19-05-18

Hogere temperaturen creëren extra mogelijkheden voor windenergie

Een opwarming van het klimaat met anderhalve graad Celcius zou de gemiddelde windkracht in Noord-Europa kunnen doen toenemen. Daardoor zouden bijkomende opportuniteiten voor de opwekking van windenergie kunnen worden gerealiseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de British Antarctic Survey, de University of Oxford en de University of Bristol, die gedurende elf jaar gegevens over bijna driehonderd onshore windturbines analyseerden. De grootste opportuniteiten zouden worden opgetekend in Groot-Brittannië, maar ook in grote delen van Duitsland, Polen en Litouwen zouden belangrijke productietoenames worden gemeld. Offshore werd in de studie niet bekeken.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

13-02-18

Duitsland blijft Europees centrum van windenergie

De Europese Unie heeft het voorbije jaar in totaal 15,7 gigawatt nieuwe capaciteit aan windkracht geïnstalleerd. Van de nieuwe projecten was 42 procent gesitueerd in Duitsland, dat dan ook de voortrekker blijft van de Europese windenergie. Dat is de conclusie van een rapport van de sectororganisatie WindEurope. Er wordt nog opgemerkt dat windkracht in de Europese Unie het voorbije jaar meer capaciteit heeft toegevoegd dan elke andere energiesector. Tevens wordt opgemerkt dat de Europese Unie 55 procent van de totale bijkomende capaciteit in Europa voor zijn rekening heeft genomen.

In Duitsland werd het voorbije jaar voor 6,6 gigawatt nieuwe capaciteit aan windkracht geïnstalleerd. Nergens in Europa is zoveel windenergie beschikbaar dan in Duitsland. Op de tweede plaats staat Spanje, gevolgd door Groot-Brittannië en Frankrijk. Windkracht vertegenwoordigt in Duitsland inmiddels 20 procent van de volledige energiemarkt, tegenover 16 procent het jaar voordien. Dat is volgens WindEurope de sterkste groei van de hele Europese Unie. Het grootste marktaandeel heeft de sector daarentegen in Denemarken, waar inmiddels 44 procent van de totale elektriciteitsvraag door windkracht wordt gedekt.

Windkracht vertegenwoordigt inmiddels 18 procent van de totale energiecapaciteit van de Europese Unie. Het aandeel van petroleum en steenkool in de opwekking van Europese elektriciteit is verder afgenomen. Bij de gascentrales kan ongeveer een status-quo worden gemeld. Giles Dickson, chief executive van WindEurope, wijst erop dat de sector een recordjaar achter de rug heeft. De cijfers tonen volgens hem dat windkracht inmiddels een mainstream energiebron is geworden. Anderzijds maande Dickson tot voorzichtigheid aan. Er moet immers met een aantal potentiële problemen rekening worden gehouden.

“Er moet een vertraging in de investeringen worden vastgesteld,” aldus Dickson. “Het voorbije jaar werd in totaal 22,3 miljard euro in windkracht geïnvesteerd. Dat is de daling met 19 procent tegenover het jaar voordien. De toekomst is bovendien onzeker. Slechts in weinig landen is er duidelijkheid over de energiestrategie van de overheid voor het volgende decennium.” Volgens Dickson moet de Europese Unie de ambitie tonen om tegen eind volgend decennium 35 procent van zijn energievoorziening uit hernieuwbare bronnen te halen. De sector kan volgens hem een dergelijke ambitie invullen. Ook de nodige politieke wil moet echter worden getoond.

Lees Verder

16:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

18-08-17

Schotland heeft primeur met drijvend offshore windpark

De Noorse energiegroep Statoil heeft met zijn project Hywind in de Noordzee, ongeveer 25 kilometer buiten de noordoostelijke kust van Schotland, vijf drijvende windturbines geïnstalleerd. Het turbinepark vormt onderdeel van een uniek pilootproject dat op één van de belangrijkste problemen van de opwekking van windenergie een antwoord moet bieden. Hywind, waaraan vijftien jaar werd gemaakt, doet beroep op nieuwe technologieën die het mogelijk maken om offshore turbines in diepere wateren te plaatsen dan met de traditionele installaties mogelijk zou kunnen zijn. De turbines van Hywind werden geplaatst in water met dieptes tot 130 meter, terwijl vaste installaties een maximum diepte van 50 meter tolereren.

Hywind betekent volgens Statoil een absolute wereldprimeur. De drijvende turbines, die 175 meter hoog zijn en 11.500 ton wegen, zouden zelfs in water met dieptes tot 700 meter kunnen worden gebruikt. Hywind produceert voldoende energie om 20.000 woningen van elektriciteit te voorzien. Gehoopt wordt begin oktober met de productie te kunnen starten. Omdat de drijvende turbines verder op zee kunnen worden geplaatst dan de vaste installaties, kunnen ze dankzij hogere en meer constante windsnelheden ook meer energie opleveren. De wieken van de turbines worden, met behulp van speciale software, ingezet om de installaties rechtop te houden. De wieken passen zich daarbij aan de richting en de kracht van de wind aan.

De realisatie van Hywind vergde een investering van meer dan 200 miljoen euro. Dat bedrag werd door de Britse belastingbetaler, dankzij Renewable Obligation Certificates van de Britse regering, betaald. Leif Delp, projectleider van Hywind, geeft toe dat de fabricage van de drijvende offshore turbines bijzonder duur is, maar werpt op te verwachten dat de productiekosten in de toekomst gevoelig zullen dalen, zoals ook met de vaste installaties het geval is geweest. Hij wijst er daarbij op dat de kostprijs van offshore windparken de voorbije vijf jaar al met 32 procent is gedaald. Ook de drijvende offshore technologie kan volgens hem ooit zonder subsidies worden toegepast. Daarvoor is echter voldoende schaalgrootte nodig.

Lees Verder

13:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie, statoil, hywind |  Facebook |

28-07-17

Marktconcentratie bedreiging Europese windenergie

Tijdens de eerste helft van dit jaar werd in de Europese Unie 6,1 gigawatt - 4,8 gigawatt onshore en 1,3 gigawatt offshore - bijkomende windcapaciteit geïnstalleerd. Een gebrek aan duurzaam politiek engagement en marktconcentratie blijven echter een rem op de investeringen. Dat zegt de organisatie WindEurope. Tijdens de eerste helft van dit jaar werd 8,3 miljard euro geïnvesteerd in Europese windkracht, tegenover 14,3 miljard euro dezelfde periode vorig jaar. Er moet bovendien worden vastgesteld dat 53 procent van alle investeringen in Duitsland zijn gebeurd. Een aantal andere lidstaten van de Europese Unie heeft dit jaar nog enkel nieuw project gestart.

In totaal werd in de Europese Unie inmiddels 160 gigawatt windkracht geïnstalleerd. Daarmee kan het gezamenlijke windmolenpark meer dan 10 procent van de totale energiebehoefte van de Europese Unie dekken. Windkracht is daarmee één van de grote energiebronnen van de Europese regio geworden. Vorig jaar werd de sector voor de Europese energievoorziening groter dan steenkool en moet alleen aardgas, dat op een totale capaciteit van bijna 200 gigawatt kan terugvallen. “Windkracht wordt echter gedreven door een beperkt aantal markten en minstens tien Europese landen hebben dit jaar nog geen enkele investering gedaan,” benadrukt Pierre Tardieu, chief policy officer bij WindEurope.

