24-01-18

Zakenreizen tonen aanhoudende genderkloof

De samenstelling van de populatie zakenreizigers toont dat in het bedrijfsleven nog altijd een genderkloof aanwezig blijft. Dat blijkt uit een onderzoek van Wanup en de Bournemouth University bij zesduizend zakenreizigers uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje. De onderzoekers stelden daarbij vast dat vrouwen in de groep zakenreizigers slechts een aandeel van 38,1 procent hebben. Bovendien bleek dat slechts 11,2 procent van de vrouwen bedrijfsleider waren, tegenover 15 procent bij hun mannelijke collega’s. Er kon volgens de onderzoekers bij vrouwelijke en mannelijke zakenreizigers ook een aantal opvallende verschillende karakteristieken worden vastgesteld.

Onder meer bleek dat mannelijke zakenreizigers voor hun verblijf meestal voor een hotelketen kozen, terwijl vrouwen een voorkeur vertoonden voor een boetiekhotel. Bovendien bleken vrouwen hun ervaringen ook sneller op sociale media te delen. Daarbij bleek dat in Groot-Brittannië 69,3 procent van de vrouwelijke reizigers op sociale media van hun belevenissen verslag uitbrengen, tegenover 62 procent bij de mannen. Daarbij kon ook worden vastgesteld dat 35 procent van de vrouwelijke zakenreizigers een betere selectie van hotels vraagt. Een gebrek aan variatie wordt vaak als een reden voor ontevredenheid naar voor geschoven. Vrouwen willen vooral meer keuze en unieke hotelervaringen.

Verder kon worden vastgesteld dat reizigers uit Generation X op reis een grotere vrijheid geniet dan millennials. Daarbij werd aangegeven dat 33,5 procent van de reizigers uit Generation X niet is gebonden door een reisbeleid dat door zijn onderneming is opgelegd. Bij millennials valt dat aandeel terug tot 28,7 procent. Daarnaast kan worden opgetekend dat millennials tijdens hun reis ook sneller geneigd zijn om van mobiele technologie gebruik te maken. Bij de millennials heeft 70,3 procent zijn transport met een applicatie geboekt. Bij Generation X valt dat aandeel terug tot 57,9 procent. Ook gaf 74,2 procent van de millennials bereid te zijn persoonlijke data te delen om een meer geïndividualiseerde service te kunnen genieten.

Lees Verder

17:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zakenreis |  Facebook |

03-01-18

Zakenreizen rekenen op een sterk jaar

Het bedrijfsleven reserveert dit jaar hogere budgetten voor zakenreizen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Business Travel Show in Londen. Vastgesteld werd dat 40 procent van de ondervraagde bedrijven aangeeft dit jaar wellicht een groter budget voor zakenreizen te zullen reserveren. Twaalf maanden geleden gaf slechts 32 procent aan een toename van het reisbudget te verwachten. Tegelijkertijd wordt echter opgemerkt dat 49 procent van de ondervraagden ook vreest meer te zullen moeten uitgeven aan vliegtuigtickets, tegenover 40 procent vorig jaar. Tevens maakt 49 procent gewag van hogere hotelkosten, tegenover 32 procent vorig jaar.


De onderzoekers stelden ook vast dat 45 procent van de respondenten verwacht dit jaar meer zakenreizen te zullen moeten inplannen. In totaal zegt 47 procent ermee rekening te houden dat de volledige reiskosten dit jaar zullen oplopen. "De economie toont een positief beeld en dat heeft ook een gunstige impact op de zakenreizen," betoogt reisspecialist Carrie Nederpel. Men kan vaststellen dat er opnieuw een grotere interesse in zakenreizen kan worden opgetekend. Ook de financiële ruimte voor zakelijke verplaatsingen wordt groter en er worden grotere budgetten beschikbaar gesteld. Een grote uitdaging wordt echter om al die elementen op de meest efficiënte manier in te zetten."

David Chapple, evenementendirecteur bij de Business Travel Show, geeft aan dat de situatie zich tegenover vorig jaar sterk heeft ontwikkeld. "Vorig jaar werden de reisplannen nog met een zekere terughoudendheid bekeken," merkt hij op. "Door de brexit en de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten werd een wijdverspreid gevoel van onzekerheid gecreëerd over de toekomst. Dat heeft ook een weerslag gehad op de zakelijke reismarkt. De realiteit heeft echter uitgewezen dat veel zorgen overbodig zijn geweest. Volgens sommige bronnen mag de zakensector zelfs op een bijzonder interessante toekomst rekenen."

Chapple wijst er onder meer op dat de zakenreizen mogelijk betere prestaties zal laten optekenen dan een aantal andere sectoren. Daarbij wordt erop gewezen dat vele bedrijven mogelijk in zakenreizen zullen investeren om mogelijk nieuwe opportuniteiten in de rest van de wereld te verkennen.

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zakenreis |  Facebook |

20-09-13

Zakenreizigers willen in vliegtuig steeds meer rust

Twee op drie zakenreizigers heeft geen interesse om in het vliegtuig gebruik te maken van draadloos internet. Dat is de conclusie van een onderzoek van American Express Global Business Travel. De onderzoekers stelden vast dat vele zakenreizigers het vliegtuig bestempelen als een ogenblik van rust, waarbij ze zich vooral willen ontspannen met het bekijken van een film of het lezen van een boek. De onderzoekers zeggen vooral bij milllennials een streven te kunnen opmerken om van de vliegtuigreis een ontspanningsmoment te kunnen maken. Die trend past volgens American Express in het grotere belang dat de millennials hechten aan een beter evenwicht tussen de carrière en het persoonlijk leven.

“Een toenemend aantal zakenreizigers trekken tijdens hun verplaatsingen duidelijke grenzen tussen hun professionele opdracht en vrije tijd,” merkt American Express Global Business Travel op. “Naarmate de generatie van de millennials een groter aandeel verwerft in de wereldwijde arbeidspopulatie, wordt tijdens verplaatsingen een grotere nadruk gelegd op ontspanningsmomenten. Deze groep hecht ook tijdens zijn professionele verplaatsingen belang aan een evenwicht tussen zijn professionele activiteit en zijn persoonlijk leven. Deze reizigers willen ook tijdens hun professionele verplaatsingen aandacht besteden aan hun mentale en fysieke gezondheid.”

De onderzoekers stelden vast dat 35 procent van de zakenreizigers aangeeft dat zijn bedrijf bereid is de kosten voor een wifi-verbinding aan boord van het vliegtuig te betalen. Van de resterende groep zegt 38 procent zelf te willen betalen voor de draadloze verbinding. “Slechts 23 procent van de zakenreizigers zegt echter van plan te zijn om tijdens vluchten op verre bestemmingen te werken,” voeren de onderzoekers aan. “Daarentegen zegt 56 procent van die tijd gebruik te willen maken om een film te bekijken of een boek te lezen.” Draadloos internet op hotel blijft wel de belangrijkste wens van de zakenreiziger. Bijna de helft zegt ook gebruik te willen maken van de gymzaal van het hotel.

Lees Verder

16:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zakenreis, vliegtuig |  Facebook |

22-03-11

Meeste zakenreizigers houden van hun baan

Zakenreizigers houden ook echt van hun professionele verplaatsingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf BCD Travel. De onderzoekers stellen dat 68,8 procent van de zakenreizigers zijn professionele verplaatsingen een score van minstens 70 procent geeft. Eén op de tien ondervraagden geeft zelfs een score van minstens 90 procent. Slechts 17,6 procent van de ondervraagden zou een score van minder dan 50 procent geven.

Vertragingen vormen volgens de onderzoekers de zwaarste ergernis van zakenreizigers, samen met lange wachttijden en een overdreven lange afwezigheid van het thuisfront. Ook de onvoldoende kwaliteit van de hotels vormt vaak een bron van ergernis. Verder volgen de steeds strenger wordende veiligheidsmaatregelen, een gebrek aan praktische voorzieningen zoals werkruimte of internettoegang en onbeschoft personeel.

