22-11-13

Mobiele platformen cruciaal voor wervingsbeleid onderneming

Bedrijven die zich niet optimaal kunnen aanpassen aan de mobiele wereld, dreigen de mogelijkheid om talentvolle werknemers aan te trekken aanzien voorbij te zien gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsplatform Monster bij Britse bedrijven. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat slechts 39 procent van de Britse bedrijven een website heeft gecreëerd die gericht is op de gebruikers van smartphones. Nochtans blijkt dat 33 procent van de werkzoekenden zijn mobiele platformen gebruikt in de zoektocht naar een nieuwe baan, terwijl 48 procent van de technologie gebruik maakt om verdere informatie over potentiële werkgevers te verzamelen.

“Het onderzoek toont aan dat een gebrek aan mobiele compabiliteit een negatieve impact kan hebben op het werkgeversimago van de onderneming,” merkt Sinead Bunting, marketing directeur bij Monster, op. “Er diende immers vastgesteld te worden dat 19 procent van de werkzoekenden door het gebrekkige mobiele aanbod een minder positieve indruk over de onderneming heeft gekregen. Dat fenomeen zorgt ervoor dat bedrijven door een matige mobiele ervaring mogelijk interessante kandidaat-medewerkers van zich wegduwen. Werkzoekenden willen bij contacten met potentiële werkgevers gebruik maken van een brede waaier van kanalen en zich niet beperkt weten door de traditionele jobaanbieding of carrièresite.”

De onderzoekers stelden anderzijds vast dat 76 procent van de werkgevers aangeeft op sociale kanalen zoals Twitter of Facebook conversatie-mogelijkheden met kandidaat-medewerkers te voorzien. “Die benadering blijkt door de werkzoekenden gewaardeerd te worden, want 15 procent van de respondenten zegt dat hun visie op de onderneming door de interactie op sociale media in positieve richting is geëvolueerd. Ook hier moet echter nog een lange weg worden afgelegd, want onder meer de grote populariteit van YouTube wordt in belangrijke mate over het hoofd gezien. Slechts 11 procent van de bedrijven geeft aan in zijn rekrutering al gebruik van YouTube gemaakt te hebben.”

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werving |  Facebook |

08-11-13

Bedrijven dienen hun wervingsstrategieën te optimaliseren

Het tekort aan vaardigheden waarmee bedrijven wereldwijd worden geconfronteerd, is in belangrijke mate te wijten aan gebrekkige wervingsstrategieën. Dat is de conclusie van een rapport van A&DC Consultants, gespecialiseerd in talentmanagement. De consulent merkt op dat het herstel uit de economische recessie een grote impact heeft gehad op de arbeidsmarkt en voert aan dat rekruteerders zich aan die nieuwe realiteit moeten aanpassen. Gewaarschuwd wordt dat kandidaten zich veel meer bewust zijn van de aanwezige mogelijkheden op de arbeidsmarkt en door het herstel van de economie geneigd zijn om aanbiedingen kritischer te benaderen en daardoor minder snel zullen kunnen worden aangetrokken.

“Ook de arbeidsmarkt is na de economische crisis fundamenteel veranderd,” benadrukt Pip Clarke, directeur business development bij A&DC Consultants. “Vele ondernemingen worden met problemen geconfronteerd om de gepaste kandidaten te vinden voor het invullen van hun vacatures. De bedrijven zullen dan ook grotere inspanningen moeten doen om zich op de arbeidsmarkt als een aantrekkelijk werkgever te profileren. Daarom moeten de ondernemingen boodschappen uitsturen die ertoe kunnen bijdragen om bij gegeerde kandidaat-medewerkers een gunstig werkgevers-imago te creëren en uit te bouwen. Door het opbouwen van een aantrekkelijk werkgevers-imago verhogen de kansen dat talent kan worden aangetrokken.”

“Er moet daarnaast echter ook voor gezorgd worden dat de kandidaten aan het verwachte profiel beantwoorden,” geeft Pip Clarke nog aan. “Daarvoor moeten echter de gepaste instrumenten worden gebruikt. De technologische vaardigheden van kandidaten kunnen relatief gemakkelijk worden geïdentificeerd of ontwikkeld, maar de tewerkstelling omvat ook een brede waaier van immateriële factoren die bij de rekrutering moeten worden onderkend. Vaak wordt bij de selectie van kandidaten de nadruk gelegd op de technische vaardigheden, maar wordt onvoldoende aandacht besteed aan andere eigenschappen, zoals het gedrag of het delen van waarden of visies.”

“Er moet erkend worden dat de geschikte kandidaat-werknemer niet noodzakelijk alle technische vaardigheden hoeft te beheersen, maar door houding, flexibiliteit en leerbereidheid tot een bijzondere meerwaarde voor de onderneming kan uitgroeien,” aldus nog Pip Clarke.

