21-03-18

Voor Vlaming is wifi even onmisbaar als water en elektriciteit

Zeven op de tien Vlamingen geven toe wifi even onmisbaar te beschouwen als fundamentele nutsvoorzieningen zoals water, gas of elektriciteit. Dat blijkt uit een studie van Telenet en het onderzoeksbureau iVox bij duizend Vlaamse huishoudens. Opgemerkt wordt dat consument steeds hogere verwachtingen koestert tegenover de kwaliteit van de internetverbinding. Er werd immers vastgesteld dat een slecht werkende wifi bij één op drie Vlamingen ergernis veroorzaakt. Er wordt bovendien benadrukt dat het onderzoek duidelijk maakt op welke manier het internet het dagelijkse leven beïnvloedt.

De resultaten bevestigen dat technologie een prominente rol speelt. Er kon immers worden vastgesteld dat 70 procent van de Vlamingen naar eigen zeggen niet meer zonder wifi kan. Daarbij wordt aangegeven dat de draadloze verbindingen voor velen zelfs even belangrijk worden geacht als water, elektriciteit of aardgas. Uit de studie blijkt tevens dat 64 procent van de respondenten te kennen geeft in elke ruimte van het huis een goede draadloze verbinding te verlangen. De onderzoekers maken daarbij gewag van een verschuiving in het verwachtingspatroon. Terwijl eerder vooral snelheid werd geëist, wordt nu vooral naar flexibiele en naadloze verbindingen worden gevraagd.

Uit de studie blijkt nog dat maar liefst 87 procent van de Vlamingen in de zetel surft tijdens het televisiekijken, terwijl 61 procent tijdens het koken van wifi gebruik maakt. Tevens werd opgemerkt dat 54 procent voor het slapengaan nog even in bed of op het toilet draadloos internet raadpleegt. Verder werd opgetekend dat 48 procent nog voor de zomervakantie een goede draadloze verbinding in de tuin of op het terras verlangt. Tegelijkertijd moest worden gemeld dat 22 procent ook in bad van zijn smartphone gebruik maakt. Anderzijds bleek dat ook de interesse in draadloze domotica toeneemt.

Onder meer werd opgetekend dat 47 procent van de ondervraagden vanop een ander adres de verwarming van zijn woning wil kunnen opzetten of uitschakelen. Bovendien wil 40 procent vanop afstand de verlichting in de woning kunnen controleren. Tenslotte verlangt 11 procent vanuit bed met een smartphone of tablet koffie te kunnen zetten.

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi |  Facebook |

15-07-17

Voor meeste luchtvaartmaatschappijen wordt wifi nieuwe norm

Over vijf jaar zal meer dan de helft van de vloot vliegtuigen van commerciële luchtvaartmaatschappijen in de wereld met draadloos internet zijn uitgerust. Dat komt overeen met een wifi-aanbod aan boord van 14.419 vliegtuigen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Juniper Research. Op dit ogenblik is volgens de studie ongeveer een kwart van alle vliegtuigen van wifi voorzien. Daarbij wordt gewag gemaakt van 5.243 toestellen. De trend zal volgens Juniper gedragen worden door apparaten die door de reizigers zelf - ondanks de huidige controverses rond een eventueel laptopverbod - worden meegebracht.

“Sommige luchtvaartmaatschappijen zijn met de introductie van draadloos internet al verder gevorderd,” benadrukken de onderzoekers. “Onder meer de Australische groep Qantas wil tegen eind volgend jaar zijn volledige binnenlandse vloot - die uit ongeveer tachtig toestellen bestaat - van wifi hebben voorzien. Recent onderzoek van Qantas zou hebben uitgewezen dat momenteel al 33 procent van de reizigers zich op een bepaald ogenblik van de vlucht op het draadloos internet aanmelden. Vijf jaar geleden was dat amper 5 procent. Luchtvaartmaatschappij Emirates kondigde van zijn kant recent aan dat alle passagiers - ongeacht hun status - aan boord van de vliegtuigen gratis internet zouden krijgen aangeboden.”

UIt het onderzoek van Juniper blijkt dat de omzet van entertainment aan boord van de vliegtuigen de volgende vijf jaar een gemiddelde groei met 30 procent zal laten optekenen. Een belangrijk deel van de extra inkomsten zouden volgens de consulent worden gecreëerd door de bijkomende data die door de consument in de loop van de vlucht worden gekocht. Er moet volgens Juniper worden verwacht dat het systeem vooral zal werken met apparaten die door de passagiers op reis worden meegenomen. Die strategie zou vooral op kortere vluchten worden gevolgd. Op verre bestemmingen zou mogelijk gekozen kunnen worden voor vastgemonteerde systemen in de rugleuning van de zetels.

Dat zou de beleving van de consument verrijken, maar zou anderzijds het gewicht van het toestel doen toenemen.

Lees Verder

10:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi |  Facebook |

12-04-17

Persoonlijke informatie wordt geruild tegen gratis wifi

Een meerderheid van de consumenten zal sneller bereid zijn om met een commerciële partij persoonlijke informatie te delen indien in ruil op de winkelvloer gratis toegang tot wifi wordt aangeboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Hughes Europe. Vastgesteld werd dat 74 procent van de shoppers door een gratis wifi-aanbod ertoe bewogen zou kunnen worden om persoonlijke informatie met een externe partij te delen. Het resultaat van de studie bevestigt volgens de onderzoekers eerdere vaststellingen dat consumenten sneller kunnen worden aangezet persoonlijke informatie vrij te geven wanneer hen in ruil een beloning wordt beloofd.

In de eerste plaats geldt die bereidheid volgens Hughes Europe voor de naam van de consument (86 procent), gevolgd door het geslacht (83 procent) en het emailadres (69 procent). Daarentegen blijkt slechts 10 procent bereid informatie te verstrekken over zijn maandelijks bestedingsbudget. Ook gegevens over het fysieke adres (11 procent) en het inkomensniveau (15 procent) wordt niet graag ter beschikking gesteld. Wel wordt opgemerkt dat de retailer erover dient te waken dat het kanaal op een strategische manier wordt gebruikt, want 89 procent van de shoppers erkent te vrezen overspoeld te worden door ongewenste boodschappen. Daarnaast zegt 63 procent te vrezen voor een diefstal van persoonlijke gegevens.

De onderzoekers stelden verder vast dat 85 procent van de consumenten zou overwegen informatie te verstrekken over hun favoriete producten, terwijl 55 procent bereid zou zijn details te verstrekken over geliefkoosde winkels. Er wordt gewaarschuwd dat de hedendaagse consumenten, vooral millennials, bijzonder onderlegd zijn in data en personalisering en bereid zijn om hun gegevens ter beschikking te stellen indien bovenop een gratis wifi-toegang andere beloningen, zoals speciale aanbiedingen en kortingen op basis van persoonlijke voorkeuren, worden voorgesteld. Daarvoor moet volgens Hughes Europe wel worden gewaakt over transparantie rond veiligheid en het beheer van het klantenbestand.

Lees Verder

20:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi |  Facebook |

09-02-17

In retail en horeca is gratis wifi nagenoeg verplichting

Consumenten verwachten in de retail en horeca gratis wifi aangeboden te krijgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Hughes Europe. Vastgesteld werd dat 46 procent van de ondervraagden de voorkeur zou geven aan een winkel die gratis wifi aanbiedt. Bij de restaurants loopt dat cijfer zelfs op tot 66 procent. De onderzoekers merken op dat de technologie niet alleen een aantrekkingskracht heeft op de consument, die bovendien geneigd zou kunnen zijn langer op de winkelvloer te vertoeven, maar ook de winkels een belangrijk voordeel kan bieden. Draadloos internet kan immers een uniek instrument vormen om nuttige informatie over de klanten te verzamelen.

