27-07-09

Zandstenen muur moet voortgang Sahara stoppen

Een muur van 6.000 kilometer langs de Sahara zou de uitbreiding van de woestijn moeten kunnen tegenhouden. Deze barrière - gevormd door verstevigde zandduinen - zou zich uitstrekken van Mauritanië tot Djibouti. Dat plan heeft de Zweedse architect Magnus Larsson voorgelegd tijdens de TED Global Conference in Oxford. Larsson gaf wel toe dat er nog heel wat barrières moeten overwonnen worden vooraleer het project zou kunnen gerealiseerd worden. Het gaat volgens Larsson daarbij niet alleen over praktische en financiële problemen, maar ook over politieke en ethische vragen die moeten opgelost worden. Maar het plan moet volgens Larsson in ieder geval wel al een discussie op gang kunnen brengen.

In een rapport van de Verenigde Naties twee jaar geleden bleek dat verwoestijning op het vlak van leefmilieu de grootste uitdaging van de toekomst zal vormen. Volgens dat rapport vormen ongeveer twee miljard mensen - één derde van de totale wereldbevolking - een potentieel slachtoffer van verwoestijning. Daarbij wordt verwacht dat het trage voortkruipen van de woestijnen grote migratiebewegingen op gang zal brengen en een nieuwe druk zal leggen op natuurlijke grondstoffen en maatschappijen. Tot de bedreigde gebieden behoren onder meer de gewezen Sovjet-republieken in Centraal-Azië, China en Afrikaanse gebieden ten zuiden van de Sahara. Ongeveer 140 landen zouden door verwoestijning worden bedreigd.

Noord-Afrikaanse landen hebben voorgesteld om bomengordel aan te planten. Deze Great Green Belt zou de verdere verspreiding van zand moeten tegengaan. Een gelijkaardig voorstel - bekend als de Green Wall of China - werd voorgelegd om de voortgang van de Gobi-woestijn tegen te gaan. Volgens Larsson zou de zandstenen muur complementair zijn aan de Great Green Belt. De zandstenen muur zou de bomen een fysieke ondersteuning moeten kunnen geven en bovendien een barrière blijven vormen wanneer de bomen zouden weggenomen worden. De bevolking in de betrokken regio's is volgens Larsson zo arm dat ze de bomen zouden kappen om brandhout te verzamelen.

De Zweedse architect wil de woestijnduinen laten verzanden door het gebruik van een bacterie die normaal in moerasgebieden is terug te vinden. De bacterie vormt volgens Larsson een natuurlijk cement. Hij haalde zijn idee bij wetenschappers van de University of California, waar het gebruik van de bacterie werd bestudeerd om de ondergrond in aardbevingsregio's te versterken.

18:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, woestijn, sahara |  Facebook |

15-09-08

Waterkassen moeten woestijnen vruchtbaar maken

Britse wetenschappers zijn van plan om woestijnen vruchtbaar te maken met speciale kassen, waarin zeewater wordt verdampt. Met het Sahara Forest Project hopen de Schot Charlie Paton en zijn medewerkers groenten zoals komkommers, tomaten en sla te kunnen kweken in vrijwel elke woestijn. De kassen moeten volgens hen volledig werken op een milieuvriendelijke energiesysteem waarbij grote spiegels zonnestralen projecteren op zonnepanelen, die daardoor extra veel elektriciteit opwekken. Landen zoals Oman, Bahrein, Qatar en Koeiweit hebben al interesse getoond in de zeewaterkassen.

Met de zonne-energie willen de wetenschappers zeewater naar de kassen pompen, om het binnen met verdampingsapparaten te laten verdampen. "Zo ontstaat koele lucht, waarmee de temperatuur in de kassen in theorie met 15 graden omlaag kan worden gebracht," aldus het magazine Nu.nl. "Uiteindelijk zal de waterdamp net als in de natuur weer condenseren tot regen. Dat regenwater moet worden gebruikt om de planten in de kassen van water te voorzien. Volgens Paton kan men met de technologie ideale omstandigheden kweken voor de meest uiteenlopende gewassen."

Patton wijst er daarbij op dat planten licht en water nodig hebben om te groeien, maar niet van al te zware hitte houden. "In de zeewaterkassen is de temperatuur lager en de luchtvochtigheidsgraad hoger," voert hij aan. "Bijna alle planten doen het daardoor geweldig." Maar zijn uitvinding heeft meer voordelen. De zeewaterkassen produceren volgens Paton namelijk veel meer water dan nodig is voor de planten in de kassen. Het overtollige water kan mogelijk worden gebruikt om de omliggende woestijn te bewateren, zodat ook daar planten kunnen groeien.

Volgens de wetenschappers van het Sahara Forest project is de technologie redelijk goedkoop. De aanleg van twintig hectaren aan kassen met bijbehorende zonnepanelen en spiegels zou ongeveer 80 miljoen euro kosten.

11:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, woestijn, waterkassen |  Facebook |

08-02-07

Niger wil woestijn geen kans geven

Het Afrikaanse land Niger zegt een oplossing gevonden te hebben om de oprukkende woestijn tegen te houden en zijn landbouw te redden. Onderzoekers van de universiteit Abdou Moumouni in Niamey zeggen dat men geen angst moet hebben voor het oprukkende zand en dat men er kan in slagen om de woestijn tegen te houden en terug te dringen.

Niger bestaat voor driekwart uit woestijnachtige gebieden en in ongeveer de helft van het land valt er amper honderd millimeter water per jaar. In het droge seizoen worden er temperaturen bereikt van 45 graden celcius in de schaduw. Bovendien is de bodem van Niger nagenoeg ongeschikt voor landbouw en veeteelt. De woestijn zou er jaarlijks met zes kilometer oprukken.

Onderzoekers van de universiteit Abdou Moumouni zeggen sinds enkele jaren veel expertise opgedaan te hebben in de bestrijding van stuifzand. Dat is een groot gevaar voor de vruchtbare kommen, die door het zand bedolven dreigen te worden. Bovendien werd ook de verzanding in het stroomgebied van de Niger-rivier teruggedrongen.

Er werden nieuwe bomen geplant en landbouwers werden aangezet om te werken met gewassen en technieken die water sparen. "Daarnaast werd ook de watervoorziening in afgelegen streken verbeterd," aldus het persbureau IPS. "Volgens wetenschappers uit Niger is de verwoestijning niet onvermijdelijk. Indien de plaatselijke bevolking zich constant inzet om weer terrein te heroveren, krijgt de woestijn volgens hen geen kans."

Niger wordt beschouwd als het armste land van de wereld en zou door een verwoestijning helemaal aan de grond kunnen raken. Landbouw en veeteelt zijn er immers de belangrijkste inkomstenbronnen.

14:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: niger, landbouw, woestijn |  Facebook |