25-07-08

China heeft minstens vijftien supersteden nodig

Tegen 2030 zullen de Chinese steden in totaal meer dan één miljard inwoners tellen. Dat is meer dan de huidige bevolking van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau McKinsey. In 2005 woonden er in de Chinese steden 572 miljoen mensen. Volgens de onderzoekers zal China in 2025 in totaal 219 steden tellen met meer dan één miljoen inwoners en 24 steden met meer dan vijf miljoen inwoners. Op dit ogenblik tellen in Europa 35 steden meer dan één miljoen inwoners.

Bij de 350 miljoen inwoners die tegen 2025 in de Chinese steden zullen bijkomen, zullen er meer dan 240 miljoen migranten zijn. "Dat zal de druk op de Chinese steden gevoelig verhogen," aldus het rapport. "Vele steden zullen grote moeite hebben om de bevolkingsaangroei te beheren en voldoende financiële middelen te vinden om de sociale dienstverlening te betalen. Bovendien zal er ook druk komen op het beschikbare land en het leefmilieu en de voorziening van energie en water."

Om daarop in te spelen moet de Chinese overheid volgens McKinsey de stedelijke productiviteit stimuleren in plaats zich alleen maar te richten op de groei van het bruto binnenlands product. "Het realiseren van dezelfde of betere economische resultaten met minder bronnen, is absoluut noodzakelijk," voert het onderzoeksbureau aan. "Dat zou de openbare uitgaven met 2,5 procent van het bruto binnenlandse product kunnen doen dalen, de uitstoot van koolstofdioxide en stikstof met 35 procent beperken, de watervervuiling halveren en de private sector een besparing opleveren van 1,7 procent van het bruto binnenlands product."

Volgens McKinsey zal China moeten evolueren naar een meer geconcentreerde vorm van urbanisatie, met vijftien supersteden die een gemiddelde bevolking van 25 miljoen mensen zouden hebben of de verdere ontwikkeling sturen van elf stedelijke clusters van steden, elk met sterke economische netwerken en een gecombineerde populatie van meer dan 60 miljoen mensen. "Deze scenario's zouden het bruto binnenlands product per hoofd met 20 procent kunnen doen stijgen," aldus nog McKinsey.

Deze plannen zouden volgens McKinsey weliswaar leiden tot een hoger energieverbruik, maar ook tot een hogere energie-efficiëntie en zou het verlies van landbouwland tegengaan. "Daarnaast zou een geconcentreerde urbanisering de hoogst opgeleide arbeidsbevolking samen brengen in stedelijke centra die de drijfkracht zouden vormen voor economische groei," wordt daarbij opgemerkt. "Dat zou China toelaten economische activiteiten te ontwikkelen met een hogere meerwaarde."

10:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, wonen, urbanisering |  Facebook |

24-07-08

Moskou blijft voor expats duurste stad ter wereld

De Russische hoofdstad Moskou is voor buitenlandse inwoners de duurste hoofdstad om te wonen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Mercer. Het is voor de derde keer op rij dat de Russische hoofdstad als meest dure verblijfplaats uit de bus komt. Tokyo volgt op een tweede plaats. Dat is twee posities hoger dan vorig jaar. Londen ging van een tweede naar een derde plaats. De goedkoopste stad om de verblijven is Asuncion in Paraguay, gevolgd door Quito in Ecuador en Karachi in Pakistan.

"Moskou is voor buitenlandse inwoners nog duurder geworden door de stijging van de Russische roebel tegenover de Amerikaanse dollar en de stijgende prijzen," aldus de onderzoekers tegenover BBC News. "De zwakkere dollar heeft belangrijke veranderingen veroorzaakt in de ranglijst. Hoewel de traditioneel dure steden in West-Europa en Azië nog altijd in de top twintig zitten, zijn steden in Oost-Europa, Brazilië en India aan een duidelijke opmars bezig. Anderzijds worden steden zoals New York en Stockholm relatief goedkoper."

"Onder meer koffie is in Moskou bijzonder duur tegenover elders in de wereld. Voor een kop koffie wordt in een café gemiddeld 10,4 dollar, service inbegrepen, betaald." Asuncion is voor de zesde keer op rij voor expats de goedkoopste hoofdstad van de wereld. Omdat de Britse pond relatief stabiel is gebleven tegenover de Amerikaanse dollar, zakken de Britse steden in de rangschikking. Zo zakte de Schotse hoofdstad van een 36ste plaats naar een 69ste.

13:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wonen, moskou, expats |  Facebook |

18-03-08

Britten wonen liefst in West Country

West Country – bestaande uit Devon, Dorset, Wiltshire en Somerset – is in Groot-Brittannië de meest aangename regio om te wonen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse Royal Mail. Uit cijfers van het Britse postbedrijf blijkt dat het voorbije jaar 10.847 Britse gezinnen in de regio zijn gaan wonen. Individueel blijft het graafschat Kent als meest populaire woonbestemming. Die regio kreeg er vorig jaar 5.068 gezinnen bij.