Uit het onderzoek bleek dat 53 procent van de respondenten van mening was dat gratis internet in de winkels algemeen beschikbaar zou moeten zijn. Bovendien voegt 47 procent eraan toe dat het aanbod ook gebruiksvriendelijker zou moeten zijn dan de bestaande systemen. “De resultaten van de studie tonen duidelijk aan dat in retail en horeca een aanbod van gratis wifi een belangrijk voordeel kan opleveren,” benadrukt Chris O’Dell. “Tegelijkertijd moet men zich heel goed bewust van de behoeften en wensen die de consument tegenover online platformen heeft. Men moet er rekening mee houden dat de klant weinig geduld heeft met een technologie die hem geen optimale service levert.”

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat vele consumenten nog altijd klagen over problemen bij het gebruik van gratis wifi. Onder meer werd vastgesteld dat 56 procent van de hotelklanten aangeeft met trage verbindingen te hebben moeten afrekenen, terwijl 53 procent betoogde dat het geregeld zelfs onmogelijk was een verbinding te volgen. In restaurants en cafés bleek eveneens 46 procent te klagen over trage verbindingen, terwijl ook daar 45 procent geregeld gewag maakte van een verlies aan connecties. “Nochtans kan een goede online service aan de uitbater een grotere klantentrouw en een hogere omzet opleveren,” wordt er benadrukt.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi |  Facebook |

16-01-17

Wifi bij meer dan zeventig vliegtuigmaatschappijen

Wereldwijd bieden inmiddels meer dan zeventig luchtvaartmaatschappijen in hun vliegtuigen wifi aan. Tijdens het voorbije jaar werd het aanbod bij elf bijkomende maatschappijen geïntroduceerd. Dat blijkt uit een rapport van het platform Er wordt aan toegevoegd dat inmiddels 39 procent van alle beschikbare zetel-mijlen in de wereld een toegang tot wifi in hun aanbod hebben. De ranglijst wordt aangevoerd door de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines, gevolgd door landgenoot United Airlines. Op de derde plaats staat Emirates Airlines uit Dubai. Er wordt aan toegevoegd dat diverse grote maatschappijen een introductie van wifi in hun volledige vloot overwegen.

Robert Albert, chief executive van Routehappy, verwacht dit jaar de grote wereldwijde doorbraak van wifi in vliegtuigen. “Men mag niet vergeten dat er van het concept tien jaar geleden nog geen sprake was,” merkt hij op. “Bovendien was het aanbod lange tijd grotendeels beperkt tot Amerikaanse maatschappijen. Daarin is het voorbije jaar echter een duidelijke verandering gekomen. Ook in Europa en Azië kon immers een grotere interesse en implementering van wifi aan boord van de vliegtuigen worden opgemerkt.” Ook de kwaliteit van het aanbod neemt volgens Albert gevoelig toe. Vorig jaar werd wereldwijd op 6 procent van de vluchten de beste wifi-kwaliteit aangeboden, dat is inmiddels gestegen tot 7,2 procent.

In de Verenigde Staten zijn er volgens Albert nog slechts weinig luchtvaartmaatschappijen die nog wifi moeten introduceren. Gemiddeld wordt op 83 procent van alle zetel-mijlen van de Amerikaanse maatschappijen wifi aangeboden. Dat betekent een stijging met 8,7 procentpunt tegenover het jaar voordien. Virgin Airlines is de enige partij met een score van 100 procent. In de rest van de wereld zou inmiddels een score van 28 procent worden opgetekend. “Deze cijfers maken duidelijk dat wifi in de luchtvaart niet langer het exclusieve domein van early adopters behoort, maar onderdeel vormt van de technologie die de gemiddelde consument aan boord van de vliegtuigen verwacht,” zegt Robert Albert nog.

Lees Verder

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi |  Facebook |

12-09-13

Vliegtuigpassagier wil vooral wifi aan boord

Vliegtuigpassagiers hechten tijdens de vlucht meer waarde aan draadloze internetverbinding dan aan beenruimte of ander comfort. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Honeywell Aerospace bij meer dan drieduizend vliegtuigreizigers uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Singapore. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat 80 procent van de reizigers tijdens de vlucht een online connectiviteit verwacht. Wel wordt aangevoerd dat wifi bij nagenoeg 90 procent de reizigers tot frustraties leidt, vooral door onderbrekingen en trage verbindingen. Snacks worden het meest courant opgegeven om een draadloze online verbinding te kunnen garanderen.

“Er is een duidelijke verschuiving merkbaar in de wensen en voorkeuren van vliegtuigpassagiers,” merken de onderzoekers op. “Het commercieel vliegtuigverkeer tracht uit commerciële overwegingen om zoveel mogelijk passagiers in één vliegtuig te krijgen. Passagiers klaagden dan ook vaak over een gebrek aan beenruimte en andere ongemakken. Nu blijkt echter dat bijna 90 procent van de reizigers bereid is om allerhande voordelen, zoals gereserveerde zetels of extra beenruimte - op te geven voor een goede draadloze online verbindingen. Dit fenomeen wijst er duidelijk op dat de reiziger het vliegcomfort op een andere manier is gaan definiëren.

De onderzoekers stelden vast dat bijna 66 procent van de reizigers bereid is om een gereserveerde zetel in te ruilen voor een draadloze internet-verbinding, terwijl bijna 33 procent aangaf een zetel met een verstelbare rugleuning te willen opgeven om wifi ter beschikking te krijgen. Bijna 25 procent zou instemmen met een beperkte beenruimte. Meer dan 66 procent van de Amerikaanse reizigers en meer dan 75 procent van hun collega’s uit Groot-Brittannië of Singapore zou liever het ongemak hebben van vertragingen, extra veiligheidscontroles of onaangename medepassagiers dan de toegang tot draadloos internet ontzegd te worden.

Ook bleek dat ongeveer 33 procent van de reizigers liever naast een huilende baby zou zitten dan van het internet afgesloten te worden. De onderzoekers stelden ook vast dat de reizigers het internet aan boord van het vliegtuig eerder voor persoonlijke dan voor professionele aangelegenheden willen gebruiken. De meest populaire activiteit is het lezen of verzenden van email, gevolgd door het raadplegen van sociale netwerken. Meer dan driekwart van de reizigers is van mening dat draadloos internet op vliegtuigen altijd zou moeten worden aangeboden, waarbij ook vaak de snelheid wordt geëist die men thuis of in de werkomgeving gewoon is geraakt.

Lees Verder

14:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, wifi |  Facebook |

05-08-13

Hotels zonder internet-verbinding zitten binnenkort zonder klanten

Hoteliers die aan hun gasten geen gratis mobiele internet-verbindingen aanbieden, dreigen veel klanten te verliezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent OnePoll en reisspecialist Lastminute bij tweeduizend Britse consumenten. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 27 procent van de ondervraagden zou weigeren te verblijven in een hotel dat geen gratis wifi-verbinding aanbiedt. Er wordt opgemerkt dat de consument gewoon is geraakt om overal en altijd toegang te hebben tot het internet en daarvan ook tijdens zijn vakantie niet wenst af te wijken. Er wordt aan toegevoegd dat ook de kwaliteit en snelheid van de verbinding een invloed hebben op de hotelkeuze.

“Een groot deel van de reizigers noemt de beschikbaarheid van een gratis internetverbinding zelfs belangrijker dan de luxe van de accommodatie,” merkt Mark Maddock, managing director voor Groot-Brittannië en Ierland bij Lastminute, op. “De vakantie betekent niet langer meer een totale breuk met het dagelijkse leven. Het onderzoek toonde ook aan dat het gebruik van mobiele apparaten, onder meer om in contact te blijven met het thuisfront, bij 90 procent van de respondenten gemiddeld twee vakantiedagen opslorpt. Ongeveer de helft van de reizigers gebruikt de mobiele apparaten op de vakantiebestemming ook als een platform voor entertainment.”

De onderzoekers stelden vast dat een groot gedeelte van de digitale activiteit tijdens de vakantie bestaat uit het nemen van foto’s. “In veel gevallen gaat het echter eerder om zelfportretten in plaats van bezienswaardigheden,” wordt er aangevoerd. “De foto’s worden ook vaak onmiddellijk op sociale netwerken zoals Facebook of Twitter geplaatst. Verder bleek dat 30 procent van de ondervraagden op vakantie ook gericht op zoek gaat naar restaurants die een gratis internet-verbinding aanbieden.” Professor Cary Cooper, docent psychologie aan de Lancaster University, heeft eerder al aangegeven dat de intensieve digitale activiteit de reiziger ervan dreigt te weerhouden om daadwerkelijk van zijn vakantie te genieten.

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hotel, wifi, toerisme |  Facebook |

03-08-12

Mobiele sector zorgt voor ommekeer in wifi-gebruik

Smartphones en tablets vertegenwoordigden tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 52 procent van het wifi-gebruik. Dat is de conclusie van een onderzoek van het onderzoeksbureau JiWire. Daarmee wordt een belangrijke mijlpaal neergezet. De wifi-sector, onder meer in restaurants en shoppingcenters, werd in het verleden immers gedomineerd door laptops. Het wordt volgens Dee Dee Paeseler, directeur strategische marketing bij JiWire, daarmee voor marketeers niet langer cruciaal om zich te focussen op het apparaat of het type van verbinding, maar moet de gepaste doelgroep op de geschikte locatie met een aangepaste boodschap worden bereikt. Uit het onderzoek bleek verder het gebruik van wifi op één jaar tijd met meer dan 200 procent is gestegen. Dat is te danken aan het toenemend aantal mobiele toestellen dat in gebruik is. Dit biedt volgens de onderzoekers aan adverteerders nieuwe mogelijkheden om mobiele gebruikers te bereiken.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi, mobile, laptop, tablet |  Facebook |

12-06-12

Wifi heeft grens technische mogelijkheden bijna bereikt

De technische mogelijkheden van de Wifi-toepassingen dreigen hun limieten te bereiken. De efficiëntie van het systeem valt in drukke omgevingen, waar vele verschillende netwerken en draadloze internet-apparaten operationeel zijn, gevoelig terug. In een aantal gevallen valt de efficiëntie zelfs terug tot minder dan 20 procent. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Universiteit Twente in opdracht van het Nederlandse Agentschap Telecom. De toenemende behoefte aan breedband betekent volgens de onderzoekers bovendien dat de efficiëntie van Wifi in de toekomst nog verder achteruit zal gaan.

Lees Verder

19:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi, internet, breedband |  Facebook |

08-05-11

Indoor-wifisector realiseert omzet van 10 miljard dollar

Volgend jaar wordt er wereldwijd voor 10 miljard dollar geïnvesteerd in indoor draadloze installaties. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau ABI Research. Daarbij wordt opgemerkt dat bedrijfscampussen de belangrijkste klanten vormen voor de implementering van draadloze installaties, gevolgd door luchthavens, spoorwegstations en shoppingcentra. Ook de gezondheidszorg is volgens ABI Research een belangrijke afnemer.

"In-building wireless kent een belangrijke groei," merkt Xavier Ortiz, analist bij ABI Research, op. "Dat is in de eerste plaats te danken aan de constant toenemende datatrafiek, de snelgroeiende populariteit van smartphones en andere data-gerichte apparaten en de toenemende verwachtingen van de consument. Steeds meer organisaties beseffen de meerwaarde die door dergelijke systemen worden geboden. Door het economisch herstel worden bovendien een aantal uitstelde investeringen opnieuw boven gehaald."

De onderzoekers voegen er aan toe dat de grootste groei zal worden opgetekend in de regio Asia-Pacific, die profiteert van zijn hoge bevolkingsdichtheid en mobiele penetratie. "Ook Europa en Noord-Amerika laten een constante stijging optekenen, hoewel de groei er op een trager tempo verloopt," voert ABI Research aan. "De meeste innovatie kan echter gevonden worden in Noord-Amerika, waar de grootste producenten en de meeste budgetten beschikbaar zijn. Nadien sijpelen deze innovaties door naar Europa en vervolgens naar Azië, waar kosten-efficiënte oplossingen het meest worden gevraagd."

12:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi |  Facebook |

17-08-10

Meer dan één op drie forenzen neemt fastfood-ontbijt

Forenzen grijpen onderweg naar het werk vaak naar een fastfood-ontbijt zijn daarbij vooral geïnteresseerd in gratis wifi-aanbod en kortingsbonnen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Scarborough Research. Daarbij wordt opgemerkt dat gratis wifi-toegang de forens de mogelijkheid biedt om zo vroeg mogelijk contact op te nemen met het kantoor, terwijl kortingsbonnen hem kunnen aanzetten om meer te consumeren dan alleen maar de geplande kop koffie. Daarbij wordt opgemerkt dat deze groep consumenten vooral geïnteresseerd is in sportactualiteit, nieuws en weersinformatie, maar ook muziek, games en coupons blijken te downloaden.

"Forenzen hebben onderweg naar het werk bijzonder weinig tijd," merkt Alisa Joseph, vice-president marketing-services bij Scarborough Research, op. "In veel gevallen springen ze snel bij een fastfood-restaurant binnen voor een ontbijt. Indien een consument thuis geen ontbijt neemt vooraleer naar het werk te vertrekken, wil hij vooral snel en goedkoop onderweg iets te eten vinden. Een grote groep toont zich daarbij een echt gewoontedier dat elke ochtend hetzelfde patroon volgt. De voedingssector kan deze consumenten door een aantal eenvoudige incentives aan zich binden. Daarbij zijn voor gratis wifi-toegang en kortingsbonnen belangrijke troeven die kunnen worden uitgespeeld om de klant aan te trekken."

De onderzoekers voegen er aan toe dat deze forenzen tijdens hun korte ontbijtstop vaak fantasy-sports spelen, actief zijn met sociale netwerken en instant messaging of berichten plaatsen op hun blogs. Verder blijkt dat 37 procent van de forenzen 's ochtends geïnteresseerd zijn in fastfood. McDonald's trekt 46 procent van deze bevolkingscategorie aan, gevolgd door Dunkin' Donuts en Starbucks (19 procent) en Burger King (12 procent). Uit het onderzoek blijkt ook nog dat deze forenzen vaak hoger opgeleid zijn en een jaarinkomen van meer dan 100.000 dollar hebben. De onderzoekers voegen er aan toe dat 37 procent van de Amerikaanse bevolking 's ochtends een fastfood-ontbijt neemt.

10:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood, ontbijt, voeding, wifi, internet |  Facebook |

26-06-10

Wifi-toepassingen in gezondheidszorg steeds populairder

Het gebruik van wifi-toepassingen in de gezondheidszorg is de voorbije twaalf maanden met meer dan 60 procent gestegen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau ABI Research. Er wordt aan toegevoegd dat ook op middellange termijn rekening zal mogen gehouden worden met een hoge dubbelcijferige groei. De onderzoekers merken op dat inmiddels de grootste bezwaren tegen de complexiteit en onbetrouwbaarheid van draadloze toepassingen in de gezondheidszorg zijn weggenomen. Het toenemend aantal toepassingen van draadloze technologieën benadrukt volgens ABI Research dat er wereldwijd steeds meer interesse groeit om de flexibiliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg door wifi-technologieën te kunnen verbeteren. Eerder al stelde ABI Research te verwachten dat wifi-gezondheidszorg een snelle groei zou kennen en over vier jaar een omzet van 4,9 miljard dollar zou realiseren.

