27-05-13

Ook bavianen hebben aantal wiskundige capaciteiten

Ook bavianen hebben een bepaalde aanleg voor rekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Rochester. De Britse onderzoekers stellen dat de menselijke capaciteit voor het uitvoeren van complexe symbolische wiskundige berekeningen uniek is, maar merken op dat ook primaten een aantal fundamentele kwantitatieve capaciteiten bezitten. Primaten kunnen volgens de onderzoekers even accuraat zijn in het onderscheiden van verschillende kwantiteiten als een menselijk kind.

"Primaten en mensen hebben dezelfde fundamentele capaciteit om kwantitatieve oordelen te vellen," merkt onderzoeksleider Jessica Cantlon, professor cognitieve wetenschappen aan de University of Rochester, op. "De mens heeft op dit talent verder gebouwd door het invoeren van nummerwoorden en een linguïstisch systeem van cijfers, maar ook buiten de taal en het tellen bestaan er nog een aantal wiskundige capaciteiten." Het onderzoek biedt volgens de wetenschappers een inzicht in de manier waarin dieren kwantiteit benaderen.

Uit het onderzoek bleek dat de bavianen bij een keuze tussen bokalen met pindanoten in de meerderheid van de gevallen grepen naar de grootste voorraden. Wanneer er een duidelijk visueel verschil kon worden opgetekend tussen de twee bokalen, maakte 75 procent een keuze voor de grootste voorraad. Wanneer het verschil in de hoeveelheid noten minder duidelijk was, bleek dat cijfer terug te vallen tot 65 procent. De wetenschappers stellen dat bavianen een onderscheid maken tussen meer en minder, vergelijkbaar met kleine kinderen.

Lees Verder

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: baviaan, wiskunde |  Facebook |

07-04-13

Wiskundige kennis blijft probleem op Amerikaanse arbeidsmarkt

De Verenigde Staten moeten de wiskundige kennis van zijn arbeidspopulatie dringend opdrijven. Dat zeggen woordvoerders van de Amerikaanse National Association of Manufacturers. Aangevoerd wordt dat bij selecties teveel kandidaten met een voldoende hoge opleiding moeten geweigerd worden omdat ze onvoldoende scores halen op wiskundige vragen. Het is volgens de woordvoerders echter ook noodzakelijk dat de praktische toepassingen van wiskunde in het onderwijs duidelijk worden gemaakt, zodat het nut van het vak duidelijk kan worden gemaakt.

Lees Verder

07:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, wiskunde |  Facebook |

10-02-13

Verenigde Staten moeten werk maken van beter wiskunde-onderwijs

De Verenigde Staten moeten dringend werk maken van een beter wiskundig onderwijs om het niveau van zijn arbeidspopulatie op te drijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het US Center for Educational Statistics en de University of Missouri. De onderzoekers stelden vast dat één of vijf Amerikaanse volwassenen onvoldoende wiskundige basiskennis heeft. De wetenschappers voeren aan dat het gebrek aan wiskundige kennis niet alleen de kansen op de arbeidsmarkt vermindert, maar de betrokkene ook een groter risico doet lopen het slachtoffer te worden van fraudeurs. Bovendien wordt er opgemerkt dat een goede wiskundige basis ook leidt tot betere beslissingen in een brede waaier van domeinen.

Lees Verder

07:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, wiskunde |  Facebook |

26-07-12

Ouders cruciaal bij studiekeuze voor wiskunde of wetenschap

Om tieners geïnteresseerd te krijgen in wiskunde en wetenschap moet de sector in eerste instantie de ouders benaderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin. De onderzoekers stellen dat het verstrekken van informatie over de belangrijkheid van wiskunde en wetenschap in het dagelijkse leven en voor de verdere carrière aan ouders van leerlingen uit het hoger middelbaar ertoe leidt dat in de verdere opleiding vaker gekozen wordt voor wiskundige of wetenschappelijke vakken. De onderzoekers stellen onder meer dat moeders door de informatie wiskunde en wetenschappen nuttiger achten dan in de controlegroep. Ook bleken studenten wiens ouders informatie hadden ontvangen, meer over hun mogelijke studiekeuzes te praten. Die twee elementen versterken volgens de onderzoekers ook het inzicht van de studenten in het nut van wiskunde en wetenschap. Beide onderwijstakken worden beschouwd als een cruciaal element om de Amerikaanse concurrentiekracht op peil te houden.

Lees Verder

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, wiskunde, wetenschap |  Facebook |

24-03-12

Leerkrachten twijfelen aan wiskundige talenten meisjes

Vele leraars in het middelbaar onderwijs gaan er nog altijd vanuit dat jongens meer geschikt zijn voor wiskunde dan meisjes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat leraars er ook vaak vanuit gaan dat leerlingen uit etnische minderheden minder presteren dan hun blanke generatiegenoten, maar dat vooroordeel zou verdwijnen wanneer ook de schooluitslagen in rekening worden genomen. Bij blanke meisjes zou er echter een vooroordeel blijven dat niet door een academische prestatie kan worden verklaard.

