21-02-17

Wetenschap is een wereldwijde onderneming geworden

De internationale wetenschappelijke samenwerking kent een sterke groei. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. Opgemerkt wordt dat in het begin van de jaren negentig 10 procent van alle wetenschappelijke publicaties deelnemers uit minstens twee landen vermeldden. Dat aandeel was tegen het midden van dit decennium volgens de onderzoekers opgelopen tot 25 procent. Bovendien kon worden opgetekend dat over de betrokken periode achtenvijftig landen voor de eerste keer in het wetenschappelijk onderzoek werden geciteerd. De onderzoekers merken dan ook op dat de wetenschap een wereldwijde onderneming is geworden.

Het onderzoek keek naar het niveau van internationale samenwerking in de gebieden astrofysica, mathematica, polymeer-wetenschap, seismologie, grondonderzoek en virologie. “De wetenschappelijke wereld kent een sterke internationalisering,” benadrukt onderzoeksleider Caroline Wagner, professor wetenschapsbeleid aan de Ohio State University. “In de twintigste eeuw werd het wetenschappelijk onderzoek nationaal georganiseerd, maar in de eenentwintigste eeuw krijgt de research steeds meer een wereldwijde aanpak. In alle sectoren werd de collaboratie sinds het begin van de jaren negentig met achttien tot zestig nieuwe landen uitgebreid.

Professor Wagner stelt vooral in fysica een toename van de internationale samenwerking te hebben verwacht, waar belangrijke investeringen in uitrusting de ondersteuning van meerdere landen zou stimuleren. In werkelijkheid kon de internationalisering in alle sectoren worden vastgesteld. “Dat geldt ook voor wiskunde, waar nochtans niet direct een noodzaak aan internationale samenwerking kan worden geïdentificeerd,” aldus de onderzoekster. “De onderzoeksmethode blijkt echter geen impact te hebben op de collaboratie-patronen.”

“De sterkste internationale samenwerking kon worden opgetekend in virologie. Dat heeft niets te maken met kosten, maar met internationale problemen zoals aids, ebola en zika, die een grensoverschrijdende informatie-uitwisseling vereisen om progressie te kunnen maken.”

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap |  Facebook |

06-01-17

Wetenschap wordt nog altijd gehinderd door taalbarrières

Taalverschillen blijven in de wereldwijde wetenschappelijke research een belangrijk knelpunt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Cambridge University. Opgemerkt wordt dat een belangrijk deel van de wetenschappelijke rapporten in een andere taal dan het Engels wordt gepubliceerd. Daardoor kunnen volgens de onderzoekers bepaalde resultaten over het hoofd worden gezien, waardoor de inzichten in de wetenschap vertekend kunnen raken. De onderzoekers zeggen dan ook dat wetenschappelijke tijdschriften samenvattingen in verschillende talen zouden moeten voorzien. Bovendien moeten universiteiten volgens hen gestimuleerd worden meer studies te vertalen.

“Algemeen wordt in de wetenschappelijke wereld het Engels als de gemeenschappelijke werktaal gebruikt,” benadrukt onderzoeksleider Tatsuya Amano, professor zoölogie aan de Cambridge University. “Alle belangrijke wetenschappelijke tijdschriften publiceren in de Engelse taal, ook al omvatten hun pagina’s onderzoek over de hele wereld. In werkelijkheid blijkt echter dat meer dan één derde van alle wetenschappelijke studies in een andere taal dan het Engels worden gepubliceerd. Daardoor dreigt de internationale gemeenschap verstoken te blijven van belangrijke wetenschappelijke bevindingen, maar ook voor de onderzoekers op het terrein kunnen die taalproblemen een belangrijk knelpunt vormen.”

“De wetenschappelijke community mag niet veronderstellen dat alle belangrijke informatie in het Engels is gepubliceerd,” zegt professor Amano nog. “Taalbarrières vormen nog altijd een hindernis in de wereldwijde distributie van de wetenschappelijke kennis.” Er wordt vooral gewag gemaakt van een bedreiging voor een vlotte kennisoverdracht in landen waar het Engels niet de moedertaal is. Een groot gedeelte van de wereldwijde wetenschappelijke literatuur wordt in die regio’s immers moeilijker beschikbaar voor de lokale onderzoekers. Dat kan volgens de onderzoekers een cruciaal probleem worden waar de lokale expertise een doorslaggevende impact heeft.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap |  Facebook |

20-02-16

Vrouwelijke uitvinders worden minder goed beloond

De uitvinderswereld bestaat slechts voor 4,2 procent uit vrouwelijke onderzoekers. Bovendien blijken vrouwelijke uitvinders 14 procent minder te verdienen dan hun mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van economen aan de Universita Bocconi in Italië en de Universität Mannheim in Duitsland naar de activiteiten van bijna tienduizend industriële uitvinders uit drieëntwintig landen. De onderzoekers zeggen dan ook dat er nood is aan initiatieven om werknemers dezelfde beloningen voor dezelfde prestaties te bieden en jonge vrouwen aan te moedigen wetenschappelijke studies aan te vatten.

