13-02-18

Duitsland blijft Europees centrum van windenergie

De Europese Unie heeft het voorbije jaar in totaal 15,7 gigawatt nieuwe capaciteit aan windkracht geïnstalleerd. Van de nieuwe projecten was 42 procent gesitueerd in Duitsland, dat dan ook de voortrekker blijft van de Europese windenergie. Dat is de conclusie van een rapport van de sectororganisatie WindEurope. Er wordt nog opgemerkt dat windkracht in de Europese Unie het voorbije jaar meer capaciteit heeft toegevoegd dan elke andere energiesector. Tevens wordt opgemerkt dat de Europese Unie 55 procent van de totale bijkomende capaciteit in Europa voor zijn rekening heeft genomen.

In Duitsland werd het voorbije jaar voor 6,6 gigawatt nieuwe capaciteit aan windkracht geïnstalleerd. Nergens in Europa is zoveel windenergie beschikbaar dan in Duitsland. Op de tweede plaats staat Spanje, gevolgd door Groot-Brittannië en Frankrijk. Windkracht vertegenwoordigt in Duitsland inmiddels 20 procent van de volledige energiemarkt, tegenover 16 procent het jaar voordien. Dat is volgens WindEurope de sterkste groei van de hele Europese Unie. Het grootste marktaandeel heeft de sector daarentegen in Denemarken, waar inmiddels 44 procent van de totale elektriciteitsvraag door windkracht wordt gedekt.

Windkracht vertegenwoordigt inmiddels 18 procent van de totale energiecapaciteit van de Europese Unie. Het aandeel van petroleum en steenkool in de opwekking van Europese elektriciteit is verder afgenomen. Bij de gascentrales kan ongeveer een status-quo worden gemeld. Giles Dickson, chief executive van WindEurope, wijst erop dat de sector een recordjaar achter de rug heeft. De cijfers tonen volgens hem dat windkracht inmiddels een mainstream energiebron is geworden. Anderzijds maande Dickson tot voorzichtigheid aan. Er moet immers met een aantal potentiële problemen rekening worden gehouden.

“Er moet een vertraging in de investeringen worden vastgesteld,” aldus Dickson. “Het voorbije jaar werd in totaal 22,3 miljard euro in windkracht geïnvesteerd. Dat is de daling met 19 procent tegenover het jaar voordien. De toekomst is bovendien onzeker. Slechts in weinig landen is er duidelijkheid over de energiestrategie van de overheid voor het volgende decennium.” Volgens Dickson moet de Europese Unie de ambitie tonen om tegen eind volgend decennium 35 procent van zijn energievoorziening uit hernieuwbare bronnen te halen. De sector kan volgens hem een dergelijke ambitie invullen. Ook de nodige politieke wil moet echter worden getoond.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

18-08-17

Schotland heeft primeur met drijvend offshore windpark

De Noorse energiegroep Statoil heeft met zijn project Hywind in de Noordzee, ongeveer 25 kilometer buiten de noordoostelijke kust van Schotland, vijf drijvende windturbines geïnstalleerd. Het turbinepark vormt onderdeel van een uniek pilootproject dat op één van de belangrijkste problemen van de opwekking van windenergie een antwoord moet bieden. Hywind, waaraan vijftien jaar werd gemaakt, doet beroep op nieuwe technologieën die het mogelijk maken om offshore turbines in diepere wateren te plaatsen dan met de traditionele installaties mogelijk zou kunnen zijn. De turbines van Hywind werden geplaatst in water met dieptes tot 130 meter, terwijl vaste installaties een maximum diepte van 50 meter tolereren.

Hywind betekent volgens Statoil een absolute wereldprimeur. De drijvende turbines, die 175 meter hoog zijn en 11.500 ton wegen, zouden zelfs in water met dieptes tot 700 meter kunnen worden gebruikt. Hywind produceert voldoende energie om 20.000 woningen van elektriciteit te voorzien. Gehoopt wordt begin oktober met de productie te kunnen starten. Omdat de drijvende turbines verder op zee kunnen worden geplaatst dan de vaste installaties, kunnen ze dankzij hogere en meer constante windsnelheden ook meer energie opleveren. De wieken van de turbines worden, met behulp van speciale software, ingezet om de installaties rechtop te houden. De wieken passen zich daarbij aan de richting en de kracht van de wind aan.

