29-05-13

Koude klimaatgebieden belangrijke groeisector voor windenergie

Windenergie in koude klimaatgebieden van de wereld kent een snelle groei. Dat zegt Tomas Wallenius, onderzoeker bij het VTT Technical Research Centre of Finland. Over vier jaar zal in deze regio's een capaciteit tussen vijfenveertig en vijftig megawatt aan windenergie zijn uitgebouwd. Dat betekent een stijging met 72 procent tegenover eind vorig jaar. Met de projecten is een besteding van ongeveer 75 miljard euro gemoeid. Wallenius zegt ervan overtuigd te zijn dat koude klimaatgebieden op het gebied van windenergie meer mogelijkheden hebben dan offshore locaties.

"Er wordt bijzonder veel gesproken over de potentie van offshore-windkracht, maar de markt voor windenergie in koude klimaatgebieden is wellicht tien keer groter," voert Wallenius aan. Het VTT Research Centre heeft een eerste haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de realisatie van windmolenparken in extreem koude regio's, waar de weersomstandigheden bijzondere eisen stellen aan de windturbine-technologie. Dat onderzoek heeft volgens Wallenius uitgewezen dat deze energie op een kosten-efficiënte manier kan worden gewonnen.

Naast Scandinavië en Canada komen volgens Wallenius ook gebieden in Centraal-Europa, de Verenigde Staten en China in aanmerking voor de technologie. "Deze gebieden genieten niet alleen van gunstige windomstandigheden, maar hebben ook het voordeel dunbevolkte regio's te zijn," stippen de onderzoekers aan. In deze gebieden wordt bovendien een grotere windactiviteit gemeten in de zomer dan in de winter, terwijl de densiteit van de koude lucht een grotere productie-capaciteit toelaat.

Lees Verder

17:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

03-03-13

Wereldwijde capaciteit windenergie wordt gevoelig overschat

De wereldwijde capaciteit voor de generatie van windenergie is gevoelig overschat. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University. De Amerikaanse onderzoekers voegen er bovendien aan toe dat de geofysische en klimaatgebonden effecten van de windturbines de voordelen van grootschalige windparken zullen uithollen. Het onderzoek toonde aan dat grootschalige windparken, met een oppervlakte van meer dan honderd vierkante kilometer, een piekproductie van 0,5 watt tot 1 watt per vierkante meter kunnen halen. Eerder was gewag gemaakt van een productie tussen 2 watt en 7 watt per vierkante meter. De turbines blijken echter een vertragend effect op de wind te hebben. Volgens de onderzoekers beschikt men dan ook over minder windkracht dan door wetenschappers eerder werd verondersteld.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

05-02-13

Japan wil zijn capaciteit aan windenergie verdrievoudigen

Japan wil zijn capaciteit aan windenergie tegen het volgende decennium hebben verdrievoudigd tot 7,5 miljoen kilowatt. Daarvoor moeten nieuwe projecten worden gelanceerd in Hokkaido en Tohoku. Dat heeft de Japanse krant Yomiuri Shimbun bekend gemaakt. Het project zal in april dit jaar worden gelanceerd, waarbij publieke en private investeerders ongeveer 310 miljard yen zouden moeten investeren in windparken in beide regio's. Dat komt overeen met een bedrag van 3,35 miljard dollar. Japan heeft het voorbije jaar in totaal 15,3 miljard dollar geïnvesteerd in hernieuwbare energieprojecten.

Lees Verder

18:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, windenergie |  Facebook |

15-11-12

Herstel windenergiesector pas begin volgend decennium

De groei van de windturbine-sector zal de volgende jaren een gevoelige vertraging kennen. De oorzaak moet gezocht worden in de beperking van de budgetten in de Verenigde Staten en Europa die de voorbije vijftien jaar de bouw van windmolenparken hebben ondersteund. Dat is de conclusie van een rapport van de Global Wind Energy Council (GWEC) en Greenpeace International. Er wordt aan toegevoegd dat de groei van de sector zich pas bij het begin van het volgende decennium pas opnieuw zal herstellen. Eind vorig jaar was er wereldwijd 240 gigawatt aan windenergie geïnstalleerd. Dat zou tegen het einde van het decennium opgelopen moeten zijn tot 759 gigawatt. Daarmee zou windenergie 12 procent van de wereldwijde elektriciteitsbehoefte dekken.

Lees Verder

18:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

18-08-12

Alternatief ontwerp kan efficiëntie windturbines verhogen

Een innovatievere constructiemethode kan de efficiëntie van offshore windenergie met mogelijk 100 procent verhogen. Dat is de conclusie van een rapport van Jim Platts, professor aan het Institute for Manufacturing aan de Cambridge University. De sector moet volgens Platts daarbij vooral kijken naar de onderbouw van de windturbines, waarbij op dit ogenblik vooral gebruik gemaakt wordt van beton en staal. De productie van die materialen is volgens de Britse wetenschapper echter bijzonder energie-intensief en duur. Daardoor worden zowel de financiële opbrengsten als de energie-efficiëntie uitgehold. Daarom zou volgens Platts gestreefd moeten worden naar een nieuw ontwerp, waarbij gebruik gemaakt zou worden van stalen kabels die in de zeebodem worden verankerd. Bovendien zou voor de turbines gebruik gemaakt moeten worden van composietmaterialen, die lichter zijn en bovendien niet gevoelig zijn voor corrosie.

Lees Verder

12:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

25-06-12

Grotere turbines verhogen efficiëntie van windenergie

Windenergie moet gebruik maken van zo groot mogelijke turbines. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de technische hogeschool ETZ Zürich. De onderzoekers stellen dat de efficiëntie van grotere turbines ook gevoelig hoger ligt. Dat heeft volgens hen twee verschillende redenen. In de eerste plaats hebben producenten inmiddels de kennis en technologie om grote windturbines met een hoge efficiëntie te bouwen. Daarnaast laten geavanceerde materialen en designs ook toe dat grote wieken worden gebouwd die meer wind kunnen opvangen zonder dat hun massa moet toenemen, waardoor de efficiëntie kan worden opgedreven zonder dat de druk op het gebruik van grondstoffen wordt opgedreven. Op die manier kan een meer duurzame energie worden gecreëerd zonder dat meer middelen moeten worden geïnvesteerd in ontginning, verwerking en transport.

Lees Verder

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windenergie |  Facebook |

22-03-12

India heeft meer onshore windenergie-potentie dan aangenomen

De mogelijkheden van onshore windenergie liggen in India gevoelig hoger dan officieel wordt geraamd. Dat is de conclusie van een rapport van het Lawrence Berkeley National Laboratory. Volgens de Indiase overheid zou het land een potentiële productie van 102 gigawatt tot kunnen bereiken. Volgens de Amerikaanse onderzoekers zou echter twintig tot dertig meer capaciteit kunnen worden gegenereerd. Die correctie kan volgens de onderzoekers een belangrijke impact hebben op de Indiase strategieën rond hernieuwbare energie.

India wordt geconfronteerd met een massaal en chronisch tekort aan elektriciteit. "Wind is één van de meest kostenefficiënte en mature hernieuwbare energiebronnen die in India commercieel beschikbaar zijn," merkt onderzoeksleider Amol Phadke, op. "Op dit ogenblik is een capaciteit van 15 gigawatt geïnstalleerd, maar dat cijfer groeit snel aan. De kost van windenergie is op dit ogenblik vergelijkbaar met de prijs van geïmporteerde steenkool en gascentrales. Wind kan een belangrijke rol spelen in een kostenefficiënte oplossing voor energieveiligheid en milieuproblemen."

Met een productie van 102 gigawatt zou windenergie over tien jaar slechts 8 procent van de Indiase energiebehoefte kunnen invullen. Over twintig jaar zou dat aandeel gedaald zijn tot 5 procent. De onderzoekers merken op dat ook in China en de Verenigde Staten uiteindelijk meer mogelijkheden voor windenergie aanwezig bleken te zijn dan eerst werd vooropgesteld. In India werd eerst gedacht dat slechts 2 procent van windrijke gebieden zou kunnen worden gebruikt voor de opwekking van energie. In werkelijkheid komen volgens de onderzoekers grotere gebieden daarvoor in aanmerking.

18:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, windenergie |  Facebook |