“De verschillen in verdiensten blijven zelfs bestaan wanneer rekening wordt gehouden met de mogelijke impact van diverse jobomschrijvingen, het eventuele ouderschap en andere karakteristieken,” zeggen de onderzoekers Myriam Mariani (Universita Bocconi) en Karin Hoisl (Universität Mannheim). “Nog opvallender is dat ook bij eenzelfde onderzoekskwaliteit het verschil in verloning nog altijd gehandhaafd blijft. Het onderzoek moet dan ook het beleid aanzetten om mogelijke maatregelen te onderzoeken om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de uitvinderswereld aan te paken. Vooral zou eraan moeten worden gedacht om vrouwen in een vroege onderwijsfase gemakkelijker toegang tot wetenschap te bieden.”

Volgens Mariani en Hoisl kunnen er verschillende redenen worden aangevoerd voor de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke uitvinders. “Vrouwen beseffen wellicht dat ze als uitvinder minder goed zullen worden betaald,” wordt er opgemerkt. “Bovendien anticiperen vrouwen op de mogelijk negatieve impact op het moederschap, waardoor ze een carrière in onderzoek of ontwikkeling aan zich voorbij laten gaan of vroegtijdig stopzetten. Niet alleen moeten managers en werknemers zich van dit probleem bewust zijn, maar ook moeten gerichte acties worden ondernomen om compensaties voor man en vrouw op een gelijk niveau te brengen.”

Lees Verder

14:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitvinder, wetenschap |  Facebook |

27-04-14

Muziek kan promotor worden van wetenschappelijk onderwijs

Muziek kan een belangrijk platform vormen om bij jongeren de interesse in wetenschap aan te wakkeren. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de University of Washington, die een studie uitvoerden naar de mogelijkheden van muziekvideo’s om de kennis over wetenschappelijke concepten bij jongeren uit te breiden. Eerdere studies hebben al aangetoond dat muziek stress kan verminderen en de betrokkenheid van de student bij het leerproces kan verhogen. Dat liet volgens de wetenschappers uitschijnen dat muziekvideo’s voor sommige studenten ook een hulpmiddel zou kunnen zijn om informatie beter op te slaan en te verwerken.

"Er moeten verschillende onderwijsstrategieën kunnen worden ontwikkeld,” benadrukt onderzoeksleider Katie Davis, professor digitale mediatechnologieën aan de University of Washington. “Educatieve onderwerpen moeten vanuit verschillende invalshoeken kunnen worden benaderd. Muziek kan daarbij aan alternatieve benadering aanbieden voor wetenschappelijke concepten.” De onderzoekers stelden vast dat proefpersonen na het bekijken van een muziekvideo met een wetenschappelijke content, hun scores in de behandelde materie gevoelig verbeterden. Daarbij kon volgens hen niet alleen bij een positieve invloed worden gemeten bij vragen over wetenschappelijke feiten, maar ook bij complexere inzichten.

De onderzoekers benadrukken dat iedereen een individuele manier van leren kent. “Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat studenten het grootste profijt halen uit praktische leerprocessen, waarbij gebruik gemaakt wordt van instrumenten die de interesse van de betrokkene kunnen wekken en gebruik maken van observaties en audiovisuele technieken,” geeft professor Davis aan. “Ook kon worden vastgesteld dat een emotioneel geladen omgeving de herinneringen van het individu kan beïnvloeden. Aangezien muziek een emotioneel karakter heeft, is het aannemelijk dat het medium een versterkende impact kan hebben op het educatieve geheugen.”

“Uiteraard zijn muziekvideo’s niet de enige manier waarop wetenschap kan worden onderwezen,” zegt Katie Davis nog. “Het onderzoek wil alleen aantonen dat het medium een alternatief kanaal zijn om wetenschappelijke vakken, die bij veel studenten weinig populariteit genieten, naar voor te brengen. Op die manier kan muziek de wetenschappen helpen een bredere groep jongeren aan te spreken, wat zich kan vertalen op een sterkere vertegenwoordiging op de wetenschappelijke arbeidsmarkt.” Mede-onderzoeker Greg Crowther wijst erop dat de proefpersonen niet onder druk stonden van een leerkracht, maar de muziekvideo uit vrije wil bekeken.

“De studenten bleken een actieve belangstelling te tonen,” zegt Crowther. “Op die manier bleek het leerproces plezieriger en interessanter opgevat te worden. Er zouden meer opportuniteiten moeten worden gezocht om leerstof op een alternatieve manier aan te bieden.”

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, wetenschap |  Facebook |

23-04-14

Wetenschappelijke vacatures schuiven vrouwelijke kandidaten snel opzij

Wervingsverantwoordelijken vertonen een grotere neiging om bij vacatures in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde aan mannelijke sollicitanten betere kwalificaties toe te kennen dan aan vrouwelijke kandidaten. Die trend kan zowel bij mannelijke als vrouwelijke wervingsverantwoordelijken worden vastgesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago, die een laboratorium-experiment met jobinterviews voor wetenschap-gerelateerde vacatures hadden opgezet. Er moest volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat steevast de voorkeur werd gegeven aan mannelijke kandidaten.