Tardieu wijst erop dat offshore windsector grotendeels zelfvoorzienend is geworden en sinds dit jaar nagenoeg alle projecten op eigen kracht financiert. In het begin van dit decennium was 50 procent van de investeringen nog afhankelijk van subsidies. Er wordt wel opgemerkt dat de mogelijkheden voor offshore windkracht vooral geconcentreerd zijn in Noordwest-Europa. Daarbij wordt gewezen naar Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland en Duitsland. De onshore windenergie wordt volgens de organisatie daarentegen met diverse problemen geconfronteerd, vooral door een duidelijke vertraging in een aantal sleutelmarkten.

Onder meer wordt gewezen op Spanje, dat recent windkracht-projecten voor 4,1 gigawatt heeft toegewezen. WindEurope benadrukt wel dat het land vier jaar lang geen enkel initiatief heeft opgestart. Die onregelmatige activiteit heeft volgens de organisatie een negatieve impact op de leefbaarheid van de sector. Door de Europese Commissie wordt gevraagd veilingen van nieuwe projecten vroeg genoeg aan te kondigen, zodat de industrie op langere termijn zicht heeft op de marktevolutie.

Lees Verder

19:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

29-05-13

Koude klimaatgebieden belangrijke groeisector voor windenergie

Windenergie in koude klimaatgebieden van de wereld kent een snelle groei. Dat zegt Tomas Wallenius, onderzoeker bij het VTT Technical Research Centre of Finland. Over vier jaar zal in deze regio's een capaciteit tussen vijfenveertig en vijftig megawatt aan windenergie zijn uitgebouwd. Dat betekent een stijging met 72 procent tegenover eind vorig jaar. Met de projecten is een besteding van ongeveer 75 miljard euro gemoeid. Wallenius zegt ervan overtuigd te zijn dat koude klimaatgebieden op het gebied van windenergie meer mogelijkheden hebben dan offshore locaties.

"Er wordt bijzonder veel gesproken over de potentie van offshore-windkracht, maar de markt voor windenergie in koude klimaatgebieden is wellicht tien keer groter," voert Wallenius aan. Het VTT Research Centre heeft een eerste haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de realisatie van windmolenparken in extreem koude regio's, waar de weersomstandigheden bijzondere eisen stellen aan de windturbine-technologie. Dat onderzoek heeft volgens Wallenius uitgewezen dat deze energie op een kosten-efficiënte manier kan worden gewonnen.

Naast Scandinavië en Canada komen volgens Wallenius ook gebieden in Centraal-Europa, de Verenigde Staten en China in aanmerking voor de technologie. "Deze gebieden genieten niet alleen van gunstige windomstandigheden, maar hebben ook het voordeel dunbevolkte regio's te zijn," stippen de onderzoekers aan. In deze gebieden wordt bovendien een grotere windactiviteit gemeten in de zomer dan in de winter, terwijl de densiteit van de koude lucht een grotere productie-capaciteit toelaat.

Lees Verder

17:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

03-03-13

Wereldwijde capaciteit windenergie wordt gevoelig overschat

De wereldwijde capaciteit voor de generatie van windenergie is gevoelig overschat. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University. De Amerikaanse onderzoekers voegen er bovendien aan toe dat de geofysische en klimaatgebonden effecten van de windturbines de voordelen van grootschalige windparken zullen uithollen. Het onderzoek toonde aan dat grootschalige windparken, met een oppervlakte van meer dan honderd vierkante kilometer, een piekproductie van 0,5 watt tot 1 watt per vierkante meter kunnen halen. Eerder was gewag gemaakt van een productie tussen 2 watt en 7 watt per vierkante meter. De turbines blijken echter een vertragend effect op de wind te hebben. Volgens de onderzoekers beschikt men dan ook over minder windkracht dan door wetenschappers eerder werd verondersteld.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

05-02-13

Japan wil zijn capaciteit aan windenergie verdrievoudigen

Japan wil zijn capaciteit aan windenergie tegen het volgende decennium hebben verdrievoudigd tot 7,5 miljoen kilowatt. Daarvoor moeten nieuwe projecten worden gelanceerd in Hokkaido en Tohoku. Dat heeft de Japanse krant Yomiuri Shimbun bekend gemaakt. Het project zal in april dit jaar worden gelanceerd, waarbij publieke en private investeerders ongeveer 310 miljard yen zouden moeten investeren in windparken in beide regio's. Dat komt overeen met een bedrag van 3,35 miljard dollar. Japan heeft het voorbije jaar in totaal 15,3 miljard dollar geïnvesteerd in hernieuwbare energieprojecten.

Lees Verder

18:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, windenergie |  Facebook |

15-11-12

Herstel windenergiesector pas begin volgend decennium

De groei van de windturbine-sector zal de volgende jaren een gevoelige vertraging kennen. De oorzaak moet gezocht worden in de beperking van de budgetten in de Verenigde Staten en Europa die de voorbije vijftien jaar de bouw van windmolenparken hebben ondersteund. Dat is de conclusie van een rapport van de Global Wind Energy Council (GWEC) en Greenpeace International. Er wordt aan toegevoegd dat de groei van de sector zich pas bij het begin van het volgende decennium pas opnieuw zal herstellen. Eind vorig jaar was er wereldwijd 240 gigawatt aan windenergie geïnstalleerd. Dat zou tegen het einde van het decennium opgelopen moeten zijn tot 759 gigawatt. Daarmee zou windenergie 12 procent van de wereldwijde elektriciteitsbehoefte dekken.

Lees Verder

18:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

18-08-12

Alternatief ontwerp kan efficiëntie windturbines verhogen

Een innovatievere constructiemethode kan de efficiëntie van offshore windenergie met mogelijk 100 procent verhogen. Dat is de conclusie van een rapport van Jim Platts, professor aan het Institute for Manufacturing aan de Cambridge University. De sector moet volgens Platts daarbij vooral kijken naar de onderbouw van de windturbines, waarbij op dit ogenblik vooral gebruik gemaakt wordt van beton en staal. De productie van die materialen is volgens de Britse wetenschapper echter bijzonder energie-intensief en duur. Daardoor worden zowel de financiële opbrengsten als de energie-efficiëntie uitgehold. Daarom zou volgens Platts gestreefd moeten worden naar een nieuw ontwerp, waarbij gebruik gemaakt zou worden van stalen kabels die in de zeebodem worden verankerd. Bovendien zou voor de turbines gebruik gemaakt moeten worden van composietmaterialen, die lichter zijn en bovendien niet gevoelig zijn voor corrosie.

Lees Verder

12:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

25-06-12

Grotere turbines verhogen efficiëntie van windenergie

Windenergie moet gebruik maken van zo groot mogelijke turbines. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de technische hogeschool ETZ Zürich. De onderzoekers stellen dat de efficiëntie van grotere turbines ook gevoelig hoger ligt. Dat heeft volgens hen twee verschillende redenen. In de eerste plaats hebben producenten inmiddels de kennis en technologie om grote windturbines met een hoge efficiëntie te bouwen. Daarnaast laten geavanceerde materialen en designs ook toe dat grote wieken worden gebouwd die meer wind kunnen opvangen zonder dat hun massa moet toenemen, waardoor de efficiëntie kan worden opgedreven zonder dat de druk op het gebruik van grondstoffen wordt opgedreven. Op die manier kan een meer duurzame energie worden gecreëerd zonder dat meer middelen moeten worden geïnvesteerd in ontginning, verwerking en transport.

