25-02-18

Ook Europese wetenschap vreest impact van brexit

De beslissing van Groot-Brittannië om zich uit de Europese Unie terug te trekken, blijkt ook in de wetenschappelijke wereld tot een aantal verschuivingen te zullen leiden. Er moet immers worden vastgesteld dat Britse universiteiten door wetenschappelijke onderzoekers uit de rest van de Europese Unie minder snel als een potentiële partner voor researchprojecten worden gesuggereerd. Dat blijkt uit een rapport van het Centre for Global Higher Education van het Institute of Education (IOE) aan het University College London. Een groot aantal Europese onderzoekers zoekt daarbij sneller contact met Duitse instellingen.

“Groot-Brittannië blijft een uiterst belangrijke partij in het Europese onderzoek en onderwijs,” beklemtoont onderzoeksleider Aline Courtois, sociologe aan het Institute of Education. “Toch moet worden vastgesteld dat wetenschappers in verschillende Europese regio’s minder snel geneigd zijn om bij onderzoeksprojecten een samenwerking met Britse partners voor te stellen. Daarentegen kan een grote interesse voor Duitse partners worden opgetekend. In negentien Europese landen worden Duitse partners als eerste keuze voor gemeenschappelijke onderzoeksprojecten naar voor geschoven. In nog eens zeven landen staan Duitse partijen op de tweede plaats.”

“Daarentegen moet worden vastgesteld dat Duitsland de enige lidstaat van de Europese Unie is waar in eerste instantie een wetenschappelijk partner in Groot-Brittannië zou worden gezocht,” geeft Aline Courtois nog te kennen. “In negen andere landen staan Britse partners op de tweede plaats.” Er wordt aan toegevoegd dat de problematiek verder gaat dan een loutere grensoverschrijdende samenwerking binnen de Europese Unie. Vele onderzoekers wijzen immers op dat door de brexit ook de samenwerking met Britse collega’s voor opdrachten uit de rest van de wereld mogelijk zou worden bemoeilijkt. Ook wordt gezegd dat de brexit een bedreiging voor het algemene Europese project zou kunnen worden.

Lees Verder

15:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap |  Facebook |

15-02-18

Meisjes hebben dubbele relatie met wetenschap

Landen met een grotere gendergelijkheid, zien relatief minder vrouwen doorstromen naar wetenschappelijke en technische studierichtingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Leeds Beckett University en de University of Missouri. De vaststellingen die uit de studie komen zouden volgens de onderzoekers gebruikt kunnen worden om nieuwe strategieën te ontwikkelen die in staat zouden kunnen zijn om vrouwen in de richting van wetenschap, technologie, engineering en mathematica te duwen. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers als een gendergelijkheid-paradox worden beschouwd.

"Er moet worden vastgesteld dat in armere landen zoals A lbanië en Algerije relatief meer vrouwen een wetenschappelijke of technische opleiding volgen dan in naties zoals Finland, Noorwegen of Zweden, die nochtans voor hun sterke gendergelijkheid worden geroemd," benadrukt onderzoeksleider Gijsbert Stoet, professor psychologie aan de Leeds Beckett University, op basis van een analyse van een populatie van 475.000 adolescenten over zevenenzestig landen. "Vermoed mag worden dat landen met een lage gendergelijkheid meestal ook weinig sociale voorzieningen hebben, waardoor een lucratieve carrière in wetenschappelijke of technische beroepen aantrekkelijker wordt."

"Opmerkelijk is echter ook dat jongens en meisjes in wetenschap en techniek ongeveer dezelfde scores laten optekenen," aldus professor Stoet. "Jongens lieten meestal op wetenschappelijke onderwerpen hun beste resultaten optekenen. Dat was bij meisjes niet het geval. Hoewel meisjes op wetenschappelijke en technische onderwerpen vaak hogere scores haalden dan jongens, bleken ze zelf toch nog beter te presteren op andere vakken, zoals begrijpend lezen. Tegelijkertijd moest worden vastgesteld dat meisjes in het algemeen een lagere interesse in wetenschap laten blijken dan jongens. Deze conclusies konden in nagenoeg alle landen uit het onderzoek worden opgetekend."