"Er heerst nog altijd een subtiel, maar alomtegenwoordig stereotype in de leslokalen dat wiskunde voor jongens gemakkelijker is dan voor meisjes," merkt Catherine Riegle-Crumb, professor aan de University of Texas, op. "Zelfs met dezelfde testscores blijven vele leerkrachten meisjes op het gebied van mathematica nog altijd lager inschatten dan jongens. Wellicht is dat vooroordeel in de leerkrachten sociaal zo zwaar ingebakken, dat het hen nagenoeg niet lukt om eraan te ontsnappen."

De misvatting dat meisjes minder goed zijn in wiskunde kan volgens Riegle-Crumb blijven bestaan omdat men nog altijd aanneemt dat er een natuurlijk verschil is tussen mannen en vrouwen en dat dit verschil niets te maken heeft met discriminatie. "Leerkrachten zijn zich meer bewust van rassendiscriminatie dan van ongelijkheid tussen meisjes en jongens," merkt de onderzoekster nog op. "Bij het inschatten van de kwaliteiten van meisjes en jongens wordt dan ook niet bewust aan het verschil tussen meisjes en jongens gedacht."

12:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wiskunde, onderwijs, discriminatie |  Facebook |

11-06-11

Betere wiskundeleraars moeten Verenigde Staten uit middelmatigheid halen

De Verenigde Staten moeten de normen voor wiskundeleerkrachten hoger leggen indien het land de vicieuze cirkel van middelmatigheid wil doorbreken. Dat heeft William Schmidt, wetenschapper aan de Michigan State University, gezegd. Hij merkt daarbij op dat Amerikaanse studenten op het gebied van wiskunde onderliggen tegenover hun collega's uit landen zoals Rusland en Taiwan. Daarom moet volgens hem vooral de lat op het gebied van wiskunde-onderwijs gevoelig hoger worden gelegd. Amerikaanse wiskunde-leerkachten voldoen volgens Schmidt niet aan de internationale normen.

"Onderzoek heeft uitgewezen dat leraars voor het middelbaar onderwijs in de Verenigde Staten op het gebied van wiskundige kennis op het internationale vlak niet kunnen concurreren," voert William Schmidt, directeur van het Education Policy Center aan de Michigan State University, op in het magazine Science. Elke Amerikaanse staat bepaalt zijn eigen onderwijsnormen, maar volgens Schmidt zouden alle Amerikaanse staten moeten samenkomen om uniforme en hoge opleidingsniveaus af te spreken.

William Schmidt merkt op dat er voor Engelse literatuur wel een nationale norm is vastgelegd. "Maar zelfs met hogere normen zullen de studenten op wiskundevlak niet beter presteren indien de leerkrachten niet voorbereid zijn om hen optimaal te begeleiden," voert de Amerikaanse wetenschapper aan. "Leerkrachten die onvoldoende vakkennis hebben creëren studenten met onvoldoende vakkennis. Die vicieuze cirkel moet absoluut worden doorbroken."

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, wiskunde |  Facebook |

17-02-11

Taal noodzakelijke basis voor wiskundig inzicht

Mensen hebben taal nodig om cijfers te kunnen doorgronden. Dat hebben wetenschappers van de Universiteit van Chicago aangetoond door dove mensen met een beperkte gebarentaal te bestuderen. Wanneer mensen geen taal beheersen waarin ze getallen kunnen uitdrukken, blijken ze volgens de onderzoekers niet in staat te zijn om het verschil tussen verschillende hoeveelheden te begrijpen. Volgens onderzoeksleider Elizabet Spaepen toont de studie voor het eerst onomstotelijk aan dat taal de basis vormt voor wiskundig inzicht.

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door experimenten uit te voeren met dove mensen uit Nicaragua die een unieke gebarentaal gebruiken. In deze taal kunnen ze geen exacte getallen uitdrukken, maar alleen het verschil maken tussen weinig en veel. Hoofdonderzoeker Elizabet Spaepen benadrukt dat de Nicaraguaanse doven tot het getal drie alles begrepen, maar hogere getallen niet konden vatten. Ook in de Amazone leven verschillende primitieve volken die een taal spreken waarin geen precieze aantallen kunnen worden uitgedrukt.

Uit eerdere wetenschappelijke studies is gebleken dat ook deze mensen moeite hebben om getallen boven de drie te doorgronden. Tot nu toe was echter niet duidelijk of dat kwam door de beperking van hun taal, of door het feit dat ze in een cultuur leven waarin precieze getallen onbelangrijk zijn omdat ze bijvoorbeeld geen geld gebruiken. De Nicaraguaanse proefpersonen leven echter in een moderne cultuur waarin ze veel te maken krijgen met uiteenlopende getallen en wordt er wel degelijk met geld betaald. Toch konden ze door hun beperkte taal geen onderscheid maken tussen grotere getallen.

10:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, wiskunde |  Facebook |