15-07-17

Voor meeste luchtvaartmaatschappijen wordt wifi nieuwe norm

Over vijf jaar zal meer dan de helft van de vloot vliegtuigen van commerciële luchtvaartmaatschappijen in de wereld met draadloos internet zijn uitgerust. Dat komt overeen met een wifi-aanbod aan boord van 14.419 vliegtuigen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Juniper Research. Op dit ogenblik is volgens de studie ongeveer een kwart van alle vliegtuigen van wifi voorzien. Daarbij wordt gewag gemaakt van 5.243 toestellen. De trend zal volgens Juniper gedragen worden door apparaten die door de reizigers zelf - ondanks de huidige controverses rond een eventueel laptopverbod - worden meegebracht.

“Sommige luchtvaartmaatschappijen zijn met de introductie van draadloos internet al verder gevorderd,” benadrukken de onderzoekers. “Onder meer de Australische groep Qantas wil tegen eind volgend jaar zijn volledige binnenlandse vloot - die uit ongeveer tachtig toestellen bestaat - van wifi hebben voorzien. Recent onderzoek van Qantas zou hebben uitgewezen dat momenteel al 33 procent van de reizigers zich op een bepaald ogenblik van de vlucht op het draadloos internet aanmelden. Vijf jaar geleden was dat amper 5 procent. Luchtvaartmaatschappij Emirates kondigde van zijn kant recent aan dat alle passagiers - ongeacht hun status - aan boord van de vliegtuigen gratis internet zouden krijgen aangeboden.”

UIt het onderzoek van Juniper blijkt dat de omzet van entertainment aan boord van de vliegtuigen de volgende vijf jaar een gemiddelde groei met 30 procent zal laten optekenen. Een belangrijk deel van de extra inkomsten zouden volgens de consulent worden gecreëerd door de bijkomende data die door de consument in de loop van de vlucht worden gekocht. Er moet volgens Juniper worden verwacht dat het systeem vooral zal werken met apparaten die door de passagiers op reis worden meegenomen. Die strategie zou vooral op kortere vluchten worden gevolgd. Op verre bestemmingen zou mogelijk gekozen kunnen worden voor vastgemonteerde systemen in de rugleuning van de zetels.

Dat zou de beleving van de consument verrijken, maar zou anderzijds het gewicht van het toestel doen toenemen.

Lees Verder

10:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi |  Facebook |

12-04-17

Persoonlijke informatie wordt geruild tegen gratis wifi

Een meerderheid van de consumenten zal sneller bereid zijn om met een commerciële partij persoonlijke informatie te delen indien in ruil op de winkelvloer gratis toegang tot wifi wordt aangeboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Hughes Europe. Vastgesteld werd dat 74 procent van de shoppers door een gratis wifi-aanbod ertoe bewogen zou kunnen worden om persoonlijke informatie met een externe partij te delen. Het resultaat van de studie bevestigt volgens de onderzoekers eerdere vaststellingen dat consumenten sneller kunnen worden aangezet persoonlijke informatie vrij te geven wanneer hen in ruil een beloning wordt beloofd.

In de eerste plaats geldt die bereidheid volgens Hughes Europe voor de naam van de consument (86 procent), gevolgd door het geslacht (83 procent) en het emailadres (69 procent). Daarentegen blijkt slechts 10 procent bereid informatie te verstrekken over zijn maandelijks bestedingsbudget. Ook gegevens over het fysieke adres (11 procent) en het inkomensniveau (15 procent) wordt niet graag ter beschikking gesteld. Wel wordt opgemerkt dat de retailer erover dient te waken dat het kanaal op een strategische manier wordt gebruikt, want 89 procent van de shoppers erkent te vrezen overspoeld te worden door ongewenste boodschappen. Daarnaast zegt 63 procent te vrezen voor een diefstal van persoonlijke gegevens.

De onderzoekers stelden verder vast dat 85 procent van de consumenten zou overwegen informatie te verstrekken over hun favoriete producten, terwijl 55 procent bereid zou zijn details te verstrekken over geliefkoosde winkels. Er wordt gewaarschuwd dat de hedendaagse consumenten, vooral millennials, bijzonder onderlegd zijn in data en personalisering en bereid zijn om hun gegevens ter beschikking te stellen indien bovenop een gratis wifi-toegang andere beloningen, zoals speciale aanbiedingen en kortingen op basis van persoonlijke voorkeuren, worden voorgesteld. Daarvoor moet volgens Hughes Europe wel worden gewaakt over transparantie rond veiligheid en het beheer van het klantenbestand.

Lees Verder

20:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi |  Facebook |

09-02-17

In retail en horeca is gratis wifi nagenoeg verplichting

Consumenten verwachten in de retail en horeca gratis wifi aangeboden te krijgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Hughes Europe. Vastgesteld werd dat 46 procent van de ondervraagden de voorkeur zou geven aan een winkel die gratis wifi aanbiedt. Bij de restaurants loopt dat cijfer zelfs op tot 66 procent. De onderzoekers merken op dat de technologie niet alleen een aantrekkingskracht heeft op de consument, die bovendien geneigd zou kunnen zijn langer op de winkelvloer te vertoeven, maar ook de winkels een belangrijk voordeel kan bieden. Draadloos internet kan immers een uniek instrument vormen om nuttige informatie over de klanten te verzamelen.

