12-06-11

Rusland loopt achter op andere grote groeimarkten

Rusland heeft een belangrijke achterstand op andere BRIC-landen op het gebied van concurrentiekracht en groei. Dat blijkt uit een rapport van het World Economic Forum. Daarbij wordt opgemerkt dat Rusland op het gebied van concurrentiekracht slechts de drieënzestigste plaats in de wereld bezet. Om die matige positie te verbeteren zou Rusland volgens het rapport zijn instellingen moeten hervormen, de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, de financiële markt stabiliseren en zich niet uitsluitend op de winning van natuurlijke grondstoffen mogen concentreren.

"Het wordt steeds meer duidelijk dat het huidige Russische groeimodel, dat vooral gebaseerd is op de hoge olieprijzen, niet langer werkt," schrijft German Gref, chief executive van de Russische financiële dienstverlener Sberbank, in het rapport. "Er zijn nieuwe groeipijlers nodig om Rusland toe te laten een duurzame economische ontwikkeling te realiseren." Opgemerkt wordt dat Rusland zijn drie economische troeven moet uitspelen, maar ook vijf belangrijke uitdagingen moet aanpakken.

Natuurlijke rijkdommen, de omvang van de binnenlandse en de buitenlandse markt en een hoogopgeleide bevolking worden in het rapport omschreven als de belangrijkste Russische economische troeven. Daartegenover staan volgens het rapport echter de problemen van inefficiënte en corrupte instellingen, de beperkte kwaliteit van het onderwijs, de slechte concurrentiewerking, onstabiele financiële markten en weinig gesofisticeerde zakelijke praktijken.

Ook vorig jaar kreeg Rusland een matige score. Over de vijf voorbije jaren is de concurrentiekracht van het land volgens het World Economic Forum nagenoeg op een status-quo gebleven.

19:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bric, rusland, world economic forum |  Facebook |

13-01-11

Wereldeconomie niet in staat om grote schokken op te vangen

De wereldwijde economie is niet in conditie om nieuwe grote schokken op te vangen. Dat is de conclusie van een rapport van het World Economic Forum (WEF). Daarbij wordt opgemerkt dat de economische onevenwichten, de volatiele koersen van grondstoffen en munteenheden en de budgettekorten van nationale regeringen onhoudbaar zijn. Er wordt aan toegevoegd dat ook de snelgroeiende wereldbevolking een bedreiging vormt voor de economie en over twintig jaar de vraag naar voeding, water en energie met 30 procent tot 50 procent zal hebben opgedreven. In het rapport wordt er ook voor gewaarschuwd dat de regeringen geen eensgezindheid blijken te kunnen vinden om een wereldwijd duurzame economische groei te realiseren.

"In het rapport worden de kwetsbaarheid van de wereldeconomie, de illegale economie en onafgebroken groeiende vraag naar grondstoffen de drie belangrijkste bedreigingen vormen voor een duurzame toekomst," stipt BBC News aan. "De wereldwijde economie wordt volgens het rapport geconfronteerd met de naweeën van de financiële crisis en wordt verzwakt door budgettekorten en de kosten van de vergrijzing. Ook de illegale economie - gedreven door corruptie, georganiseerde misdaad, illegale handel en mislukte overheden - vormt een belangrijke bedreiging. Bovendien kan de druk op grondstoffen zoals water, voeding en energie, een grote impact hebben."

"Een individueel conflict in elk van die risico-clusters kan snel escaleren en bredere problemen opleveren waardoor ook andere gebieden worden geraakt," merken de onderzoekers op. Robert Greenhill, chief business officer bij het World Economic Forum, voert daarbij aan dat de beurscrash van Wall Street op het einde van de jaren twintig van de vorige eeuw maanden duurde vooral ook de rest van de wereld werd geraakt. Bij de crash van drie jaar geleden duurde het slechts enkele minuten vooraleer de hele wereld met het probleem van de economische crisis werd geconfronteerd. Het rapport heeft het over een groeiend besmettingsgevaar door steeds meer verbonden systemen en gefragmenteerde samenlevingen waar het economisch onevenwicht de sociale cohesie ondermijnt.

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: world economic forum |  Facebook |

26-09-06

Amerika verliest economische dominantie

De Verenigde Staten hebben hun status als de meest concurrentiële economie van de wereld verloren. Dat is de conclusie van het World Economic Forum (WEF). De Amerikanen zijn zelfs teruggeslagen tot de zesde plaats en moeten Zwitserland, Finland, Zweden, Denemarken en Singapore laten voorgaan. Ook China, Rusland en Brazilië hebben volgens het WEF een terugval gekend.

In de top tien van de Global Competitiveness Index van het WEF is nog wel plaats voor Japan, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië. Volgens de organisatie blijven de Verenigde Staten wel de belangrijkste motor van de technologie, maar er wordt aan toegevoegd dat de zwakke Amerikaanse openbare financiën een bedreiging vormen voor de economie van het land.

De voorbije twee jaar hebben de Verenigde Staten de tekorten op de begroting en de handelsbalans gevoelig zien stijgen, vooral door de zware overheidsbestedingen en een tekort op de handelsbalans met landen zoals China en Japan. Dit jaar zullen de Verenigde Staten wellicht een handelstekort boeken van ongeveer 717 miljard dollar, terwijl ook het begrotingstekort nog altijd 300 miljard dollar bedraagt, al is dat minder dan vorig jaar.

Zwitserland wordt nu beschouwd als de meest competitieve economie van de wereld, gevolgd door de Scandinavische landen. China viel echter terug van de 48ste naar de 54ste plaats, terwijl Rusland van de 53ste naar een 62ste plek terugviel.