Lees Verder

13:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vacatures, wetenschap |  Facebook |

12-04-14

Koloniale erfenis heeft grote impact op Afrikaanse wetenschap

De koloniale erfenis heeft een belangrijke invloed op de wetenschappelijke productiviteit van Afrika. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Lomé in Togo, die het voorbije anderhalf decennium de wetenschappelijke productiviteit in zevenenveertig Afrikaanse landen analyseerden. De onderzoekers zeggen dat Afrika op wetenschappelijk gebied slechts matige prestaties laat optekenen in vergelijking met de andere regio’s van de wereld. Wel wordt opgemerkt dat de Afrikaanse landen met een Britse koloniale erfenis wetenschappelijk veel productiever zijn dan naties die tot de Franse of andere invloedsferen hebben behoord.

“Op het gebied van wetenschappelijke en technologische realisaties moeten er grote verschillen worden opgetekend tussen de diverse Afrikaanse landen,” benadrukt onderzoeksleider Mawussé Komlagan Nézan Okey, professor economische wetenschappen aan de University of Togo. “Die verschillen vinden hun oorsprong in het koloniale beleid, dat ook vandaag nog altijd zijn impact laat voelen.” De onderzoeker wijst erop dat in Britse kolonies meer inspanningen werden gedaan om het hoger onderwijs bij de bevolking te promoten, waardoor de betrokken landen volgens Okey ook vandaag nog een belangrijke wetenschappelijke voorsprong hebben op andere Afrikaanse naties.

“Een grotere toegang tot het hoger onderwijs heeft ervoor gezorgd dat deze landen voor hun wetenschappelijke en innovatieve projecten meer beroep konden doen op landgenoten en minder vaak dienden terug te vallen op externe hulp,” zegt professor Okey nog. “Maar ook de impact van het talenregime mag niet worden genegeerd. Voormalige Britse kolonies hebben op taalgebied duidelijk een voordeel, aangezien zij gemakkelijker een brug kunnen slaan naar de internationale wetenschappelijke wereld, die in grote mate op de Engelse taal terugvalt. Daardoor wordt onder meer een samenwerking met vermaarde universiteiten en onderzoekscentra in het buitenland veel gemakkelijker.”

“Het Engelse taalonderwijs moet dan ook een centraal element blijven in het Afrikaanse wetenschappelijk beleid,” benadrukt Mawussé Okey. “Maar ook moeten er inspanningen gedaan worden om de samenwerking met westerse universiteiten te stimuleren, ongeacht de structuur van de oorspronkelijke koloniale banden.”

Lees Verder

10:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, wetenschap |  Facebook |

08-04-14

Wetenschappelijke ivoren toren houdt sociale media buiten

Academische wetenschappers tonen weinig interesse in het gebruik van sociale media om hun wetenschappelijke bevindingen te verspreiden en hun studenten, die nochtans vaak technologisch bijzonder onderlegd zijn, te engageren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. Terwijl sociale media in sectoren zoals de journalistiek en het bedrijfsleven - niet alleen om een product te promoten, maar ook om een dialoog met lezers of klanten op te bouwen - massaal worden gebruikt, blijken ze volgens de onderzoekers niet te kunnen doordringen tot de wetenschappelijke ivoren toren.

“Academici tonen zich heel terughoudend in het gebruik van social media,” zegt onderzoeksleider Christine Greenhow, professor educatieve wetenschappen aan de Michigan State University. "Deze vaststellingen zijn verontrustend, gezien het feit dat universiteiten in de Verenigde Staten en Europa proberen om een grotere toegang te krijgen tot onderzoek dat door de overheid wordt gefinancieerd. Slechts een minderheid van de onderzoekers maakt gebruik van de gratis en beschikbare sociale media om informatie over hun onderzoek bij het bredere publiek te verspreiden, ook al hebben universiteiten de opdracht het leven van de mensheid te verbeteren.”

"Hoewel er aanwijzingen zijn dat een aantal docenten hun werk in sociale media beginnen te verspreiden, mag niet op een brede doorbraak worden verwacht, tenzij de universiteit in hun beleid plaats voorzien voor de promotie en de stimulering van deze praktijken,” zegt Greenhow nog. “Een onderzoek bij zestienhonderd wetenschappers toonde aan dat slechts 39 procent voor professionele doeleinden gebruik maakt van Facebook. Bij YouTube en Twitter dalen die cijfers zelfs tot respectievelijk 28 procent en 15 procent. Bovendien worden deze kanalen meestal gebruikt voor het aantrekken van medewerkers en het verspreiden van hun publicaties. Slechts zelden worden de kanalen gebruikt voor onderwijsdoelstellingen.”

“De academische wereld kan moeilijk als een model voor het gebruik van sociale media worden beschouwd en geeft ook niet aan die functie in de toekomst te willen opnemen,” voert Greenhow aan. “Dit probleem vormt een onderdeel van een grotere discussie over toegankelijkheid en gelijke rechten op hoger onderwijs, transparantie en verantwoordelijkheid.”

Lees Verder

13:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, sociale media |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende