02-11-08

Ecologische voetafdruk Rusland wordt te groot

RussianGasFiredPlantDe ecologische voetafdruk van Rusland dreigt snel groter te worden dan de capaciteit van zijn natuurlijke rijkdommen. Dat blijkt uit een onderzoek van het World Wildlife Fund en het Global Footprint Network. Wereldwijd liggen de milieukosten van de menselijke activiteiten 30 procent hoger dan de regeneratiecapaciteit van de wereld. De natuurlijke rijkdommen van Rusland vertegenwoordigen volgens het rapport 8,7 procent van de biologische reserves van de wereld. Volgens Peter Mandelson, Brits minister van economie, kan Rusland alvast zijn energieverbruik met 45 procent verlagen.

Rusland is volgens het rapport op dit ogenblik één van de vijf staten van de wereld wiens biologische rijkdom nog groter is dan zijn ecologische voetafdruk. "Maar dat voordeel kan snel verdwijnen indien het huidige model van economische ontwikkeling wordt gehandhaafd," wordt er opgemerkt. "Rusland heeft een grote reserve aan biologische rijkdommen, waardoor er geen drang is om die met grote zorg te behandelen. Indien het huidige economische tempo wordt gehandhaafd, zal Rusland in 2020 één van de landen worden die boven zijn mogelijkheden leeft."

Rusland heeft een ecologische voetafdruk van 3,7 hectaren per persoon. Daarmee staat het land wereldwijd op een 36ste plaats. In de Verenigde Arabische Emiraten is de ecologische voetafdruk het grootst (9,5 hectare). Het wereldwijde gemiddelde bedraagt 2,7 hectare. De Russische president Dimitry Medvedev merkte op dat de Russische industrie en gemeenschap zich door de financiële crisis niet mogen laten verleiden om minder aandacht te besteden aan de ecologie. Hij benadrukte dat bedrijven nieuwe, ecologisch verantwoorde productiemogelijkheden moeten ontwikkelen en de productie van afval moeten beperken.

"Peter Mandelson, Brits minister van economie, stelt dat Rusland op een relatief gemakkelijke manier zijn energieverbruik met 45 procent kan verlagen," aldus The Moscow Times. Russen slapen volgens Mandelson in de winter met open ramen en de verwarming op volle kracht. De Britse minister stelt dat dit te wijten is aan het systeem van centraal gecontroleerde verwarmingsystemen."

10:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, rusland, wwf, ecologische voetafdruk |  Facebook |

19-06-07

Ontzilting levert geen extra drinkwater op

Ontzilting van zeewater is geen oplossing voor het wereldwijde tekort aan drinkbaar water en zou de problemen zelfs kunnen verergeren. Dat is althans de mening van het World Wildlife Fund (WWF). Het ontzilten, filteren en verdampen van zeewater is volgens de organisatie immers bijzonder energieverslindend en leidt tot een verhoogde uitstoot van broeikasgassen, die verantwoordelijk worden geacht voor de afnemende voorraden aan drinkbaar water.

Het WWF stelt dat Spanje, Saudi-Arabië, Austalië en andere landen met droogteproblemen zich vooral zouden moeten richten op het conserveren en recycleren van water en zo weinig mogelijk zouden mogen teruggrijpen naar grote ontziltingsprojecten, die volgens de organisatie in verband gebracht kunnen worden met pollutie en het beschadigen van de ecosystemen. De belangstelling voor ontzilting dreigt bovendien volgens het WWF ten koste te gaan van betere methodes.

“Men heeft verkeerdelijk de perceptie dat er een oneindige watervoorraad beschikbaar is voor ontzilting,” aldus de organisatie. “Daardoor dreigen aandacht van het publiek, het beleid en financiële middelen afgeleid te worden en lijkt de nood aan een verstandig gebruik van water minder urgent dan in werkelijkheid het geval is.” Verwacht wordt dat door de klimaatveranderingen steeds meer zal geïnvesteerd worden in ontziltings-projecten.

Het WWF wijst erop dat in sommige regio’s landbouwers ontzilting gebruiken om bijzonder waterverslindende teelten te kunnen oogsten in fundamenteel droge gebieden. “Door de hoge energiekosten die daarmee gepaard gaan, kan er hier onmogelijk van een duurzame trend gesproken worden,” aldus de organisatie. “Een landbouw op ontzilting zal wellicht economisch nooit rendabel kunnen zijn.”

De organisatie raamt dat er wereldwijd meer dan 10.000 ontziltingsprojecten operationeel zijn en zegt dat de sector in een aantal regio’s de volgende jaren wellicht exponentieel zal groeien. Daarbij wordt onder meer gewezen naar droge gebieden in de Verenigde Staten, India en China. De helft van alle ontziltingsprojecten bevinden zich op dit ogenblik in de regio van de Perzische Golf. Daar wordt zestig procent van alle drinkwater gewonnen door ontzilting.

14:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wwf, ontzilting, milieu |  Facebook |

19-08-06

Wijn goedkoper dan water

Niet alleen arme landen zullen in de toekomst te kampen hebben met waterproblemen. Ook de rijkere landen zullen de nefaste invloed ervaren van de droogte. Die waarschuwing komt uit een rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Het is volgens een aantal betrokken organisaties dan ook dringend nodig om op een weloverwogen manier met het water om te gaan.

Volgens het WWF zullen klimaatveranderingen, periodes van droogte en het verlies aan natuurgebieden die water opslaan (wetlands), een grote invloed hebben op de hele wereld. Bovendien wordt er gewezen op het gevaar van het mismanagement van zoetwaterbronnen, vervuiling en overmatig verbruik door de industrie en landbouw. Verder gebruiken grote steden volgens de organisatie te veel water en wordt er ook veel kostbaar water verspild.

Het International Water Management Institute (IWMI) waarschuwt dat de wereldwijde vraag naar water in het jaar 2050 verdubbeld zal zijn, terwijl nu al eenderde van de wereldbevolking kampt met een watertekort. "De prijs van het water zal ongekende hoogte vertonen," aldus IWMI-voorzitter Frank Rijsberman. "De verwachting is dat water in 2050 twee tot drie keer zo duur zal zijn als nu. Bepaalde zogeheten designerproducten als Perrier-water zijn nu al duurder dan olie."

Rijsbergman wijst erop dat sommige Australische wijnen nu al goedkoper zijn dan water, omdat de wijnsector kampt met enorme overproductie. Volgens de IWMI-voorzitter is er nochtans voldoende water op de wereld voorhanden om te voorzien in de vraag. "Het is echter vooral een kwestie van zo goed mogelijk omgaan met die vraag," stipt hij aan. Verkeerd beheer van water kan er volgens het International Food Policy Research Institute toe leiden dat er tot 350 miljoen ton voedsel minder per jaar zal kunnen worden verbouwd.

10:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, wwf, wijn |  Facebook |