Lees Verder

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

22-03-12

India heeft meer onshore windenergie-potentie dan aangenomen

De mogelijkheden van onshore windenergie liggen in India gevoelig hoger dan officieel wordt geraamd. Dat is de conclusie van een rapport van het Lawrence Berkeley National Laboratory. Volgens de Indiase overheid zou het land een potentiële productie van 102 gigawatt tot kunnen bereiken. Volgens de Amerikaanse onderzoekers zou echter twintig tot dertig meer capaciteit kunnen worden gegenereerd. Die correctie kan volgens de onderzoekers een belangrijke impact hebben op de Indiase strategieën rond hernieuwbare energie.

India wordt geconfronteerd met een massaal en chronisch tekort aan elektriciteit. "Wind is één van de meest kostenefficiënte en mature hernieuwbare energiebronnen die in India commercieel beschikbaar zijn," merkt onderzoeksleider Amol Phadke, op. "Op dit ogenblik is een capaciteit van 15 gigawatt geïnstalleerd, maar dat cijfer groeit snel aan. De kost van windenergie is op dit ogenblik vergelijkbaar met de prijs van geïmporteerde steenkool en gascentrales. Wind kan een belangrijke rol spelen in een kostenefficiënte oplossing voor energieveiligheid en milieuproblemen."

Met een productie van 102 gigawatt zou windenergie over tien jaar slechts 8 procent van de Indiase energiebehoefte kunnen invullen. Over twintig jaar zou dat aandeel gedaald zijn tot 5 procent. De onderzoekers merken op dat ook in China en de Verenigde Staten uiteindelijk meer mogelijkheden voor windenergie aanwezig bleken te zijn dan eerst werd vooropgesteld. In India werd eerst gedacht dat slechts 2 procent van windrijke gebieden zou kunnen worden gebruikt voor de opwekking van energie. In werkelijkheid komen volgens de onderzoekers grotere gebieden daarvoor in aanmerking.

18:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, windenergie |  Facebook |

08-02-12

Californië kondigt mijlpaal aan voor windenergie

Windenergie vertegenwoordigt inmiddels ruim 5 procent van de energievoorziening van de Amerikaanse staat Californië. Dat heeft de California Wind Energy Association bekend gemaakt. Het grootste gedeelte van de energievoorziening was twee jaar geleden afkomstig van gas (42 procent), gevolgd door kernenergie en waterkracht. Windenergie had een aandeel van 4,7 procent, terwijl zonnepanelen 0,3 procent van de totale productie vertegenwoordigde. Het voorbije jaar slaagde windkracht er echter zijn aandeel tot meer dan 5 procent op te trekken.

De organisatie voert aan dat het voorbije jaar voor 912 megawatt windkracht is geïnstalleerd, wat overeen komt met het verbruik van meer dan 400.000 gezinnen. Daardoor werd het voorbije jaar de grens van 5 procent doorbroken, zoals al langer was gehoopt. Californië wil tegen het einde van het decennium 33 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen. "Het voorbije jaar was een uitstekende periode voor de windkracht in Californië," voert Nancy Rader, executive director van de California Wind Energy Association, aan.

Er wordt aan toegevoegd dat steeds meer producenten contracten ondertekenen voor hernieuwbare projecten. Het grootste gedeelte van de windenergie is geclusterd in de regio's Altamont Pass, Tehachapi en de San Gorgonio Pass. Er wordt opgemerkt dat het grootste gedeelte van de turbineparken is weggestopt in bergpassen, waar ze nagenoeg volledig aan het oog van de bevolking zijn onttrokken. Onder meer in de Altamont Pass worden op dit ogenblik bestaande windturbines vervangen door krachtiger exemplaren.

19:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californië, windenergie |  Facebook |

19-09-11

Japan hoopt op drijvend windmolenpark voor Fukushima

De Japanse regering heeft plannen om in de omgeving van de vernielde kerncentrale van Fukushima een drijvend windmolenpark te bouwen. Dat heeft een woordvoerder van de Japanse regering bekend gemaakt. Het drijvende windmolenpark zou een onderdeel moeten vormen van de Japanse wederopbouw na de natuurrampen die het land in maart van dit jaar hebben getroffen en waarbij ook onherstelbare schade werd aangericht aan de kerncentrale van Fukushima.

"De Japanse regering zoekt naar middelen om zijn afhankelijkheid van atoomenergie terug te schroeven," aldus het persbureau AFP. "Met een windmolenpark voor de kust van de prefectuur Fukushima zou de Japanse overheid de wederopbouw van de getroffen regio willen ondersteunen en de inzet van hernieuwbare energie promoten." Er wordt aan toegevoegd dat de bouw van offshore windmolenparken teveel problemen zou creëren op het gebied van onder meer geluidsoverlast en stadsplanning.

Het Japanse Agency for Natural Resources and Energy zou een bedrag van 20 miljard yen voorzien voor de ontwikkeling van het project. Dat komt overeen met een bedrag van 261 miljoen dollar. Het geld is afkomstig van een bijzonder budget voor de financiering van de heropbouw van het noordoosten van Japan, dat zwaar door de natuurrampen werd getroffen. Er wordt gedacht aan zes drijvende turbines met elk een capaciteit van twee megawatt. Gehoopt wordt het turbinepark over vier jaar in gebruik te kunnen nemen.

16:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, windenergie, kernramp, fukushima |  Facebook |

25-07-11

China produceert meer windenergie dan Verenigde Staten

In de Verenigde Staten vertegenwoordigde windenergie vorig jaar slechts een kwart van de nieuwe elektriciteits-productie. Het jaar voordien had windenergie nog een aandeel van 42 procent in de bijkomende capaciteit. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van energie. Er wordt aan toegevoegd dat de gemiddelde kostprijs van de installatie van windenergie het voorbije jaar constant is gebleven, terwijl bij andere bronnen van elektriciteit een daling werd opgetekend.

"Het belangrijkste probleem voor windenergie is de aanleg en het onderhoud van nieuwe transmissie-lijnen," wordt in het rapport opgemerkt. "Het is relatief gemakkelijk om een windturbine elektriciteit te laten produceren, maar het is veel complexer om die elektriciteit te transporteren. Dat is echter een hindernis waar alle nieuwe vormen van hernieuwbare energie worden geconfronteerd. Bij potentiële is er echter ook vaak het protest van omwonenden, die vrezen voor geluidsoverlast of schaduw."

Er wordt aan toegevoegd dat in de Verenigde Staten het voorbije jaar 5.113 megawatt aan windenergie-capaciteit werd geïnstalleerd. In China werd echter een capaciteit van 18.928 megawatt geïnstalleerd. Dat betekent dat China sinds eind vorig jaar meer elektriciteit uit windenergie produceert dan de Verenigde Staten. In totaal heeft China een productiecapaciteit van 44.781 megawatt, tegenover 40.267 megawatt in de Verenigde Staten.

19:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, windenergie |  Facebook |

18-04-11

Spanje grootste producent windenergie van Europa

Spanje is voor de eerste keer in de geschiedenis de grootste producent van windenergie van Europa geworden. Dat blijkt uit cijfers van de Spaanse Asociacion Empresarial Eolica, zich baserend op cijfers van de Europese Commissie. Opgemerkt wordt dat Spanje vorig jaar 42.976 gigawattuur aan windenergie heeft gegenereerd. Duitsland, dat traditioneel de grootste producent van windenergie van Europa was, volgde met slechts 36.500 gigawattuur.

