het zwaarst geconfronteerd met werkverlet. Dat is de conclusie van een rapport van de Work Foundation. Ergonomische problemen blijken volgens het rapport de belangrijkste redenen vormen voor het Europese ziekteverlet. Elk jaar zouden in de Europese regio vierenveertig miljoen werknemers het slachtoffer worden van ergonomische aandoeningen. Die problemen zouden elk jaar ongeveer 240 miljard euro aan verloren productiviteit en aanverwante verliezen kosten. Dat komt overeen met 2 procent van het bruto binnenlandse product van de Europese Unie. Vroegtijdige maatregelen zouden volgens het rapport elke dag één miljoen extra arbeidskrachten aan het werk kunnen houden.

“Overheden moeten met de werkgevers en de medische sector samenwerken om het probleem aan te pakken, waarmee miljarden euro kunnen worden bespaard en de gezondheid van duizenden werknemers kan worden beschermd,” zegt professor Stephen Bevan, directeur van het Centre for Workforce Effectiveness bij de Work Foundation. “Het onderzoek heeft aangetoond dat er onvoldoende prioriteit wordt verleend aan de toegang tot preventieve gezondheidszorgen om lichamelijke klachten door zogenaamde musculoskeletal disorders efficiënt aan te pakken. Daardoor dreigen duizenden werknemers onnodig lange periodes afwezig te blijven of definitief uit het arbeidscircuit te verdwijnen.”

Er zijn volgens professor Bevan nochtans efficiënte maatregelen voorhanden om het herstel te versnellen en een terugkeer naar de werkvloer te bespoedigen. “Uit onderzoek in Spanje is gewezen dat een snelle behandeling van de klachten de afwezigheid op de werkvloer met 39 procent zou kunnen inkorten,” benadrukt hij. “Alleen al in Duitsland, dat in Europa het zwaarste met het probleem dient af te rekenen, gaan door musculoskeletal disorders jaarlijks 217 miljoen werkdagen verloren. De voordelen van een vroegtijdig ingrijpen moeten dan ook door alle belanghebbenden worden erkend en aanleiding geven tot de uitbouw van een gericht overheidsbeleid.”

De artsen merken nog op dat huisartsen vaak onvoldoende aandacht hebben voor de ernst van rugklachten en aanverwante aandoeningen, aangezien deze problemen niet levensbedreigend zijn. Bovendien wordt volgens The Work Foundation onvoldoende prioriteit gegeven aan maatregelen die erop gericht zijn om de patiënt zo snel mogelijk opnieuw gezond naar de werkvloer te laten terugkeren.

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkverlet |  Facebook |