18-01-11

Afvalpreventie cruciaal in strijd tegen hongersnood

Afvalpreventie en zelfvoorziening kunnen een cruciale plaats innemen in de voedselvoorziening van de snelgroeiende wereldbevolking. Dat is de conclusie van een rapport van het Worldwatch Institute. Opgemerkt wordt dat er bij het probleem van de voedselvoorziening altijd de nadruk is gelegd op oplossingen om de wereldwijde voedselproductie op te drijven, maar er moet volgens Worldwatch Institute aan een duidelijke strategie-verschuiving worden gewerkt.

Het Worldwatch Institute merkt op dat er vooral middelen moeten worden gezocht om voedselafval zoveel mogelijk te vermijden, terwijl ook zoveel mogelijk moet worden gestreefd naar zelfvoorziening. Dat geldt volgens het rapport zowel voor rijke als voor arme landen. Het Worldwatch Institute verwijst daarbij naar verscheidene studies die aantonen dat lokale initiatieven een grote impact kunnen hebben op de verbetering van de voedselbevoorrading en het terugdringen van de hongersnood.

Er wordt aan toegevoegd dat een verhoogde productiviteit niet noodzakelijk gepaard gaat met het terugdringen van de hongersnood. Uit ramingen blijkt dat een kwart tot de helft van de voedselproductie, zelfs in de meest gesofistikeerde voorraadketens, verloren gaat. Er is volgens het Worldwatch Institute dan ook nog altijd een grote ruimte om de efficiëntie op te drijven. Er wordt benadrukt dat het productieniveau niet de kern van het probleem vormt, want zelfs landen met een belangrijke hongersnood hebben volgens de organisatie vaak een overvloedige oogst.