Er wordt aan toegevoegd dat windenergie het voorbije jaar 16,4 procent van de totale Spaanse energievoorziening vertegenwoordigde. In Duitsland bleef dat beperkt tot 6,2 procent. Er wordt wel aan toegevoegd dat Duitsland nog altijd de grootste geïnstalleerde capaciteit aan windenergie van Europa blijft. Eind vorig jaar had Duitsland een totale capaciteit van 27.214 megawatt aan windenergie, tegenover 20.676 megawatt voor Spanje.

Spanje wijst er wel op erin geslaagd te zijn om met minder windturbines meer elektriciteit te genereren dan Duitsland. Er wordt wel aan toegevoegd dat het voorbije jaar een goede periode was voor windenergie in Spanje. "Bovendien wordt Spanje met minder hoge productiekosten geconfronteerd dan Duitsland," merkt het webmagazine Greenbiz.com op. "Bovendien is de Spaanse windenergie-industrie ook jonger, waardoor de turbines nieuwer en dus efficiënter zijn."

De top vijf van Europese windenergie-landen wordt rond gemaakt door Groot-Brittannië (11.440 gigawattuur), Frankrijk (9.600 gigawattuur) en Portugal (8.852 gigawattuur). België staat op een veertiende plaats met 1.600 gigawattuur.

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, windenergie |  Facebook |

23-02-11

Groot-Brittannië heropent oudste commerciële windturbinepark

Groot-Brittannië heeft zijn eerste commerciële windturbine-park heropend na een zware renovatie. Het windturbinepark van Delabole in Cornwall werd twintig jaar geleden in gebruik genomen met tien turbines van 50 meter hoogte. Het park werd nu echter uitgebreid met vier extra turbines van 99 meter hoogte. Die nieuwe turbines zijn efficiënter in het opvangen van de windenergie. De capaciteit van de site wordt daardoor opgedreven tot 9,2 megawatt. Dat is voldoende om 7.000 woningen van elektriciteit te voorzien.

Good Energy, beheerder van de site, investeerde 11,8 miljoen pond in de renovatie van het windturbinepark. "Delabole was het eerste commerciële windturbinepark van Groot-Brittannië en blijft in zijn nieuwe vorm cruciaal voor de Britse duurzame energievoorziening," merkte Chris Huhne, Brits minister van energie, op ter gelegenheid van de heropening van het turbinepark. "Een windturbinepark is bovendien ongevoelig voor onstabiliteit aan de wal en is dus vitaal voor de garantie van duurzame energievoorziening.

Juliet Davenport, chief executive van Good Energy, benadrukte dat Delabole door de capaciteitsverhoging een aandeel van 20 procent heeft in de duurzame energieproductie van het concern. Delabole is volgens haar een eerste project van de pijplijn van nieuwe windenergieprojecten die Good Energy ontwikkelt. Delabole werd negen jaar geleden door Good Energy overgenomen. Uit een rapport is gebleken dat Britse lokale gemeenschappen de volgende twintig jaar ongeveer 12 miljard pond inkomsten zouden kunnen puren uit hernieuwbare energieprojecten.

19-02-11

Windenergie heeft ook mogelijkheden in autosector

Twee Duitsers hebben in Australië een autotrip van vijfduizend kilometer grotendeels kunnen afleggen op basis van windenergie. De rit vormde de eerste grote test voor het prototype van hun Wind Explorer, dat werk op basis van elektriciteit uit een lithium-accu. Televisie-presentator Dirk Gion en ingenieur Stefan Simmerer hoopten met de actie aan te tonen dat het nu al mogelijk is om veel kilometers af te leggen dankzij de wind. De tocht duurde in totaal achttien dagen.

De twee Duitsers lieten hun auto, gemaakt van koolstofvezel en fietsbanden, tijdens de nacht opladen aan de hand van een mobiele windturbine. In een aantal gevallen werd bij het opwekken van energie ook gebruik gemaakt van een vlieger. Een aantal keer was de wind te veel gaan liggen en werd de auto aangesloten op het elektriciteitsnet bij campings en wasserettes. Uiteindelijk konden Gion en Simmerer 2.480 kilometer afleggen dankzij een windturbine, tegen 480 kilometer met een vlieger en 2.100 kilometer op basis van het elektriciteitsnet.

"Doordat we elektriciteit moesten aftappen, hebben we ongeveer tien Australische dollar extra moeten betalen," aldus Gion, die er wel aan toevoegde dat de auto nog niet klaar is voor praktisch gebruik. Hij voegde er echter aan toe te hopen dat binnen de volgende tien jaar een grote ontwikkeling zal kunnen worden opgemerkt op het gebied van windaangedreven wagens. Dat vertrouwen baseert Gion op het feit dat de tweehonderd kilogram wegende auto snelheden kon bereiken van negentig kilometer per uur en onderweg temperaturen tussen de nul en de zestig graden kon weerstaan.

10:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, wind explorer, windenergie |  Facebook |

17-12-09

Indiase regering ondersteunt windenergie-projecten

De Indiase overheid gaat 3,8 miljard roepies investeren in windenergie-projecten die elektriciteit leveren aan het nationale net. Dat komt overeen met een bedrag van 81 miljoen dollar. Volgens analisten zullen die overheidsinvesteringen ervoor zorgen dat grote bedrijven zullen kunnen aangetrokken worden. India heeft op dit ogenblik het vierde grootste windenergie-areaal van de wereld, na Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten. Het Indiase windmolenpark heeft een totale capaciteit van 9.587 megawatt. Die leveren 54 miljard eenheden elektriciteit aan het nationale elektriciteitsnet. Windkracht-projecten zullen door het Indiase overheidsinitiatief 0,5 roepie ontvangen per eenheid elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt gezet, met een maximum plafond van 6,2 miljoen roepies per megawatt voor een periode van minimum vier jaar tot maximum tien jaar. De subsidies gelden voor projecten van maximaal 4.000 megawatt. Het subsidiëringsplan loopt over een periode van drie jaar.

19:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, windenergie, elektriciteit |  Facebook |

23-08-09

Europese windcapaciteit zet groei verder door

Ondanks de dalende vraag naar elektriciteit door de economische crisis zal Europa dit jaar toch iets meer windenergie installeren dan vorig jaar. Dat zegt de European Wind Energy Association (EWEA). Daarbij wordt berekend dat dit jaar in de Europese Unie ongeveer 8.600 megawatt nieuwe capaciteit aan windenergie zal worden geïnstalleerd. Dat is één procent meer dan vorig jaar. Christian Kjaer, chief executive van de European Wind Energy Association, waarschuwt echter dat de grote test voor de sector pas volgend jaar zal komen omwille van de relatief zwakke toestand op de kredietmarkten. De Europese Unie zal op het einde van dit jaar een totale windcapaciteit hebben van 73.535 megawatt.

"De vooruitzichten voor dit jaar zijn bemoedigend, maar pas volgend jaar zullen we zien of de windenergie daadwerkelijk bestand is tegen de financiële crisis," merkt Christian Kjaer op. "Door de problemen op de kredietmarkt moet verwacht worden dat de economische crisis volgend jaar een grotere impact zal hebben op de windenergie omdat nieuwe projecten het moeilijker zouden kunnen krijgen om hun financiering rond te krijgen. Op dit ogenblik slaagt de vraag naar nieuwe windmolenparken nog altijd het wegvallen van een aantal projecten omwille van financieringsproblemen kan opvangen. Het feit dat de producenten van windturbines grote orders hadden voor het uitbreken van de financiële crisis, geeft hen de nodige buffers om op dit ogenblik hun activiteiten op peil te houden."

