29-07-13

Drijvende windturbines worden cruciaal voor Europese energiesector

Drijvende windturbines op volle zee zouden tegen het einde van het volgende decennium in Europa 318.000 mensen kunnen tewerkstellen en 145 miljoen gezinnen van elektriciteit voorzien. Dat is de conclusie van een rapport van de European Wind Energy Association (EWEA). In het rapport wordt aangevoerd dat de drijvende turbines een kostenefficiënt alternatief zijn voor de huidige modellen met een vaste verankering en over drie jaar op de markt zouden kunnen komen. Turbines in de diepe wateren van de Noordzee zouden volgens rapport voldoende energie kunnen opleveren om vier keer de elektriciteitsbehoefte van de Europese Unie te dekken.

De Europese offshore windenergie omvat op dit ogenblik 58.000 arbeidsplaatsen en heeft een geïnstalleerde capaciteit van amper 5 gigawatt. Op dit ogenblik zijn slechts twee drijvende turbines - één in de Noordzee en één in de Atlantische Oceaan - operationeel, maar de sector kent een bijzonder snelle groei en zou tegen het einde van dit decennium een capaciteit van 40 gigawatt kunnen voorzien. Daarmee zou 4 procent van de Europese elektriciteitsbehoefte kunnen worden gedekt. Op dit ogenblik worden in Europa vier experimenele drijvende structuren uitgetest. In de rest van de wereld worden nog eens drie exemplaren getest.

“Deze sector kan bijzonder veel potentiële baten opbrengen aan Europa,” merkt Jacopo Moccia, hoofd beleidsanalyse bij de European Wind Energy Association, op. “Daarvoor moet echter een duidelijk en stabiel legislatief raamwerk worden gecreëerd, waarbij voor het einde van het volgende decennium een aantal verplichte doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie worden opgelegd. Ook de industrie moet een duidelijke strategie voor offshore windenergie, met inbegrip van steun voor onderzoek en ontwikkeling, uitbouwen.”

Offshore windturbines waren het voorbije jaar actief in water met een diepte van gemiddeld tweeëntwintig meter. De nieuwe designs zouden echter kunnen worden ingeschakeld in water met een diepte van meer dan vijftig meter. Tot het einde van dit decennium worden de meeste offshore-ontwikkelingen verwacht in de Noordzee en de Baltische Zee. Groot-Brittannië wordt bestempeld als één van de beste sites ter wereld voor offshore-turbines en heeft in de monding van de Theems onlangs het grootste offshore windturbinepark van de wereld in gebruik genomen.

Lees Verder

11:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windturbine |  Facebook |

20-03-13

Schadelijke gevolgen van windturbines zijn niet meer dan mythes

Er moeten grote vraagtekens worden geplaatst bij de verhalen over de schadelijke invloed van windturbines op de gezondheid van omwonenden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Auckland. Wel blijken volgens de onderzoekers de alarmerende verhalen over de schadelijke gevolgen van de turbines een negatieve impact te hebben op de bevolking. Uit een onderzoek naar bijna vijftig windturbineparken in Australië blijkt dat 63 procent van de locaties nooit met een klacht werd geconfronteerd, terwijl de protesten van de directe omgeving slechts een kleine minderheid van het totaal aantal klachten vertegenwoordigt.

Lees Verder

18:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windturbine, gezondheid |  Facebook |

05-05-12

Windturbine haalt water uit droge woestijnlucht

De Franse technologie-startup Eole Water heeft een windturbine ontwikkeld die erin zou moeten slagen om uit droge woestijnlucht honderden liters water per dag te produceren. De turbine zuigt volgens de ontwikkelaars de woestijnlucht op, waarbij de vochtdeeltjes in de atmosfeer door de warmte van de turbine-generator zou worden omgezet in stoom, om vervolgens onder druk in waterdruppels omgezet te worden. Daarna zouden de druppels door pijpen in de turbine wegvloeien naar tanks, waar een filtering zou gebeuren.

"Naarmate de klimaatverandering zich verder doorzet, moeten er volgens wetenschappers in een aantal regio's van de wereld bijzonder droge zones worden verwacht," aldus het magazine TG Daily. "Aangezien het heel waarschijnlijk is dat vele bronnen van drinkbaar water zullen verdwijnen, is het cruciaal dat er nieuwe technologieën voor de productie van water worden ontwikkeld." Eole Water zou zich daarbij hebben geïnspireerd op dieren en planten die zich in de woestijn voor hun overleving hebben gespecialiseerd in het opvangen van de kleinste vochtdeeltjes uit de lucht.

Marc Parent, chief executive van Eole Water, zou het idee voor de technologie in de jaren negentig hebben gevonden toen hij de kosten van zijn consumptie flessenwater probeerde te reduceren door de condensatie uit zijn airconditioning op te vangen. Eerste tests in het droge klimaat van de Verenigde Arabische Emiraten zouden hebben uitgewezen dat de turbine tussen vijfhonderd en achthonderd zuiver water per dag kan produceren. De opbrengst in vochtiger gebieden zou volgens Parent nog gevoelig hoger moeten liggen.

Lees Verder

10:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: windturbine, water |  Facebook |

01-05-12

Windturbines verwarmen omgevende luchtlagen

Windturbineparken kunnen het lokale klimaat beïnvloeden door de atmosfeer op te warmen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Albany. Daarbij bleek dat de inplanting van vier grote windturbineparken in Texas geleid hebben tot een temperatuurverhoging van 0,72 graden Celsius. Vooral tijdens de nacht zouden de verschillen oplopen. Het fenomeen is volgens de onderzoekers vooral te wijten aan de veranderingen in windsnelheden en de fluctuaties die in de lagere regionen van de atmosfeer worden veroorzaakt.

Lees Verder

13:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, windturbine, klimaat |  Facebook |

03-10-11

Olieplatformen en windturbines belangrijk voor vispopulaties

Olieplatformen in de Noordzee trekken meer kabeljauw en schelvis aan dan eerder werd verondersteld. Bovendien zouden windturbineparken kunnen worden uitgerust met kunstmatige riffen om vissen te helpen aantrekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van Toyonobu Fujii, wetenschapper aan de Aberdeen University in Schotland. Aangezien de Noordzee steeds meer een locatie voor windenergie lijkt te worden, moet de relatie tussen turbineparken en de visbestanden volgens de onderzoeker verder worden onderzocht.

"Wetenschappers zijn zich al langer bewust van het zogenaamde rif-effect, waarbij kunstmatige structuren in de zee een biotoop worden voor vissen, maar uit de studie van Toyonobu Fujii blijkt dat deze sites een grotere aantrekkingskracht uitoefenen dan eerder was gedacht," aldus het persbureau Reuters. De wetenschapper wijst erop dat eerder was gedacht dat die impact heel lokaal tot individuele platformen beperkt zou blijven, maar het effect blijkt zich volgens hem veel breder uit te strekken.

Dat fenomeen heeft volgens Fujii te maken met pijpleidingen en andere structuren die eveneens als een kunstmatig rif optreden. Het is volgens de onderzoeker niet duidelijk waarom vissen zich rond deze structuren verzamelen. Hij stelt dan ook dat er verder onderzoek moet worden uitgevoerd naar het fenomeen. Hij wijst er daarbij op dat offshore windparken een belangrijk onderdeel zullen vormen van de uitbouw van de hernieuwbare energiecapaciteit.

17:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, noordzee, olieplatform, vis, windturbine |  Facebook |

20-02-10

Windmolens op zee hebben haveneiland nodig

Er moet voor de Nederlandse kust een haveneiland komen om van daaruit beter onderhoud te kunnen verrichten aan windmolens. Dat zegt Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Investeren in windmolens op zee is volgens het onderzoekscentrum voor bedrijven een onzeker avontuur. Aan de molens moeten de nodige reparaties en het nodige onderhoud worden verricht. De weersomstandigheden op zee maken dat vaak uitermate moeilijk. De Universiteit Delft heeft al een vaartuig ontwikkeld, waarvan het dek niet meeschommelt met de golven en dat daardoor geschikt is voor dit werk. Dat neemt niet weg dat veel bedrijfstijd van windmolens verloren kan gaan, als niet snel tot een reparatie of onderhoud kan worden overgegaan. Daarom zitten bedrijven graag dichtbij de windmolens die op tientallen kilometers afstand van de kust komen. Een nieuw haveneiland is daarbij een welkome springplank.

De stichting Haveneiland Duurzame Energie Noordzee (Heden), waarin ook ondernemingen zoals baggeraar Van Oord, bouwbedrijf Ballast Nedam en hoogspanningsbeheerder Tennet vertegenwoordigd zijn, heeft bij de Nederlandse overheid inmiddels al aangedrongen om te beginnen met de procedure voor milieuvergunningen. "Met het eiland is naar verwachting een investering gemoeid van 800 miljoen euro tot 1 miljard euro," aldus het persbureau AFN. Volgens Chris Westra, voorziter van de stichting, kunnen jaarlijks honderden miljoenen euro aan kosten worden bespaard door een dergelijke schuilhut op zee. De stichting heeft daarover een zogeheten startnotitie ingediend in het kader van de milieueffectrapportage. Het gaat om drie locaties op afstanden van 80 kilometer tot 200 kilometer uit de kust.

Een eerste mogelijke locatie ligt ten noorden van de Waddenzee. Daar zouden ook de Duitse windmolenparken gebruik van kunnen maken. Een tweede locatie ligt ongeveer 200 kilometer uit de Nederlandse kust. Die zou ook interessant kunnen zijn voor windmolenparken die nu nog bediend worden vanaf de Britse kust. De derde locatie ligt ongeveer 80 kilometer uit de kust van IJmuiden. Chris Westra hoopt dat op één van die locaties tussen het midden en het einde van dit decennium een haveneiland operationeel zou kunnen zijn. Het Energieonderzoek Centrum Nederland dat voor deze windparken de nieuwste generatie windmolens moeten worden gebruikt. De wieken van de nieuwste generatie windmolens bestrijken een oppervlakte van twee voetbalvelden. De palen waarop de windmolens zijn gebouwd, krijgen enorme krachten te verwerken. De wieken hebben beweegbare delen, die inspelen op de windsnelheid, vergelijkbaar met de vleugels van vogels.

16:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, windturbine |  Facebook |

26-10-09

Stealth-technologie windmolens moet radarproblemen oplossen

Het Britse defensiebedrijf Qinetiq en turbineproducent Vestas ontwikkelen een zogenaamde stealth-windturbine, die radar-signalen zou kunnen absorberen. Daardoor zouden een aantal problemen die windmolenparken aan de luchtvaart opleveren, kunnen worden weggewerkt. Op die manier zouden voor windmolenparken volgens de betrokken bedrijven nieuwe locaties kunnen worden vrijgemaakt. Qinetiq en Vestas hebben de nieuwe technologie voorgesteld in een windmolenpark in Norfolk. Aan de nieuwe technologie werd vijf jaar gewerkt. De storende effecten zouden in Groot-Brittannië op dit ogenblik een capaciteit van meer dan tien gigawatt aan windmolencapaciteit in productie of planning blokkeren. Ed Miliband, Brits minister van energie, heeft een financiering van 5,15 miljoen pond gevraagd om het probleem op te lossen.

"Windturbines brengen radarsignalen in verwarring," zegt Mark Roberts, strategic business director for energy en environment bij Qinetiq," tegenover BBC News. "Daardoor is het bijzonder moeilijk om vliegtuigen in de buurt van windmolenparken te volgen. Vooral de wieken van de windmolens zorgen door hun beweging voor grote problemen. Door die problemen is de ontwikkeling van een aantal windmolenparken op dit ogenblik geblokkeerd. De nieuwe turbine is echter gebouwd uit materialen en coatings die radarsignalen absorberen. Voor de turbinetorens hebben Qinetiq en Vestas een speciale coating ontwikkeld, terwijl voor de wieken materialen werden ontwikkeld die in de composiet-structuur zelf wordt geïntegreerd.

Het voorstel van minister Miliband mikt echter op een compleet andere oplossing. Die stuurt aan op de ontwikkeling van een toepassing die radarsystemen moet toelaten om windturbineparken op te merken en hun effecten uit de radarsignalen weg te filteren. Mark Roberts geeft toe dat de stealth-technologie kan helpen om het probleem aan te pakken, maar geen garantie kan bieden op een totale oplossing. "Er bestaat geen definitieve oplossing voor het probleem," merkt hij daarbij op. "Elk windmolenpark heeft heel eigen karakteristieken, onder meer door het aantal turbines, de locatie of de nabijheid van de radar. We kunnen dan ook niet beloven dat de stealth-technologie in alle omstandigheden efficiënt zal zijn, maar het is wel een belangrijke stap in de goede richting."

14:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, luchtvaart, radar, stealth, windturbine |  Facebook |

02-05-09

Radar moet trekvogels beschermen tegen windturbines

Een radarsysteem van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wordt in de Amerikaanse staat Texas uitgeprobeerd om te vermijden dat windparken grote slachtingen veroorzaken onder het migrerende vogeldbestand. Dankzij het radarsysteem kunnen de uitbaters immers naderende vogels tijdig opgemerkt worden, zodat de turbines zouden kunnen stilgelegd worden. Dierenberschermers zeggen echter dat windmolenparken in de eerste plaats buiten de migratieroutes van vogels gehouden zouden moeten worden. Bovendien zijn ze er ook niet van overtuigd dat de exploitanten in windrijke periodes daadwerkelijk de turbines zouden stilleggen. Dat zou immers ten koste gaan van de energieproductie.

"Amerikaanse windturbines kosten jaarlijks het leven aan ongeveer zevenduizend vogels," schrijft de Britse krant The Guardian. "Andere bronnen maken echter gewag van een veel hoger sterftecijfer. Eén windmolenpark in Altamont in de Amerikaanse staat Californië zou naar schattingen 1.300 vogels per jaar het leven kosten. Die bedreiging voor de fauna heeft, samen met een bezorgdheid over de biotopen van de dieren, steeds meer milieubeschermers actie doen voeren tegen de hernieuwbare energiesector. Daardoor zijn in de Verenigde Staten een aantal windturbine-projecten opnieuw afgevoerd.In een windmolenpark in het zuiden van Texas, die gesitueerd is op de vliegroutes van miljoenen trekvogels, wordt echter een radarsysteem van de NASA gebruikt om te vermijden dat vogels zich te pletter zouden vliegen tegen de schroefbladen van de turbines."

Het Texaanse windmolenpark Penascal, uitgebaat door het Spaanse bedrijf Iberdrola Renewables, is volgens The Guardian het eerste in de wereld dat een radarsysteem gebruikt om de turbines automatisch stil te leggen wanneer vogelmigratie wordt opgemerkt. "Het radarsyseem werd ontwikkeld door de NASA en de Amerikaanse luchtmacht om naderende vogels vanop vier mijl te kunnen opmerken en op basis van die gegevens te bepalen of de vlucht de kans zou lopen om in de roterende turbinebladen te vliegen," verduidelijk Gary Andrews, de voorzitter van het Amerikaanse bedrijf DeTect, dat de technologie heeft ontwikkeld. "Wanneer dat het geval is, worden de turbines automatisch stilgelegd en weer opgestart wanneer het gevaar geweken is."

In het trekseizoen passeren er ongeveer 4.000 vogels per uur. In normale omstandigheden blijven de vogels ver boven de windmolens, maar in stormachtige omstandigheden kan dat gevoelig veranderen. Daardoor kunnen de vogels immers gedesoriënteerd en vermoeid raken, waardoor ze hoogte zouden kunnen verliezen en recht in de turbinebladen zouden kunnen vliegen. Met het radarsysteem zou dat probleem moeten worden opgelost. Milieubeschermers blijven echter de sceptisch over de oplossing. "Daarbij wordt opgemerkt dat de windmolenparken niet in vluchtroutes van vogels zouden mogen worden ingeplant, terwijl er bovendien op gewezen wordt dat de nieuwe technologie niet kan verhinderen dat de installaties nog altijd een bedreiging vormen voor de dierenbiotopen en broedgebieden.

17:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, windturbine |  Facebook |

06-11-08

Vraag naar windturbines blijft op hoog niveau

Het Deense energiebedrijf Vestas Wind Systems, de grootste producent van windturbines ter wereld, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd dan 97 miljoen euro. Dat is een stijging met 47 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 53 procent tot 1,76 miljard euro. De groei is vooral te wijten aan overheidssubsidies en andere bemoedigingsmaatregelen die wereldwijd worden toegekend aan investeringen in alternatieve energieën. Dat heeft de vraag naar windturbines gevoelig doen stijgen.

"De wereldwijde economische crisis heeft duidelijk geen invloed op de investeringen in windenergie," aldus Ditlev Engel, chief executive van Vestas. "We hebben nog geen enkele aanvraag binnen gekregen om eerder gedane orders te schrappen. Dankzij de kredietcrisis wordt de druk van de vraag bovendien minder groot. Een aantal windpark-ontwikkelaars hebben het immers moeilijk om nieuwe projecten te financieren." Daardoor kunnen de producenten de achterstand in hun orderboek geleidelijk aan wegwerken.

Vestas stelde wel over te gaan tot een aanwervingsstop. Het voorbije kwartaal werden 1.960 nieuwe medewerkers aangeworven. "Maar de voorziene productie voor volgend jaar ligt 15 procent beneden de huidige arbeidscapaciteit," stipt Engel aan. Vestas raamt eind dit jaar een marktaandeel van 25 procent te zullen hebben. Het Deense bedrijf heeft op dit ogenblik een orderboek voor een totale capaciteit van 5.848 megawatt. Het grootste gedeelte daarvan is bestemd voor Europa (62 procent), gevolgd door Noord- en Zuid-Amerika (24 procent) en Asia-Pacific (14 procent). Tegen 2010 wil Vestas een capaciteit van 10.000 megawatt bereiken.

15:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, windturbine, vestas |  Facebook |