18-10-17

Wolven tonen grotere samenwerking dan honden

Wolven tonen een grotere onderlinge samenwerking dan honden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Medical University of Vienna. Opgemerkt wordt dat honden door de evolutie wel hebben geleerd om met mensen samen te werpen, maar onderling diezelfde coöperatie niet kennen. Het verschil in optreden moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan afwijkende strategieën voor conflict-management. Daarbij wordt erop gewezen dat de terughoudendheid van de honden voor potentiële competitie voor controle een belemmering voor gecoördineerde acties betekent.

“Er bestaat bij wetenschappers een consensus dat honden socialer zijn dan wolven, aangezien ze over verschillende generaties hebben geleerd om met de mens samen te leven,” stipt onderzoeksleider Sarah Marshall-Pescini aan. “Dit betekent echter niet dat deze sociale vaardigheden ook tegenover andere honden gelden.” Uit het onderzoek bleek onder meer dat wolven beter in staat waren om een mand voedsel naar zich toe te trekken door gezamenlijk aan touwen te trekken dan honden. Bij de honden konden op bijna vijfhonderd pogingen slechts twee pogingen worden geregistreerd. Bij wolven daarentegen werd gewag gemaakt van meer dan honderd gelukte pogingen.

Uit het onderzoek bleek ook dat de wolven de beste prestaties lieten optekenen wanneer ze konden samenwerken met vertrouwde partners die bovendien binnen de hiërarchie van de groep ook op dezelfde hoogte stonden. De wetenschappers zeggen vastgesteld te hebben dat de wolven sneller bereid bleken de mand voeding gezamenlijk te benaderen. Op die manier zou volgens hen aan de dieren duidelijker worden welke stappen dienden te worden genomen om het voedsel te kunnen bemachtigen. Bij honden bleek daarentegen het dominante dier meestal het initiatief te nemen. In andere gevallen bleken vaak vechtpartijen uit te breken.

Lees Verder

19:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wolf |  Facebook |

06-01-14

Wolf heeft zijn leervermogen aan de gedomesticeerde hond doorgegeven

De domesticatie van honden is mogelijk in belangrijke mate te danken aan de capaciteit van de wolf om van de mens te leren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Wien. De Oostenrijkse onderzoekers stellen dat ook wolven, de voorouder van de hond, al de aanleg had om van andere soorten, zoals de mens, te leren. De wetenschappers stellen dat wolven door het observeren van mensen en andere leden van de roedel kunnen leren waar voedsel is verborgen en ook kunnen herkennen wanneer mensen alleen maar pretenderen voedsel te verbergen. Die eigenschap van de wolf zou volgens de onderzoekers in belangrijke mate hebben kunnen bijdragen tot de domesticatie van de hond.

Lees Verder

14:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, wolf |  Facebook |

20-12-13

Domesticatie van wolf was werk van Europese jager-verzamelaar

De eerste domesticatie van wolven door de Europese jager-verzamelaars moet vermoedelijk achttienduizend jaar geleden worden gesitueerd. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan de University of California. De Amerikaanse wetenschappers merken op dat Europa daarmee de bakermat lijkt te zijn van de hedendaagse hond. Daarbij wordt opgemerkt dat de hond een grotere verwantschap vertoont met de uitgestorven wolvenrassen dan met de huidige populaties in het Midden-Oosten, Oost-Azië of Europa. De onderzoekers zeggen nog dat de wolf het eerste dier is dat door de mens werd gedomesticeerd en ook de enige grote carnivoor die ooit door de mens tot huisdier werd gemaakt.

Lees Verder

11:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: domestica, wolf, hager-verzamelaar |  Facebook |

24-11-13

Wolventaal is uitdrukking van relatiekwaliteit

Wanneer een wolf de roedel verlaat, is het gehuil van de achterblijvers geen weerspiegeling van stress, maar wel van de kwaliteit van hun relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Wolf Science Center in Australië. De resultaten van de studie bieden volgens de Australische onderzoekers een dieper inzicht in de bewuste vocale productie van dieren. De onderzoekers stellen dat de variatie in het wolvengehuil meer aan sociale relaties dan aan een emotionele toestand kan worden toegewezen. Bovendien toont het onderzoek volgens de wetenschappers aan dat wolven hun taal op een flexibele manier kunnen hanteren.

