05-02-17

Wijn maakt verder opgang op Amerikaanse drankenmarkt

Bier blijft in de Verenigde Staten de lijst met populaire dranken aanvoeren, maar wijn is aan een duidelijke opgang bezig. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Harris Poll bij meer dan tweeduizend Amerikaanse volwassen consumenten. Wijn blijkt volgens het rapport vooral bij vrouwen en vijfenzestigplussers de favoriete drank. Ook bij de hogere inkomenscategorieën wordt een voorkeur voor wijn opgetekend. Algemeen werd vastgesteld dat bier door 38 procent van de ondervraagden als favoriete drank wordt geciteerd, gevolgd door wijn (31 procent) en likeuren en sterke dranken (28 procent).

De onderzoekers zeggen de voorbije tien jaar toch een opmerkelijke evolutie te hebben kunnen optekenen. Bij de bierdrinkers werd de drank twee en tien jaar geleden ook door respectievelijk 83 procent en 73 procent als favoriete keuze naar voor geschoven. Een gelijkaardige tendens kon ook worden vastgesteld bij likeuren en sterke dranken, die twee en tien jaar geleden door respectievelijk 78 procent en 63 procent als favoriete product werd vernoemd. Bij wijn diende echter een totaal andere tendens worden opgetekend. Weliswaar gaf 73 procent van de wijndrinkers aan twee jaar geleden dezelfde voorkeur te hebben gehad, maar wanneer tien jaar terug wordt gegaan, daalt dat cijfer tot 44 procent.

Daarbij kon worden vastgesteld dat 26 procent van de wijndrinkers tien jaar geleden een voorkeur erkende voor likeuren of sterke dranken, terwijl 21 procent verwees naar bier. “Vele consumenten laten een variërend drankpatroon - vaak afhankelijk van de gelegenheid - optekenen,” benadrukt Danny Brager, drankenspecialist bij consulent Nielsen. “Toch heeft nagenoeg iedereen een favoriete drankenkeuze. Voor sommigen zijn die voorkeuren niet veranderd, maar sommigen blijken toch naar een alternatief te zijn overgeschakeld. De toenemende populariteit van wijn is ongetwijfeld gedeeltelijk gebonden aan de leeftijd van de consument, maar ook tonen jongeren een grotere openheid tegenover het product.”

Lees Verder

10:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn |  Facebook |

10-01-17

Jonge Chinezen tonen toenemende interesse in wijn

Er kan op de Chinese wijnmarkt een duidelijke verschuiving worden opgemerkt. De sector is niet langer meer het exclusieve terrein van topambtenaren en hoge bedrijfskaders, maar breidt zich uit naar de gewone consumentenmarkt. Dat staat in een rapport van de financiële groep Rabobank over de Chinese wijnmarkt. Die evolutie heeft volgens het rapport diverse implicaties. Onder meer wordt opgemerkt dat de intrede van de nieuwe consumentgroep heeft geleid naar een toenemende interesse in producten uit lagere prijscategorieën. Bovendien worden op de Chinese importmarkt meer landen van herkomst opgemerkt.

"Tot recent was de Chinese wijnimport vooral gericht op de consumptie door de ambtenarij en het bedrijfsleven," zegt onderzoeker Marc Soccio, analist bij Rabobank. "Er wordt nu echter een belangrijke evolutie opgemerkt in de manier waarop wijn in China wordt verdeeld, aangekocht en geconsumeerd. Daarbij is er vooral sprake van een verschuiving naar de jonge Chinese retail-consument die een grotere interesse in de wijnmarkt toont en daarbij belangstelling laat blijken voor de buitenlandse wijncultuur, waarin hij zich ook verder wil verdiepen. Daarbij blijkt een grotere bereidheid wijn aan te kopen voor de persoonlijke en sociale consumptie, terwijl de uitgaven zich vroeger vooral in de cadeausector situeerden.”

