15-10-11

Bosgebieden slaan meer koolstofdioxide op dan gedacht

De Noord-Amerikaanse wouden blijken een grotere capaciteit te hebben om koolstofdioxide op te slaan dan wetenschappers eerder hadden gedacht. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Michigan. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat deze wouden dan ook een grotere bijdrage zouden kunnen leveren tot de vertraging van de opwarming van het klimaat dan eerder was berekend. Opgemerkt wordt dat een aantal veronderstellingen over het aanpassingssysteem van het ecosysteem dan ook opnieuw zullen moeten worden bekeken.

"Een experimenteel bosgebied in Rhinelander in Wisconsin, waar gedurende twaalf jaar koolstofdioxide en ozon werd geïnjecteerd om de klimaatverandering na te bootsen, leverde verrassende resultaten op," merkt Donald Zak, ecoloog aan de School of Natural Resources and Environment van de University of Michigan, op. "De bomen blijken de koolstofdioxide intensiever te gebruiken om te blijven groeien dan was verwacht. Ook bleek dat gevallen bladeren en takken meer stikstof als voeding opnieuw in de ondergrond vrijgaven."

"Koolstofdioxide biedt de bomen een grotere kans om stikstof uit de grond te halen en er is meer stikstof ter beschikking van de planten," voert Zak nog aan. "Uiteindelijk zal dat proces stoppen, maar op dit ogenblik zijn daarover geen exacte gegevens beschikbaar. Wel heeft het onderzoek aangetoond dat de specifieke eigenschappen van bepaalde boomsoorten een impact kunnen hebben op de reactie van een ecosysteem op de klimaatverandering."