De European Wind Energy Association zegt te hopen dat de overheden de nodige inspanningen zullen doen om ervoor te zorgen dat er een aantal maatregelen genomen zullen worden om de financiële ruimte te creëren om de investeringen in windenergie verder te stimuleren. Volgens de European Wind Energy Association zal de nieuw geïnstalleerde windcapaciteit in de vijftien traditionele leden van de Europese Unie dit jaar ongeveer op hetzelfde niveau liggen als vorig jaar. In de twaalf jongere lidstaten zou echter 150 megawatt meer geïnstalleerd worden dan vorig jaar. Dat is een stijging met ongeveer 35 procent. Het voorbije jaar werden volgens de organisatie in de Europese Unie meer capaciteit in windenergie geïnstalleerd dan in andere energiesectoren.

09:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie, eurppese unie |  Facebook |

15-06-09

South Lanarkshire wordt grootste onland windmolenpark van Europa

windfarmDe aanleg van het windmolenpark in het Schotse South Lanarkshire zal het Schotse bedrijfsleven 200 miljoen Britse pond opleveren. Dat heeft Alex Salmond, eerste minister van Schotland, tijdens een bezoek aan de voorbereidende werf bekend gemaakt. South Lanakshire wordt het grootste landwindmolenpark van Europa. Het energiebedrijf Scottish & Southern Energy investeert 600 miljoen pond in het windmolenpark. De bouw zou ongeveer tweehonderd banen creëren. South Lanakshire zou tegen 2011 operationeel moeten worden. De 152 turbines in de omgeving van Abington zouden elektriciteit moeten leveren voor 320.000 gezinnen. Volgens Salmond onderstreept het project de ambitie van Schotland om het Europese centrum van duurzame energie te worden.

De turbinetorens worden geproduceerd door het Schotse bedrijf Welcon Towers. "Volgens premier Salmond heet Schotland een duidelijk concurrentievoordeel op het vlak van de ontwikkeling van duurzame energie," aldus de krant The Herald. "Schotland vertegenwoordigt volgens hem 25 procent van de totale Europese markt van wind- en getijdenenergie. De eerste minister voegt er aan toe dat Schotland een potentieel van 60 gigawatt heeft aan hernieuwbare energie. Dat is tien keer meer dan de piekbehoefte van het land." Schotland wil over twee jaar 31 procent van zijn elektriciteitsbehoefte dekken met groene energiebronnen. Tegen het einde van het volgende decennium zou dat moeten opgelopen zijn tot 50 procent.

Op dit ogenblik is het turbinepark in het Schotse Whitelee het grootste windkrachtproject van Europa. Het werd vorige maand officieel in gebruik genomen. Whitelee zal uiteindelijk een capaciteit krijgen van 452 megawatt. Dat is voldoende om 250.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien. Whitelee zal trouwens ook een bezoekerscentrum krijgen, waarbij negentig kilometer wandel- en fietspaden worden aangelegd om toeristen aan te trekken. Tegenstanders van windenergie stellen echter dat Groot-Brittannië in totaal zeshonderd versies van Whitelee zou moeten creëren om zijn plannen tegen het midden van deze eeuw te realiseren. Dat zou volgens hen echter een oppervlakte in beslag nemen die overeenkomt met het hele grondgebied van Wales.

16:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie, schotland, south lanarkshire |  Facebook |

07-06-09

Noorwegen stelt eerste drijvend windmolenpark voor

Voor de kust van Noorwegen heeft het energiebedrijf Statoil een eerste drijvende windturbine geïnstaleerd. Volgens woordvoerders van Statoil opent de Hywind-technologie veel nieuwe mogelijkheden voor windturbines. Daarbij wordt opgemerkt dat windturbine-parken daardoor op locaties kunnen ingepant worden waar ze de minste hinder veroorzaken. Onder meer de scheepvaart, de visserij en het vogelbestand zouden er grote voordelen kunnen uit putten. Maar ook militaire radar-activiteiten zouden daardoor niet langer gestoord worden. Bovendien zouden de windparken ook uit het zicht verdwijnen, waardoor ook de nadelen voor het toerisme zouden wegvallen. Wanneer deze drijvende windtechnologie commercieel beschikbaar zal zijn, kon Statoil niet zeggen.

De Hywind is een windturbine met een capaciteit van 2,3 megawatt. "De turbine werd gebouwd door het Duitse concern Siemens en combineert technologieën van windenergie en olieproductie," aldus BBC News. De turbine zal gedurende twee jaar getest worden." De windturbine heeft een drijvend steunpunt dat tot honderd meter diep in het water ligt en is met drie kabels in de zeebodem verankerd. De turbine kan gebruikt worden in regio's waar het water tot zevenhonderd meter diep is. Op dit ogenblik kost een investering in een drijvende windturbine gevoelig meer dan de constructie van een vast exemplaar, maar op termijn zullen die bedragen volgens Statoil ongeveer gelijk worden. Turbines op zee kosten wel meer dan windparken op het vasteland.

Statoil ziet voor drijvende windparken in eerste instantie vooral mogelijkheden voor de kusten van Noord-Amerika en het Iberische schiereiland, maar ook in de Britse en Noorse wateren. Het energiebedrijf wijst erop dat windfarmen een extra energiebron kunnen betekenen voor landen die onvoldoende ruimte hebben voor windparken op het vasteland of waar er onvoldoende windcapaciteit beschikbaar is. Statoil stelt dat windparken verder op zee ook op sterkere windkracht kan rekenen. Het bedrijf zegt dat de wereldwijde markt voor dit soort drijvende windturbines potentieel bijzonder groot is, maar dat het belangrijk zal zijn in welke mate de kosten kunnen worden gedrukt.

16:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: noorwegen, windenergie, statoil |  Facebook |

27-03-09

Zwaar protest tegen grootste windpark van Latijns-Amerika

Een groot windmolen-project in de Mexicaanse provincie Oaxaca vormt het onderwerp van een steeds grotere controverse. Tegenstanders stellen dat het project ten koste gaat van plaatselijke landbouwers en de ethnische bevolking van de regio. Het project werd door de Mexicaanse overheid en een aantal privé-ontwikkelaars in januari van dit jaar gelanceerd. Oaxaca is een bijzonder windrijke regio, gelegen op de smalle strook tussen de Golf van Mexico en de Stille Oceaan. Mexico wil zijn capaciteit aan windenergie opdrijven tot vijfduizend megawatt. Dat is tien keer meer dan het huidige niveau. Windenergie vormt op dit ogenblik amper 2 procent van de Mexicaanse energieproductie. Het project van Oaxaca, het grootste van Latijns-Amerika, neemt ongeveer 3.000 hectaren in beslag.