Uit cijfers van het Amerikaanse Center for Connected Health blijkt alvast dat een draadloos waarschuwingssysteem ervoor zorgt dat meer patiënten op tijd hun geneesmiddelen voor hun bloeddruk op het juiste tijdstip nemen. Daarbij zou een stijging met 27 procent worden opgetekend. Onder meer Sony Ericsson heeft een systeem ontwikkeld met een apparaat dat draadloos gestuurd de patiënt met een lichtsignaal of een ringtone aangeeft dat hij een geneesmiddel moet innemen. Het apparaat kan ook wekelijks per email een update versturen naar een geselecteerde vriend of een familielid en kan ook bestellingen plaatsen bij de apotheker. Tenslotte verstuurt het apparaat maandelijks ook een rapport naar de patiënt en de behandelende geneesheer. Op die manier draagt het toestel er volgens Sony Ericsson toe bij dat de patiënt optimaal omgaat met geneesmiddelen.

"De resultaten van het onderzoek zijn bijzonder bemoedigend," benadrukt Alice Watson, verantwoordelijke onderzoek bij het Center for Connected Health. "Het systeem is duidelijk zinvol gebleken voor de patiënten. De gezondheidszorg moet bereiken dat patiënten strikter bij hun voorgeschreven geneesmiddelen en gezondheidsplannen blijven." De onderzoekers stelden dat de wifi-technologie ervoor zorgde dat 98 procent tot 99 procent van de patiënten zich aan hun voorgeschreven medicatie-schema hielden. In de controlegroep zonder wifi-hulp bleek dat slechts 71 procent te bedragen. De onderzoekers van ABI Research benadrukken wel dat de technologie gemakkelijk moeten kunnen worden geïnstalleerd en geïmplementeerd. Een bijkomend probleem kan zijn dat niet overal wifi-technologie beschikbaar is.

13:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi, gezondheidszorg |  Facebook |

03-09-09

Toch toekomstmogelijkheden voor draadloos internet op vliegtuig

Draadloos internet aan boord van vliegtuigen is tot nu toe niet echt een succes gebleken en weinige reizigers zijn bereid daarvoor extra te betalen, maar toch zijn er heel wat toekomstmogelijkheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Wakefield Research in opdracht van de sectororganisatie Wi-Fi Alliance. Daaruit blijkt dat bij zakelijke reizigers een grote interesse bestaat voor een aanbod aan draadloos internet tijdens verplaatsingen met het vliegtuig. Volgens Kelly Davis-Felner, marketing director bij de Wi-Fi Alliance, zal het succes in de toekomst wellicht bepaald worden door het zakelijk model dat luchtvaartmaatschappijen daarrond zullen ontwikkelen.

Uit het onderzoek van Wakefield Research blijkt dat 76 procent van de zakelijke reizigers zegt te zullen kiezen voor verplaatsingen met een luchtvaartmaatschappij die draadloos internet aanbiedt. Bovendien merkt 55 procent van de ondervraagden op bereid te zijn om een vlucht met één dag uit te stellen om aan boord van een vliegtuig toegang te kunnen hebben tot draadloos internet. De helft van de ondervraagden zegt soms zelfs een nachtvlucht te nemen omdat ze bij dagvluchten zonder internet tijdens de werkuren onbereikbaar zijn. De onderzoekers stellen dat betalende hotspots in luchthavens en hotels relatief succesvol zijn en ze menen dat één of andere vorm van betalend draadloos internet dan ook op vliegtuigen mogelijk moet zijn.

Tot nu toe wordt volgens bepaalde cijfers slechts door 10 procent van de reizigers gebruik gemaakt van betalend draadloos internet aan boord van vliegtuigen. Volgens de Amerikaanse krant The New York Times zou de technologische evolutie van het internet daar echter voor een groei kunnen zorgen. "De huidige laptops zijn in de beperkte ruimte op vliegtuigen weinig handig," wordt er daarbij opgemerkt. "Met smartphones en de opkomst van de kleinere notebooks zou dat nadeel echter kunnen weggewerkt worden. Bovendien verbruiken deze kleinere toestellen minder energie, zodat de beperkte activiteit van batterijen ook geen probleem meer zouden betekenen voor het gebruik van draadloos internet tijdens vliegtuigreizen."

14:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, wifi, luchtvaart |  Facebook |

07-02-09

Draadloos internet leidt tot conflicten in vliegtuig

Draadloos internet begint zijn weg in het vliegtuig te vinden. Voor de luchtvaartmaatschappijen, die alle mogelijke financiële hulp kunnen gebruiken, is het betalende aanbod een extra vorm van inkomsten. Ook vele passagiers zijn blij met de ontwikkeling, zodat ze tijdens de vliegreis kunnen verder werken of op een andere manier hun tijd kunnen verdrijven. Maar vanuit diverse hoeken komt de opmerking dat het wifi-aanbod tot wrijvingen zou kunnen leiden tussen passagiers. Vertegenwoordigers van het cabinepersoneel voegen er aan toe dat potentiële terroristen het draadloos internet zouden kunnen gebruiken om aanslagen te plegen. Bovendien worden zakenreizigers nu ook tijdens de vliegtuigreis ten allen tijde bereikbaar, wat vele voordelen, maar ook nadelen kan hebben.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines zegt zich bewust te zijn van de mogelijke overlast die het wifi-gebruik aan boord van vliegtuigen zou kunnen veroorzaken. "Er moet rekening mee gehouden worden dat het vliegtuig een openbare plaats is," aldus Ranjan Goswami, directeur productontwikkeling bij Delta Airlines tegenover de Amerikaanse krant The New York Times. "Er is een nauw contact met de andere passagiers en de bemanning. Daarom werd aan het cabinepersoneel gezegd dat er krachtdadig moest opgetreden worden tegen passagiers die voor overlast zorgen, net zoals tegen mensen die teveel gedronken hebben. Het cabinepersoneel weet perfect hoe daarmee omgegaan moet worden. Wie de andere passagiers lastig valt, wordt van het internet afgesloten."

De Amerikaanse Association of Flight Attendants stelt echter dat draadloos internet het cabinepersoneel zou kunnen bemoeilijken om de orde in het vliegtuig te handhaven en hen van andere taken zou kunnen afleiden. Bovendien wijst de organisatie erop dat draadloos internet aan terroristen de mogelijkheid zou kunnen bieden om aan boord contact te houden met elkaar en met samenzweerders op de begane grond. "Op dit ogenblik zijn die mogelijkheden grotendeels beperkt," aldus de organisatie. De Amerikaanse Federal Aviation Administration verbiedt het gebruik van mobiele telefoons aan boord van vliegtuigen omdat die het navigatiesysteem van de vliegtuigen zouden kunnen storen, maar draadloos internet kan dat probleem omzeilen en internettelefonie mogelijk maken.

Indien honderdvijftig passagiers van een vliegtuig op een binnenlandse vlucht van het wifi-aanbod gebruik zouden maken, zou dat de luchtvaartmaatschappij 1.500 dollar extra inkomsten opleveren. Delta Airlines zegt dat de service te recent is om te kunnen bepalen of het aanbod een grote populariteit geniet bij de passagiers. Elders in de wereld is draadloos internet aan boord van vliegtuigen al wel ingeburgerd. Daar stellen passagiers dat de service perfect werkt voor videosites zoals YouTube, maar dat de verbinding niet snel genoeg is voor live streams van televisieprogramma's. Voor het downloaden zou er echter wel voldoende bandbreedte voorradig zijn.