Uit het onderzoek bleek dat 53 procent van de respondenten van mening was dat gratis internet in de winkels algemeen beschikbaar zou moeten zijn. Bovendien voegt 47 procent eraan toe dat het aanbod ook gebruiksvriendelijker zou moeten zijn dan de bestaande systemen. “De resultaten van de studie tonen duidelijk aan dat in retail en horeca een aanbod van gratis wifi een belangrijk voordeel kan opleveren,” benadrukt Chris O’Dell. “Tegelijkertijd moet men zich heel goed bewust van de behoeften en wensen die de consument tegenover online platformen heeft. Men moet er rekening mee houden dat de klant weinig geduld heeft met een technologie die hem geen optimale service levert.”

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat vele consumenten nog altijd klagen over problemen bij het gebruik van gratis wifi. Onder meer werd vastgesteld dat 56 procent van de hotelklanten aangeeft met trage verbindingen te hebben moeten afrekenen, terwijl 53 procent betoogde dat het geregeld zelfs onmogelijk was een verbinding te volgen. In restaurants en cafés bleek eveneens 46 procent te klagen over trage verbindingen, terwijl ook daar 45 procent geregeld gewag maakte van een verlies aan connecties. “Nochtans kan een goede online service aan de uitbater een grotere klantentrouw en een hogere omzet opleveren,” wordt er benadrukt.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi |  Facebook |

16-01-17

Wifi bij meer dan zeventig vliegtuigmaatschappijen

Wereldwijd bieden inmiddels meer dan zeventig luchtvaartmaatschappijen in hun vliegtuigen wifi aan. Tijdens het voorbije jaar werd het aanbod bij elf bijkomende maatschappijen geïntroduceerd. Dat blijkt uit een rapport van het platform Er wordt aan toegevoegd dat inmiddels 39 procent van alle beschikbare zetel-mijlen in de wereld een toegang tot wifi in hun aanbod hebben. De ranglijst wordt aangevoerd door de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines, gevolgd door landgenoot United Airlines. Op de derde plaats staat Emirates Airlines uit Dubai. Er wordt aan toegevoegd dat diverse grote maatschappijen een introductie van wifi in hun volledige vloot overwegen.

Robert Albert, chief executive van Routehappy, verwacht dit jaar de grote wereldwijde doorbraak van wifi in vliegtuigen. “Men mag niet vergeten dat er van het concept tien jaar geleden nog geen sprake was,” merkt hij op. “Bovendien was het aanbod lange tijd grotendeels beperkt tot Amerikaanse maatschappijen. Daarin is het voorbije jaar echter een duidelijke verandering gekomen. Ook in Europa en Azië kon immers een grotere interesse en implementering van wifi aan boord van de vliegtuigen worden opgemerkt.” Ook de kwaliteit van het aanbod neemt volgens Albert gevoelig toe. Vorig jaar werd wereldwijd op 6 procent van de vluchten de beste wifi-kwaliteit aangeboden, dat is inmiddels gestegen tot 7,2 procent.

In de Verenigde Staten zijn er volgens Albert nog slechts weinig luchtvaartmaatschappijen die nog wifi moeten introduceren. Gemiddeld wordt op 83 procent van alle zetel-mijlen van de Amerikaanse maatschappijen wifi aangeboden. Dat betekent een stijging met 8,7 procentpunt tegenover het jaar voordien. Virgin Airlines is de enige partij met een score van 100 procent. In de rest van de wereld zou inmiddels een score van 28 procent worden opgetekend. “Deze cijfers maken duidelijk dat wifi in de luchtvaart niet langer het exclusieve domein van early adopters behoort, maar onderdeel vormt van de technologie die de gemiddelde consument aan boord van de vliegtuigen verwacht,” zegt Robert Albert nog.

Lees Verder

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi |  Facebook |

12-09-13

Vliegtuigpassagier wil vooral wifi aan boord

Vliegtuigpassagiers hechten tijdens de vlucht meer waarde aan draadloze internetverbinding dan aan beenruimte of ander comfort. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Honeywell Aerospace bij meer dan drieduizend vliegtuigreizigers uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Singapore. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat 80 procent van de reizigers tijdens de vlucht een online connectiviteit verwacht. Wel wordt aangevoerd dat wifi bij nagenoeg 90 procent de reizigers tot frustraties leidt, vooral door onderbrekingen en trage verbindingen. Snacks worden het meest courant opgegeven om een draadloze online verbinding te kunnen garanderen.

“Er is een duidelijke verschuiving merkbaar in de wensen en voorkeuren van vliegtuigpassagiers,” merken de onderzoekers op. “Het commercieel vliegtuigverkeer tracht uit commerciële overwegingen om zoveel mogelijk passagiers in één vliegtuig te krijgen. Passagiers klaagden dan ook vaak over een gebrek aan beenruimte en andere ongemakken. Nu blijkt echter dat bijna 90 procent van de reizigers bereid is om allerhande voordelen, zoals gereserveerde zetels of extra beenruimte - op te geven voor een goede draadloze online verbindingen. Dit fenomeen wijst er duidelijk op dat de reiziger het vliegcomfort op een andere manier is gaan definiëren.