De wetenschap geeft relatief weinig uitzicht op de onderliggende motivaties van dierengeluiden. Het is niet duidelijk of die geluiden gebaseerd zijn op oncontroleerbare emotionele reacties dan wel de dieren de mogelijkheid hebben om hun vokale uitdrukking te baseren op het eigen inzicht in een sociale context. De onderzoekers merken op dat de verzorgers van het Wolf Science Center op geregelde tijdstippen individuele dieren aan een leiband meenemen voor een wandeling, waarbij de resterende leden van de roedel altijd begonnen te huilen. Om de reden daarvan te achterhalen, besliste onderzoeksleider Friederike Range, biologe aan het Messerli Research Institute van de University of Veterinary Medicine Vienna, het stresshormoon bij de achterblijvende dieren te meten. Ook werd informatie verzameld over de hiërarchische status van het dier in de roedel en zijn voorkeurpartners.

De onderzoekers stelden vast dat de resterende wolven harder huilen wanneer de dieren een betere relatie hebben met het exemplaar dat de roedel verlaat en wanneer het vertrekkende roedellid een hoge sociale status geniet. Het niveau van het huilen vertoonde daarentegen geen enkel verband met een hoger niveau van het stresshormoon cortisol. “De resultaten laten dan ook uitschijnen dat het gehuil geen eenvoudige stressrespons is op de scheiding van nauwe groepsleden, maar wellicht meer flexibel wordt gehanteerd om contact te onderhouden en mogelijk te helpen bij een reunie met geallieerde dieren,” voert Friederike Range aan.

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wolf, taal, relatie |  Facebook |

01-02-13

Zweden maakt jacht op wolven opnieuw mogelijk

Zweden heeft opnieuw de jacht op wolven mogelijk gemaakt. De beslissing moet volgens het Zweedse Environmental Protection Agency de inteelt in de wolvenpopulatie tegen de gaan en een gezond wildbestand te handhaven. Milieuverenigingen hebben echter aangevoerd dat de jacht een inbreuk pleegt tegen de regelgeving van de Europese Unie. Het Zweedse milieubureau heeft de toelating gegeven om in specifieke gebieden zestien wolven te doden. De Zweedse wolvenpopulatie zou op dit ogenblik uit ongeveer tweehonderdzeventig exemplaren bestaan, verdeeld over een dertigtal roedels.

Lees Verder

17:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, natuur, wolf |  Facebook |

18-09-12

Zwitserland ziet populatie wolven en beren aangroeien

Zwitserland wordt geconfronteerd met een opvallende toenemende aanwezigheid van wilde dieren zoals beren, wolven en jakhalzen. Dat heeft Reinhard Schnidrig, verantwoordelijk voor het departmeent jacht en diversiteit bij het Zwitserse ministerie van leefmilieu, gezegd. Schnidrig stelde daarbij dat beren elke zomer naar Zwitserland terugkeren, terwijl bij wolven inmiddels ook een reproductie op Zwitsers grondgebied zou zijn opgemerkt. Ook werd gewag gemaakt van een migratie van een eerste gouden jakhals vanuit het Balkangebied naar Zwitserland. De toename van de wilde dieren moet volgens Schnidrig worden toegeschreven aan het groeiende bosareaal en aan een overvloed van prooidieren, zoals herten. Schnidrig wees er op dat de meeste wilde dieren geen gevaar vormen voor de bevolking, op uitzondering van beren. Het gedrag van beren is volgens hem immers minder voorspelbaar dan van de meeste andere wilde dieren.