Lees Verder

17:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap |  Facebook |

21-05-17

Succesvol wetenschappers zijn geen eenzame genieën

Het beeld van het eenzame genie vormt geen goede weerspiegeling van het wetenschappelijk onderzoek. Dat is de conclusie van een onderzoek van natuurkundigen aan de Florida International University. In realiteit blijken volgens de onderzoekers ook in de wetenschappen relaties en sociale contacten van groot belang. De bereidheid tot een interactie met anderen vertelt volgens de wetenschappers bijzonder veel over de succeskansen van de wetenschappers. Er wordt aan toegevoegd dat wetenschappelijk succes niet enkel door academische prestaties wordt bepaald, maar ook aan sociale vaardigheden kunnen worden gekoppeld.

“Jongeren met grote sociale vaardigheden hebben een grotere kans om wetenschap, technologie of wiskunde te studeren en uiteindelijk ook een wetenschappelijke carrière uit te bouwen,” benadrukken de onderzoekers Justyna Zwolak en Remy Dou. “Dat is een afrekening met het oude stereotype van de wetenschapper, de eenzame researcher die in een raamloos laboratorium, uitgerust met een witte jas en een beschermende bril, eindeloos experimenten uitvoert. Net zoals in de rest van de wereld blijken echter ook in de wetenschap connecties van groot belang. Ook wetenschappers verrijken zich door anderen te leren kennen en samenwerkingverbanden op te zetten.”

“Wetenschap is een interactief en collaboratief proces,” betogen Zwolak en Dou. “Deze boodschap moet ook bij de jongeren worden overgebracht, zodat een grotere interesse in wetenschappelijke vakken kan worden gestimuleerd. “Studenten met sterke connecties hebben ook een betere toegang tot informatie die vakgenoten bezitten en ook zal de verkregen kennis van betere kwaliteit zijn omdat hun netwerken hen ook het dichtste bij de slimste elementen van de klas brengen.” Uit de connecties van de studenten konden volgens Zwolak en Dou de slaagkansen van de betrokkenen met een zekerheid van 75 procent worden aangegeven.

Uit de studie blijkt volgens de onderzoekers echter ook dat in het onderwijs aan interactie meer aandacht moet worden besteed. “Studenten moeten daarbij onder meer de mogelijkheid krijgen om op een collaboratieve manier te achterhalen welke wetten van toepassing zijn,” zeggen Zwolak en Dou.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap |  Facebook |

21-02-17

Wetenschap is een wereldwijde onderneming geworden

De internationale wetenschappelijke samenwerking kent een sterke groei. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. Opgemerkt wordt dat in het begin van de jaren negentig 10 procent van alle wetenschappelijke publicaties deelnemers uit minstens twee landen vermeldden. Dat aandeel was tegen het midden van dit decennium volgens de onderzoekers opgelopen tot 25 procent. Bovendien kon worden opgetekend dat over de betrokken periode achtenvijftig landen voor de eerste keer in het wetenschappelijk onderzoek werden geciteerd. De onderzoekers merken dan ook op dat de wetenschap een wereldwijde onderneming is geworden.

Het onderzoek keek naar het niveau van internationale samenwerking in de gebieden astrofysica, mathematica, polymeer-wetenschap, seismologie, grondonderzoek en virologie. “De wetenschappelijke wereld kent een sterke internationalisering,” benadrukt onderzoeksleider Caroline Wagner, professor wetenschapsbeleid aan de Ohio State University. “In de twintigste eeuw werd het wetenschappelijk onderzoek nationaal georganiseerd, maar in de eenentwintigste eeuw krijgt de research steeds meer een wereldwijde aanpak. In alle sectoren werd de collaboratie sinds het begin van de jaren negentig met achttien tot zestig nieuwe landen uitgebreid.

