05-02-17

Een gezonde werkweek wordt beperkt tot negenendertig uur

Een gezonde werkweek wordt beperkt tot negenendertig uur. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australian National University (ANU). Lange werkwerken ondermijnen volgens de onderzoekers immers de mentale en fysieke gezondheid, aangezien er minder tijd voor een gezonde maaltijd en verzorging overblijft. Tachtig jaar geleden werd de werkweek volgens de onderzoekers internationaal beperkt tot maximaal achtenveertig uur, maar aangevoerd wordt dat dit cijfer drastisch moet worden verlaagd. In Australië zouden op dit ogenblik ongeveer twee op drie werknemers met een fulltime baan meer dan veertig uren per week werken.

“Lange werkweken zijn voor vrouwen een groter probleem dan voor mannen,” benadrukt onderzoeksleider Huong Dinh, professor volksgezondheid aan de Australian National University. “Vrouwen moeten immers naast hun professionele taak ook thuis nog onbetaald werk opknappen.” Voor vrouwen zou de gezonde werkweek volgens de onderzoekers moeten gelimiteerd worden tot vierendertig uur. Voor mannelijke werknemers kan dat in het algemeen worden opgevoerd tot zevenenveertig uur, aangezien zij veel minder tijd moeten besteden aan de organisatie van het huishouden of de opvoeding van de kinderen.

“Ondanks het feit dat vrouwen gemiddeld evenveel vaardigheden hebben als mannen, hebben ze vaak een arbeidsplaats met een lagere verloning en minder autonomie,” aldus nog professor Dinh. “Bovendien besteden ze veel meer tijd aan huishoudelijk werk en de verzorging van familieleden. Rekening houden met de bijkomende eisen die hen worden opgelegd, is het voor vrouwen onmogelijk om zonder gevaar voor de eigen gezondheid de lange uren te presteren die voor werkgevers worden geëist.” Benadrukt wordt dat bedrijven een andere houding tegenover het concept arbeid dienen aan te nemen en onder meer bereid moeten zijn om mannen de kans te bieden vrijaf te nemen om de zorg voor het gezin te dragen.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkweek |  Facebook |

23-08-16

Financiële crisis heeft ook onvoorspelbare werkweek gecreëerd

De financiële crisis op het einde van het voorbije decennium heeft ook aanleiding gegeven tot de doorbraak van de onvoorspelbare werkweek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California op basis van een onderzoek bij meer dan negentigduizend Amerikaanse werknemers tussen vijfentwintig en vijfenvijftig jaar. De onvoorspelbare werkschema’s kaderen volgens de onderzoekers in een bredere trend naar een toename van tijdelijke opdrachten over het hele loonspectrum. Om de arbeidskosten te drukken, wordt immers gegrepen naar een systeem dat voor elk project de nodige werkkracht ter beschikking kan stellen.

“Het kan voor het gezin bijzonder moeilijk zijn om de invulling van basisbehoeften - zoals de betaling van de huur of de verzorging van de kinderen - te plannen indien men niet weet of er de volgende week kan gewerkt worden of hoeveel uur er zullen kunnen worden gepresteerd,” zegt onderzoeksleider Ryan Finnigan, professor sociologie aan de University of California. “Sinds de uitbarsting van de financiële crisis negen jaar geleden blijkt echter vooral bij de lage inkomens een steeds groter deel van de Amerikaanse arbeidspopulatie met een onvoorspelbare werkweek geconfronteerd te worden. Bijna 40 procent van de lagere inkomsten werkte minstens gedurende één trimester met variabele uren.”

“Er is heel wat gesproken over de werkloosheid die door de recessie werd veroorzaakt,” benadrukt Ryan Finnigan. “Er is echter nog een ander gevolg, waarover echter veel minder wordt gesproken, maar waarbij de nieuwe tewerkstelling van kwaliteit veel lager is dan de arbeidsplaats die verloren is gegaan. Nog voor het uitbreken van de recessie kenden werknemers met inconsistente werkuren een lagere vergoeding en liepen een groter risico op armoede dan arbeidskrachten die op een regelmatig uurschema konden rekenen. Met het uitbreken van de recessie werd de situatie van werknemers met onvoorspelbare werkperiodes nog erger.”

Voor het uitbreken van de recessie kende 29 procent van de werknemers gedurende minstens vier maanden een arbeidsregime met een onvoorspelbare werkweek. Na het uitbreken van de financiële crisis liep dat cijfer op tot bijna 40 procent. Werknemers met een onvoorspelbare werkweek verdienden gemiddeld tussen 15 procent en 20 procent minder dan collega’s met een stabiele werkopdracht. Ook liepen deze werknemers tussen 30 procent en 45 procent meer kans in armoede terecht te komen. Opgemerkt wordt echter dat vakbonden een belangrijk verschil maakten. In regio’s met een sterke vakbondsaanwezigheid daalde aanwezigheid van onvoorspelbare werkweken met 2 procent.

“Onvoorspelbare werkschema’s en onstabiele uren leiden tot moeilijke levensomstandigheden voor miljoenen werknemers en hun gezinnen,” aldus professor Finnigan. “Die problemen gaan veel verder dan de strijd voor de invulling van de basisbehoeften. Ook wordt het immers moeilijker om voor het gezin op langere termijn een budgetplan op te stellen, terwijl het ook veel lastiger wordt om tijd voor het gezin te plannen. Bovendien wordt het ook minder gemakkelijk om een stabiele baan te zoeken of om in te pikken op opportuniteiten voor opleiding en training die de vooruitzichten op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren.

“De onvoorspelbare werkschema’s bieden vooral voordelen voor de werkgever, maar de werknemers hebben aan het systeem weinig baat,” zegt Finnigan. “Er blijken echter weinig mogelijkheden om betere oplossingen te zoeken.”

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkweek |  Facebook |

18-12-13

Werkweek wordt vaak vermoeid en gestresseerd aangevat

Een gedeelte van de werknemers start de werkweek op maandagochtend met een vermoeid en gestresseerd gevoel. Dat is de conclusie van een onderzoek van Canada Life Group Insurance bij bijna achthonderd Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 36 procent van de respondenten toegeeft, ondanks het voorbije vrije weekend, zich op maandagochtend vermoeid te voelen. Daarnaast getuigt 12 procent zich depressief te voelen. De onderzoekers stelden ook vast dat 11 procent zich al verveeld voelt vooraleer de werkweek echt op gang is gekomen. Een even grote groep maakt gewag van een apathisch gevoel. Tenslotte zegt 10 procent onder stress aan de werkweek te beginnen.

“De positieve attitudes laten opvallend minder hoge cijfers optekenen,” zeggen de onderzoekers. Er werd immers vastgesteld dat slechts 20 procent van de respondenten aangaf op maandagochtend met een tevreden gevoel aan het werk te gaan, terwijl respectievelijk 13 procent en 8 procent getuigde met een onspannen of energiek gevoel van start te gaan. Daarentegen bleek slechts 4 procent een creatieve houding te vertonen, terwijl 3 procent zich geïnspireerd zou voelen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de motivatie vooral negatief wordt beïnvloed door werkstress (16 procent), gevolgd door onaangename collega’s (14 procent), een gebrek aan erkenning en bonussen (14 procent) en een onbeheersbare werkdruk (13 procent).

Er wordt echter opgemerkt dat 20 procent van de gedemotiveerde werknemers ook geen enkele poging onderneemt om iets aan de situatie te doen. Daarbij geeft 12 procent aan bevreesd te zijn voor een ontslag wanneer ze hun problemen aan hun superieuren zouden melden, terwijl 8 procent vreest om voor een slechte of luie werknemer uitgescholden te worden. Daarnaast zegt 28 procent zijn frustraties uitsluitend tegenover zijn collega’s te uiten. “Nochtans kan alleen door een eerlijke communicatie een bevredigende oplossing voor deze problemen worden gevonden,” waarschuwt Paul Avis, marketing director bij Canada Life Group.

De onderzoekers merken verder op dat de tevredenheid bij het personeel financieel geïnspireerd zou kunnen zijn, aangezien 32 procent getuigt dat een hoger salaris ook hun motivatie op de werkvloer zou stimuleren, terwijl 24 procent gewag maakt van een positieve impact van een ziekteverzekering en aanverwante producten. Ook zegt 9 procent dat een contante bonus hun motivatie zou kunnen stimuleren. Daarnaast zou 15 procent zijn motivatie gestimuleerd weten door een teken van waardering voor het gepresteerde werk bij superieuren en collega’s. Tenslotte maakt telkens 7 procent gewag van een gevoel van ondersteuning bij de werkgever en de mogelijkheid om zijn vaardigheden optimaal te kunnen inzetten.

Lees Verder

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkweek |  Facebook |