03-06-12

Groeiende wereldbevolking en overconsumptie bedreiging gezondheid aarde

De groeiende wereldbevolking en overconsumptie bedreigen de toekomstige gezondheid van de aarde. Dat is de conclusie van een rapport van het World Wildlife Fund (WWF). Er wordt opgemerkt dat de druk op de natuurlijke rijkdommen van de planeet onhoudbaar is geworden en een bedreiging vormen voor de biodiversiteit van de aarde. Uit het rapport blijkt dat Qatar de grootste ecologische voetafdruk van de hele wereld heeft, gevolgd door zijn buurstaten Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. De top vijf wordt rondgemaakt door Denemarken en de Verenigde Staten.

Sinds het midden van de jaren zestig is de gemiddelde ecologische voetafdruk van de wereldbevolking verdubbeld. "De mensheid leeft alsof er een tweede planeet ter beschikking is," merkt Jim Leape, directeur-generaal van het World Wildlife Fund op. "Er worden 50 procent meer natuurlijke rijkdommen geproduceerd dan de aarde duurzaam kan produceren. Indien er niet snel wordt ingegrepen, zal de consumptie nog snel stijgen en dan zullen tegen het einde van het volgende decennium zelfs twee planeten niet meer voldoende zijn."

In het rapport wordt opgemerkt dat de biodiversiteit op aarde sinds het begin van de jaren zeventig met 30 procent is gedaald. In de zwaarst getroffen tropische regio's gaat het zelfs om een verlies met 60 procent. Ook wordt opgemerkt dat de achteruitgang van de biodiversiteit het snelste verloopt in landen met lage inkomens. "Dat fenomeen toont aan dat de armste en meest kwetsbare landen de levensstijl van de rijkere landen subsidiëren," aldus nog het World Wildlife Fund. Er wordt aan toegevoegd dat sinds het begin van de eeuw elk jaar 13 miljoen hectaren bos verloren gaan.

Lees Verder

02-12-09

Klimaataanpassing is een tijdelijke oplossing

Het is in bepaalde omstandigheden mogelijk om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Dat is de conclusie van een projectrapport van het World Wildlife Fund. Daarbij wordt erop gewezen dat men er in de Himalaya in geslaagd is om te beletten dat een groot bergmeer uit zijn oevers zou treden en een stroomafwaartse vallei zou overstromen. Maar er wordt aan toegevoegd dat het voorbeeld ook aantoont welke risico's de klimaatverandering oplevert en hoe complex het kan zijn om de impact van de opwarming van de aarde op te vangen. Ook is het volgens Tariq Aziz, het hoofd van het Living Himalayas Initiative van het World Wildlife Fund, een bewijs dat de klimaatverandering ook financieel bijzonder zware gevolgen heeft. Met dergelijke projecten kunnen volgens het World Wildlife Fund weliswaar de meest acute problemen van de klimaatverandering worden aangepakt, maar bieden ze geen oplossing op lange termijn en moeten er dringend maatregelen genomen worden om duurzame oplossingen te vinden.

"Het gletsjermeer Thorthormi Tsho in Butan, gelegen op een hoogte van 4.428 meter, dreigt al geruime tijd door te breken en stroomafwaarts een vallei te overspoelen," aldus het persbureau APF. "De doorbraak zou volgens het Living Himalayas Initiatives desastreuze gevolgen hebben gehad. Daarbij wordt herinnerd aan een doorbraak van een gletsjermeer in dezelfde regio vijftien jaar geleden. Daarbij vielen twintig doden en werd een hele regio ontregeld. De regering van Butan slaagde er echter in om met de hulp van het United Nations Delevopment Programme (Unep), het World Wildlife Fund, een Oostenrijks specialistenbureau en lokale vrijwilligers om het Thorthormi-meer te draineren. Daardoor kon de waterspiegel van het meer met 86 centimeter worden verlaagd, zodat het overstromingsgevaar kon worden afgewend. Bedoeling is om het niveau van het gletsjermeer op drie jaar tijd met in totaal vijf meter te verlagen."

Het World Wildlife Fund wijst er echter op dat in de Himalaya minstens tachtig meren die gelijkaardige problemen zouden kunnen veroorzaken. "Maar de oplossing van Thorthormi kan niet overal worden toegepast," wordt er gewaarschuwd. In Butan alleen zouden er ongeveer vijfentwintig potentieel gevaarlijke gletsjermeren zijn gelocaliseerd. Thorthormi is volgens de organisatie weliswaar het grootste en het gevaarlijkste van de nieuwe meren, maar er wordt aan toegevoegd dat zich in het plaatselijke Pochu-watergebied zestien nieuwe gletsjers en ruim tachtig nieuwe gletsjermeren hebben gevormd. In het Indiase Himalaya-gebied bevinden zich meer dan 5.000 gletsjers en werden er meer dan dertig doorbraken van gletsermeren geteld, waarbij slachtoffers vielen en infrastructuur werd beschadigd. In Nepal worden meer dan 3.000 gletsjers en meer dan 2.000 gletsjermeren geteld. Ruim twintig daarvan hebben een acuut overstromingsgevaar.