De realisatie van het windmolenproject kost 550 miljoen dollar. "Het lijkt lovenswaardig om voldoende elektriciteit te genereren om een kleine stad van elektriciteit te voorzien en de uitstoot van koolstofdioxide met honderdduizenden tonnen te verminderen," aldus analist Zach Dyer in het magazine One World. "Maar dat is niet het oordeel van de bewoners van de stad La Ventosa. De overheid en de ontwikkelaars beloofden de bevolking dat het windmolen-project de stad een grote economische groei zou opleveren. De plaatselijke bevolking zegt nu echter dat de windenergie het lokale leefmilieu beschadigt en weinig meerwaarde oplevert aan hun gemeenschap."

In totaal krijgt het Eurus-windmolenpark, een joint-venture tussen de Mexicaanse cementproducent Cemex en het Spaanse energiebedrijf Acciona, 167 turbines. Die zouden voldoende elektriciteit moeten opwekken om een stad met een half miljoen inwoners van energie te voorzien. "De productie gaat echter uitsluitend naar Cemex," stipt Zach Dyer aan. "Het onteigende land behoorde vooral toe aan inheemse gemeenschappen en lokale landbouwers. Volgens het Tepeyac Center for Human Rights in Oaxaca hebben de ontwikkelaars zich schuldig gemaakt aan misleiding van de bewoners en omkoperij. Aan de lokale bevolking zou zijn verteld dat de contracten alleen bestemd waren voor het uitvoeren van windstudies op hun land, terwijl ze in werkelijk een toestemming tekenden om windturbines te plaatsen."

De grondbezitters zouden amper 50 dollar per maand krijgen voor het afstaan van hun land. Sommigen kregen bij het ondertekenen van het contract een bonus van 650 dollar. De meeste betrokkenen zouden echter nooit een contract hebben gezien. Van de beloofde tewerkstelling komt volgens het Tepeyac Center evenmin iets in huis. Voor de bouw zullen enkele honderden arbeiders ingeschakeld moeten worden, maar die verdwijnen weer wanneer het windpark operationeel is. Bij een windturbinepark in de buurt werken amper acht mensen. De betonnen ondergrondse steunpijlers zouden bovendien de waterhuishouding verstoren, waardoor landbouwgebieden zouden dreigen te overstromen. Er wordt zelfs gevreesd voor een totale uitdroging.

In totaal zou in de regio een windenergie-arsenaal van 10.000 megawatt en 30.000 megawatt worden uitgebouwd. Dat is meer dan honderd keer meer dan het project in La Ventosa. In sommige regio's heeft het verzet van de lokale Mexicaanse bevolking een aantal producenten ertoe gebracht hun projecten op te geven.

12:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie, mexico, oaxaca |  Facebook |

29-12-08

Opslag windenergie garandeert elektriciteitsvoorziening

windenergieHet Amerikaanse nutsbedrijf Xcl Energy uit de staat Minnesota is gestart met tests met een nieuwe technologie om windenergie in batterijen op te slaan. Het bedrijf probeert de energie van een windpark met een capaciteit van 1.100 megawatt in het zuiden van Minnesota op te slaan. Het bedrijf wijst erop dat het opslaan van wind bijlangrijk is, aangezien er niet altijd wind is en vaak het sterkste is wanneer de bevolking weinig elektriciteit gebruikt, onder meer tijdens de nacht. Het bedrijf heeft van het Renewable Development Fund van Minnesota een subsidie van één miljoen dollar gekregen. De energiecentrale zou in het eerste kwartaal van volgend jaar operationeel moeten zijn. Indien de tests lukken, wil het bedrijf tegen het einde van het volgende decennium een hele reeks batterijcentrales bouwen.

"Xcel Energy is één van de Amerikaanse pioniers voor de opslag van windenergie," aldus het magazine Scientific American. "De opslag moet de elektriciteitssector toelaten efficiënter gebruik te maken van windenergie. "Door opslag van windenergie zou de totale kostprijs van de elektriciteitsproductie gevoelig verlaagd kunnen worden." De batterijcentrale kan ongeveer zeven megattuur elektriciteit opslaan. Dat betekent dat de twintig batterijen - geleverd door het Japanse NFK Insulator - in staat zijn om nagenoeg onmiddellijk één megawatt aan elektriciteit te produceren. Dat is voldoende om vijfhonderd gemiddelde Amerikaanse huishoudens zeven uur lang van elektriciteit voorzien."

Op dit ogenblik zou de technologie wereldwijd een capaciteit van ongeveer 100 megawatt hebben uitgebouwd. De batterijen slaan tijdens de nacht windenergie op en sturen tijdens de dag een constante stroom aan elektriciteit uit. "Daarmee wordt één van de grootste hinderpalen voor een massale toepassing van windenergie opgelost," voert Scientific American aan. "Er is immers niet altijd wind wanneer de consumptie dat vereist. Dat heeft men in Texas dit jaar aan den lijve kunnen ervaren, toen een dal in de opwekking van windenergie storingen veroorzaakte in de elektriciteitslevering. De centrale van Xcl Energy in Luverne kan echter een stabiele en constante elektrische stroom leveren, waardoor de betrouwbaarheid van de energievoorziening gevoelig wordt verhoogd."

De batterijcentrale kan bovendien ook piekmomenten opvangen. De opslag van windenergie blijft voorlopig echter nog altijd bijzonder duur. Xcl Energy rekent daarbij op een kost van 3 miljoen dollar per megawatt, plus nog verscheidene miljoenen dollars voor de opstart en het testen van de infrastructuur. Xcel Energy, dat ook de opslag van wind- en zonneënergie in waterstof uittest, hoopt op termijn een aantal van zijn 44 centrales op gas en steenkool gedeeltelijk door deze milieuvriendelijker alternatieven te kunnen vervangen. De centrale in Luverne is de eerste opslag van windenergie in de Verenigde Staten.

13:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie, xcel energy |  Facebook |

16-12-08

Duitse windenergie kan beroep doen op staatssteun

De Duitse regering gaat de windenergie-sector staatshulp bieden. Dat heeft Sigmar Gabriel, Duits minister van leefmilieu, beloofd aan het Bundesverband Windenergie (BWE), de sectororganisatie van de windenergieproducenten. BWE-topman Hermann Albers had die hulp gevraagd omdat de sector, die als innoverende industrie beschouwd werd als een lichtbaken in de economische crisis, het nu ook moeilijk begint te krijgen. Albers had daarbij gezegd dat de uitbreiding van hernieuwbare energie en klimaatbescherming zou stilvallen, tenzij de situatie snel zou verbeteren. De financiële crisis heeft de sectorgroei vertraagd, vooral omdat de financiering van nieuwe projecten moeilijker en duurder is geworden.

"Wanneer er niet snel wordt gereageerd, zouden alle windenergieprojecten in gevaar kunnen komen," aldus minister Gabriel tegenover de Duitse krant Handelsblatt. "Vooral maritieme turbineparken zouden het moeilijk krijgen. Volgens de minister zullen Duitse maritieme turbineparken tegen 2020 een capaciteit hebben van 10.000 megawatt. De meeste Duitse kerncentrales hebben een capaciteit van 1.200 megawatt tot 1.400 megawatt. De constructie van windturbineparken op zee vergt echter zware investeringen. Vooral de kabelverbinding met het vasteland is bijzonder duur. Die vertegenwoordigt nagenoeg één derde van de totale investeringskosten voor een maritiem turbinepark.

