22-11-12

Russische bedrijven moeten zich snel aanpassen aan internationale regels

Russische bedrijven moeten zich snel aanpassen aan de nieuwe marktomstandigheden door de toetreding van het land tot de World Trade Organisation (WTO). De aanpassing aan die internationale normen kan op korte termijn een negatieve impact hebben op de Russische economie. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd. Vooral de landbouw en autosector zouden volgens Poetin de negatieve impact van de toetreding tot de internationale handelsorganisatie kunnen ondervinden. Bovendien zouden ook een aantal andere binnenlandse producten minder aantrekkelijk kunnen worden voor de lokale bevolking, aangezien de invoertarieven op buitenlandse goederen worden afgebouwd.

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, world trade organization |  Facebook |

08-11-09

Wereldhandelsorganisatie noteert vierhonderdste geschil

Sinds de World Trade Organization in het midden van het vorige decennium werd opgericht, werden vierhonderd klachtendossiers ingediend. Dat aantal is volgens Pascal Lamy, directeur van de Wereldhandelsorganisatie een bewijs van vertrouwen in de organisatie. Die is volgens Lamy een voorbeeld van een vreedzame oplossing van conflicten in andere aspecten van de internationale politieke of economische relaties. De meeste van die klachten werden ingediend door de Verenigde Staten en Europa. De Verenigde Staten is absoluut lijstaanvoerder in het aantal ingediende klachten, maar staat ook op de eerste plaats van de betichten. Sinds China acht jaar geleden tot de Wereldhandelsorganisatie is toegetreden, heeft dat land echter ook een opvallende bijdrage tot de klachtenbehandeling geleverd. De vierhonderdste klacht werd neergelegd door Canada, die een invoerverbod van de Europese Unie op zeehondenproducten aanvecht. De World Trade Organization viert volgend jaar zijn vijftiende verjaardag.

De Verenigde Staten heeft tijdens de voorbije veertien jaar in totaal 93 klachten ingediend, maar werd ook is 107 dossiers door een tegenpartij geviseerd. Op de tweede plaats staat de Europese Unie. Die heeft 81 klachten neergelegd, maar werd op zijn beurt 66 keer geviseerd. "Uiteraard zijn deze twee handelsgiganten de meest frequente gebruikers van het systeem," merkt Pascal Lamy, directeur-generaal van de World Trade Organization, op tegenover het persbureau AFP. "Deze vaststelling is geen verrassing, aangezien deze twee blokken de grootste handelsmachten van de wereld zijn. Dat is echter ook steeds meer het geval met China." Sinds China acht jaar geleden lid werd van de Wereldhandelsorganisatie het land zes klachten neergelegd, maar is zelf in zeventien dossiers aangevallen. Op dit ogenblik worden in twaalf dossiers een consultatierondes gehouden, terwijl in zeventien andere klachten aan een oplossing wordt gewerkt.

"De procedures van de Wereldhandelsorganisatie zijn cruciaal voor de regeling van de internationale handel en zorgen ervoor dat handel op een vlotte manier kan gevoerd worden," merkt Pascal Lamy nog op. Er wordt aan toegevoegd dat ontwikkelingslanden nagenoeg de helft van de klachten bij de Wereldhandelsorganisatie hebben ingediend. Dat toont volgens Lamy aan dat het systeem evengoed open staat voor kleinere en armere landen als voor rijke handelslanden. Een aantal landen zegt echter dat de beslissingsprocedures van de Wereldhandelsorganisatie te traag verlopen. Het systeem wordt op dit ogenblik herbekeken, maar Lamy wees erop dat er geen sprake van kan zijn dat er fundamentele veranderingen zullen worden doorgevoerd. Naast de Verenigde Staten en de Europese Unie zijn Canada, Brazilië en Mexico de belangrijkste gebruikers van de geschillenprocedure. Lamy voegt er nog aan toe dat het aantal klachten van jaar tot jaar blijft afnemen.

15:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klacht, world trade organization |  Facebook |

Wereldhandelsorganisatie moet internetcensuur aanpakken

De World Trade Organization moet actie ondernemen tegen internetcensuur, aangezien die een belangrijke hinderpaal kan vormen voor de handel in online diensten. Dat is de stelling van een onderzoek van de denktank Ecipe. De onderzoekers geven toe dat een dergelijke regelgeving van de Wereldhandelsorganisatie zou kunnen botsen met het souvereiniteitsprincipe, aangezien een aantal lidstaten de online handel op morele gronden beperken, zoals bij de blokkering van de toegang tot websites met kinderpornografie. Maar een regelgeving van de World Trade Organization zou volgens Ecipe wel de willekeurige censuur inperken en de lidstaten kunnen verplichten om het internet op een meer selectieve manier te filteren. Daarbij wordt opgemerkt dat censuur de belangrijkste niet-tariefgebonden hinderpaal vormt voor de aanbieding van online diensten en een regelgeving zou volgens Ecipe duidelijk kunnen maken onder welke omstandigheden censuur in overeenstemming is met de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

"Vele leden van de World Trade Organization zijn wettelijk verplicht om een onbeperkte toegang te verlenen tot grensoverschrijdende internetdiensten," aldus Brian Hindley en Hosuk Lee-Makiyama, auteurs van het rapport van de denktank. "Er zijn echter ook vele landen die de toegang tot het internet om politieke of morele redenen blokkeren. China heeft één van de meest strikte censuurstructuren opgezet en in Cuba is elk ongeautoriseerd internetgebruik verboden. Vele westerse landen beperken de toegang tot websites met kinderporno." Er wordt aan toegevoegd dat internetcensuur een zware impact kan hebben op de economie. Daarbij wordt er op gewezen dat wereldwijd marktleider Google op de Chinese markt is voorbijgestoken door de lokale zoekmachine Baidu, die de officiële censuurregels van de Chinese overheid volgt. Er zijn volgens de auteurs aanwijzingen dat aanvragen voor Google en andere internationale zoekmachines door de Chinese overheid naar Baidu worden afgeleid.

De auteurs voegen er aan toe dat China met 298 miljoen internetgebruikers vorig jaar de Verenigde Staten heeft verdrongen als groot grootste online gemeenschap van de wereld. In het derde kwartaal van dit jaar had Baidu een marktaandeel van 64 procent op de Chinese zoekmachinemarkt, terwijl Google aan een aandeel van 31,3 procent kwam. Zeven jaar geleden had Google een marktaandeel van 24 procent, maar toen vertegenwoordigde Baidu slechts 3 procent van alle activiteiten. In Japan, waar Google op dezelfde taalbarrières zou kunnen stuiten als in China, hebben buitenlandse zoekmachines echter meer dan 90 procent van de markt in handen. De auteurs stellen dat de Wereldhandelsorganisatie toelaat dat de vrije handel wordt beperkt om de openbare orde en goede zeden te beschermen, maar bepaald is dat die maatregelen de handel zo weinig mogelijk verstoren. Ze voegen er aan toe dat er opgetreden moet kunnen worden tegen onproportionele censuur die de commerciële activiteiten meer dan noodzakelijk verstoren.

15:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, censuur, world trade organization |  Facebook |