Lees Verder

13:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werving |  Facebook |

06-08-13

LinkedIn maakt van elke werknemer potentiële prooi voor werving

Nagenoeg elke werknemer kan op elk ogenblik door een geïnteresseerde partij bij zijn huidige werkgever worden weggelokt. Dat is de schuld van het grote succes van het professionele sociale netwerk LinkedIn. Dat zegt Josh Bersin, oprichter van het wervingsbureau Bersin by Deloitte. Het sociale netwerk heeft volgens Bersin voor een echte revolutie gezorgd in de zoektocht naar talentrijke werknemers, aangezien na de plaatsing van een personeelsadvertentie niet langer moet worden gewacht tot een geschikte kandidaat zich hopelijk aandient, maar er actief kan worden gezocht naar een potentiële medewerker met het meest geschikte profiel.

De arbeidspopulatie omvat een groot aantal passieve werkzoekenden, die niet bewust op zoek zijn naar een nieuwe baan, maar wel openstaan voor interessante voorstellen. LinkedIn, met meer dan 238 miljoen leden en een grote databank aan profiel-informatie, biedt rekruteerders dan ook een ideale toegang tot de groep van passieve werkzoekenden. Uit onderzoek van de Society for Human Resource Management blijkt dat 77 procent van de werkgevers inmiddels van sociale media gebruik maakt om nieuwe medewerkers aan te werven, tegenover 56 procent twee jaar geleden. LinkedIn wordt door 94 procent van de betrokken genoemd als een kanaal om potentiële kandidaten voor een betrekking te zoeken.

LinkedIn heeft echter ook op andere manieren de rekruteringsmarkt beïnvloed. Werknemers voelen zich vaak aangespoord om nieuwe opportiniteiten aan te gaan. Bovendien wordt de kans op rekrutering voor actieve werkzoekenden bedreigd door de concurrentie van passieve werkzoekenden, waardoor de keuzemogelijkheden voor de rekruteerder immers gevoelig worden uitgebreid. Volgens LinkedIn bestaat 20 procent van het ledenbestand uit actieve werkzoekenden, terwijl een even grote groep zich perfect gelukkig voelt in zijn huidige baan en niet weggelokt kan worden. De resterende 60 procent kan volgens het sociale netwerk echter worden ondergebracht is de categorie van de passieve werkzoekenden.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: linkedin, werving |  Facebook |

09-07-13

Bedrijven hebben te weinig inzicht in aanwezige talent

Veel bedrijven zijn op zoek naar nieuw talent, maar hebben vaak geen inzicht in de vaardigheden die binnen de eigen organisatie aanwezig zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het softwarebedrijf Youforce bij Britse bedrijven. De onderzoekers stelden vast dat 39 procent van de ondervraagde ondernemingen toegeeft geen volledig inzicht te hebben in de vaardigheden van het huidige personeelsbestand. Ook werd vastgesteld dat slechts 49 procent jaarlijks een evaluatie organiseert over de nodige vaardigheden, terwijl 48 procent toegeeft geen efficiënte strategie te hebben om de motivatie en het engagement van het personeel te stimuleren.

“Elk groeiend bedrijf wordt op een bepaald ogenblik geconfronteerd met de keuze om voor de invulling van nieuwe functies eigen personeelsleden te trainen of extern talent aan te trekken,” merkt Lee Grant, internationaal vice-president bij Youforce, op. “Die keuzes kunnen belangrijke financiële consequenties hebben voor de onderneming. Vaak blijkt dat het opportuner zou zijn om eigen personeel te laten doorgroeien of bijkomende opleidingen aan te bieden, maar een groot gedeelte van de bedrijven heeft geen overzicht van het talent en de vaardigheden die bij de eigen werknemers kunnen worden aangeboord. Op die manier dreigen belangrijke opportuniteiten verloren te gaan.”

“De effecten van een gebrekkig inzicht in de aanwezige vaardigheden kunnen bijzonder ver gaan,” waarschuwt Lee Grant nog. “Niet alleen dreigt uit de externe arbeidsmarkt geput te moeten worden voor functies die mogelijk ook door eigen mensen worden geambieerd. Daardoor dreigt het moreel bij het personeel aangetast te worden en loopt de onderneming het risico teleurgestelde medewerkers van zich te aliëneren. Bovendien laat de onderneming na het maximale te halen uit zijn bestaande werknemers-potentieel. Medewerkers die daarentegen de kans krijgen om zich binnen de onderneming te ontwikkelen, zullen blijk geven van een groter engagement en zich gestimuleerd voelen verantwoordelijkheden op te nemen.”

Youforce is producent van software voor personeelsdiensten.

http://www.ibtimes.co.uk/articles/484318/20130628/youforce-hr-human-resources-employment-unemployment.htm

18:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: talent, werving |  Facebook |