11-11-13

Witteboordscriminelen passen zich gemakkelijk aan gevangenisleven aan

Witteboordscriminelen kunnen zich vaak gemakkelijker aan het gevangenisleven aanpassen dan andere delinquenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat witteboordscriminelen in de gevangenis onder meer beter blijken te kunnen omgaan met problemen met celgenoten en gevoelens van onveiligheid. De onderzoekers wijzen erop dat in het algemeen wordt aangenomen dat witteboordscriminelen minder gewapend zijn om zich in het gevangenisleven overeind te houden, maar stellen dat die perceptie niet door de praktijkervaring kan worden bevestigd.

“In tegenstelling tot wat vaak algemeen wordt verondersteld, blijken fraudeurs zoals Bernie Madoff en andere bekende witteboordscriminelen zich in het algemeen relatief goed te kunnen aanpassen aan het gevangenisleven,” merken de onderzoekers William Stadler, Michael Benson en Frank Cullen, specialisten strafuitvoering aan de University of California, op. “Vaak wordt ervan uitgegaan dat deze - meestal hogeropgeleide - gevangenen het moeilijker zouden hebben om hun vrijheidsbeperking te aanvaarden, maar in werkelijkheid blijken ze daarin niet te verschillen van andere delinquenten. Op sommige vlakken vertonen deze witteboordscriminelen zelfs minder aanpassingsproblemen.”

“Bij hun aankomst in de gevangenis, hebben de meeste witteboordscriminelen angst voor hun veiligheid en andere aspecten van hun opsluiting,” verduidelijkt Benson. “Achteraf blijkt echter dat deze groep geen grotere aanpassingsproblemen vertoont dan andere gevangenispopulaties. In een aantal gevallen verloopt die aanpassing bij witteboordscriminelen zelfs vlotter dan bij andere delinquenten. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat deze gevangenen succesrijk zijn geweest in het zakenleven, een inzicht hebben in de werking van de bureaucratie en ook de nood aan regels en regelgeving erkennen. Bovendien geniet deze groep meestal ook een grotere sociale steun van hun familie.”

“Witteboordscriminelen bleken niet alleen geen grotere aanpassingsproblemen aan het gevangenisleven te vertonen, maar zijn ook gemakkelijker geneigd om in de gevangenis vrienden te maken,” zegt Benson nog. “Ook bleek deze groep minder vaak melding te maken van algemene problemen of op speciale beveiliging beroep te doen. Ook hebben witteboordscriminelen minder vaak problemen met hun celgenoten. Delinquenten die zich het best aan de gevangenis aanpassen, zijn in het algemeen ouder en intelligenter dan de gemiddelde populatie en beschikken ook over een sterk ondersteunende sociale structuur. Dat omschrijft helemaal het type van de witteboordscrimineel.”

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: witteboordscrimineel, gevangenis |  Facebook |