Deze evoluties hebben er volgens Soccio echter ook voor gezorgd dat de Chinese wijnconsument tevens een grotere prijsgevoeligheid vertoont dan in het verleden. Daardoor is ook het prijsniveau van de ingevoerde wijnen gedaald. Goedkopere producten laten dan ook de sterkste groei optekenen, waardoor op de Chinese markt meer Spaanse, Chileense en Italiaanse wijnen kunnen worden aangetroffen. Franse en Australische wijnen blijven echter de invoer domineren en hebben een gezamenlijk aandeel van 55 procent op de Chinese wijnimport. In waarde loopt dat aandeel zelfs op tot 70 procent. De import vertegenwoordigt op dit ogenblik ongeveer één derde van de totale Chinese wijnconsumptie.

China voert inmiddels 33 procent meer wijnen in dan Canada. Amper vijf jaar geleden lag de wijnimport in Canada nog 20 procent hoger dan in China.

Lees Verder

17:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn, china |  Facebook |

11-08-16

Koppels met gelijkaardige drankgewoontes voelen zich gelukkiger

Gezamenlijke wijnmomenten zijn mogelijk één van de geheimen van een gelukkig huwelijk. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij nagenoeg drieduizend echtparen met vijftigplussers in de Verenigde Staten. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat koppels door een gezamenlijke wijnconsumptie zich op langere termijn ook gelukkiger voelen. Belangrijk blijkt volgens de wetenschappers vooral dat de twee partners in de relatie dezelfde drankgewoonte hebben. Koppels waar beide partners drinken of geheelonthouder zijn, bleken immers gelukkiger dan relaties waar slechts één partij alcohol consumeert.

“Er kan moeilijk een verklaring worden gevonden voor het verband tussen de gezamenlijke wijnconsumptie en het geluksniveau van de koppels,” zegt onderzoeksleider Kira Birditt, professor relatiewetenschappen aan de University of Michigan. “Misschien wordt de kwaliteit van het huwelijk beter wanneer de koppels meer vrije tijd kunnen samenbrengen. Wijn is dan ook misschien niet de enige factor in de hogere kwaliteit van de relatie.” Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat beide partners in de relatie wijn dronken. Mannen bleken in het algemeen meer wijn te drinken dan vrouwen.

Vooral bij vrouwen rezen echter problemen wanneer slechts één van de twee partners de gewoonte heeft te drinken. Ook vrouwen die wijn drinken, maar gehuwd zijn met een man die de drank laat, bleken minder gelukkig te zijn met hun huwelijk. De onderzoekers stelden tevens vast dat de partners het drankgedrag van hun wederhelft beïnvloeden, vooral wanneer de koppels ouder worden en gepensioneerd zijn. “Wanneer één partner beslist om te stoppen met drinken, zou ook de wederhelft dat voorbeeld moeten volgen,” zegt Kira Birditt nog.

Waarnemers wezen ook op de relatieve hoge frequentie van drankproblemen. Ongeveer 20 procent van de mannen en 6 procent van de vrouwen bleek met ernstige drankproblemen te worstelen. “Dat is een heel andere groep,” zegt Fred Blow, professor psychiatrie aan de University of Michigan. “Drankproblemen leiden vaak tot een gestoorde relatie met de partner.”

Lees Verder

16:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn |  Facebook |

26-05-14

Wijn was voorbije eeuw een betere belegging dan overheid en kunst

Wijn is tijdens de voorbije eeuw een betere belegging gebleken dan overheidsobligaties, kunst en postzegels en is erin geslaagd om gelijke tred te houden met het rendement dat op de aandelenmarkt werd geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge, Hautes Etudes Commerciales Paris (HEC) en de Vanderbilt University naar zesendertigduizend prijzen die bij verkopen door het veilinghuis Christie’s en wijnhandelaar Berry Bros sinds het einde van de negentiende eeuw werden genoteerd. Opgemerkt wordt dat wijnen een jaarlijkse return van gemiddeld 4,1 procent opleverden.