De financiële crisis heeft de problemen nog versterkt. Een aantal miljardenprojecten worden in het gedrang gebracht omdat de banken met zwaardere financieringsvoorwaarden uitpakken. Een aantal financiële instellingen heeft zich al uit projecten teruggedrongen, terwijl anderen van de bouwheren een grotere eigen kapitaalinbreng eisen. De Duitse banken zouden nu echter hebben beloofd om de financieringsvoorwaarden voor maritieme windturbineparken te versoepelen. Omdat windmolenparken lange tijd actief kunnen blijven, zouden ook de afbetalingsperiodes verlengd worden. Er zal de volgende weken en maanden naar praktische afspraken gezocht worden. Ook de constructie van windparken op het vasteland zou gemakkelijker worden gemaakt.

21:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, windenergie |  Facebook |

12-11-08

Nederlandse ontwerpers denken aan energie-eilanden

631559352_energy_island_01Het Nederlandse ingenieursbureau Kema heeft een plan ontwikkeld om op zee energie op te slaan, die gebruikt zou kunnen worden om piekmomenten in het elektriciteitsverbruik op te vangen. Het is daarbij de bedoeling dat uit een groot reservoir tijdens dalmomenten in het elektriciteitsverbruik water uit het reservoir in zee zou gepompt worden. Bij piekmomenten zou het water weer in het reservoir worden gelaten, waarbij turbines een elektrische vermogen van ongeveer 30 gigawattuur zouden kunnen opslaan. Er zijn echter nog tal van praktische problemen die een realisatie in de weg staan.

"Het Nederlandse Energie-Eiland zou de productie van windturbines moeten aanvullen," aldus het magazine The Register. "Windenergie heeft het nadeel dat er niet altijd voldoende wind is om voldoende elektriciteit op te wekken. Het Energie-eiland - dat vijftig meter diep zou worden en een oppervlakte krijgen van zes op tien kilometer, moet op momenten van relatieve windstilte de nodige stroom leveren, door water vanuit de zee het reservoir te laten binnenstromen. Het opnieuw leegpompen kost uiteraard ook energie, maar daarbij kan men gebruik maken van dalmomenten met een elektriciteitsoverschot."

Ook financieel lijkt het plan van Kema te kloppen. Ze zouden elektriciteit immers aankopen bij een overaanbod - wanneer de prijs laagt ligt - terwijl de energie verkocht wordt op ogenblikken van een tekort, wanneer de elektriciteitsprijs op zijn hoogste niveau staat. Om heel Nederland van elektriciteit te voorzien zouden er wel vijftig energie-eilanden moeten gebouwd worden, waarbij sommige een dubbele verdieping zouden moeten krijgen, aangezien de Nederlandse kust slechts 450 kilometer lang is. Ook zijn niet alle locaties even geschikt voor de aanleg van energie-eilanden.

Tevens wordt erop gewezen dat Nederland nog altijd één miljoen vaten olie en vijftig miljard kubieke meter gas per dag verbruikt, wat ooit allemaal zal moeten vervangen worden door elektriciteit. "Dat kan door de energie-eilanden onmogelijk opgevangen worden," stipt The Register nog aan.

12-09-08

Groene recordpoging mislukt door klimaatverandering

De snelheidsrecordpoging van het Britse Greenbird-project is mislukt door de klimaatverandering. Dat zeggen Dale Vince en Richard Jenkings, de initiatiefnemers van het project. Het duo wou op het zoutmeer van Lake FeFroy in West-Australië het huidige snelheidsrecord voor windaangedreven landvoertuigen - dat op 187 kilometer per uur staat - te breken. Maar door de opvallend zware regens is die poging mislukt. Het duo wijst er daarbij op dat het zoutmeer - met een oppervlakte van bijna 200 vierkante kilometer, tijdens deze periode van het jaar normaal droog staat.

"Het Greenbird-team moest de recordpoging herhaaldelijk uitstellen omdat er zware regens vielen en er geen wind te bespeuren viel," meldt BBC News. "Uiteindelijk moesten ze hun pogingen zelfs helemaal opgeven." Dale Vince en Richard Jenkins willen volgend jaar een nieuwe poging wagen met een ijsyacht. Ze voegen er echter aan toe dat windenergie de volgende twintig jaar één van de belangrijkste energiebronnen van de wereld zal worden en dat auto's op windenergie niet langer een fantasiebeeld zullen blijven.

Dale Vince stelde ontgoocheld te zijn dat ze niet eens de kans hebben gekregen om uit de startblokken te komen. "De Greenbird was ontwikkeld om aan te tonen hoe de wereld de uitputting van fossiele brandstoffen kan opvangen," voerde hij aan. "Het is dan ook ironisch dat de klimaatverandering door deze fossiele brandstoffen ervoor gezorgd heeft dat wij deze poging moesten stopzetten." De Britten hebben hun inspiratie voor de Greenbird gehaald bij de Bluebird, de snelheidswagen van recordhouder David Campbell.

31-08-08

Roemenië bouwt grootste onshore windmolenpark

Het Tsjechische energiebedrijf CEZ gaat in Roemenië een windpark van 600 megawatt bouwen. Het project moet volgens het energiebedrijf het grootste onshore windmolenpark van Europa worden. De werken zullen volgende maand van start gaan. Het windmolenpark zou over twee jaar volledig operationeel moeten worden. De bouw zal een investering vergen van 1,1 miljard euro. Op dit ogenblik steunt Oost-Europa voor zijn eletriciteitsbevoorrading nog altijd grotendeels op steenkool en kernenergie, maar probeert zich steeds meer te wenden naar alternatieve energieën.

"Investeren in hernieuwbare energie is één van de strategische maatregelen die we nemen om in te spelen op de klimaataanpak van de Europese Unie," aldus CEZ-topman Martin Roman tegenover BBC News. Het windmolenpark wordt aangelegd ten noorden van de Roeemse havenstad Constanta en ligt ongeveer twintig kilometer van de kust. Een eerste gedeelte van het Roemeense windmolenpark zou volgend jaar al in gebruik genomen moeten worden. Het jaar daarop zou het volledig operationeel moeten zijn.

In Oost-Europa staan Polen, Tsjechië en Bulgarije het verst met windenergie. Polen heeft een windenergie-capaciteit van 276 megawatt, gevlgd door Tsjechië (116 megawatt) en Bulgarije (70 megawatt). Dat is nog echter nog altijd een fractie van de capaciteit van de Europese marktleiders Duitsland (22.000 megawatt) en Spanje (15.000 megawatt). CEZ produceerde tijdens het eerste helft van dit jaar 32,2 terawattuur elektriciteit, waarvan 53 procent afkomstig was van steenkool en 43 procent uit kernenergie. Het grootste onshore windpark van Europa is op dit ogenblik gevestigd in het Schotse Whitelee.

11:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie, elektriciteit, roemenier, cez |  Facebook |

20-07-07

Hydro-Siemens ontwikkelen drijvende windturbine

De Noorse energiegroep Norsk Hydro en het Duitse industriebedrijf Siemens hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van een drijvende windturbine. Daardoor zouden windmolenparken niet langer op het vasteland of in ondiep water dicht bij de kust geplaatst moeten worden. Daar krijgen ze immers kritiek dat ze het landschap verknoeien en een gevaar vormen voor het vogelbestand.

“Wanneer windmolens in water van meer dan dertig meten diepte geplaatst moeten worden, lopen de kosten bijzonder hoog op,” vertelde een woordvoerder van Siemens aan het persbureau Reuters. “De toepassing van Norsk Hydro is daarvoor een elegant en eenvoudig alternatief.” De windmolen in kwestie bestaat uit een betonnen basis van 200 meter, waarvan 80 meter boven het water uitsteekt en voorzien is van drie bladen van 60 meter lang.