Delta Airlines zegt vooral te rekenen op het corrigerend gedrag van medepassagiers, die mekaar duidelijk zouden moeten maken wat al dan niet door de beugel kan.

13:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, wifi, luchtvaart |  Facebook |

27-01-09

Geconcentreerde wifi-netwerken kwetsbaar voor hackers

wifi1Een dichte concentratie van toegangspunten tot draadloos internet zouden door technische onderlegde criminelen gebruikt kunnen worden om virussen en wormen te verspreiden. Dat zeggen wetenschappers van de Universiteit van Indiana. Veiligheidslekken en de populariteit van draadloze toegangspunten in de steden maken deze netwerken volgens de wetenschapper ideaal om malware te verspreiden. Daarbij voerden de onderzoekers aan dat een worm gradueel alle toegangspunten in een stedelijk gebied kon besmetten. Uit hun experimenten bleek dat de meerderheid van de belangrijkste toegangspunten in amper vierentwintig uur tijd konden worden besmet. Binnen twee weken zouden 55 procent van alle wifi-toegangspunten aangetast zijn. De onderzoekers stellen dat wifi-gebruikers zouden moeten verplicht worden om standaard-paswoorden te gebruiken en aangemoedigd worden om encryptie toe te passen.

"De resultaten van het onderzoek tonen aan dat in stedelijke gebieden tienduizenden internetgebruikers gevaar lopen," aldus BBC News. "Tot nu toe bleven aanvallen via wifi-routers eerder beperkt, waarbij meestal een vals toegangspunt werd gecreëerd om persoonsgegevens en andere informatie te stelen van internetgebruikers die deze locaties uitkozen om online te gaan. Maar de onderzoekers van de Universiteit van Indiana hebben aangetoond dat er ook aanvallen kunnen worden gelanceerd via een combinatie van diverse toegangspunten. Daarbij kunnen criminelen volgens de wetenschappers hun voordeel halen uit het feit dat slechts weinig internetgebruikers de moeite doen om hun toegang tot draadloos internet af te sluiten voor anderen."

"Uit onderzoek is gebleken dat maximaal 40 procent van de wifi-routers zijn gecodeerd om slechts aan een bepaald aantal internetgebruikers toe te laten," voeren de onderzoekers Hao Hu, Steven Myers, Vittoria Colizza en Alessandro Vespignani aan. "Bovendien wijzigen de meeste gebruikers ook niet de oorspronkelijke paswoorden die de fabrikant heeft meegegeven. Dat maakt het voor hackers gemakkelijker om toegang te krijgen tot de routers. Daarnaast is ook gebleken dat slechts weinig routers voorzien zijn van een sleutel die een eindeloze poging om paswoorden te raden, af te breken." Bij een test in New York slaagden de onderzoekers in om op twee weken tijd ongeveer 18.000 toegangspunten te kraken. Ze sturen dan ook aan op betere beveiligingsmaatregelen van deze draadloze toegangspunten, zodat de gevolgen van dergelijke aanvallen beperkt zouden kunnen worden.

17:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, wifi, hacker |  Facebook |

26-09-08

Londen moet een wifi-stad worden

Londen moet een wifi-stad worden waar internet overal toegankelijk is. Dat zegt de Londense burgemeester Boris Johnson. Hij stelt daarbij voor om te starten in Stratford, het centrum van de Olympische Spelen, die in 2012 in Londen worden georganiseerd. Dat plan is volgens Johnson beter dan het voorstel van de Britse premier Gordon Brown, die 700 miljoen wil investeren in kortingsbonnen, die aan schoolkinderen zouden worden gegeven voor computers, zodat ze gestimuleerd zouden worden om online te gaan.

De Britse premier wil een gratis internettoegang voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt zouden verhogen. Volgens Gordon Brown missen 1,4 miljoen Britse jongeren zonder internettoegang een belangrijk aspect van hun opvoeding, die nodig is om een goede baan te vinden. Ook Boris Johnson zegt dat mensen zonder technologie-kennis moeten geholpen worden en gestimuleerd worden om op het internet te gaan, maar het beste middel daarvoor is volgens hem een stad die volledig gedekt wordt door het internet.

Boris Johnson zei tegelijkertijd dat Londen met zijn Olympische Spelen geen imitatie wil worden van Peking. De Londense burgemeester zei daarbij dat ook het Internationaal Olympisch Comité geen herhaling van het Chinese evenement wil. Londen moet volgens Johnson een enthousiasme creëren rond de Olympische Spelen, zoals dat ook in Sydney, maar niet in Peking, het geval was. Hij voegde er aan toe dat er ook geen verdere belastingsverhogingen zouden komen om de Olympische Spelen te financieren en dat het evenement zijn voorziene budget van 9,3 miljard euro niet zou overschrijden.

14-09-08

Wifi zorgt voor hoge vlucht pornografie

Vliegend personeel van American Airlines roept de luchtvaartmaatschappij op om filters te installeren op de draadloze internettoegang die het bedrijf sinds kort op veel binnenlandse vluchten aanbiedt. Volgens de vakbonden klagen zowel personeel als passagiers geregeld over reizigers die op hun laptops porno bekijken. Voorstanders van vrije meningsuiting wijzen echter op de gevaren van het bepalen van grenzen voor het doorlaten van informatie. De vakbonden stellen dat veel luchtvaartmaatschappijen ook filters hebben geïnstalleerd om te voorkomen dat reizigers de internetverbinding gebruiken om goedkoop te telefoneren.

"Sinds augustus kunnen reizigers op vluchten van New York naar San Francisco, Los Angeles en Miami tegen betaling gebruikmaken van draadloos internet," aldus het persbureau ANP. "Volgens de vakbonden klagen zowel personeel als passagiers van American Airlines sindsdien regelmatig over reizigers die porno bekijken op hun laptops." Het Electronic Privacy Information Center (EPIC) waarschuwde echter voor een glijdende schaal. "Als de deur eenmaal op een kier staat, waar trekt men dan nog de grens van de informatie die klanten wel en niet kunnen bekijken?" wordt er opgemerkt.

Het EPIC vroeg zich bovendien af of luchtvaartmaatschappijen dan ook regels moeten opstellen voor bijvoorbeeld dvd's die reizigers tijdens de vlucht bekijken. Ook een woordvoerder van American Airlines uitte zijn bedenkingen. "Klanten die ongepast materiaal bekijken, zijn niet nieuw," benadrukte hij. "Op vliegvelden wordt ook pornografische lectuur verkocht. Het personeel heeft voldoende heeft om met dergelijke situaties om te gaan." De vakbonden gaven toe dat vliegend personeel geen zedenpolitie moet worden, maar ook niet geconfronteerd willen worden met geweld en pornografie.

10:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, wifi, luchtvaart, pornografie |  Facebook |

29-03-08

Thalys krijgt draadloos internet

Reizigers met de hogesnelheidstrein Thalys krijgen binnenkort de beschikking over een breedbandinternetverbinding. Dat heeft het Nederlandse spoorbedrijf NS Hispeed gezegd. Eind dit jaar zouden de 26 Thalys-treinen volgens het bedrijf over een wifi-verbinding beschikken. Ook de Franse spoorwegmaatschappij SNCF is begonnen met tests rond snel internet in TGV-treinen.

"Op Thalysreizen tussen Amsterdam en Parijs kunnen reizigers straks de hele tijd online werken op hun laptop,” aldus een woordvoerder van NS-Hispeed tegenover het persbureau ANP. Begin mei van dit jaar zou de eerste Thalys met een permanente internetverbinding rijden. Het is nog onduidelijk hoeveel de reiziger zal moeten betalen voor internet in de Thalys. Ze zullen waarschijnlijk een kaart kunnen kopen met een inlogcode.