Op reis zegt 45,3 procent van de mannen vooral zijn partner te missen. Bij vrouwen geldt dat slechts voor 36,2 procent van de respondenten. Daarnaast zegt 21,1 procent van de mannen hun kinderen te missen, maar dat bedraagt bij vrouwen 29,5 procent. Op de derde plaats staan vrienden en familie, die door ongeveer 20 procent van zowel vrouwen als mannen worden gemist. Verder volgen de huisdieren, het favoriete televisieprogramma en het favoriete eten.

10:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, zakenreis |  Facebook |

16-02-11

Zakenreiziger in eerste instantie bezorgd om paspoort

Zakenreizigers lopen een niet gering risico om op reis bestolen te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van BCD Travel en iVox. Daarbij blijkt dat 11,9 procent van de zakenreizigers ooit al eens bestolen is geweest. Geldbeugel, geld, laptops en mobiele telefoons blijken door de dieven het meest gegeerd te zijn. De reiziger zelf blijkt volgens de onderzoekers vooral bezorgd te zijn om zijn paspoort niet te verliezen of te laten stelen.

Bij de slachtoffers maakt 32,8 procent melding van een gestolen geldbeugel. Daarna volgen contant geld (31 procent) en bagage (22,4 procent). Maar ook geeft 19 procent aan van zijn laptop beroofd geweest te zijn, terwijl 13,8 procent zijn mobiele telefoon is kwijtgeraakt. Daarnaast blijkt 6,9 procent ook andere waardevolle items zoals mp3-spelers of juwelen kwijtgeraakt te zijn. Maar ook kleding (4 procent) en paspoorten (3 procent) behoren tot de buit van de dieven.

De onderzoekers merken op dat de zakenreizigers zelf aangeven vooral niet hun paspoort te willen missen (66 procent), gevolgd door hun geldbeugel (63,8 procent) en mobiele telefoon (47,6 procent). Een groep van 45 procent zegt ook niet zonder zijn laptop te kunnen op reis. Daarna volgen cash geld (25,8 procent) en waardevolle items (6,1 procent). Tenslotte geeft nog 4,9 procent aan ervoor te willen zorgen geen kleding kwijt te raken.

10:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diefstal, zakenreis |  Facebook |

02-12-09

Twijfels over mogelijke heropleving reissector

Het is zeer twijfelachtig of de reissector volgend jaar een belangrijke heropleving zal kennen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de sectororganisatie US Travel Association. Daarbij werd vastgesteld dat 53 procent van de Amerikaanse gezinnen van plan is om de volgende vier maanden minstens één toeristische uitstap te zullen doen. Dat is een daling met 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Vooral het gezinsbudget is daarbij volgens de onderzoekers een reden om de reisplannen beperkt te houden. Vooral jongere gezinnen blijken terughoudend te zijn met reisplannen. Daarnaast stellen de onderzoekers dat ook zakenreizen niet onmiddellijk aan een heropleving toe blijken te zijn. Uit de enquête kwam naar voor dat 18 procent van de ondervraagden van plan was om een zakelijke reis te ondernemen. Dat blijft nagenoeg ongewijzigd tegenover vroeg jaar, toen 17 procent van de ondervraagden een zakelijke reis overwoog.

Opvallend is dat de Amerikaanse babyboomers, in tegenstelling tot de jongere generaties, zeggen van plan te zijn om volgend jaar meer op reis te zullen gaan dan dit jaar. Over de hele reisbevolking gekeken, worden voor volgend jaar gemiddeld drie gepland. Vorig jaar waren 2,8 reizen in het vooruitzicht gesteld. Bij de zakenreizen zijn de vooruitzichten iets gunstiger. Daar worden gemiddeld 4,8 reizen voorzien. In het voorjaar werden slechts 3,3 reizen in het vooruitzicht gesteld. Dat gemiddelde wordt volgens de onderzoekers echter vooral opgedreven door een klein gedeelte van de zakenreizigers. Slechts 6 procent zegt immers van plan te zijn om de volgende zes maanden meer zakenreizen te zullen ondernemen, terwijl 24 procent denkt minder zakenreizen te zullen ondernemen. Algemeen moet er volgens de onderzoekers rekening mee gehouden worden dat het aantal zakenreizen de volgende maanden ongeveer constant zal blijven.

De onderzoekers stellen dat er slechts één parameter gunstig staat voor een heropleving van de reissector. Daarbij wordt gesteld dat alleen de persoonlijke financiën die beschikbaar zijn voor het ondernemen van reizen, in een positieve richting evolueren. De verwachte kwaliteit van de dienstverlening, de betaalbaarheid en de beschikbare tijd lieten allemaal een drastische daling optekenen. "Er lijkt dan ook geen belangrijke verandering verwacht hoeven te worden in de reissector," stippen de onderzoekers aan. "De sector zal de volgende maanden vooral moeten steunen op het toerisme, terwijl zakenreizen wellicht weinig groei zullen laten zien." Er wordt aan toegevoegd dat de zorgen over de gezinsbudgetten duidelijk maken dat de aanbieders van reizen ervoor moeten zorgen dat ze waarde blijven aanbieden aan de consument, indien ze hun aandeel in de markt willen behouden. De onderzoekers stellen dat het reizigersmoreel op dit ogenblik opnieuw op het niveau van de herfst twee jaar geleden zit, dat daarna een gevoelige terugval kende.

16:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, zakenreis, reissector |  Facebook |

16-09-09

Bedrijven gaan veel te ver in terugschroeven zakenreizen

Bedrijven die hun reisbudgetten drastisch terugschroeven dreigen hun winsten op lange termijn op te geven voor onmiddellijk gewin. Dat blijkt uit onderzoeken in opdrachten van de National Business Travel Association en American Express Business Travel en de U.S. Travel Association en Destination Marketing Association International. Uit één van de onderzoeken blijkt dat Amerikaanse bedrijven dit jaar mogelijk 193 miljard dollar aan winsten missen omdat ze onvoldoende investeren in zakenreizen. De onderzoekers stellen daarbij dat het begrijpelijk is dat bedrijven in een economisch moeilijke periode ook op zakenreizen besparen, maar ze voegen er aan toe dat vele ondernemingen veel te ver gaan in die besparingen. Elke dollar die aan een zakenreis wordt besteed, zou volgens de onderzoekers gemiddeld 3,8 dollar winst opleveren.

"Het is begrijpelijk dat bedrijven omwille van de economische crisis besparen op zakenreizen," aldus onderzoekers van IHS Global Insight, dat een onderzoek uitvoerde in opdracht van de National Business Travel Association en American Express Business Travel. "Maar het is onproportioneel om bij een omzetdaling van 5 procent de budgetten met 30 procent af te bouwen. Dan gaan bedrijven een stap te ver. Er is een duidelijke link tussen de investeringen in zakenreizen en de bedrijfswinst. De return-on-investment varieert weliswaar per sector, maar overal is er een punt waar besparingen in de zakenreizen de winst van het bedrijf beginnen uit te hollen. Men mag niet vergeten dat persoonlijke gesprekken en beurzen nog altijd de basis vormen van een omzetgroei."

Onderzoekers van Oxford Economics, dat een studie uitvoerde in opdracht van de U.S. Travel Association en Destination Marketing Association International, merkt op dat bedrijven verder moeten kijken dan de onmiddellijke financiële voordelen die worden gerealiseerd door de besparingen op zakenreizen. "Er zijn financiële resultaten die onmiddellijk moeten worden gerealiseerd, maar we hebben besparingen gezien in zakenreizen die minieme opbrengsten op korte termijn leverden en op langere termijn grote blunders bleken. De onderzoekers stellen dat elke dollar die in een bedrijfsbezoek wordt geïnvesteerd een return tussen 15 dollar en 19,99 dollar oplevert. Bij beurzen is dat 4 dollar tot 5,99 dollar, terwijl dat bij zakenreizen 12,5 dollar bedraagt, met een gemiddelde winst van 3,8 dollar.

14:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, zakenreis |  Facebook |