De realisatie van Hywind vergde een investering van meer dan 200 miljoen euro. Dat bedrag werd door de Britse belastingbetaler, dankzij Renewable Obligation Certificates van de Britse regering, betaald. Leif Delp, projectleider van Hywind, geeft toe dat de fabricage van de drijvende offshore turbines bijzonder duur is, maar werpt op te verwachten dat de productiekosten in de toekomst gevoelig zullen dalen, zoals ook met de vaste installaties het geval is geweest. Hij wijst er daarbij op dat de kostprijs van offshore windparken de voorbije vijf jaar al met 32 procent is gedaald. Ook de drijvende offshore technologie kan volgens hem ooit zonder subsidies worden toegepast. Daarvoor is echter voldoende schaalgrootte nodig.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie, statoil, hywind |  Facebook |

28-07-17

Marktconcentratie bedreiging Europese windenergie

Tijdens de eerste helft van dit jaar werd in de Europese Unie 6,1 gigawatt - 4,8 gigawatt onshore en 1,3 gigawatt offshore - bijkomende windcapaciteit geïnstalleerd. Een gebrek aan duurzaam politiek engagement en marktconcentratie blijven echter een rem op de investeringen. Dat zegt de organisatie WindEurope. Tijdens de eerste helft van dit jaar werd 8,3 miljard euro geïnvesteerd in Europese windkracht, tegenover 14,3 miljard euro dezelfde periode vorig jaar. Er moet bovendien worden vastgesteld dat 53 procent van alle investeringen in Duitsland zijn gebeurd. Een aantal andere lidstaten van de Europese Unie heeft dit jaar nog enkel nieuw project gestart.

In totaal werd in de Europese Unie inmiddels 160 gigawatt windkracht geïnstalleerd. Daarmee kan het gezamenlijke windmolenpark meer dan 10 procent van de totale energiebehoefte van de Europese Unie dekken. Windkracht is daarmee één van de grote energiebronnen van de Europese regio geworden. Vorig jaar werd de sector voor de Europese energievoorziening groter dan steenkool en moet alleen aardgas, dat op een totale capaciteit van bijna 200 gigawatt kan terugvallen. “Windkracht wordt echter gedreven door een beperkt aantal markten en minstens tien Europese landen hebben dit jaar nog geen enkele investering gedaan,” benadrukt Pierre Tardieu, chief policy officer bij WindEurope.

Tardieu wijst erop dat offshore windsector grotendeels zelfvoorzienend is geworden en sinds dit jaar nagenoeg alle projecten op eigen kracht financiert. In het begin van dit decennium was 50 procent van de investeringen nog afhankelijk van subsidies. Er wordt wel opgemerkt dat de mogelijkheden voor offshore windkracht vooral geconcentreerd zijn in Noordwest-Europa. Daarbij wordt gewezen naar Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland en Duitsland. De onshore windenergie wordt volgens de organisatie daarentegen met diverse problemen geconfronteerd, vooral door een duidelijke vertraging in een aantal sleutelmarkten.

Onder meer wordt gewezen op Spanje, dat recent windkracht-projecten voor 4,1 gigawatt heeft toegewezen. WindEurope benadrukt wel dat het land vier jaar lang geen enkel initiatief heeft opgestart. Die onregelmatige activiteit heeft volgens de organisatie een negatieve impact op de leefbaarheid van de sector. Door de Europese Commissie wordt gevraagd veilingen van nieuwe projecten vroeg genoeg aan te kondigen, zodat de industrie op langere termijn zicht heeft op de marktevolutie.