Professor Wagner stelt vooral in fysica een toename van de internationale samenwerking te hebben verwacht, waar belangrijke investeringen in uitrusting de ondersteuning van meerdere landen zou stimuleren. In werkelijkheid kon de internationalisering in alle sectoren worden vastgesteld. “Dat geldt ook voor wiskunde, waar nochtans niet direct een noodzaak aan internationale samenwerking kan worden geïdentificeerd,” aldus de onderzoekster. “De onderzoeksmethode blijkt echter geen impact te hebben op de collaboratie-patronen.”

“De sterkste internationale samenwerking kon worden opgetekend in virologie. Dat heeft niets te maken met kosten, maar met internationale problemen zoals aids, ebola en zika, die een grensoverschrijdende informatie-uitwisseling vereisen om progressie te kunnen maken.”

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap |  Facebook |

06-01-17

Wetenschap wordt nog altijd gehinderd door taalbarrières

Taalverschillen blijven in de wereldwijde wetenschappelijke research een belangrijk knelpunt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Cambridge University. Opgemerkt wordt dat een belangrijk deel van de wetenschappelijke rapporten in een andere taal dan het Engels wordt gepubliceerd. Daardoor kunnen volgens de onderzoekers bepaalde resultaten over het hoofd worden gezien, waardoor de inzichten in de wetenschap vertekend kunnen raken. De onderzoekers zeggen dan ook dat wetenschappelijke tijdschriften samenvattingen in verschillende talen zouden moeten voorzien. Bovendien moeten universiteiten volgens hen gestimuleerd worden meer studies te vertalen.

“Algemeen wordt in de wetenschappelijke wereld het Engels als de gemeenschappelijke werktaal gebruikt,” benadrukt onderzoeksleider Tatsuya Amano, professor zoölogie aan de Cambridge University. “Alle belangrijke wetenschappelijke tijdschriften publiceren in de Engelse taal, ook al omvatten hun pagina’s onderzoek over de hele wereld. In werkelijkheid blijkt echter dat meer dan één derde van alle wetenschappelijke studies in een andere taal dan het Engels worden gepubliceerd. Daardoor dreigt de internationale gemeenschap verstoken te blijven van belangrijke wetenschappelijke bevindingen, maar ook voor de onderzoekers op het terrein kunnen die taalproblemen een belangrijk knelpunt vormen.”

“De wetenschappelijke community mag niet veronderstellen dat alle belangrijke informatie in het Engels is gepubliceerd,” zegt professor Amano nog. “Taalbarrières vormen nog altijd een hindernis in de wereldwijde distributie van de wetenschappelijke kennis.” Er wordt vooral gewag gemaakt van een bedreiging voor een vlotte kennisoverdracht in landen waar het Engels niet de moedertaal is. Een groot gedeelte van de wereldwijde wetenschappelijke literatuur wordt in die regio’s immers moeilijker beschikbaar voor de lokale onderzoekers. Dat kan volgens de onderzoekers een cruciaal probleem worden waar de lokale expertise een doorslaggevende impact heeft.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap |  Facebook |

20-02-16

Vrouwelijke uitvinders worden minder goed beloond

De uitvinderswereld bestaat slechts voor 4,2 procent uit vrouwelijke onderzoekers. Bovendien blijken vrouwelijke uitvinders 14 procent minder te verdienen dan hun mannelijke collega’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van economen aan de Universita Bocconi in Italië en de Universität Mannheim in Duitsland naar de activiteiten van bijna tienduizend industriële uitvinders uit drieëntwintig landen. De onderzoekers zeggen dan ook dat er nood is aan initiatieven om werknemers dezelfde beloningen voor dezelfde prestaties te bieden en jonge vrouwen aan te moedigen wetenschappelijke studies aan te vatten.

“De verschillen in verdiensten blijven zelfs bestaan wanneer rekening wordt gehouden met de mogelijke impact van diverse jobomschrijvingen, het eventuele ouderschap en andere karakteristieken,” zeggen de onderzoekers Myriam Mariani (Universita Bocconi) en Karin Hoisl (Universität Mannheim). “Nog opvallender is dat ook bij eenzelfde onderzoekskwaliteit het verschil in verloning nog altijd gehandhaafd blijft. Het onderzoek moet dan ook het beleid aanzetten om mogelijke maatregelen te onderzoeken om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de uitvinderswereld aan te paken. Vooral zou eraan moeten worden gedacht om vrouwen in een vroege onderwijsfase gemakkelijker toegang tot wetenschap te bieden.”