De SNCF kondigde een test aan met wifi-verbindingen en multimedia in de treinen op de TGV-Estlijnen naar Duitsland, Luxemburg en Zwitserland. Zowel in de eerste als in de tweede klasse kunnen reizigers tot en met de zomer gratis surfen op een storingvrije internetverbinding. Net als NS Hispeed wil de SNCF nog geen harde uitspraken doen over de internettarieven, al liet men wel een bedrag van 3 euro per uur vallen.

Meer over verkeer en transport

13:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: thalys, internet, wifi, tgv |  Facebook |

04-09-07

Wifi-stadsnetwerken zijn te duur

Verschillende Amerikaanse steden zien alsnog af van de aanleg van draadloos internet binnen hun gemeentegrenzen. De aanloopkosten blijken zo hoog en de gebruikersaantallen zo laag, dat het een stuk minder interessant wordt. Onderzoek toont dat slechts 1 tot 2 procent van de Amerikaanse stedelingen inlogt op een dergelijk WiFi-netwerk, terwijl 10 tot 25 procent werd verwacht.

Onlangs besloten de steden San Francisco, St. Louis en Chicago hun plannen voor de aanleg van een draadloos netwerk in de binnenstad te bevriezen. Voordien waren ze nochtans grote voorstanders van het concept. De aanbieders van WiFi schrikken terug van de initiële kosten, die veel hoger blijken dan eerder werd aangenomen. In de Verenigde Staten zijn al meer gemeenten die stedelijke WiFi aan de kant schoven.

Veel van de Amerikaanse plannen dreigen nu te sneuvelen doordat ze te rooskleurig waren voorgesteld. Zo boden sommige WiFi-aanbieders de gemeenten aan om alle kosten voor de aanleg en onderhoud op zich te nemen. Nu krabbelen ze daar van terug omdat die kosten veel hoger blijken te worden dan destijds verwacht en de projecten dus niet commercieel haalbaar. Er is veel meer WiFi-zendapparatuur nodig om ook binnenshuis voldoende dekking te garanderen.

In Europa zijn veel steden nog druk bezig met de ontwikkeling van een al dan niet gratis toegankelijk draadloos netwerk. Zo ging in het financiële district van London, volgens eigen zeggen, eerder deze maand 's werelds meest geavanceerde netwerk van start. Het plan is om uiteindelijk heel Londen van WiFi te voorzien.

14:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, wifi |  Facebook |

15-06-07

Londen is wifi-hoofdstad

Londen is de wifi-hoofstad van de wereld geworden. Dat is de conclusie van een rapport van RSA Security, dat de groei van het draadloze internet onderzocht in de financiële centra Londen, New York en Parijs. Tijdens de voorbije twaalf maanden steeg het aantal wifi-hotspots in Londen met 160 procent, waarmee de Britse hoofdstad de twee andere financiële centra overvleugelt.

Volgens RSA Security zijn er in Londen nu 7.130 wifi-hotspots actief, tegenover 6.371 in New York en 827 in Parijs. De Londense hotspots zijn voor 94 procent te vinden binnen bedrijven. De rest is beschikbaar in café’s en openbare bibliotheken. In New York blijkt echter 15 procent van alle wifi-hotspots toegankelijk te zijn voor het grote publiek. In Parijs gaat het over 11 procent van alle wifi-hotspots.

In Londen bleek 76 procent van de zakelijke hotspots beveiligd te zijn, tegenover 64 procent in New York en 71 procent in Parijs. De groei van het Londense wifi-netwerk gaat volgens de studie niet ten koste van de veiligheid, want het aantal onbeveiligde wifi-punten is zelfs gedaald. Door een verdere bewustmaking denken de onderzoekers dat de veiligheid van het draadloze internet in de toekomst nog zal toenemen.

De studie onderzocht alleen de drie grote financiële centra. Er werd niet gekeken naar andere steden, zoals San Francisco, waar wifi bijzonder populair is.

14:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, new york, parijs, wifi, internet |  Facebook |

22-05-07

Wifi geen gevaar voor gezondheid

Er zijn geen bewijzen dat de straling van Wifi-hotspots een gevaar zouden kunnen betekenen voor de gezondheid. Dat zegt de Britse professor Lowrie Challis, voorzitter van het Mobile Telecommunications and Health Research (MTHR) aan de universiteit van Nottingham. Eerder had een team van de Britse omroep BBC opgemerkt dat de Wifi-straling in één school drie keer hoger was dan die van gsm-zendmasten.

“De resultaten lagen weliswaar 600 keer beneden de veiligheidsgrens die door de Britse overheid is vastgelegd, maar er blijven discussies over het Wifi-gebruik,” aldus BBC News. “Maar volgens professor Lawrie Challis lijkt Wifi geen enkel gezondheidsrisico in te houden. Hij stelt dat de blootstelling aan Wifi-stralingen heel beperkt blijven. De zenders hebben een klein vermogen en bevinden zich op een afstand van het menselijk lichaam.”

Toch stelde professor Challis dat men kinderen zou moeten aanraden hun draagbare computer niet op schoot te houden wanneer ze voor een relatief langere periode online gaan, zoals men hen ook op het hart drukt hun gsm-toestel niet teveel te gebruiken. In 2002 vroeg het Britse Health Protection Agency dat de overheid geen sterke gsm-masten zou laten plaatsen in de buurt van scholen, tenzij de directie en de ouders daarmee akkoord zouden gaan.

De Britse gezondheidsdeskundige Malcolm Sperrin vertelde aan BBC News dat de wifi-straling 100.000 keer lager is dan die van een magnetron. “Bovendien kan het weefsel van het menselijk lichaam door radiogolven alleen opgewarmd worden indien er van dichtbij contact is,” stipte hij aan. Volgens het Health Protection Agency zorgt een verblijf van één jaar in een Wifi-hotspot voor evenveel straling als een gsm-gesprek van twintig minuten.

Sperrin benadrukte dat radiostraling al meer dan een eeuw deel uitmaken van het dagelijkse leven. “Indien dat schadelijke gevolgen zou hebben gehad, zouden die effecten al zijn opgemerkt en bestudeerd,” voerde hij nog aan. De Zweedse wetenschapper Olle Johansson van het Karolinska Institute en de Amerikaanse professor Henry Lai van de Washington State University zeggen nochtans wel effecten opgetekend te hebben.

14:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi, gezondheid |  Facebook |

27-04-07

Aantal wifi-hotspots groeit met kwart

Dit jaar zal er wereldwijd van 179.500 wifi-hotspots gebruik gemaakt kunnen worden. Dat is een groei met nagenoeg 25 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau ABI Research. Driekwart van de wifi-locaties zijn terug te vinden in Noord-Amerika en Europa, maar vooral Asia-Pacific betekent een belangrijke groeimarkt, hoewel China trager evolueert dan men oorspronkelijk had voorzien.

Tegen 2012 zullen er volgens ABI Research in Asia-Pacific nagenoeg evenveel wifi-hotspots terug te vinden zijn als in Noord-Amerika. Met 70.000 wifi-locaties is Europa op dit ogenblik duidelijk marktleider. Dat is volgens ABI Research vooral te danken aan het ontplooien van wifi-netwerken in de retailsector. Ook McDonald’s is zijn 4.000 restaurants in een snel tempo met wifi-technologie aan het uitrusten.

De hotelindustrie heeft wereldwijd 46.000 wifi-hotspots, waardoor de sector een belangrijke speler is op het gebied van de hotspot-ontwikkeling. ABI Research stelt trouwens dat niet alleen het aantal hotspots en het aantal gebruikers in stijgende lijn gaat, maar dat de gebruikers ook opmerkelijk meer gebruik maken van het bestaande aanbod. “Dit betekent dat de gebruiker steeds vaker draadloos zijn e-mail controlereert of op het internet wil surfen,” voeren de onderzoekers aan.

