03-03-11

Nederlandse duurzame energie moet gebrek aan wind compenseren

De Nederlandse windmolens hebben het voorbije jaar 13 procent minder elektriciteit geproduceerd als gevolg van de zeer geringe hoeveelheid wind. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarbij wordt opgemerkt dat de groei van het Nederlandse turbinepark onvoldoende was om het verminderde windaanbod te compenseren. Het rapport maakt gewag van een windproductie van 77 punten. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek het laagste cijfer in meer dan twintig jaar.

Uit het rapport blijkt dat de totale productie van hernieuwbare elektriciteit in Nederland het voorbije jaar ongeveer gelijk bleef. Duurzame energiebronnen vertegenwoordigen ongeveer 9 procent van het binnenlandse Nederlandse elektriciteitsgebruik. De afname van windenergie werd wel gecompenseerd door de winning van energie uit biomassa. Vooral het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales nam volgens het rapport toe.

De Nederlandse binnenlandse vraag naar duurzame elektriciteit nam toe tot ongeveer een kwart van het totale elektriciteitsverbruik. "De eigen productie is niet genoeg om in de vraag te voorzien," wordt er nog opgemerkt. "Daarom wordt er veel geïmporteerd." Nederland heeft in Europees verband afgesproken om 9 procent van het elektriciteitsverbruik uit eigen duurzame productie te halen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek merkt op dat die doelstelling is gehaald. De import van energie telt niet mee in de beleidsdoelstellingen.

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, nederland, wind |  Facebook |

27-01-10

Windcapaciteit Verenigde Staten met 40 procent gestegen

In de Verenigde Staten is de capaciteit aan windkracht het voorbije jaar met 39 procent gestegen. De tewerkstelling in de sector is echter stilgevallen, te wijten aan de onzekerheid over het beleid rond hernieuwbare energiebronnen en de economische recessie, die de productie van windturbines hebben teruggeschroefd. Dat blijkt uit een rapport van de American Wind Energy Association. Volgens het rapport werd vorig jaar in de Verenigde Staten in totaal meer dan 9.900 megawatt aan windkracht geïnstalleerd. Het jaar voordien werd een capaciteit van 8.400 megawatt geïnstalleerd. In totaal hebben de Verenigde Staten volgens het rapport nu een capaciteit van 35.000 megawatt aan windkracht. Dat is voldoende om 9,7 miljoen gezinnen van energie te voorzien. De Verenigde Staten en China zijn op dit ogenblik de grootste producenten van windenergie ter wereld.

Er wordt aan toegevoegd dat de sector het voorbije jaar in totaal 85.000 werknemers telde. "Dat is nagenoeg een status-quo tegenover het jaar voordien," aldus het persbureau Reuters. "Dat is te wijten aan de economische recessie. Het jaar voordien werden in de sector nog 35.000 banen gecreëerd. Denise Bode, chief executive van de American Wind Energy Association, voert daarbij aan dat windenergieprojecten het voorbije jaar moeilijkheden ondervonden om de nodige financiering te verkrijgen. Bovendien is er volgens haar ook een onzekerheid over de overheidstimulansen rond windenergie, waarbij men niet zeker is van belastingsverminderingen op lange termijn en er ook weinig duidelijkheid is over het nationaal beleid op het gebied van hernieuwbare energie." Op dit ogenblik vertegenwoordigt windkracht amper één procent van de totale energieproductie in de Verenigde Staten.

Volgens Denise Bode hebben de herstelplannen van de Amerikaanse president Barack Obama, die miljarden dollars heeft gereserveerd voor hernieuwbare energie, wel kunnen vermijden dat er in de sector banen verloren zouden zijn gegaan. In de productie van windturbines gingen weliswaar bijna tweeduizend banen verloren, maar dat werd gecompenseerd door extra tewerkstelling in de constructie en het onderhoud van windmolenparken. De American Wind Energy Association zegt er bij het Amerikaanse Congres op aan te dringen om een duidelijk beleid uit te werken waarbij de opwekking van hernieuwbare energie wordt ondersteund. Dat zou een onderdeel moeten vormen van de nieuwe Amerikaanse klimaatwet die dit jaar door de Amerikaanse Senaat zou moeten worden goedgekeurd. Het voorbije jaar creëerde de staat Texas de grootste hoeveelheid nieuwe windenergie, gevolgd door Indiana en Iowa.

12:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wind, energie, verenigde staten |  Facebook |

09-05-08

Dure prijzen hollen rendabiliteit windmolenparken uit

Er rijzen steeds grotere twijfels over de rendabiliteit van windturbines als energieproducent. Dat zegt het Britse energiebedrijf Centrica. Dat heeft vooral te maken met de stijgende kosten voor de bouw van windmolenparken op zee. Door de economische situatie van dit ogenblik zijn de winstperspectieven van windparken volgens Centrica marginaal. Onlangs nog trok Shell zich nog terug uit een project dat het grootste windmolenpark van de wereld moest worden.

"Het stijgen van de grondstoffen maakt de bouw van windmolenparken alsmaar duurder," aldus Centrica tegenover BBC News. "Indien die trend zich nog verder doorzet, dreigen de doelstellingen van deze energievoorziening in het gedrang te komen. Er wordt daarbij op gewezen dat het windmolenpark voor de kust van Skegness de voorbije drie jaar door de prijsstijgingen van koper en staal meer dan verdubbeld is. Bovendien klagen producenten over een tekort aan leveringen van onderdelen.

De Britse regering wil tegen 2020 een windenergie-capaciteit van 33 gigawatt hebben. Door de hogere kostprijs komt dat streven volgens Centrica nu echter in gevaar. De onzekerheid schrikt volgens de BritishWind Energy Association ook potentiële investeerders af. Dat bleek nog toen Shell zich onlangs terugtrok uit het windmolenpark van de London Array voor de kust van Kent. De prijs van dat project bedraagt nu al 2 miljard pond. Dat is het dubbele van het oorspronkelijke budget, vier jaar geleden.

Er wordt dan ook benadrukt dat de overheid meer inspanningen moet doen om deze projecten financieel haalbaar te maken. De Britse regering heeft al benadrukt dat er financiële incentives zullen volgen om energiebedrijven te stimuleren om in windmolenparken te investeren. Engeland zou eind dit jaar Denemarken van de troon stoten als grootste windenergie-producent van de wereld.

15:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, wind, grondstoffen |  Facebook |

12-02-07

Europa wil windenergie opslaan in koelsilo's

Europa wil gigawatts aan elektriciteit, opgewekt door windenergie, opslaan in koelsilo's die normaal worden gebruikt voor het bewaren van voedingsproducten. Dat meldt het magazine Nature. Omdat die opslagruimtes al voorradig zijn, zou met de technologie weinig extra kosten verbonden zijn. Een eerste proefproject zou nog dit jaar opgestart worden in Nederland.

"De windproductie varieert van dag tot dag en het is dan ook niet altijd even gemakkelijk om de energie door te sturen naar het elektriciteitsnet," aldus Nature. "Daarom wil het project Night Wind de windenergie die tijdens de nacht wordt opgewekt, opslaan in koelinstallaties en tijdens de piekuren opnieuw weer vrijgeven."

Het idee klinkt volgens Nature zowel eenvoudig als briljant. "Men zou 's nachts in alle koelinstallaties van Europa de temperatuur met één graad kunnen verlagen en tijdens de piekperiodes in de dag weer met één graad kunnen verhogen," aldus het magazine. "Daarmee zouden de koelinstallaties fungeren als batterijen met een capaciteit van 50.000 megawattuur, terwijl de voedingsproducten daar geen schade zouden van ondervinden."

De onregelmatige aanvoer van windenergie zou ervoor zorgen dat de aanvoer van traditionele elektriciteitsleveranciers, zoals steenkoolcentrales, op- en afgezet zou moeten worden. "Maar dat zou leiden tot een grotere uitstoot van koolstofdioxide in plaats van tot een vermindering, zoals wordt geoogd," aldus Nature. "Het ideaal is dus een gelijkmatige aanvoer, met aandacht voor de piekmomenten. Daar past Night Wind perfect in."

Night Wind - officieel 'Grid Architecture for Wind Power Production with Energy Storage through load shifting in Refrigerated Warehouses' - wordt geleid door Sietze van der Sluis, hoofd verwarmingstechnologie aan het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO uit Delft. Dit jaar zou nog met een eerste demonstratieproject gestart worden in Bergen-op-Zoom.

Daar zal een windturbine opgericht worden naast de grootste koelinstallatie van Nederland. Nature stelt dat er eigenlijk alleen maar software moet ontwikkeld worden om de temperatuur van de koelinstallaties op het juiste moment aan te passen aan de elektriciteitsvraag. Het project wordt officieel afgerond in juni volgend jaar.

15:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, wind, europa |  Facebook |