Na Kent volgen West-Sussex en Hampshire als favoriete woonbestemming van de Britten. Maar onmiddellijk daarna volgen Devon, Dorset en Wiltshire, terwijl Somerset op een achtste plaats staat. “Dat maakt van West Country de meest populaire regio van Groot-Brittannië,” aldus de krant The Telegraph. Hoewel Groot-Londen en Surrey meer inwijkelingen kenden, werden die regio’s door Royal Mail niet weerkhouden omdat die regio’s ook veel gezinnen zagen vertrekken.

“Deze cijfers zijn voor ons geen verrassing, want West Country heeft een unieke charme die door veel mensen wordt gewaardeerd,” aldus een woordvoerder van de Devon County Council. “Ook heeft Devon zwaar geïnvesteerd in infrastructuur voor onderwijs en gezondheidszorg. Het betere economische klimaat en het pittoreske landschap zorgen voor een levenskwaliteit waar andere regio’s moeilijk mee kunnen concurreren.”

Ook de Hebriden en de Western Isles in Schotland blijken populaire woonbestemmingen te zijn. Zij trokken het voorbije jaar 289 nieuwe gezinnen aan. Gemiddeld moesten die ruim 350 kilometer reizen naar hun nieuwe woonplaats.

Meer over wonen en bouwen

11:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannie, west country, wonen |  Facebook |

19-02-08

Nederland denkt aan tulpeiland

Een nieuw kunstmatig tulpeiland voor de Nederlandse kust zou een plaats kunnen worden voor het opwekken van energie. Door het creëren van verschil in waterstand zou daar met waterkracht elektriciteit kunnen worden opgewekt. Dat is een idee van het Nederlandse Innovatieplatform, een denktank onder leiding van premier Jan Peter Balkenende en zal in de loop van dit jaar verder worden uitgewerkt.

“De kosten voor het winnen van land op water zijn in de loop van de tijd flink omlaag gegaan en op land zijn de grondprijzen flink gestegen,” aldus het persbureau ANP. “Bovendien vergroten ook de gestegen olieprijzen de kansen van plannen voor alternatieve energie. Balkenende nodigde het bedrijfsleven daarbij uitdrukkelijk uit om ook met ideeën hiervoor te komen. Nederland heeft volgens Balkenende een naam hoog te houden na inpoldering, afsluitdijk en deltawerken.”

Een nieuw eiland op zee is overigens één van de vier ideeën die volgens het Innovatieplatform verder uitgewerkt dienen te worden. Het meest dichtbij lijkt het uitbreiden van de kust voor Zuid Holland met zand. Ook de nodige opknapbeurt van de Afsluitdijk kan overwogen worden in samenhang met plannen voor recreatie, natuurontwikkeling en duurzame energie. Verder in de tijd wordt gedacht aan een soort waddengebied in Zeeland.

Meer over bouwen en wonen

09:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wonen, energie |  Facebook |

22-01-08

Emiraten werken aan duurzame stad

In de Verenigde Arabische Emiraten zijn de plannen voorgesteld voor de bouw van de uitstootvrije stad Masdar (‘De Bron’). De plannen werden uitgewerkt door de Britse architect Lord Foster. Masdar wordt door de initiatiefnemers bestempeld als de eerste duurzame stad van de wereld en zou onderdak moeten bieden aan 50.000 mensen. Het gebruik van de auto zal er verboden zijn.

Masdar krijgt een oppervlakte van zeven vierkante kilometer. De energiebevoorrading zal vooral afkomstig zijn van zonnewarmte, terwijl een zorgvuldige planning de bewoners zal moeten beschermen tegen de zomerse hitte, waarbij de temperaturen tot 50 graden kunnen oplopen. Zo zal de stad onder meer van noord-oost naar zuid-west opgesteld worden, zodat een optimale balans kan gevonden worden van zonnelicht en schaduw.

Foster-woordvoerder Gerard Evenden stelde tegenover het magazine The Register dat bij de ontwikkeling van Masdar gekeken werd naar de oudheid om uit te zoeken hoe nederzettingen zich toen aanpasten aan hun omgeving. De stad krijgt verder een spoorwegverbinding met het nabijgelegen Abu Dhabi en persoonlijke taxi’s zonder bestuurder op rails of magnetische schijven in de straten. Windtorens moeten voor de nodige afkoeling zorgen.

Ook de bouw van de stad moet volgens Evenden zo duurzaam mogelijk verlopen. Daarom zal er eerst een zonnecentrale gebouwd worden. Die moet de nodige energie opwekken voor de bouwwerkzaamheden. Er wordt op gewezen dat de 420.000 inwoners van Abu Dhabi op dit ogenblik per hoofd voor de grootste uitstoot van broeikasgassen ter wereld zorgen. Masdar krijgt ook een fabriek voor de bouw van zonnepanelen.