Volgens ABI Research zullen vele grote hotelketens op termijn overstappen op voice-over-wifi. “Vele gasten zullen immers hun dure gsm-gesprekken willen inruilen voor gratis wifi-gesprekken langs hotspots,” voorspelt het onderzoeksbureau.

15:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi, hotspots, internet, telecom |  Facebook |

30-03-07

Met de wifi-bus de hort op

Autobussen met wifi-toegang moeten ook in de meest afgelegen regio's van ontwikkelingslanden zoals Rwanda, Cambodja en Paraguay en landelijke gedeelten van India internet tot bij de locale bevolking brengen. Dat is één van de projecten van het United Villages Project. Daarbij worden populaire pagina's voor de locale bevolking geselecteerd, maar er kan ook specifieke informatie aangevraagd worden.

"De autobussen en een vloot motorfietsen updaten hun webpagina's in steden vooraleer ze zich naar afgelegen dorpen begeven," omschrijft Amir Hassan, oprichter van United Villages, het project tegenover BBC News. "Vervolgens communiceert de wifi-bus ter plaatse met de locale computers, waar de plaatselijke bevolking op haar beurt de informatie kan komen raadplegen."

"In ontwikkelingslanden is het in vele regio's te duur om kabels aan te leggen om een gewone internetverbinding aan te leggen," stipt de BBC aan. "Bovendien is het ook met draadloze technologie niet mogelijk om bepaalde gebieden te bereiken. Met de wifi-bussen kan men er volgens Amir Hassan toch in lukken om de plaatselijke bevolking toch een gedeelte van het internet aan te bieden."

"In de landelijke regio's van India is men slechts in een minuscuul gedeelte van het internet geïnteresseerd," aldus Amir Hassan. "Ze willen de cricketuitslagen weten en willen de nieuwe foto's van actrice Aishwarya Rai bekijken of de nieuwste muziek uit Bollywood horen. Dankzij de wifi-bus kunnen ze dat nu op de locale computer, meestal ondergebracht in de plaatselijke winkel, terugvinden."

De wifi-bus rijdt volgens Amir Hassan tot zes keer per dag door het dorp. Bij elke passage worden de pagina's op de locale computer ververst. "Naast dit standaardaandob kan men ook voor een klein bedrag extra informatie opvragen," voert Hassan nog aan. "Die wordt dan door de bus bij een volgende ronde langs de stad opgehaald om de informatie bij een volgende doordocht in het dorp door te geven aan de locale computer."

De wifi-bus verzamelt en bezorgt ook e-mails van de dorpelingen. "Bovendien is het voor de dorpelingen nu ook veel gemakkelijker om essentiële producten zoals meststoffen, pesticides, boeken en geneesmiddelen te bestellen," aldus de initiatiefnemer. "We hebben een catalogus waar ze deze producten kunnen bestellen, waarna ze de volgende dag door de wifi-bus worden geleverd. Op die manier brengen we e-commerce naar landelijk India."

Volgens de initiatiefnemers is het project bovendien een uitgelezen middel om de locale jongeren duidelijk te maken wat men met een computer kan bereiken en welke mogelijkheden en zelfs carrièremogelijkheden daardoor geboden worden.

15:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi, derde wereld |  Facebook |

14-03-07

Zeeland wordt groot wifi-bolwerk

De Nederlandse provincie Zeeland denkt aan de uitbouw van een wifi-netwerk dat het hele provinciale grondgebied of bepaalde regio's zou kunnen dekken. Er wordt daarrond op dit ogenblik de laatste hand gelegd aan een haalbaarheidsonderzoek. In Utrecht en Groningen werden eerder al gelijkaardige onderzoeksprojecten opgestart.

"Het Zeeuwse IT-bedrijf Vaips.nl, dat het onderzoek mee helpt uitvoeren, stelt dat het nog niet vast staat of het wifi-netwerk provinciedekkend zal worden of dat er grote wifi-zones zullen aangelegd worden," aldus het magazine Emerce. "In het haalbaarheidsonderzoek worden scenario's beschreven met daarbij de mogelijke kosten, vormen van exploitatie en technische eisen."

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden volgende maand aangeboden aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland aangeboden. Eerder al onderzocht het bureau Stratix de mogelijkheden om in Utrecht een stadsdekkend wifi-netwerk aan te leggen. Dat ging uit van een gebied van 25 vierkante kilometer, met 25 postsen per vierkante kilometer. In drukbevolkte gebieden zou dat kunnen oplopen tot 100 posten.

De kosten van het Utrechtse project worden geraamd op 13 miljoen euro voor een periode van vijf jaar, met inbegrip van het onderhoud. "Een aantal spelers ziet kansen in een stadsdekkend wifi-netwerk, want grote telecom-operatoren zijn enkel geïnteresseerd in centrale locaties, zoals hotels, treinstations en restaurants," aldus nog Emerce.

14:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi, zeeland |  Facebook |

07-03-07

Wifi bepalend voor hotelkeuze

Mensen bepalen hun overnachtingsplaats of vergaderlocatie steeds meer op basis van de beschikbaarheid van een betrouwbare Wifi-toegang. Dat stelt iPass, een wereldwijde aanbieder van diensten die het beheer van zakelijke mobiliteit integreren. Het bedrijf voert verder aan dat de Wifi-sector een schitterend jaar achter de rug heeft.

Volgens iPass kennen ketens zoals de Marriott-hotels en Starbucks-cafés een groeiende populariteit, omdat de gebruiker weet dat hij daar over een draadloze internetverbinding kan beschikken. In de Verenigde Staten wordt volgens het bedrijf het meest van Wifi-gebruik gemaakt, gevolgd door Groot-Brittannië, Duitsland, Zwitserland en Nederland. Daar was de luchthaven van Schiphol tijdens de tweede helft van het voorbije jaar de meest gebruikte Wifi-locatie, gevolgd door drie hotels in Eindhoven.

De sterke groei van het wereldwijde Wifi-gebruik is volgens iPass vooral te danken aan informatiecampagnes voor het brede publiek. “Bovendien begint men nu duidelijk het grote voordeel te zien om overal een internetverbinding te kunnen opzetten, waar men zich ook bevindt,” voert het bedrijf aan.

14:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi, internet |  Facebook |

27-02-07

Draadloos zorgt voor intensiever internetgebruik

Draadloze technieken zorgen ervoor dat gebruikers actiever worden op het internet. Dat blijkt uit een onderzoek van het Pew Internet and American Life Project. Volgens de onderzoekers geeft draadloze toegang aanleiding tot een intensiever gebruik, waarbij toegang belangrijker blijkt te zijn dan mobiliteit. Draadloze internettoegang gebeurt vooral van thuis uit of buiten kantoor.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 54 procent van de internetgebruikers elke dag zijn e-mail controleert, maar bij gebruikers van draadloos internet loopt dat op tot 72 procent. Ook bleek nagenoeg de helft van de draadloze gebruikers elke dag online nieuws te volgen, terwijl dat bij de gewone internetgebruikers 31 procent bedraagt.

De onderzoekers stellen dat het aantal draadloze internetgebruikers van januari 2005 tot december 2006 verdubbeld is van 10 procent tot 20 procent. Ongeveer 80 procent van deze draadloze gebruikers had thuis ook toegang tot breedband internet. Vooral beneden de leeftijd van dertig jaar blijkt draadloos internet heel actief gebruikt te worden.

Het Pew-rapport merkt op dat de hedendaagse levensstijl verwacht dat men heel veel toegang moet kunnen hebben tot e-mail en draadloos internet, wellicht in grote mate omwille van een professionele noodzaak. Tachtig procent van de ondervraagden had een laptop met draadloze toegang en 88 procent zei thuis een draadloos netwerk te hebben.

