17-11-09

World Wide Web Foundation gaat definitief van start

In september vorig jaar kondigde Tim Berners-Lee, de uitvinder van het wereldwijde web, de oprichting aan van de World Wide Web Foundation. Iets meer dan één jaar later gaat het project definitief van start. In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam wordt een project opgestart om Afrikaanse boeren te helpen om het internet te gebruiken om landbouwkundige informatie in te winnen. Daarnaast wordt met het Braziliaanse Center for Digital Inclusion een samenwerkingsproject opgezet rond internet-alfabetisering. De World Wide Web Foundation wil het internet naar voor schuiven als een medium om de wereldbevolking de mogelijkheid te bieden om hun leven en gemeenschappen op een positieve manier te veranderen. Door zijn samenwerking met de Web Science Trust en het World Wide Web Consortium wil de World Wide Web Foundation ook een beter inzicht krijgen in de complexe materie van het internet en ervoor zorgen dat het medium ten dienste staan van alle mensen in de wereld.

Samen met de Vrije Universiteit Amsterdam start de World Wide Web Foundation het programma Web Alliance for Re-greening in Africa (W4RA). Daarbij zullen lokale ontwikkelaars worden ondersteund om mobiele platformen en voice-technologie op te zetten die de communicatie tussen landbouwspecialisten en lokale boeren in Burkina Faso, Mali en een aantal andere Afrikaanse landen vergemakkelijken. "Het project laat toe dat succesvolle landbouwtechnieken kunnen gedeeld worden om de oogst in de zware omstandigheden van de Sahel, waar de klimaatverandering en de droogte de levensvatbaarheid van hele lokale gemeenschappen bedreigen, te optimaliseren," aldus Steve Bratt, chief executive van de World Wide Web Foundation. "Het project komt tegemoet aan één van de basisobjectieven van de World Wide Web Foundation, waarbij de consument de mogelijkheid krijgt om het web te gebruiken als een medium voor levensbelangrijke content en dialoog en waarbij het internet gebruikt wordt als een vehikel voor sociale en economische vooruitgang."

De samenwerking met het Center for Digital Inclusion, waarbij aan achtergestelde jongeren zal geleerd worden hoe informatie-technologieën zullen kunnen gebruikt worden. "Op dit ogenblik maakt ongeveer 25 procent van de wereldbevolking daadwerkelijk gebruik van het internet, maar meer dan 70 procent van de wereldbevoling heeft toegang tot vaste of mobiele communicatie-apparaten die een toegang tot het internet mogelijk maken," wordt er opgemerkt. "Die kloof in het internetgebruik is gedeeltelijk te wijten aan toegankelijke content, maar ook aan een gebrek aan training om de volle capaciteit van het internet te gebruiken." De World Wide Web Foundation en het Center for Digital Inclusion zullen trainingprogramma's ontwikkelen die jongeren de mogelijkheid kunnen bieden om websites en aanverwante toepassingen te creëren. Om zijn maximaal potentieel te bereiken, zal het systeem mobiele worden opgevat en het gebruik van de stem als interface mogelijk maken.