De windturbine wordt met drie kabels aan de zeebodem vastgehecht en moet golven tot 30 meter hoogte kunnen weerstaan. Volgens Norsk Hydro kan de windturbine ingezet worden in water met een diepte tot 700 meter. Woordvoerders van het project zeggen dat de eerste turbine al in 2009 in de Noordzee kunnen ingezet worden. Norsk Hydro heeft expertise in de drijftechnologie, die op dit ogenblik gebruikt wordt voor olieplatformen in de Noordzee.

Het ontwikkelen van de windturbine zou 25,2 miljoen euro kosten. De joint-venture hoopt tegen 2013 een offshore windenergiepark met een capaciteit van vijf megawatt te hebben uitgebouwd. De energie zou gebruikt worden voor de bevoorrading van kustgebieden en olieplatformen.

12:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: norsk hydro, siemens, windenergie |  Facebook |

30-04-07

Grote interesse voor Duitse windenergie

Er is opvallend veel interesse voor de Duitse windmolenproducent REpower. Het Hamburgse bedrijf werd amper vijf jaar geleden opgericht door enkele ingenieurs en ondernemers, maar is voor Franse en Indische investeerders nu al miljarden euro’s waard. Zowel het Franse Areva als het Indische Suzlon hebben al een belangrijk aandelenpakket van REpower in handen.

De biedingstrijd op REpower werd begin dit jaar uitgelokt door Anne Lauvergeon, de topvrouw van de Franse kernreactor-bouwer Areva. Zij bood 105 euro per aandeel van REpower. Maar plots dook ook de Indische miljardair Tulsi Tanti van het Suzlon-concern op. Hij wou zelfs 150 euro betalen per aandeel, terwijl dat de voorbije zomer nog amper op 40 euro genoteerd stond.

“Die biedingstrijd heeft al lang helemaal geen economische grond meer,” stipt de Duitse krant Die Welt aan. “Volgens het bod van Suzlon is REpower 1,22 miljard euro waard, terwijl het bedrijf vorig jaar een omzet van 450 miljoen euro realiseerde en een winst boekte van amper 7 miljoen euro. De prijs die Suzlon wil bieden, ligt volgens experts dan ook veel te hoog. Maar de groeiverwachtingen en speculaties drijven de beurswaarde nog verder naar omhoog.”

REpower-topman Matthias Schubert startte tien jaar geleden met het windenergiebureau Pro+Pro. Het bureau ontwikkelde op dat ogenblik windturbines met rotorbladen van dertig meter en een vermogen van 1,5 megawatt, op dat ogenblik de grootste windkrachtbron van de wereld. Vandaag bouwt turbines met een rotor-doormeter van 126 meter en een vermogen van 5 megawatt, opnieuw de grootste van de wereld.

Als gevolg van enkele fusies werd Pro+Pro in 2002 omgevormd door REpower. Datzelfde jaar ging het bedrijf ook naar de beurs van Frankfurt, waarbij de waarde van het bedrijf geraamd werd op 70 miljoen euro. Op dat ogenblik had REpower 100 medewerkers in dienst. Vandaag telt het personeelsbestand 891 eenheden. Het bedrijf hoopt volgend jaar een omzet te realiseren van 900 miljoen euro.

REpower wijst erop dat de wereldwijde vraag naar windenergie door de debatten over de klimaatverandering en door de stijgende prijzen van olie en gas de jongste jaren sterk gegroeid is. “Vooral door de aanleg van grote offshore-parken kan windenergie nu ook aan concurrentiële prijzen geproduceerd worden,” aldus REpower-voorzitter Fritz Vahrenholt, afkomstig van Shell.

Dat is bijzonder lucratief voor de Duitse sector, die met inbegrip van componenten op dit ogenblik wereldwijd 40 procent van alle windmolens bouwt. Dat overwicht van de Duitse producenten is volgens REpower te danken aan de technologische voorsprong die werd opgebouwd onder impuls van de Duitse overheid. Vier dan de tien grootste producenten zijn dan ook van Duitse origine. De waarde van de wereldwijde windturbinemarkt wordt geraamd op 15 miljard euro.

Met een marktaandeel van 3,2 procent is REpower eigenlijk nog een relatief kleine speler. De vraag naar windturbines is op dit ogenblik zo groot geworden, dat de productie niet meer kan volgen. Het bedrijf is op dit ogenblik tot einde volgend jaar volgeboekt. Eerder deze maand heeft een Amerikaanse dochter van EDF Energies Nouvelles meer dan 75 turbines besteld voor een windpark, de grootste bestelling uit de geschiedenis van REPower.

Het is opvallend dat net een relatief kleine speler in de belangstelling staat van grote energiebedrijven. “Areva en Suzlon hebben vooral een strategische interesse in REpower,” aldus Vahrenholt. “De Fransen willen een voet tussen de deur hebben in de groeimarkt van de hernieuwbare energie en de Indiërs willen met alle geweld aanwezig zijn op de Europese markt, waar ze vroeger nauwelijks toegang hadden.”

Beide groepen hebben nu elk al meer dan 30 procent van de aandelen van de Duitse constructeur in handen. Het overnamebod loopt op het einde van deze week af. Vermoed wordt dat Areva tijdens de volgende dagen zijn bod nog zal verhogen.

13:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, windenergie |  Facebook |

14-02-07

Windkracht voor mobiele telefonie

Energie uit wind en zonnewarmte moet in afgelegen gebieden zonder elektriciteitsvoorziening mobiele telefonienetwerken kunnen laten draaien. Een eerste proefproject met deze technologie gaat weldra van start in Namibie en werd in Groot-Brittannie uitgetest door Motorala. Het beheer van het project wordt toevertrouwd aan het mobiele telefoniebedrijf MTC Namibia.

“De mobiele telefonie moet ook afgelegen gebieden kunnen bereiken,” vertelde MTC-topman Joachen Traut aan BBC News. “Namibie is een groot land met amper twee miljoen inwoners. Het zou gigantische financiele inspanningen vergen om overal elektriciteitsvoorziening te garanderen. Een elektriciteitsnet kost als vlug 8.000 dollar per kilometer en het duurt gemiddeld twee jaar om een lijn aan te leggen.”

MTC heeft al gexperimenteerd met energie uit zonnewarmte, maar zal nu voor de eerste keer een proef uitvoeren met windenergie. Het testproject wordt uitgevoerd in het dorp Dordabis, ongeveer veertig kilometer ten oosten van de Namibische hoofdstad Windhoek. Het basisstation heeft tot 1.500 watt nodig. Daarvoor worden een windturbine van zes kilowatt en vier zonnepanelen geplaatst.

Motorola benadrukt dat de kosten ongeveer even hoog liggen als voor een traditioneel basisstation. “Maar we kunnen veel sneller aan de slag gaan,” aldus een woordvoerder. “Bovendien liggen de operationele kosten veel lager dan bij een klassiek station of met het gebruik van diesel.” Het station moet gebruikt worden door de 1.500 dorpelingen uit de buurt en de landbouwgemeenschappen binnen een straal van dertig kilometer.

Mobiele telefonie op windkracht is volgens Motorola perfect in gebieden die alleen bereikbaar zijn met een helicopter. Er zijn gesprekken aan de gang rond een gelijkaardig project in Azie.