Ongeveer 60 procent van de ondervraagden had draadloos internet gebruikt op een andere locatie dan het werk of thuis. Slechts één op drie van de laptop-gebruikers hadden op het werk toegang gezocht tot een draadloos netwerk. Tien procent had een gsm-toestel dat verbinding gaf met het internet.

14:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, wifi |  Facebook |

26-02-07

Vancouver vreest draadloze terroristische aanslag

De organisatoren van de Olympische Winterspelen van 2010 in het Canadese Vancouver vrezen dat terroristen van het gratis draadloos netwerk van de stad zullen gebruik maken om criminele acties te ondernemen. Specialisten van de politie van Vancouver stellen dat de stad zich met zijn open netwerk heel kwetsbaar opstelt tegenover malafide figuren.

Vancouver heeft een draadloos netwerk dat gratis of tegen een lage kostprijs toegankelijk is. "Een groot gedeelte van de infrastructuur van de stad wordt gestuurd langs dit netwerk," waarschuwt de krant The Vancouver Sun. "Onder meer het beheer van gasmeters, busdiensten en de verkeerssignalisatie gebeurt via dit netwerk."

Computermisdaad-bestrijder Mark Fenton vertelde aan de krant dat het samenbrengen van al die vitale connecties op hetzelfde netwerk heel gevaarlijk is. "Daardoor stelt de stad zich heel kwetsbaar op voor een terroristische aanslag," voerde hij aan. "Dit is niet gewoon een theoretisch model, want dergelijke dingen zijn al gebeurd."

Ook de Canadese beveiligingsspecialist O.J. Jonasson stelde dat men zich echt zorgen moet maken over een een georchestreerde terroristische aanval, maar anderen stellen dat de voorspellingen niet meer zijn dan een scenario voor een thriller. "De politie van Vancouver overschat het belang van de Olympische Winterspelen," merkte beveiligingsspecialist Bruce Schneider op.

Detective Fenton wees er echter op dat een terrorist door het open, draadloze systeem van de stad simpelweg met zijn laptop vanop een bus zijn criminele feiten kan plegen. The Vancouver Sun plaatste dan ook een foto van een man met een laptop in de krant. "Iedereen met een laptop en een draadloze internettoegang kan een terroristische daad plegen," staat erbij te lezen.

09:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vancouver, olympische spelen, wifi, terrorisme |  Facebook |

13-02-07

Wifi-criminaliteit steeds grotere bedreiging

Internetcriminelen zoeken elke gelegenheid om ongestoord hun activiteiten te kunnen verder zetten. Daarbij maken ze nu ook steeds meer gebruik van wifi-hotspots, want daardoor kunnen ze bijzonder gemakkelijk anoniem tewerk gaan. De politie geeft toe dat er op dit ogenblik weinig kan gedaan worden om deze praktijken een halt toe te roepen.

"De voorbije zomer viel de politie binnen bij een bewoner van een groot appartementsgebouw in Arlington County, want ze hadden bewijzen in handen dat de betrokkene kinderpornografie op het internet verhandelde," stipt The Washington Post aan. "Maar de inval leverde niets op. Het appartement in kwestie werd bewoond door een oudere vrouw die helemaal niets met de zaak te maken bleek hebben."

Al vlug kwam aan het licht dat de echte criminelen gebruik hadden gemaakt van de draadloze internettoegang van de vrouw om anoniem online te kunnen gaan. "Wellicht was één van de buren de echte schuldige, maar door draadloos op het internet te gaan, werd het onmogelijk hem nog op te sporen," gaf de politie naderhand toe.

De Amerikaanse overheid stelt dat criminelen steeds meer gebruik maken van draadloos internet om ongestraft hun praktijken verder te kunnen zetten. "We weten op dit ogenblik niet goed hoe we deze criminaliteit kunnen bestrijden," gaf het Bureau of Investigation van North Carolina toe aan de krant. "Indien deze criminelen zich van hotspot naar hotspot begeven, staan we quasi machteloos."

Het enige wat men op dit ogenblik kan doen, is aan particulieren vragen hun netwerken zo goed mogelijk te beveiligen. "Maar aanbieders van draadloze internettoegang zouden op één of andere manier moeten kunnen achterhalen wie de gebruikers zijn van hun netwerken," aldus de politie.

12:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi, internet, criminaliteit |  Facebook |

01-11-06

Gratis wifi doet verkoop stijgen

Verkooppunten waar gratis wifi-verbindingen worden aangeboden doen vijf keer meer winst dan locaties waar voor de dienst moet betaald worden. Dat is de conclusie van een Europees onderzoek van het draadloze netwerk Free-Hotspot.com. Een dergelijk gratis dienst is volgens de onderzoekers een middel om een trouw klantenbestand uit te bouwen.

Volgens de onderzoekers is 84 procent van de consumenten bereid om meer te kopen op locaties waar gratis wifi wordt aangeboden. “Wanneer de klant niet hoeft te betalen voor wifi-toegang, is bereid om meer te besteden aan de goederen en diensten van de uitbater van het verkooppunt,” benadrukken ze.

Daarnaast stellen de onderzoekers dat 96 procent van de klanten zegt terug te zullen keren naar het verkooppunt waar gratis wifi wordt aangeboden. Ongeveer de helft merkte zelfs of geregeld te zullen terugkeren. “Deze conclusies bevestigen dat gratis wifi voor een brede en winstgevende klantenbasis zorgt,” aldus Free-Hotspot.com. “Bovendien komt deze dienst ook tegemoet aan de behoeften van het bestaande cliënteel.”

Veertig procent begon de gratis wifi-dienst op een bepaalde locatie te gebruiken nadat ze in het uitstalraam een advertentie voor het gratis aanbod hadden opgemerkt.

15:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi |  Facebook |

08-07-06

Newyorkse parken gaan Wifi

Eind augustus zullen draadloze internet-netwerken zijn geïnstalleerd op achttien locaties in tien van de meest bekende parken van New York, met inbegrip van Central Park. Daarmee wil het stadsbestuur de gratis internettoegang op het grondgebied van de stad uitbreiden. Nokia heeft een sponsoringcontract getekend voor het project. Een eerste hotspot is inmiddels al in gebruik genomen.

De draadloze internettoegang in de Newyorkse parken was al in juni 2003 aangekondigd. "Maar allerlei logistieke en technische problemen zorgden voor ernstige vertragingen," stipt The New York Times aan. In oktober 2004 werd de realisatie toegekend aan Wi-Fi Salon, een kleine start-up. Nokia benadrukte dat vele mensen in een park kranten lezen en naar muziek luisteren, maar daarvoor nu steeds meer mobiele toestellen gebruiken.

"Het project bezorgt ons een uitstekend podium om deze nieuwe soorten toepassingen te demonstreren," stipte een woordvoerder van het Finse bedrijf aan. Nokia promoot onder meer eenvoudige computers voor occasioneel internet-gebruik. Op elke hotspot zullen de internetgebruikers met hun laptops een webportal bereiken met informatie over het park en de locale geschiedenis, samen met reclame voor Nokia en andere sponsors.

Nokia weigerde volgens The New York Times verder in te gaan op de details van het sponsoringcontract. Een eerste hotspot werd geactiveerd in Battery Park in het zuiden van Manhattan. Central Park krijgt acht hotspots, terwijl Prospect Park in Brooklyn voorzien wordt van twee Wifi-locaties. "Op elke locatie zullen de computergebruikers gratis hun e-mail kunnen controleren, op het internet surfen en bestanden downloaden," aldus nog The New York Times.

09:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, internet, wifi, central park |  Facebook |