Kunst en postzegels lieten tijdens diezelfde periode een jaarlijkse return van respectievelijk 2,4 procent en 2,8 procent registreren. Aandelen leverden een gemiddeld rendement van 5,2 procent op. “Uit het onderzoek bleek dat de grote wijnjaren vooral tijdens de eerste decennia een grote waardestijging lieten optekenen,” zeggen de onderzoekers Elroy Dimson, Christophe Spaenjers en Peter Rousseau, die zich baseerden op gekende Bordeaux-wijnen Haut-Brion, Lafite-Rothschild, Latour, Margaux en Mouton-Rothschild. “Na vijftig jaar kon echter een inhaalbeweging worden opgemerkt bij de middelmatige wijnen of tegenvallende jaargangen."

Uit de studie bleek volgens de wetenschappers dat vooral jonge kwaliteitswijnen voor een belangrijke financiële return zorgen. Kwaliteitswijnen krijgen volgens de onderzoekers wel opnieuw een injectie wanneer ze een antiek imago verwerven. Elroy Dimson waarschuwt wel dat investeringen in wijnen niet zonder risico blijven. “Trends kunnen op relatief korte termijn drastische verschuivingen kennen,” voert hij aan. “Porto-wijnen, die op het gebied van rendement slechts matige resultaten lieten optekenen, zijn daarvan een goed voorbeeld.” Volgens Dimson zou echter vooral whisky een belangrijke beleggingscategorie van de eenentwintigste eeuw kunnen worden.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overheid, kunst, wijn, belegging |  Facebook |

21-07-13

Frankrijk etappe in wereldwijde ontwikkeling wijncultuur

De Franse wijncultuur gaat terug tot de keltische of gallische periode vier tot vijf eeuwen voor onze tijdsrekening. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania. De stelling van de Amerikaanse wetenschappers is gebaseerd op de vondst van geïmporteerde etruskische vazen en een wijnpers in de oude havensite Lattara in het zuiden van Frankrijk. De Franse productie is volgens de onderzoekers een etappe in de verspreiding over de hele wereld van de wijncultuur, die ongeveer negenduizend jaar zou zijn gestart in het Taurus-gebergte in Turkije of de Zagros-bergen in Iran.

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn, frankrijk |  Facebook |

17-03-13

China blijft snelstgroeiende wijnmarkt van de wereld

China zal ook de volgende jaren de snelstgroeiende wijnmarkt van de wereld blijven, al zal die trend wel een lichte afzwakking vertonen. Dat blijkt uit een rapport van Vinexpo, organisator van wijnbeurzen. Op dit ogenblik wordt in China gemiddeld 1,4 liter wijn per hoofd van de bevolking gedronken. Over drie jaar zal die consumptie volgens Vinexpo echter zijn toegenomen tot 2,1 liter. Daarmee blijft het land wel ver achter op marktleider Frankrijk, waar 53,2 liter per hoofd van de bevolking wordt geconsumeerd. De volgende drie jaar wordt op de Chinese wijnmarkt nog een groei met 39,6 procent verwacht, tegenover een stijging met 142 procent de voorbije jaren. Opvallend is in China volgens Vinexpo de bescheiden interesse in champagne.

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, wijn |  Facebook |

21-02-13

Amerikaanse wijnproducent dompelt voorraad in oceaanwater

In de stad Charleston in de Amerikaanse staat South Carolina is wijnbouwer Mira Winery gestart met een experiment om uit te zoeken op welke manier het onderdompelen van flessen wijn in het water van de oceaan de veroudering van de wijn kan beïnvloeden. De wijnflessen zullen drie maanden in het water ondergedompeld blijven en zal daarna worden onderworpen aan chemische proeven en smaaktesten om te onderzoeken welke verschillen optreden tegenover wijnen die op het land een verouderingsproces hebben ondergaan. Wijnproducenten weten al langer dat wijn uit gezonken schepen een unieke smaak heeft, waarbij een impact van de oceaan wordt vermoed.

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn |  Facebook |