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zwitserland, wolf, beer |  Facebook |

27-08-12

Wolf zoekt in eerste instantie naar beschermende omgeving

De Iberische wolf houdt zich steeds meer op in gecultiveerde landschappen. Het dier is daarbij niet in de eerste plaats aangetrokken door prooien, maar wel door de bescherming die de omgeving biedt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Asesores en Recursos Naturales (Arena) naar de aanwezigheid van wolven in een gebied van 30.000 vierkante kilometer in de Spaanse regio Galicië. De aanwezigheid van de wolven is volgens de onderzoekers voor 48 procent bepaald door veiligheid, 35 procent door de menselijke activiteiten zoals gebouwen en wegen en voor 17 procent door de beschikbaarheid aan voeding. Zolang de wolf getolereerd wordt door de mens, zal het dier volgens onderzoeksleider Luis Llaneza overal gevonden kunnen worden waar hij veiligheid en voeding vindt. De onderzoekers stelden ook vast dat het dier vooral een beplanting van 50 centimeter hoogte nodig heeft om zich aan het oog van de mens te kunnen onttrekken.

Lees Verder

09:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wolf, galicië |  Facebook |

06-08-12

Schapen slaan met mobiele telefoon alarm voor wolven

Schapen kunnen worden ingeschakeld om herders te waarschuwen voor een potentiële aanval van wolven. Dat zegt de Zwitserse bioloog Jean-Marc Landry naar aanleiding van een experiment waarbij een tiental schapen werden met een hartslagmeter werden uitgerust vooraleer ze met een paar gemuilkorfde wolfshonden werden geconfronteerd. De verandering in de hartslag van de schapen bij de confrontatie met de predator was volgens Landry significant genoeg om een systeem te kunnen ontwikkelen waarbij de kudde zou worden uitgerust met halsbanden die bij een alarmerende hartslag een geluid zouden voortbrengen die de wolven op de vlucht zouden kunnen jagen en tegelijkertijd een tekstbericht zouden versturen om de herders van het gevaar op de hoogte te brengen. Er zijn in Zwitserland recent opnieuw wolven gesignaleerd. In de herfst zou een prototype moeten klaar zijn. In de loop van volgend jaar zouden veldexperimenten worden voorzien in Zwitserland en Frankrijk.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wolf, mobiele telefoon |  Facebook |

22-03-12

Wolven komen liever niet in buurt van boerderijen

Ondanks het opnieuw oprukken van de wolven in Duitsland, moeten lokale boeren niet vrezen voor schade aan hun veestapel. Boerderijdieren vertegenwoordigen immers minder dan 1 procent van het totale wolvenmenu. Dat blijkt uit een onderzoek van zoölogen aan het Senckenberg Research Institute in het Duitse Görlitz. De onderzoekers merken op dat de wolven het risico op een confrontatie met waakhonden of gevaarlijke objecten zoveel mogelijk uit de weg willen gaan. Wanneer er voldoende voeding in het wild beschikbaar is, zouden de wolven boerderijen zoveel mogelijk vermijden.

"Wolven passen hun menu relatief gemakkelijk aan," voeren de onderzoekers aan. Vastgesteld werd dat de Duitse wolven zich het meest voeden met reeën (55,3 procent), gevolgd door edelherten (20,8 procent) en everzwijnen (17,7 procent). Hazen vertegenwoordigen bijna 3 procent van het wolvenmenu. Minder dan 1 procent bestaat uit hoevedieren. Onderzoeksleider Hermann Ansorge merkt op dat er weinig potentiële conflicten zijn tussen wolven en de mens. Er zijn volgens hem dan ook geen echte redenen om de terugkeer van de wolf in Duitsland tegen te willen houden.

De wolven kwamen vanuit Polen naar Duitsland. In Polen voedden de dieren zich vooral met edelherten. "Ook in Duitsland bleken de wolven de eerste jaren een voorkeur te hebben voor edelherten," merken de onderzoekers op. "Nadien bleek dat voedingspatroon echter te veranderen. In Duitsland zijn de woudgebieden echter kleiner dan in Polen en worden ze doorkruist door paden en velden. Daardoor is er meer meer ruimte voor reeën en everzwijnen, terwijl edelherten zich meer in dichte bosgebieden ophouden. Reeën werden dan ook een gemakkelijker prooi voor de wolven."

Volgens de onderzoekers hebben wolven minder dan twee generaties nodig om hun voedingspatroon aan een nieuwe situatie aan te passen.

18:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wolf, landbouw |  Facebook |