De onderzoekers stelden vast dat bijna 66 procent van de reizigers bereid is om een gereserveerde zetel in te ruilen voor een draadloze internet-verbinding, terwijl bijna 33 procent aangaf een zetel met een verstelbare rugleuning te willen opgeven om wifi ter beschikking te krijgen. Bijna 25 procent zou instemmen met een beperkte beenruimte. Meer dan 66 procent van de Amerikaanse reizigers en meer dan 75 procent van hun collega’s uit Groot-Brittannië of Singapore zou liever het ongemak hebben van vertragingen, extra veiligheidscontroles of onaangename medepassagiers dan de toegang tot draadloos internet ontzegd te worden.

Ook bleek dat ongeveer 33 procent van de reizigers liever naast een huilende baby zou zitten dan van het internet afgesloten te worden. De onderzoekers stelden ook vast dat de reizigers het internet aan boord van het vliegtuig eerder voor persoonlijke dan voor professionele aangelegenheden willen gebruiken. De meest populaire activiteit is het lezen of verzenden van email, gevolgd door het raadplegen van sociale netwerken. Meer dan driekwart van de reizigers is van mening dat draadloos internet op vliegtuigen altijd zou moeten worden aangeboden, waarbij ook vaak de snelheid wordt geëist die men thuis of in de werkomgeving gewoon is geraakt.

Lees Verder

14:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, wifi |  Facebook |

05-08-13

Hotels zonder internet-verbinding zitten binnenkort zonder klanten

Hoteliers die aan hun gasten geen gratis mobiele internet-verbindingen aanbieden, dreigen veel klanten te verliezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent OnePoll en reisspecialist Lastminute bij tweeduizend Britse consumenten. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 27 procent van de ondervraagden zou weigeren te verblijven in een hotel dat geen gratis wifi-verbinding aanbiedt. Er wordt opgemerkt dat de consument gewoon is geraakt om overal en altijd toegang te hebben tot het internet en daarvan ook tijdens zijn vakantie niet wenst af te wijken. Er wordt aan toegevoegd dat ook de kwaliteit en snelheid van de verbinding een invloed hebben op de hotelkeuze.

“Een groot deel van de reizigers noemt de beschikbaarheid van een gratis internetverbinding zelfs belangrijker dan de luxe van de accommodatie,” merkt Mark Maddock, managing director voor Groot-Brittannië en Ierland bij Lastminute, op. “De vakantie betekent niet langer meer een totale breuk met het dagelijkse leven. Het onderzoek toonde ook aan dat het gebruik van mobiele apparaten, onder meer om in contact te blijven met het thuisfront, bij 90 procent van de respondenten gemiddeld twee vakantiedagen opslorpt. Ongeveer de helft van de reizigers gebruikt de mobiele apparaten op de vakantiebestemming ook als een platform voor entertainment.”

De onderzoekers stelden vast dat een groot gedeelte van de digitale activiteit tijdens de vakantie bestaat uit het nemen van foto’s. “In veel gevallen gaat het echter eerder om zelfportretten in plaats van bezienswaardigheden,” wordt er aangevoerd. “De foto’s worden ook vaak onmiddellijk op sociale netwerken zoals Facebook of Twitter geplaatst. Verder bleek dat 30 procent van de ondervraagden op vakantie ook gericht op zoek gaat naar restaurants die een gratis internet-verbinding aanbieden.” Professor Cary Cooper, docent psychologie aan de Lancaster University, heeft eerder al aangegeven dat de intensieve digitale activiteit de reiziger ervan dreigt te weerhouden om daadwerkelijk van zijn vakantie te genieten.

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hotel, wifi, toerisme |  Facebook |

03-08-12

Mobiele sector zorgt voor ommekeer in wifi-gebruik

Smartphones en tablets vertegenwoordigden tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 52 procent van het wifi-gebruik. Dat is de conclusie van een onderzoek van het onderzoeksbureau JiWire. Daarmee wordt een belangrijke mijlpaal neergezet. De wifi-sector, onder meer in restaurants en shoppingcenters, werd in het verleden immers gedomineerd door laptops. Het wordt volgens Dee Dee Paeseler, directeur strategische marketing bij JiWire, daarmee voor marketeers niet langer cruciaal om zich te focussen op het apparaat of het type van verbinding, maar moet de gepaste doelgroep op de geschikte locatie met een aangepaste boodschap worden bereikt. Uit het onderzoek bleek verder het gebruik van wifi op één jaar tijd met meer dan 200 procent is gestegen. Dat is te danken aan het toenemend aantal mobiele toestellen dat in gebruik is. Dit biedt volgens de onderzoekers aan adverteerders nieuwe mogelijkheden om mobiele gebruikers te bereiken.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wifi, mobile, laptop, tablet |  Facebook |