Meer over bouwen en wonen

15:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bouwen, abu dhabi, masdar, wonen |  Facebook |

14-01-08

Californië controleert woningtemperatuur

De Amerikaanse staat Californië heeft plannen om gezinnen te verplichten om in hun woningen thermostaten te plaatsen die vanop afstand zouden kunnen gecontroleerd worden. Daardoor zou de overheid de temperatuur in de woningen kunnen bepalen om bij piekmomenten het energieverbruik te kunnen regelen. Californië zou het systeem volgend jaar al in gebruik willen nemen.

Volgens de Californische plannen zou elk nieuwe verwarmings- of koelinstallatie zou moeten voorzien zijn van radio-apparatuur om het energieverbruik te controleren en te regelen. Op deze installaties zouden ook koelkasten, zwembaden, waterverwarmers, computers en verlichting worden aangesloten. De installatie van de radio-apparatuur, die niet verwijderd zou kunnen worden, zou een voorwaarde zijn voor het krijgen van een bouwvergunning.

Indien de Californische energiemaatschappijen dat nodig achten, zou de temperatuur in de woningen vanuit een centrale tot vier graden kunnen verlaagd worden. Op die manier wil de California Energy Commission ervoor zorgen dat de energievoorziening van de staat niet in het gedrang zou kunnen komen. In het verleden zijn er al herhaaldelijk problemen geweest met het Californische elektriciteitsnet, waardoor in grote delen van de staat de elektriciteit uitviel.

Meer over wonen en bouwen

11:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californie, energie, wonen |  Facebook |

11-01-08

Steeds minder tijd voor huishoudelijke taken

Gezinnen besteden steeds minder tijd aan huishoudelijke taken. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Datamonitor in Europa en de Verenigde Staten. Vooral in Groot-Brittannië wordt opmerkelijk minder aandacht besteed aan de netheid van de woning. Dat heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met de langere werkuren die de Britten moeten presteren.

“Britse mannen en vrouwen, die ongeveer de langste werkuren van Europa hebben, hebben het onderhoud van hun woning op een laag pitje gezet,” aldus de onderzoekers. “Vele gezinnen hebben zelfs houten vloeren aangelegd omdat die minder gestofzuigd moeten worden. Ook het rookverbod in de Britse pubs heeft ervoor gezorgd dat kledij minder vaak moet gereinigd of gewassen worden.”

Volgens Datamonitor zijn alleen de Fransen de voorbije vijf jaar meer tijd gaan besteden aan huishoudelijke taken. “Toch zijn de Britten trotser op hun woning dan de Fransen,” aldus de onderzoekers. “Britten kuisen drie keer per week hun woning, terwijl dat in Frankrijk beperkt blijft tot 2,8 keer. Nog verder volgen Nederlanders (2,8 keer), de Duitsers (2,1 keer) en de Zweden (2 keer). Met 3,8 kuisbeurten per week zijn de Italianen het netste.

Meer over wonen en bouwen

13:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, wonen |  Facebook |

09-01-08

Florida verliest aantrekkingskracht

Tijdens de voorbije decennia was er in de Verenigde Staten een constante migratie naar het zonnige Florida, maar daaraan lijkt nu een einde gekomen te zijn. Dat blijkt uit cijfers van het Census Bureau. In 2005 werden er nog 268.000 migranten geteld uit andere Amerikaanse staten, maar dat is vorig jaar teruggelopen tot amper 35.000 nieuwe inwoners. Dat zou veel te maken hebben met het orkaangevaar en dure verzekeringen.

“Het is niet klaar of deze tendens alleen maar tijdelijk is, maar de economische gevolgen zijn alvast duidelijk waar te nemen,” aldus de Amerikaanse krant The Washington Post. Volgens het verhuisbedrijf United Van Lines trekken evenveel mensen weg uit Florida dan dat nieuwe inwoners er zich komen vestigen. Sommigen vinden Florida te druk en te duur en verkiezen een andere Amerikaanse staat.”

De woningprijzen zijn in sommige gedeelten van Florida op één jaar tijd met 35 procent gedaald. Tijdens de voorbije decennia lag de woningprijs in Florida echter gevoelig hoger dan in de andere Amerikaanse staten. Een aantal economisten verwacht echter dat het tot een prijsnivellering zal komen, waardoor Florida voor immigranten weer aantrekkelijker zou kunnen worden.

Maar milieuverenigingen tonen zich tevreden over het dalende succes van de staat. “Florida is te snel en op een weinig geplande manier gegroeid,” voeren ze aan. Gouverneur Charlie Crist probeert de trend wel te stoppen door de belastingen op woningen en orkaanverzekeringen goedkoper te maken. De internationale migratie naar Florida is volgens het Census Bureau echter wel op peil gebleven.

Meer over wonen en bouwen

12:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immigratie, wonen, florida |  Facebook |