Volgens Mariani en Hoisl kunnen er verschillende redenen worden aangevoerd voor de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke uitvinders. “Vrouwen beseffen wellicht dat ze als uitvinder minder goed zullen worden betaald,” wordt er opgemerkt. “Bovendien anticiperen vrouwen op de mogelijk negatieve impact op het moederschap, waardoor ze een carrière in onderzoek of ontwikkeling aan zich voorbij laten gaan of vroegtijdig stopzetten. Niet alleen moeten managers en werknemers zich van dit probleem bewust zijn, maar ook moeten gerichte acties worden ondernomen om compensaties voor man en vrouw op een gelijk niveau te brengen.”

Lees Verder

14:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitvinder, wetenschap |  Facebook |

27-04-14

Muziek kan promotor worden van wetenschappelijk onderwijs

Muziek kan een belangrijk platform vormen om bij jongeren de interesse in wetenschap aan te wakkeren. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de University of Washington, die een studie uitvoerden naar de mogelijkheden van muziekvideo’s om de kennis over wetenschappelijke concepten bij jongeren uit te breiden. Eerdere studies hebben al aangetoond dat muziek stress kan verminderen en de betrokkenheid van de student bij het leerproces kan verhogen. Dat liet volgens de wetenschappers uitschijnen dat muziekvideo’s voor sommige studenten ook een hulpmiddel zou kunnen zijn om informatie beter op te slaan en te verwerken.

"Er moeten verschillende onderwijsstrategieën kunnen worden ontwikkeld,” benadrukt onderzoeksleider Katie Davis, professor digitale mediatechnologieën aan de University of Washington. “Educatieve onderwerpen moeten vanuit verschillende invalshoeken kunnen worden benaderd. Muziek kan daarbij aan alternatieve benadering aanbieden voor wetenschappelijke concepten.” De onderzoekers stelden vast dat proefpersonen na het bekijken van een muziekvideo met een wetenschappelijke content, hun scores in de behandelde materie gevoelig verbeterden. Daarbij kon volgens hen niet alleen bij een positieve invloed worden gemeten bij vragen over wetenschappelijke feiten, maar ook bij complexere inzichten.

De onderzoekers benadrukken dat iedereen een individuele manier van leren kent. “Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat studenten het grootste profijt halen uit praktische leerprocessen, waarbij gebruik gemaakt wordt van instrumenten die de interesse van de betrokkene kunnen wekken en gebruik maken van observaties en audiovisuele technieken,” geeft professor Davis aan. “Ook kon worden vastgesteld dat een emotioneel geladen omgeving de herinneringen van het individu kan beïnvloeden. Aangezien muziek een emotioneel karakter heeft, is het aannemelijk dat het medium een versterkende impact kan hebben op het educatieve geheugen.”

“Uiteraard zijn muziekvideo’s niet de enige manier waarop wetenschap kan worden onderwezen,” zegt Katie Davis nog. “Het onderzoek wil alleen aantonen dat het medium een alternatief kanaal zijn om wetenschappelijke vakken, die bij veel studenten weinig populariteit genieten, naar voor te brengen. Op die manier kan muziek de wetenschappen helpen een bredere groep jongeren aan te spreken, wat zich kan vertalen op een sterkere vertegenwoordiging op de wetenschappelijke arbeidsmarkt.” Mede-onderzoeker Greg Crowther wijst erop dat de proefpersonen niet onder druk stonden van een leerkracht, maar de muziekvideo uit vrije wil bekeken.

“De studenten bleken een actieve belangstelling te tonen,” zegt Crowther. “Op die manier bleek het leerproces plezieriger en interessanter opgevat te worden. Er zouden meer opportuniteiten moeten worden gezocht om leerstof op een alternatieve manier aan te bieden.”

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, wetenschap |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende