01-02-17

Winkel bezorgt consument vaak frustraties

De moeilijkheid om prijsvergelijkingen te kunnen maken, vormt de grootste frustratie die de shopper op de fysieke winkelvloer ervaart. Dat blijkt uit een rapport van consulent Capgemini bij zesduizend consumenten en vijfhonderd retail-executives in de Verenigde Staten, China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, Nederland en Zweden. Er wordt echter aan toegevoegd dat de consument bij een bezoek aan een fysieke retailer van een brede waaier klachten gewag gemaakt. Er wordt aan toegevoegd dat een belangrijk deel van de consument opziet een verplaatsing naar de supermarkt te moeten maken. Vastgesteld werd dat 33 procent liever de vaatwas zou doen dan naar de supermarkt te moeten gaan.

De onderzoekers stelden dat moeilijke prijsvergelijkingen voor 71 procent van de ondervraagden een bron van frustratie blijkt. De tweede plaats wordt ingenomen door lange wachtrijen aan de kassa (66 procent), gevolgd door irrelevante promoties en onvindbare producten (65 procent) en een gebrek aan deskundig personeel (64 procent). De onderzoekers wijzen er daarbij op dat retailers en consumenten een totaal andere perceptie hebben over het belang van de traditionele winkel. Daarbij werd immers vastgesteld dat 81 procent van de retail-executives de fysieke locatie een belangrijke functie toewijst, maar die visie wordt slechts door 45 procent van de consumenten gedeeld.

“Een groot deel van de frustraties over de fysieke winkel leefde bij de consument wellicht al voor de intrede van het internet, maar wel moet worden vastgesteld dat ecommerce de consument heeft getraind meer te verwachten,” benadrukt Mike Petevinos, hoofd retailactiviteiten bij Capgemini. “Shoppers nemen steeds meer afstand van de fysieke winkel-ervaring. De oorzaak van die afkeer kan ook vaak worden vastgesteld. Vele fysieke winkels blijven immers koppig bij een offline-strategie, waardoor ze niet in staat zijn om de flexibiliteit en de gebruiksvriendelijk te bieden die de consument online wordt gegarandeerd. De sector moet dan ook dringend wakker worden en reageren.”

Lees Verder

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: winkel |  Facebook |

02-12-13

Consument ziet op tegen overvolle winkels tijdens eindejaarsperiode

Consumenten kijken in de aanloop naar de eindejaarperiode vooral op tegen de grote drukte en de lange wachtrijen die hen in de winkels te wachten staan. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten Harris en Euclid Analytics bij ruim tweeduizend Amerikaanse consumenten. Opgemerkt wordt dat 93 procent van de respondenten klaagt over de grote drukte waarmee de consument tijdens de eindejaarsperiode in de winkels geconfronteerd dreigt te worden. Toch zegt 88 procent van de respondenten tijdens die periode een fysieke winkel te zullen bezoeken, terwijl 75 procent aangeeft ook online aankopen te zullen doen en 16 procent van mobiel platformen gebruik wil maken.

“Het feit dat bijna negen op de tien shoppers, ondanks de grote afkeer van de verwachte drukte, van plan blijven om tijdens de eindejaarsperiode een fysieke winkel te bezoeken, toont aan dat de traditionele offline activiteiten van de retailers van cruciaal belang blijven in de handel,” merkt Scott Frymoyer, analist bij Euclid Analytics, op. “Toch moeten de retailers erover waken dat aan de bezorgdheid van de klant een antwoord kan worden geboden. Daarbij moet niet alleen de shopping-ervaring worden verbeterd, maar moeten er ook maatregelen worden geïmplementeerd om de loyaliteit bij de consumenten te stimuleren.”

Lange wachtrijen aan de kassa’s van de winkels zijn volgens de onderzoekers bij de klanten de grootste klacht over het fysieke winkelen. Daarnaast wordt ook gewag gemaakt van mogelijk uitgeputte voorraden. “De retailers moeten dan ook proberen te achterhalen waar het gevaar voor overmatige drukte zou kunnen optreden en zouden moeten onderzoeken op welke manier de winkelvloer eventueel kan worden herschikt om de verkoop vlotter te laten verlopen,” zegt Frymoyer nog. “Bovendien moeten ervoor gezorgd worden dat er een vlotte doorstroming wordt georganiseerd van de voorraden van distributiecentra naar de lokale filialen.”

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: winkel, handel |  Facebook |

30-10-13

Authentieke winkel kan voor consument tweede thuis worden

Wanneer een winkel een authentieke uitstraling heeft en op aangename medewerkers kan rekenen, kan de locatie door de consument als een tweede thuis worden beschouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aal de Université Paris Est, de Monash University en de Concordia University. Opgemerkt wordt dat consumenten bij het ervaren van een familiale sfeer met locaties een sterke emotionele band kunnen opbouwen. De wetenschappers stellen dat de consument zelfs met heel banale locaties een sterke band kan opbouwen, op voorwaarde dat de omgeving aan het familiale gevoel, authenticiteit en veiligheid beantwoordt.

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consumptie, winkel |  Facebook |

11-09-13

Luxeconsument wil producten ook kunnen voelen

De meeste luxeconsumenten doen online research vooraleer tot een transactie over te gaan, maar toch beslist 65 procent om het product in een fysieke winkel aan te kopen en de waren te betasten en uit te proberen vooraleer definitief tot de aanschaf wordt beslist. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Google bij luxeconsumenten in negen landen. De onderzoekers merken op dat de meeste welgestelde consumenten weliswaar digitaal zijn onderlegd, maar toch het product persoonlijk willen ervaren vooraleer over een aankoop te beslissen. Google voegt er aan toe dat luxe-marketeers zich ervan bewust moeten zijn dat hun consumenten naar een volledige beleving - zowel online als in de fysieke winkel - streven.

"Hoewel de meeste shoppers luxeproducten in fysieke winkels kopen, blijkt een overgrote meerderheid van 75 procent vooraf online onderzoek te hebben gedaan," merkt onderzoeksleider Brian Zeug op. "Dat toont aan welke vitale rol het digitale platform heeft verworven binnen de aankoopbeslissingen rond luxeproducten. Aangezien het grootste gedeelte van de aankopen in de fysieke winkel gebeurt, kan de verleiding groot zijn om de belangrijkheid van online toepassingen te minimaliseren. Het onderzoek toont echter aan dat een dergelijke houding een zware vergissing zou zijn. Luxe-retailers die de shopper geen online beleving aanbieden, dreigen de kans te missen om aankoopbeslissingen te beïnvloeden voor de klant de winkel betreedt."

Er wordt nog aangevoerd dat welstellende consumenten in nieuwe markten zoals China, Brazilië en Rusland jonger zijn dan in de mature markten en ook frequenter aankopen verrichten. De gemiddelde leeftijd bedraagt in opkomende markten zevenendertig jaar en over een periode van twee jaar werden gemiddeld drieëntwintig aankopen verricht. In mature markten zoals Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Italië en Duitsland bedraagt de gemiddelde leeftijd zesenveertig jaar, terwijl over een periode van twee jaar gemiddeld bijna dertien producten werden aangeschaft. In Japan daarentegen blijken over een periode van twee jaar amper drie luxeproducten te zijn gekocht. In Japan heeft 69 procent van de consumenten de voorbije twee jaar minstens één luxeproduct gekocht, tegenover 100 procent in de nieuwe markten en 99 procent in de mature economieën.

Bij de meest recente aankoop werd in alle markten een gemiddeld bedrag van 2.500 dollar betaald. Er wordt aan toegevoegd dat in de nieuwe markten 92 procent van de consumenten online research heeft gedaan vooraleer tot een aankoop over te gaan, tegenover 69 procent in de meeste mature markten en 49 procent in Japan. Slechts 6 procent van de consumenten in nieuwe markten heeft het hele proces van onderzoek en de aankoop offline afgehandeld, tegenover 1 procent in de meeste mature economieën en 42 procent in Japan. Gebruiksvriendelijkheid is de belangrijkste motivatie voor online aankopen. De behoefte om het product te voelen en uit te proberen vormt de belangrijkste hinderpaal voor online transacties.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxe, winkel, internet |  Facebook |

30-08-13

Fysieke winkels zullen vooral showrooms worden

Jonge consumenten zijn van mening dat fysieke winkels in de toekomst vooral de functie van showroom zullen vervullen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ameze bij Britse jongeren tussen tien en vijftien jaar. De onderzoekers merken op dat vele fysieke winkels de deuren hebben moeten sluiten door de economische crisis en de massale verschuiving in het gebruik van technologie door de consumenten. Amaze voegt er aan toe dat het klassieke winkellandschap weinig kans heeft om zich na de heropleving van de economie opnieuw volledig te herstellen. De onderzoekers stellen dat consumenten in de toekomst de winkels zullen gebruiken om producten te ontdekken. De aankoop zal echter digitaal gebeuren.

Lees Verder

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: showroom, retail, winkel |  Facebook |