Lees Verder

19:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

29-05-13

Koude klimaatgebieden belangrijke groeisector voor windenergie

Windenergie in koude klimaatgebieden van de wereld kent een snelle groei. Dat zegt Tomas Wallenius, onderzoeker bij het VTT Technical Research Centre of Finland. Over vier jaar zal in deze regio's een capaciteit tussen vijfenveertig en vijftig megawatt aan windenergie zijn uitgebouwd. Dat betekent een stijging met 72 procent tegenover eind vorig jaar. Met de projecten is een besteding van ongeveer 75 miljard euro gemoeid. Wallenius zegt ervan overtuigd te zijn dat koude klimaatgebieden op het gebied van windenergie meer mogelijkheden hebben dan offshore locaties.

"Er wordt bijzonder veel gesproken over de potentie van offshore-windkracht, maar de markt voor windenergie in koude klimaatgebieden is wellicht tien keer groter," voert Wallenius aan. Het VTT Research Centre heeft een eerste haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de realisatie van windmolenparken in extreem koude regio's, waar de weersomstandigheden bijzondere eisen stellen aan de windturbine-technologie. Dat onderzoek heeft volgens Wallenius uitgewezen dat deze energie op een kosten-efficiënte manier kan worden gewonnen.

Naast Scandinavië en Canada komen volgens Wallenius ook gebieden in Centraal-Europa, de Verenigde Staten en China in aanmerking voor de technologie. "Deze gebieden genieten niet alleen van gunstige windomstandigheden, maar hebben ook het voordeel dunbevolkte regio's te zijn," stippen de onderzoekers aan. In deze gebieden wordt bovendien een grotere windactiviteit gemeten in de zomer dan in de winter, terwijl de densiteit van de koude lucht een grotere productie-capaciteit toelaat.

Lees Verder

17:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

03-03-13

Wereldwijde capaciteit windenergie wordt gevoelig overschat

De wereldwijde capaciteit voor de generatie van windenergie is gevoelig overschat. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University. De Amerikaanse onderzoekers voegen er bovendien aan toe dat de geofysische en klimaatgebonden effecten van de windturbines de voordelen van grootschalige windparken zullen uithollen. Het onderzoek toonde aan dat grootschalige windparken, met een oppervlakte van meer dan honderd vierkante kilometer, een piekproductie van 0,5 watt tot 1 watt per vierkante meter kunnen halen. Eerder was gewag gemaakt van een productie tussen 2 watt en 7 watt per vierkante meter. De turbines blijken echter een vertragend effect op de wind te hebben. Volgens de onderzoekers beschikt men dan ook over minder windkracht dan door wetenschappers eerder werd verondersteld.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

05-02-13

Japan wil zijn capaciteit aan windenergie verdrievoudigen

Japan wil zijn capaciteit aan windenergie tegen het volgende decennium hebben verdrievoudigd tot 7,5 miljoen kilowatt. Daarvoor moeten nieuwe projecten worden gelanceerd in Hokkaido en Tohoku. Dat heeft de Japanse krant Yomiuri Shimbun bekend gemaakt. Het project zal in april dit jaar worden gelanceerd, waarbij publieke en private investeerders ongeveer 310 miljard yen zouden moeten investeren in windparken in beide regio's. Dat komt overeen met een bedrag van 3,35 miljard dollar. Japan heeft het voorbije jaar in totaal 15,3 miljard dollar geïnvesteerd in hernieuwbare energieprojecten.

Lees Verder

18:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, windenergie |  Facebook |

15-11-12

Herstel windenergiesector pas begin volgend decennium

De groei van de windturbine-sector zal de volgende jaren een gevoelige vertraging kennen. De oorzaak moet gezocht worden in de beperking van de budgetten in de Verenigde Staten en Europa die de voorbije vijftien jaar de bouw van windmolenparken hebben ondersteund. Dat is de conclusie van een rapport van de Global Wind Energy Council (GWEC) en Greenpeace International. Er wordt aan toegevoegd dat de groei van de sector zich pas bij het begin van het volgende decennium pas opnieuw zal herstellen. Eind vorig jaar was er wereldwijd 240 gigawatt aan windenergie geïnstalleerd. Dat zou tegen het einde van het decennium opgelopen moeten zijn tot 759 gigawatt. Daarmee zou windenergie 12 procent van de wereldwijde elektriciteitsbehoefte dekken.

Lees Verder

18:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |